Chef for systemeffektivisering

Afdelingsleder til udvikling af Beierholms interne processer – understøttet af IT

Beierholm er allerede godt i gang med en stor digital transformation af forretningen. Nye digitale værktøjer udvikles og lanceres løbende for at gøre kundernes og revisorernes hverdag mere effektiv. Som et næste skridt på denne rejse søges nu en dygtig afdelingsleder, der med reference til Beierholms CIO vil tage ansvaret for at udvikle og implementere nye effektive processer understøttet af IT. Alt sammen med stort fokus på den faglighed, som Beierholms mere end 1.200 medarbejdere leverer i talrige kontaktpunkter med kunder på daglig basis.

I stillingen bliver du leder af to udviklingsgrupper med i alt syv medarbejdere, der arbejder med henholdsvis udvikling af værktøjerne CaseWare samt øvrige sagsbehandlingssystemer, der benyttes i de forskellige funktionsområder, såsom Skatteafdelingen, Økonomiafdelingen, Faglig Udvikling samt Salg og Rådgivning i Beierholm. Det bliver dit overordnede ansvar i samarbejde med disse afdelinger at planlægge, gennemføre og aflevere effektivitetsforbedringer i processer og værktøjs-/systemsammenhænge.

I stillingen vil du få en stor berøringsflade med alle dele af Beierholm. Du sidder tæt på ledelsen grundet det store fokus på netop dette område, ligesom du vil opleve, at du kommer til at påvirke mange medarbejderes hverdag gennem de tiltag, som du og din afdeling implementerer. Medarbejderne i denne afdeling sidder spredt på lokationer rundt i landet – fra Aalborg til København. Det naturlige arbejdssted vil være Aalborg eller Aarhus, hvorfra du må forvente rejseaktivitet til øvrige lokationer.

Analytisk profil med eksekveringsevne
Personen, vi søger, har en baggrund som revisor eller mange år i et revisionshus, hvorfra det grundlæggende kendskab til revisionsprocessen er skabt. Dette er en væsentlig forudsætning for at komme i betragtning. Endvidere er det væsentlig med en vis erfaring med SMV-segmentet, som er det altoverskyggende kernesegment i Beierholms forretning. Da stillingen samtidig er funderet i IT og processer, skal du som kommende afdelingsleder have en dyb forståelse og motivation for at arbejde med procesforbedringer gennem brugen af IT-systemer. Den udviklingstekniske kompetence findes allerede i teamet – det er ikke dén, vi leder efter.

Vi søger dig, der kan få tingene til at ske. Revisionsbranchen arbejder med nogle meget veldefinerede vinduer, der bestemmer, hvornår der kan implementeres nyt. Derfor skal du være struktureret og evne at kunne møde de deadlines, der opstilles i samarbejde med dine interne samarbejdspartnere. Stillingen kalder på evnen til at kunne lytte, analysere, forstå – og eksekvere! Som leder har du evnen til at finde vej til alle typer mennesker på alle niveauer gennem dine stærke kommunikative evner.

Chefstilling i attraktiv og ambitiøs revisions- og rådgivningsvirksomhed
Vi tilbyder hér en stilling i en af Danmarks bedste arbejdspladser med fokus på medarbejdernes trivsel. Du vil få en position, hvorfra du får en stor rolle i, at netop medarbejdernes trivsel højnes. Det gør du ved at gøre arbejdsgange, processer og værktøjer lette, smidige og effektive at tilgå.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Søren Krogstrup, Partner på telefon +45 28443333.

Vi læser ansøgninger løbende, og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Beierholm er én af Danmarks førende revisions- og rådgivningsvirksomheder, der betjener og samarbejder med mere end 40.000 kunder i Danmark. Størsteparten af Beierholms kunder er små og mellemstore virksomheder, hvorfor Beierholm naturligt har specialiseret sig i at rådgive i opstart, udvikling og vækst. Det betyder, at Beierholm er drevet af en dyb indsigt i den enkelte virksomheds udfordringer og muligheder. Beierholm har 30 kontorer i hele landet og beskæftiger ca. 1.200 engagerede medarbejdere.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Aarhus eller Aalborg
Reference: 2010.102
Virksomhed:
Beierholm

Kontakt: