Health Economics Manager

Takeda er i vekst og søker engasjerte kollegaer som vil gjøre en forskjell!

Takeda Norge har en sterk posisjon etter oppkjøpet av Nycomed, som har vært en ledende aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag. Selskapet har skapt, utviklet og produsert flere av landets mest kjente legemidler og den arven bygger Takeda videre på. Vi jobber for bedre helse og et friskere Norge, med blant annet fokus på spesialområder som kreft, mage/tarm, sjeldne sykdommer og vaksiner. Det er dette som driver oss til å jobbe dedikert og engasjert for pasienter over hele Norge – hver eneste dag.

Takeda Norge har 260 kunnskapsrike medarbeidere med vår egen moderne produksjonsfabrikk i sentrum av Asker.

Takeda søker 10 nye kollegaer i Norge, deriblant

Health Economics Manager

Som Health Economics Manager i Takeda skal arbeide for å sikre markedstilgang for selskapets eksisterende og fremtidige portefølje av legemidler. Du skal utarbeide analyser og beslutningsgrunnlag for finansiering av legemidler til sykehussektoren og arbeide for at lansering av nye medisiner blir vellykket.

Vå nye Health Econimics Manager vil ha utstrakt kontakt med helseforetakene, myndighetene og andre nøkkelpersoner som har innflytelse på bruk av legemidler i Norge.

Stillingen rapporterer til Head of Patient Value & Access and Public Policy

Arbeidsoppgaver

Som Health Economist vil du jobbe i et team med følgende oppgaver:

 • Helseøkonomiske analyser, prisstrategier, refusjonssøknader og analyser av budsjettkonsekvenser
 • Innhenting, sammenstilling og analyse av data fra ulike kilder som beslutningsunderlag for selskapets Market Access-aktiviteter
 • Lede og delta i prosjekter for å dokumentere reell effekt av Takedas medisiner, og bruke resultatene i dialog med beslutningstakere i helsesektoren (HEOR og RWE analyser)
 • Delta i innsending av HTA’er og forhandling med myndighetene
 • Kartlegging av sentrale beslutningstakere og hvilke miljøer som påvirker disse. Etablering av gode relasjoner til relevante aktører innen legemiddelområdet, inklusive legemiddelmyndigheter, helseforetak, spesialistforeninger, pasientforeninger og Legemiddelindustriforeningen
 • Holde seg oppdatert på lover og regler, samt økonomiske og organisatoriske forhold som påvirker markedstilgangen og finansiering av selskapets medisiner

Aktuelle kandidater har utdannelse som master i farmasi, medisin, siviløkonom e.l. evt med tilleggsutdanning innen helseøkonomi. Kompetanse innen HTA  modellering og helseøkonomi er nødvendig.  Du må ha noen års arbeidserfaring, kjennskap til legemiddelindustrien og kunnskap om hvordan legemidler omsettes i Norge.

Som person er du analytisk og har gode IT kunnskaper. Du er ansvars- og kvalitetsbevisst og trives med å jobbe strukturert og nøyaktig. Du er initiativrik og er god til å gjennomføre prosjekter. Gode kommunikasjonegenskaper på norsk og engelsk er påkrevd.

Takeda tilbyr interessante, faglige og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. De er teamorienterte, er opptatt av å gjøre hverandre gode og ikke minst ha det gøy på jobben! Takeda ligger sentralt i Asker sentrum, nær offentlige kommunikasjon.

Takeda har høy medarbeidertilfredshet, sterkt fagmiljø og oppleves som lite byråkratisk.

For mer informasjon ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources, telefon 934 40 805. Søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.

Kommunikasjonsrådgiver

Takeda er i vekst og søker engasjerte kollegaer som vil gjøre en forskjell!

Takeda Norge har en sterk posisjon etter oppkjøpet av Nycomed, som har vært en ledende aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag. Selskapet har skapt, utviklet og produsert flere av landets mest kjente legemidler og den arven bygger Takeda videre på. Vi jobber for bedre helse og et friskere Norge, med blant annet fokus på spesialområder som kreft, mage/tarm, sjeldne sykdommer og vaksiner. Det er dette som driver oss til å jobbe dedikert og engasjert for pasienter over hele Norge – hver eneste dag.

Takeda Norge har 260 kunnskapsrike medarbeidere med vår egen moderne produksjonsfabrikk i sentrum av Asker.

Takeda søker 10 nye kollegaer i Norge, og til nyetablert stilling søkes:

Kommunikasjonsrådgiver

Strategisk kommunikasjon – Pasientorganisasjoner – Legemiddelindustrien

Vår nye kommunikasjonsrådgiver vil få det overordnede ansvar for at Takedas gode omdømme bevares og utvikles enhetlig og konsekvent internt og eksternt. Like viktig er ansvaret for «patient advocacy» ­– å ivareta pasientens interesser og behov; være dens talerør i relevante miljøer.

Det vil være nødvendig å identifisere og kartlegge viktige målgrupper på regional og nasjonalt nivå, og etablere og videreutvikle dine allerede gode relasjoner for å øke bevisstheten om og innsikten i Takeda som selskap og Takedas produkter i Norge.

Stillingen rapporterer til Head of Patient Value & Access and Public Policy.

Hovedansvarsområder vil være å:

 • Utvikle kommunikasjonsstrategier og -aktiviteter overfor interesseorganisasjoner og profesjonsgrupper i nært samarbeid med Head of Patient Value & Access and Public Policy
 • Pleie og utvikle nettverk i relevante miljøer: media, pasientorganisasjoner, bloggere, influencere m.fl., samt være pressekontakt og ha ansvar for Takeda i sosiale medier
 • Opprettholde og videreutvikle Takedas gode omdømme i nevnte miljøer
 • Bistå Takedas ledelse i strategisk kommunikasjon
 • Samarbeide om kommunikasjon på nordisk nivå og sammen med nordisk kommunikasjonsdirektør håndtere eventuelle kriser
 • Lede prosjekter internt med den hensikt å sikre god internkommunikasjon
 • Holde deg oppdatert på endringer i legemiddelindustrien, kommunisere relevant informasjon internt og være rådgiver på dette feltet
 • Opptre som troverdig og kompetent rådgiver og støttespiller for pasientorganisasjoner
 • Representere Takeda i LMI ved behov

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Minimum bachelor innen relevante fag og minst 5 års arbeidserfaring fra beslektet område
 • Meget god evne til å kommunisere på flere nivåer, til ulike målgrupper, eksternt og internt
 • Erfaring fra strategisk planlegging og prosjektledelse
 • Erfaring fra omdømmestyring og helst også krisekommunikasjon
 • Sterk innsikt i og forståelse for legemiddelindustrien og helsesektoren
 • Ha en genuin interesse og forståelse for pasienters behov
 • Stå-på-vilje og gjennomføringsevne
 • Evne til å arbeide selvstendig; du vil være Takeda Norges «go to person» på kommunikasjon
 • Proaktiv holdning og operativ arbeidsstil

Vår nye kommunikasjonsrådgiver må være en utpreget relasjonsbygger med tillitvekkende fremtreden.

Du må ha svært gode fremstillingsevner på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Konsernspråk er engelsk og brukes i det daglige, også i den norske organisasjonen.

Da dette er en nyopprettet og selvstendig stilling i et selskap i utvikling, vil det være store muligheter for rette kandidat å forme stillingen. Stillingen har gode påvirkningsmuligheter i et meget kompetent miljø og engasjerte kollegaer i et av verdens største legemiddelfirmaer. Det er ikke mye reisevirksomhet i stillingen. Det er konkurransedyktig lønn og stor frihet. Takeda holder til i moderne lokaler sentralt i Asker.

For mer informasjon, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit H. Nærby, tlf. 92 44 91 14, eller amhn@compass.no. Søknad med CV på engelsk sendes snarest via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende.

Brand Manager

Takeda er i vekst og søker engasjerte kollegaer som vil gjøre en forskjell!

Takeda Norge har en sterk posisjon etter oppkjøpet av Nycomed, som har vært en ledende aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag. Selskapet har skapt, utviklet og produsert flere av landets mest kjente legemidler og den arven bygger Takeda videre på. Vi jobber for bedre helse og et friskere Norge, med blant annet fokus på spesialområder som kreft, mage/tarm, sjeldne sykdommer og vaksiner. Det er dette som driver oss til å jobbe dedikert og engasjert for pasienter over hele Norge – hver eneste dag.

Takeda Norge har 260 kunnskapsrike medarbeidere med vår egen moderne produksjonsfabrikk i sentrum av Asker.

Takeda søker 10 nye kollegaer i Norge, deriblant

Brand Manager Gastroenterologi (GI)
Strategisk stilling med ansvar for hele GI- porteføljen med tre innovative legemidler

Takeda har en sterk posisjon, er i kraftig vekst og har en spennende pipeline innen Gastro. Stillingen rapporterer til Christine Andersen, Business Unit Director GI.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Forstå markedet og konkurransesituasjonen innenfor GI gjennom å samle inn og analysere data fra ulike kilder
 • Utvikle, implementere og optimere strategien for hele GI-porteføljen i Norge
 • Bygge relasjoner til samarbeidspartnere både internt og eksternt
 • Fremme samarbeid internt mellom egen av deling, medisinsk avdeling og market access, og arbeide for å maksimere Takedas posisjon i markedet gjennom opplæring, informasjonsdeling og prosjekter
 • Delta i budsjettprosessen og støtte Business Unit Director som diskusjonspartner
 • Definere målsettinger og KPIer og arbeide for å nå disse gjennom å:
  • Utvikle markedsmateriell som underbygger strategien
  • Tydeliggjøre multichannel strategien, sikre synergier mellom produktene og bidra til at kollegaer, helsepersonell og andre samarbeidspartnere har god informasjon om porteføljen.
  • Utvikle og lede tverrfaglige prosjekter, som involverer pasienter, helsepersonell, medieaktører og budsjettansvarlige
  • Utvikle og implementere prosjekter og programmer som støtter hverdagen til pasientgruppene
  • Planlegge og gjennomføre kongresser og markedsaktiviteter

Aktuelle kandidater har høyere merkantil utdannelse og erfaring fra legemiddelindustrien fra tilsvarende rolle. Du har god strategisk tilnærming, og gjerne erfaring med å utvikle og implementere multichannelstrategier. God kunnskap om det norske helsevesenet er nødvendig, erfaring fra å arbeide med en portefølje av legemidler er ønskelig.

Vi søker deg som er ambisiøs og som kommuniserer like godt med kollegaer som eksterne samarbeidspartnere og kunder. Du må være kommersiell, ha driv, og kunne arbeide selvstendig og i team. Hvis du evner å tenke kreativt og utenfor fastlagte rammer er dette noe vi verdsetter i Takeda. Innovasjon og skaperkraft er det som driver oss fremover.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources, telefon 934 40 805. Søknad med CV kan sendes snarest via søknadsknappen.

Medical Scientific Liaison (MSL)

Takeda er i vekst og søker engasjerte kollegaer som vil gjøre en forskjell!

Takeda Norge har en sterk posisjon etter oppkjøpet av Nycomed, som har vært en ledende aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag. Selskapet har skapt, utviklet og produsert flere av landets mest kjente legemidler og den arven bygger Takeda videre på. Vi jobber for bedre helse og et friskere Norge, med blant annet fokus på spesialområder som kreft, mage/tarm, sjeldne sykdommer og vaksiner. Det er dette som driver oss til å jobbe dedikert og engasjert for pasienter over hele Norge – hver eneste dag.

Takeda Norge har 260 kunnskapsrike medarbeidere med vår egen moderne produksjonsfabrikk i sentrum av Asker.

Takeda søker 10 nye kollegaer i Norge, deriblant

Medical Scientific Liaison (MSL) Oncology/Hematology

Takeda har en spennende portefølje med legemidler innen onkologi, og søker MSL til medisinsk avdeling i Norge. Avdelingen har 12 ansatte og du vil rapportere til medisinsk direktør. Stillingen vil arbeide tett med medisinsk rådgiver onkologi, og samarbeide bredt med engasjerte medarbeidere i Takeda for øvrig

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp kompetanse om terapiområdet, behandlingsformer og produktkompetanse gjennom studier, prosjekter og medisinske konferanser
 • Bygge relasjoner til fagmiljøer og nøkkelpersoner innen terapiområdet
 • Være fagperson internt og gi støtte til market access, kommersielle avdelinger og regulatorisk avdeling
 • Bistå ved å gjennomføre vitenskapelige prosjekter som gir kunnskap om Takedas produkter
 • Utvikle og implementere lokale medisinske strategier og aktiviteter for de aktuelle produkter innen terapiområdet
 • Delta i kundemøter og kommunisere kliniske og vitenskapelige data med daglig kontakt med norske klinkere og forskere innen sitt fagområde
 • Drive opplæring internt og hos kunder og være faglig støtte for salgsavdelingen
 • Være involvert i kliniske studier i Norge

Aktuelle kandidater har høyere naturvitenskapelig utdannelse, gjerne PhD innen biomedisinsk forskning. Naturvitenskapelig mastergrad eller farmasøytisk mastergrad er også relevant. Noen års erfaring fra legemiddelselskap er ønskelig, gjerne i rolle som MSL eller MA. Forståelse for legemiddelindustriens rolle og hvordan legemidler utvikles og selges er nødvendig. Kompetanse om hematologisk onkologi og nettverk blant key opinion leaders innen terapiområdet er å betrakte som en fordel.

Som person er du troverdig, strukturert og god til å utvikle relasjoner til relevante fagmiljøer. Du må evne å kommunisere medisinsk innsikt til kolleger og kunder. Du arbeider selvstendig, og trives med å tilegne deg medisinsk-faglige kunnskaper. Kandidater må ha gode språkkunnskaper i norsk og engelsk.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805. Søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.

Prosjektutvikler

Pilares Eiendom AS er et boligutviklingsselskap med fokus på små og mellomstore boligprosjekter i aksen Asker – Drammen – Kongsberg, og ned til Nøtterøy/Tønsberg. Pilares utvikler boligprosjekter med tydelig identitet, med fokus på å skape prosjekter med god arkitektur og høy kvalitet i alle ledd.

Selskapet ble etablert i 2012, og selskapet eier pr. i dag utviklingsprosjekter med en samlet verdi på NOK 1,5 mrd. Selskapet har få og solide aksjonærer med høy kompetanse og lang erfaring fra kjøp, utvikling og gjennomføring av eiendomsprosjekter.

Pilares Eiendom er i dag fire ansatte. For å styrke vår kompetanse og kapasitet oppretter vi nå en ny stilling som prosjektutvikler.

 

PROSJEKTUTVIKLER

Kommersiell boligutvikler 

 

Prosjektutvikleren får totalansvar for resultat, fremdrift og kvalitet i egen portefølje av prosjekter.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bistå i vurdering av nye kjøp
 • Organisere og lede prosjekter i tidligfase, fra kjøp til og med salgsstart
 • Idé- og konseptutvikling, herunder bidra aktivt rundt strategiske veivalg for prosjektene
 • Stor vekt på regulerings- og annen myndighetsbehandling
 • Kontrahere og følge opp arkitekt, rådgivere, megler og reklamebyrå
 • Skape solide relasjoner med samarbeidspartnere.

Kandidatprofil:

 • 5-10 års erfaring fra utvikling og prosjektledelse av boligprosjekter med gode dokumenterte resultater
 • Gode relasjoner til og erfaring fra samarbeid med arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører
 • Solid erfaring fra gjennomføring av reguleringsprosesser
 • Solid økonomisk forståelse og kommersielt fokus
 • Selvstendig, utadvendt, strukturert og velorganisert
 • Resultat- og fremdriftsorientert
 • Tillitsskapende, høy forretningsmoral og god til å utvikle relasjoner.

Pilares Eiendom AS tilbyr engasjerte og kunnskapsrike kollegaer, korte beslutningsveier og fokus på kvalitet.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad hos Compass, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «Søk her»

 

 

Medical/Scientific Liaison (MSL) – Oncology

Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på legemidler. Selskapet er til stede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner. Som det største farmasøytiske selskapet i Japan, og et av de ledende globale selskapene i industrien, arbeider Takeda, gjennom medisinsk innovasjon, for bedre helse for pasienter over hele verden.

I Norge har Takeda cirka 260 medarbeidere og et eget produksjonsanlegg i Asker utenfor Oslo. Målt i volum er Takeda landets største leverandør av legemidler. Takeda har et bredt spekter av reseptbelagte medisiner til sykehus, spesialister og allmennpraktiserende leger. Takedas reseptfrie medisiner og kosttilskudd selges i apotek.

Medical/Scientific Liaison (MSL) – Oncology

 

Som MSL skal du lede og utvikle lokale medisinske strategier og aktiviteter for ett eller flere onkologiprodukter i Norge. Du skal kommunisere kliniske og vitenskapelige data, bygge relasjoner til fagmiljøer innen onkologi og være bindeleddet mellom vitenskap og marked. Stillingen rapporterer til medisinsk direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bygge opp kompetanse om terapiområdet, behandlingsformer og produktkompetanse gjennom studier, prosjekter og medisinske konferanser
 • Utvikle, lede og bistå ved å gjennomføre vitenskapelige prosjekter som gir kunnskap om Takedas produkter
 • Lede og utvikle lokale medisinske strategier og aktiviteter for de aktuelle produkter innen terapiområdet
 • Delta i kundemøter og kommunisere kliniske og vitenskapelige data med daglig kontakt med norske klinkere og forskere innen sitt fagområde
 • Drive opplæring internt og hos kunder og være faglig støtte for salgsavdelingen
 • Være involvert i kliniske studier i Norge

 Utdannelse på doktorgradsnivå innen naturvitenskapelige fag og kompetanse innen onkologi, cellebiologi eller lignende fagområder er nødvendig. Erfaring fra legemiddelindustrien er ikke påkrevet.

Vi søker ambisiøse kandidater med stor faglig interesse som ønsker en karriere innen legemiddelindustrien. Du må kunne opptre profesjonelt og med faglig integritet. Gode samarbeidsevner, men også evne til å jobbe selvstendig er viktig.

Takeda tilbyr faglig utfordrende og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. Takedas gode arbeidsmiljø preges av lagånd, og de ansatte er opptatt av å gjøre hverandre gode, samtidig som man kan ha det gøy på jobb.

Selskapet ligger sentralt i Asker sentrum, nær offentlige kommunikasjon. Takeda har førsteklasses kantine og trimrom. Det er konkurransedyktige betingelser, inkludert helseforsikring, utvidet ordning for velferdspermisjoner og firmaleiligheter på Beitostølen og i Hemsedal.

For mer informasjon om stillingen, kontakt gjerne Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805. Søknadsprosessen er nå avsluttet.

 

 

Regulatory Affairs Specialist

Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på legemidler. Selskapet er tilstede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner. Som det største farmasøytiske selskapet i Japan, og et av de ledende globale selskapene i industrien, arbeider Takeda, gjennom medisinsk innovasjon, for bedre helse for pasienter over hele verden.

I Norge har Takeda cirka 300 medarbeidere og et eget produksjonsanlegg i Asker utenfor Oslo.

Målt i volum er Takeda landets største leverandør av legemidler. Takeda har et bredt spekter av reseptbelagte medisiner til sykehus, spesialister og allmennpraktiserende leger. Takedas reseptfrie medisiner og kosttilskudd selges i apotek.

 

Regulatory Affairs Specialist

 

Vi søker dyktig og engasjert registreringsspesialist til registereringsavdelingen i Takeda.

Registreringsavdelingen har ansvar for søknader om markedsføringstillatelser for nye produkter og regulatorisk vedlikehold av Takedas etablerte produkter. Arbeidet ved avdelingen innebærer et nært samarbeid med Takedas globale regulatoriske avdeling, andre avdelinger lokalt samt med norske legemiddelmyndigheter. Avdelingen har også ansvar for regulatorisk vedlikehold av Takedas portefølje innen handelsvarer/kosttilskudd.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Håndtering av søknader om nye markedsføringstillatelser og vedlikehold av Takedas markedsførte produkter (både legemidler og handelsvarer)
 • Innsendelse og koordinering av søknader til Legemiddelverket
 • Arbeid med oppdatering og kvalitetssikring av produktinformasjon (SPC, pakningsvedlegg, og merking av preparater) og Felleskatalogtekster
 • Deltagelse i prosjektarbeid

 

Vi søker deg som er farmasøyt med master i farmasi eller tilsvarende utdannelse. Det er en fordel om du har erfaring med regulatorisk arbeid fra legemiddelindustri eller legemiddelmyndighet, men vi oppfordrer også nyutdannede og studenter som tar master våren 2017 til å søke stillingen. Som person er du engasjert, initiativrik og kvalitetsbevisst. Du samarbeider bra og kommuniserer godt på norsk og engelsk.

Vi tilbyr interessante, faglige og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. Vi er teamorienterte, er opptatt av å gjøre hverandre gode og ikke minst ha det gøy på jobben! Takeda ligger sentralt i Asker sentrum, nær offentlige kommunikasjon. Vi har et godt arbeidsmiljø og tilbyr konkurransedyktige betingelser. Videre har vi ulike medarbeidergoder som førsteklasses kantine, trimrom, helseforsikring, utvidet ordning for velferdspermisjoner og firmaleiligheter på Beitostølen og i Hemsedal.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte en av konsulentene hos Compass Human Resources – Jonny Arnesen på telefon 924 96 992 eller Arnt Molvig på telefon 934 40 805.

Du kan også kontakte Head of Regulatory Affairs, Sissel Woxholt i Takeda på telefon 924 63 556, eller vise din interesse for stillingen ved å laste opp CV og en kortfattet søknad via «Søk her»-knappen innen 6.januar 2017.

 

 

 

 

Kvalitetsansvarlig/farmasøytisk faglig ansvarlig (FFA)

Takeda er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på legemidler. Selskapet er til stede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner. Som det største farmasøytiske selskapet i Japan, og et av de ledende globale selskapene i industrien, arbeider Takeda, gjennom medisinsk innovasjon, for bedre helse for pasienter over hele verden.

I Norge har Takeda cirka 300 medarbeidere og et eget produksjonsanlegg i Asker utenfor Oslo. Målt i volum er Takeda landets største leverandør av legemidler. Takeda har et bredt spekter av reseptbelagte medisiner til sykehus, spesialister og allmennpraktiserende leger. Takedas reseptfrie medisiner og kosttilskudd selges i apotek.

 

Kvalitetsansvarlig/farmasøytisk faglig ansvarlig (FFA)

 

Takeda styrker arbeidet innen kvalitetssikring ytterligere og søker kvalitetsansvarlig/farmasøytisk faglig ansvarlig (FFA) til Takedas kommersielle virksomhet i Norge. Ansvarsområder for stillingen er knyttet til hele organisasjonens kvalitetsarbeid, samt å sikre etterlevelse av regelverket for Good Distribution Practice (GDP). Dette innebærer blant annet:

 • Implementering og oppdatering av det lokale kvalitetssystemet for å sikre samsvar med Takedas globale kvalitetskrav
 • Avviksbehandling, selvinspeksjoner og håndtering av produktklager
 • Kvalitetssikring av eksterne leverandører
 • Stedfortreder for Drug Safety Officer
 • Prosjektarbeid knyttet til forbedringsprosesser og kvalitetsarbeid

Stillingen rapporterer til Head of Regulatory Affairs.

Aktuelle kandidater er utdannet farmasøyt med master i farmasi og med erfaring fra kvalitetsarbeid innen legemiddelindustri eller legemiddelmyndighet. Du må ha god forståelse for hvordan legemidler blir solgt i Norge, særlig relatert til godkjenningsprosesser, regulatoriske forhold og annet lovverk.

Takeda tilbyr interessante, faglige og selvstendige arbeidsoppgaver i et engasjerende miljø med mulighet for faglig og personlig utvikling. De er teamorienterte, er opptatt av å gjøre hverandre gode og ikke minst ha det gøy på jobben! Takeda ligger sentralt i Asker sentrum, nær offentlige kommunikasjon. Det er et godt arbeidsmiljø og det er konkurransedyktige betingelser.

Takeda har førsteklasses kantine, trimrom, helseforsikring, utvidet ordning for velferdspermisjoner og firmaleiligheter på Beitostølen og i Hemsedal.

For mer informasjon om stillingen kan du kontakte en av konsulentene hos Compass Human Resources – Jonny Arnesen på telefon 924 96 992 eller Arnt Molvig på telefon 934 40 805.

Du kan også kontakte Head of Regulatory Affairs, Sissel Woxholt i Takeda på telefon 924 63 556, eller vise din interesse for stillingen ved å laste opp CV og en kortfattet søknad via «Søk her»-knappen innen 6.januar 2017.

Prosjektsjef

Asker Entreprenør er en entreprenørbedrift med hovedkontor på Hvalstad i Asker og regionkontor i Nittedal og i Follo/Østfold. Oppland, Akershus, Oslo, Buskerud, Vestfold og Østfold er virksomhetens geografiske nedslagsfelt. Omsetningen i 2015 ble på 535 MNOK og det forventes en omsetning på 750 MNOK i 2016. Asker Entreprenør har 115 ansatte fordelt på 60 funksjonærer og 55 fagarbeidere i betong- og tømrerfaget. Bedriften og dens ansatte har bred erfaring med oppfølging av de aller fleste typer bygg i alle entreprisemodeller. Asker Entreprenør skal vokse videre og til vårt regionkontor på Hagan oppretter vi en ny stilling.

Prosjektsjef

Vår nye prosjektsjef skal inngå i regionens ledergruppe og ha ansvar for oppfølging/støtte i flere av våre prosjekter. Du vil spesielt arbeide med prosjekter i anbuds- og oppstartsfasen og samarbeide tett med byggherren og vår egen prosjektleder. I tillegg vil du støtte i prosjekteringsarbeidet og bidra til at vi har de beste arkitekter og rådgivere med oss i prosjektene.
Du er ingeniør eller sivilingeniør og har solid erfaring fra prosjektledelse. Vi vektlegger spesielt en kommersiell innstilling og gode samarbeidsevner med fokus på problemløsning.
Våre byggherrer/oppdragsgivere og samarbeidsparter skal møte en profesjonell entreprenør som tenker kvalitet og langsiktighet. Dette krever både høy kompetanse og personlige egenskaper som initiativ, gode kommunikasjonsevner og besluttsomhet.
Asker Entreprenør kan tilby en fleksibel, uformell og kompetent organisasjon med en god ordrereserve og lokal forankring i Oslo nord.
Vi ønsker at du bidrar aktivt til å videreutvikle vår faglige kompetanse og vårt gode arbeidsmiljø.
Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad hos Compass Human Resources på telefon 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp snarest via «Apply for job».