Full-stack-utviklere

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2017 var det om lag 900 ansatte i Norges Bank.

Norges Bank skal være en åpen og veldrevet sentralbank.

Norges Bank skal være blant de ledende sentralbankene i fornyelsen av pengepolitikken og i den videre moderniseringen av betalingssystemet. Videre skal sentralbanken ivareta og utvikle finansielle verdier for fremtidige generasjoner. Åpen og aktiv kommunikasjon skal bidra til forståelse for bankens rolle og utøvelsen av bankens oppgaver.

Bankens grunnverdier er lagånd, integritet, nyskaping og kvalitet. Norges Bank skal ha en kostnadseffektiv og forsvarlig ressursbruk og legge til rette for gode arbeidsforhold, ansvarlig eierskap og miljøhensyn i virksomheten.

2 full-stack-utviklere

Vi skal ansette to utviklere som brenner for å bruke sin kompetanse og sine evner på å lage gode IKT systemer. Norges Bank ønsker å få med to nye utviklere på laget som utvikler og forvalter systemporteføljen til Sentralbanken. Dette er en spennende mulighet til å utvikle din faglige kompetanse samtidig som du bidrar til et samfunnsoppdrag med stor betydning i en av landets fremste samfunnsinstitusjoner.

Enhet for IKT i Norges Bank er ansvarlig for systemporteføljen til Sentralbanken som består av både standard og egenutviklede løsninger. Nå flyttes porteføljen til en modernisert driftsplattform og vi ønsker å styrke intern kompetanse og kapasitet på området for systemutvikling og systemforvaltning. IKT består av om lag 60 ansatte fordelt på 6 seksjoner; Virksomhetsstøtte, Samfunnskritiske systemer, Virksomhetskritiske systemer, Data Management, Sikkerhet og Drift.

Vi ser etter deg som liker å ta et helhetlig ansvar for systemporteføljen. Du liker å utvikle og drifte det du har lagd; rette feil, forbedre og videreutvikle. Du gjør ditt ytterste for å utvikle sikre, stabile og robuste systemer. Merk gjerne søknaden dersom du har en preferanse for en av seksjonene.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikle og forvalte systemer i seksjonens systemportefølje herunder
  • Kode med høy kvalitet som er enkel å forvalte og støtter automatisert testing
  • Videreutvikle og forbedre eksisterende kodeverk
  • Videreutvikle basert på forretningsbehov, målbilder og teknisk gjeld
  • Feilsøke, identifisere og rette feil i produksjonen og anbefale proaktivt forbedringer for eksisterende løsninger
 • Drifte systemene i seksjonens systemportefølje:
  • Installere og oppgradere/patche
  • Optimalisering og tuning
  • Håndtere hendelser og avvik, samt følge opp og løse gjentakende hendelser
 • Helhetlig ansvar for seksjonens systemportefølje (utvikling, forvaltning og drift):
  • Samarbeide tett med forretningssiden om behov og krav
  • Utarbeide planer for gjennomføring av endringer, og utføre disse
  • Teste i samsvar med gjeldende testmetodikk
  • Bistå prosjekter med utviklingsaktivitet på eksisterende eller nye systemer
 • Samarbeide med seksjon IKT Sikkerhet i forebygging og håndtering av sårbarheter og sikkerhetshendelser
 • Samarbeide tett med eksterne tjenesteleverandører, inkludert leverandører basisdrift og systemer
 • Stillingene kan delta i vaktordninger. Kvelds- og helgearbeid må påberegnes, spesielt for planlagte produksjonsendringer og håndtering av hendelser og avvik.

Seksjonen IKT Data Management leverer datatjenester til sentralbankens ulike fagavdelinger. Datatjenestene omfatter innhenting, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret økonomisk statistikk og markedsinformasjon til analyse og forskningsformål. Funksjonen har ansvar for utvikling av sikre og kostnadseffektive data- og analyseplattformer til et av Norges fremste fagmiljø innen økonomiske prognoser.

Seksjonen IKT Virksomhetskritiske systemer har ansvar for utvikling og forvaltning av fagsystemer på områdene for markedsoperasjoner, kontante betalingsmidler og administrative tjenester. Seksjonen leverer IT tjenester til sentralbankens operative og administrative funksjoner og bidrar aktivt til modernisering av virksomhetskritiske prosesser ved bruk av teknologi.

Kvalifikasjoner

 • Bachelor/Master innen IT – relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Erfaring som .NET utvikler, fortrinnsvis full-stack
 • Erfaring med systemforvaltning og systemdrift
 • Kjennskap til ITIL prosesser
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på både norsk og engelsk

Der er en fordel med erfaring innen skybaserte løsninger (Azure aller andre), agile arbeidsformer, DevOps og /eller finansiell sektor.
Nyutdannede vil også bli vurdert.

Spesielle Krav

For stillingene kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli veri?sert. Den som ansettes i seksjonen for Virksomhetskritiske systemer må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven. Dette kan også bli aktuelt for den som blir ansatt i seksjonen for Data Management.

Personlige egenskaper

 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Høy integritet
 • Proaktiv med evne til å prioritere
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • En sentral og ansvarsfull rolle i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks organisasjon som har ansatte med høyt kompetansenivå
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Rom for å påvirke utviklingen av fagområdet og teamet
 • Mulighet til å samarbeide med andre fagmiljøer innenfor IKT og forretningsområdene

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via søknadsknappen, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Martine Børsum, telefon 413 39 270.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

Senior Controller

Alfred Berg ble etablert i Stockholm 1863 og er i dag en ren nordisk kapitalforvalter. Selskapet har et av de mest kompetente forvaltningsmiljøene for nordiske renter og nordiske aksjer. Total kapital på 200 milliarder kroner forvaltes i dag av selskapets nordiske forvaltningsteam. Selskapet har 60 ansatte hvorav 5 i Stockholm mens resterende er på hovedkontoret i Oslo. Alfred Berg er BNP Paribas nordiske forvalter og varemerke for nordiske fond og forvaltning. Alfred Berg eies av ansatte i selskapet og av BNP Paribas Asset Management.

Senior Controller

Alfred Berg fortsetter den positive utviklingen i det nordiske markedet og ser nå etter en person som kan være med å utvikle økonomiavdelingen sentralt. Som Senior Controller får du muligheten til å være en viktig ressurs i selskapets videre ekspansjon som en sterk nordisk kapitalforvalter i det nordiske markedet. Du vil være en sentral sparringspartner for CFO, og inngå i et team på fire Controllere.

Arbeidsoppgaver: 

 • Månedlig og kvartalsvis rapportering til morselskapet BNP, ledelse og offentlige myndigheter
 • Årsoppgjør og skatteberegninger
 • Utarbeidelse av økonomiske analyser, modellering og lønnsomhetsvurderinger for beslutningsunderlag til ledelsen
 • Bidra i videreutvikling av rutiner, prosesser og intern kontroll i økonomifunksjonen
 • Være en ressursperson på systemer og it-verktøy
 • Ad hoc prosjekter

Hvem er du?
Du har en sterk akademisk bakgrunn med MSc i finans, regnskap eller økonomi og 5-10 års relevant erfaring. Du har god evne til å lære nye systemer, gjerne Power BI eller andre lignende, og du ser kontinuerlig etter muligheter for å effektivisere og forenkle. Du har gode norsk og engelsk ferdigheter, både skriftlig og muntlig. Vi tror at du er strukturert og analytisk med høyt nøyaktighetsnivå og numeriske ferdigheter. Du tar ansvar for arbeidet ditt, er løsningsdrevet og har evnen til å prioritere. Som kollega er du fleksibel og positiv med sterk vilje til å samarbeide både lokalt og internasjonalt. At denne rollen krever et høyt nivå av integritet.

Hva tilbyr vi deg?

Hos Alfred Berg deltar du i et variert utvalg av oppgaver og stimulerende prosjekter. Vi jobber i et dynamisk miljø, preget av en internasjonal kontekst og samarbeid mellom mennesker i forskjellige avdelinger. Stillingen har konkurransemessige betingelser og inngår i selskapets bonusprogram. Alfred Berg har også et fordelaktig forsikrings- og pensjonsprogram. Arbeidsplassen er på Aker Brygge i Oslo.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via denne siden eller via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Anne Qvenild, telefon 977 23 235.

Senior Fund Accounting Controller

Alfred Berg ble etablert i Stockholm 1863 og er i dag en ren nordisk kapitalforvalter. Selskapet har et av de mest kompetente forvaltningsmiljøene for nordiske renter og nordiske aksjer. Total kapital på 200 milliarder kroner forvaltes i dag av selskapets nordiske forvaltningsteam. Selskapet har 60 ansatte hvorav 5 i Stockholm mens resterende er på hovedkontoret i Oslo. Alfred Berg er BNP Paribas nordiske forvalter og varemerke for nordiske fond og forvaltning. Alfred Berg eies av ansatte i selskapet og av BNP Paribas Asset Management.

Senior Fund Accounting Controller

Alfred Berg fortsetter den positive utviklingen i det nordiske markedet og ser nå etter en person som kan være med å utvikle økonomiavdelingen sentralt. Som Senior Fund Accounting Controller vil du få en sentral rolle i å følge opp fondene, og vil rapportere til CFO. Dette er en variert og faglig rolle, og vil gi deg en stor kontaktflate i et av Nordens mest spennende forvaltningsmiljøer.

Arbeidsoppgaver: 

 • Rapportering til ledelse, offentlige myndigheter og til store institusjons kunder
 • Oppfølging og utvikling av regnskapsprosessene for fondene
 • Skattemessige vurderinger
 • Kontakt med revisor og oppfølging av norske og svenske fond
 • Støtte til CFO
 • Ad-hoc rapportering / analyse etter behov

Hvem er du?
Du har en solid akademisk bakgrunn med B.Sc i finans, regnskap eller økonomi og 5-10 års relevant erfaring. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse. Du har god evne til å lære nye systemer, gjerne Power BI eller andre lignende. Du  har gode norsk og engelsk kunnskaper, både skriftlig og muntlig .Vi tror at du er strukturert og analytisk med høyt nøyaktighetsnivå og numeriske ferdigheter. Du tar ansvar for arbeidet ditt, er løsningsdrevet og har evnen til å prioritere. Som kollega er du fleksibel og serviceinnstilt med sterk vilje til å samarbeide både lokalt og internasjonalt. Rollen krever et høyt nivå av integritet.

Hva tilbyr vi deg?

Hos Alfred Berg deltar du i et variert utvalg av oppgaver og stimulerende prosjekter. Vi jobber i et dynamisk miljø, preget av en internasjonal kontekst og samarbeid mellom mennesker i forskjellige avdelinger. Stillingen har konkurransemessige betingelser og inngår i selskapets bonusprogram. Alfred Berg har også et fordelaktig forsikrings- og pensjonsprogram. Arbeidsplassen er på Aker Brygge i Oslo.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke direkte via denne siden eller via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. Vi vil intervjue kandidater fortløpende.

For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Anne Qvenild, telefon 977 23 235.

Partner Oslo

Compass Human Resources er det nordiske alternativet i markedet innen rekruttering og search. Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Finland, England og Norge. Compass Human Resources Group ble etablert i Norge i 1987, og er en av de ledende og mest erfarne aktørene innenfor området search & selection til norsk næringsliv. Ved siden av rekruttering jobber vi med ledervurderinger og Management Due Diligence. Vår erfaring teller langt over 100.000 intervjuer på tvers av bransjer. Våre kunder strekker seg fra noen av de mest kjente internasjonale selskaper til nasjonale små og mellomstore selskaper samt statseide foretak og direktorat. Vi er i dag til sammen 11 personer, konsulenter og researchere i Oslo. Se gjerne våre hjemmesider www.compass.no.

PARTNER

Compass Human Resources kjennetegnes ved erfarne konsulenter, effektiv research, høy faglig integritet og godt kvalitetssikrede systemer og prosesser. Vi tilstreber å utvikle et så nært samarbeid med våre oppdragsgivere at vi betraktes som en strategisk partner – med fokus på human kapital – som et ledd i kundens arbeid med å nå egne mål.

Vi ønsker å styrke laget i Norge med en ny partner som kan bidra til å utvikle Compass i Norge videre. Rett kandidat har erfaring fra bransjen, etablert kundeportefølje og høyere formell utdanning. Du er kommersiell, dedikert, strukturert og kvalitetsorientert. Videre har du et ønske om å tre inn på eiersiden hos en etablert aktør i markedet.

Ønsker du mer informasjon eller en uforpliktende samtale, ta kontakt med Partner Anne Qvenild på telefon +47 977 23 235 eller Managing Partner Bjørn Erik Graff på telefon +47 970 55 587.

Key Account Manager

Vår oppdragsgiver er et globalt farmasøytisk selskap med 5600 ansatte, som utfører forskning og utvikling, produksjon, salg og distribusjon av legemidler til behandling av sykdommer i sentralnervesystemet. Selskapet, som har sitt hovedkontor i Danmark, ble etablert i 1915, har god økonomi og har en lønnsom vekst og utvikling. Selskapets visjon er å være verdensledende innen psykiatri og nevrologi og fokuserer på å utvikle innovative legemidler. Den norske avdelingen teller 13 ansatte og holder til på Lysaker utenfor Oslo.

Til den norske avdelingen søker vi nå til et engasjement med mulighet for fast ansettelse:

Key Account Manager – Hjernehelse

Vi søker deg som ønsker karriere i legemiddelindustrien. Hvis du er nysgjerrig, utviklingsorientert og synes hjernehelse er spennende, så er dette kanskje noe for deg. Stillingen har ansvar for salg til allmennleger på Østlandet, der du vil samarbeide med to andre dyktige KAMer i din region. Stillingen rapporterer til Salgssjef i Norge, og du vil bil en del av et team på seks.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre salgs- og markedsaktiviteter mot allmennleger
 • Utvikle og gjennomføre egne prosjekter og markedsaktiviteter, også digital
 • Holde deg faglig oppdatert og bistå med kunde- og konkurrentinformasjon som   grunnlag for markedsstrategien i Norge
 • Samarbeide med øvrige Key Account Managere i selskapet for best mulig utnyttelse av salgsorganisasjonen

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse, gjerne innen naturvitenskapelige fagområder. Bakgrunn som sykepleier eller farmasøyt er særlig aktuelt, men annen utdannelsesbakgrunn vil også bli vurdert. Salgserfaring er ønskelig, men ikke et krav for å søke stillingen.

Vi ser etter deg som har stort engasjement og ønske om å lykkes i jobben din. Du må være faglig troverdig i dialogen med legene, og gjerne kunne benytte digitale verktøy i arbeidet ditt. I tillegg ser vi gjerne at du er åpen for å ta i bruk nye verktøy og løsninger, og at du blir motivert av utvikling og kontinuerlig læring.

Selskapet har markedsledende produkter og høy kompetanse.
Du vil arbeide i en organisasjon med god takhøyde der initiativ og pågangsmot blir belønnet.
Selskapet har konkurransedyktige vilkår og gode personalordninger.

For mer informasjon, kontakt Anne Qvenild i Compass Human Resources på 97723235 eller Arnt Molvig i Compass Human Resources AS på 934 40 805 eller send søknad med CV via søknadsknappen. Grunnet GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personlige opplysninger på e-post til kontaktpersonen.

Data Management Manager

TGS is the world’s largest geoscience data company, known for its asset-light, multi-client business model and global data library.

TGS employs approximately 500 employees and has its corporate headquarters in Skøyen, Norway and its operational headquarters in Houston, Texas, U.S.A. The company’s other main offices are in London and Perth, with further employees located in other cities around the globe. The company’s stock is traded on the Oslo Stock Exchange and is part of the OBX Index (25 most liquid shares at the OSE). TGS’ primary business is to provide geoscience data to energy companies worldwide. The company offers extensive global libraries that include seismic data, magnetic and gravity data, multi-beam and coring data, digital well logs and production data. Additionally, we offer advanced processing and imaging services, interpretation products and data integration solutions.

DATA MANAGEMENT MANAGER

Data Management Manager is accountable for the daily operation of the data management business in Europe which includes adhering to approved budget for operations and hardware, fulfilling product orders from internal and external clients, assure service quality, timely and correct delivery, and the receipt, quality control and robust archiving of the Company’s assets.  In addition, to manage, supervise, motivate and train people who work in the data management group.  You will be instrumental in helping develop Data Management’s client strategy.

Responsibilities:

 • Accountable for the receiving, loading, databasing, archiving and maintaining quality of TGS’s data
 • Responsible for uploading, assigning and updating project navigation and product information TGS’ internal systems
 • Accountable for assuring quality and service in every delivery
 • Accountable for investigating and resolving issues that client have with data deliveries
 • Accountable for maintaining data quality for all stored data independent on media and location (on prem, remote or in Cloud/Datalake)
 • Accountable for reviewing, improving, and documenting data management workflows and processes
 • Accountable for liaising with business units to communicate workload and data issues
 • Accountable for managing data management facilities on prem and remote storages like Bjerkås
 • Responsible for reporting of projects and products to National Data Repositories according to rules and regulations for all projects stored and handled by the Europe Data Management teams
 • Responsible for having up to date knowledge about governmental rules, regulations, and requirements for reporting of data for the countries where the Europe Data Management teams handles and stores projects
 • Responsible for taking part in developing Data Management so that it can manage future demands of cloud delivery and new products
 • Ensure the correct use of safety devices and protective equipment as required and report any hazards, accidents or injuries to your immediate supervisor.

Qualifications; skills and competencies:

 • Minimum of 5 years experience of oil industry Data Management and seismic data processing, with strong understanding of Geophysics
 • Experience managing and supervising personnel
 • Good understanding of common industry terminology pertaining to geoscience data
 • Dedicated to perform job responsibilities with the highest standards and thoroughness
 • Strong technical skills including:
  • Knowledge of 2D, 3D and OBN seismic and potential field data and associated products including pre and post stack products, navigation, velocities, horizons and metadata
  • Experience in re-mastering, copying and sub-setting seismic data and understanding of various seismic data formats
  • Experience with UNIX and Linux based software
  • Experience with seismic processing software like Prima
  • Experience with cloud
 • Customer service oriented
 • Strong decision making abilities and interpersonal skills
 • Extremely organized and detail-oriented
 • Good command of written and oral English and Norwegian
 • Flexible and robust, with a positive attitude

What we offer:
To the right candidate, we can offer a professionally challenging position in a company with high ambitions. You will work in a global work environment with a flat and informal structure. There will be opportunities for professional and personal development in a position that offers varied work tasks.

For more information, please contact Jonny Arnesen, mobile: +47 924 96 992 or Annette F. Tvedten, mobile +47 911 28 318.

Due to GDPR we ask you not to send your personal data via e-mail to the contact person.

Application deadline: 2nd May 2021.

 

Crew Manager

As the world’s leading owner and operator of LPG carriers with five decades of operating experience, BW LPG promotes competitive, sustainable solutions to secure value for society and our stakeholders.

Our global footprint spans seven countries with 17 nationalities represented across our workforce. Our fleet of 47 Very Large Gas Carriers (VLGC) offer a total carrying capacity of over 3 million CBM. From spot voyages and time charters to Contracts of Affreightments (CoAs), our emphasis on flexible, reliable service has earned the trust of leading oil companies as well as trading and utility companies.

BW LPG is associated with BW Group, one of the world’s leading shipping groups. BW Group’s controlled fleet of over 360 vessels includes product tankers, LNG and LPG carriers, floating storage and regasification units (FSRUs), dry cargo carriers, crude oil supertankers and floating production storage and offloading (FPSO) units.

JOIN US FOR THE FUTURE

We are currently seeking:

Crew Manager

BW is looking for a highly motivated Crewing professional to join our experienced Crewing Team in Oslo to support our strong fleet expansion and continued growth plans in the LPG, LNG and FSRU segment.

The successful candidate will be responsible for all aspects of Crewing Operation for an assigned fleet of 12-15 ships, making it an excellent opportunity for learning and professional growth for an individual who is ambitious, curious, hard-working, responsible, independent and self-propelled.

The Crew Manager will be responsible for all aspects of the Crewing Operations for the ships assigned under his / her portfolio with support from local manning offices and Agents

Responsibilities:

 • Budgets; Preparation of annual Budgets, monthly review and full year estimates
 • Cost control; Approval of invoices, contracts, payroll, overtime, bonusses and claims
 • Crew Planning; Rotation & Crew Change plans, Safe Manning, experience matrices, Q88 and Crew Supply & Demand reports
 • Crew Development; Appraisals, Training, Assessments, Promotions and disciplinary cases
 • Recruitment; Sourcing and hiring of Crew
 • Medical; P&I claims, medical emergencies, cost control, record keeping and PEME
 • Manning Agents; liaising with and audit of Manning Offices/agents
 • Account Management; Internal Customer relations
 • Union; Renewal and management of union agreements
 • Compliance; Training & qualification matrix, D&A tests, MLC and Flag state requirements
 • Procedures; Be able to update, develop and roll out Crewing procedures

Qualifications:

 • A Bachelor degree in relevant studies or equivalent experience
 • Minimum 3 year of experience working in a manning environment, preferably from the maritime industry
 • Maritime studies or seagoing experience is an advantage
 • Digital competence and interest, as well as experience with Excel
 • Excellent command of written and spoken English

The candidate must qualify for permanent residence permit for work purposes in Norway.

Personal qualifications:

 • High motivation and drive, flexible attitude
 • Structured, focused and well organized
 • Proven ability to work independently with good collaboration skills
 • Ability to handle multiple tasks simultaneously, sometimes under pressure and in time constraints
 • Excellent interpersonal and communication skills, with cultural awareness
 • Personal values well aligned with BW Values

We offer:

 • Competitive terms
 • International and highly competent working environment
 • A challenging position and good opportunities for individual development

The role will be based in Oslo.

For further information, feel free to contact Anne Marit Heber Nærby in Compass Human Resources, tel. +47 924 49 114. We welcome your application and CV in English as soon as possible via the application button. Due to GDPR, please do not send CVs and/or applications by email.

Advokat/jurist

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 93 000 medlemmer. Vi er 150 glade, kreative og innovative kolleger med god breddekompetanse, som sammen gjør oss til et sterkt faglig miljø. Vi er til stede for medlemmene over hele landet, og har 16 avdelingskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo.

I NITO er vi lidenskapelig opptatt av at våre medlemmer får best mulig lønns- og arbeidsvilkår og faglig utvikling gjennom hele arbeidskarrieren. Videre at ingeniører og teknologer er synlige og har en tydelig stemme i samfunnet. Fornøyde medlemmer er det beste vi vet og derfor blir vi motivert og begeistret av å strekke oss litt lenger.

Fagorganisasjonen er partipolitisk uavhengig og frittstående.

 

Advokat/jurist med pensjonsrettslig kompetanse

 

Vi søker en engasjert advokat/jurist med omfattende kompetanse og lengre arbeidserfaring innen pensjonsrett, gjerne i kombinasjon med arbeidsrett. Du vil få en sentral rolle i NITOs arbeid innenfor pensjon og vil lede NITOs pensjonsgruppe.

Stillingen er plassert i juridisk seksjon i Avdeling for forhandling- og arbeidsliv. Seksjonen bistår medlemmer og tillitsvalgte innenfor både individuell og kollektiv arbeidsrett og består av 16 advokater og en advokatfullmektig.

Våre medlemmer er ansatt i alle typer virksomheter i både privat og offentlig sektor. Sakstilfanget er svært bredt, og NITO prioriterer henvendelser knyttet til omorganisering, nedbemanning, stillingsvernssaker, arbeidstid, forhandlinger, pengekrav, pensjon og tariffavtaler.
Du må trives med å levere høy kvalitet i en travel arbeidshverdag, ha stor arbeidskapasitet og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • Juridisk rådgivning og saksbehandling for medlemmer og tillitsvalgte
 • Opplæring av tillitsvalgte
 • Lede NITOs pensjonsgruppe
 • Foredrag og kurs innen pensjonsrett
 • Skrive fagartikler og høringssvar på pensjonsområdet

Vi hører gjerne fra deg som har:

 • Cand. jur./mastergrad i rettsvitenskap med gode karakterer
 • Tung pensjonsrettslig kompetanse og minst fem års relevant yrkeserfaring på området
 • God, grunnleggende IT-kompetanse
 • Meget god formuleringsevne skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner og utpreget serviceinnstilling

Vår nye kollega er utadvendt med godt humør. Du må like å jobbe både selvstendig og i team. Det er til tider hektisk hos oss, så du må være fleksibel og tilpasningsdyktig.

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Frihet under ansvar og en selvstendig og spennende jobb i en organisasjon i vekst
 • Konkurransedyktige betingelser, fleksitidsordning med rett til overtidsbetaling og meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Betalt lunsj, sommertid og mulighet for faglig utvikling

Vi holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge, og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser.

For eventuelle spørsmål, kontakt Anne Marit Heber Nærby i Compass Human Resources på tlf. 924 49 114. Søknad og CV lastes opp via søknadsknappen snarest og senest innen 21. april 2021. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og søknad på e-post til oppgitt kontaktperson. Søknader behandles fortløpende.

Junior Controller

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter. Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 14.0 milliarder kroner.

Til vår kategori-/innkjøpsavdeling søker vi:

JUNIOR CONTROLLER

 

Stillingen inngår i vårt controller-team, og vil jobbe tett med andre controllere i avdelingen, våre kategorisjefer, og konsernets økonomiavdeling. Stillingen er lokalisert på konsernets hovedkontor på Bryn i Oslo og rapporterer til leder for innkjøpscontrolling.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Beregning av bonuser og periodisk rapportering
 • Videreutvikling av system, rutiner og prosesser for beregning av bonus
 • Utarbeide rapporter, analyser og prognoser
 • Deltagelse i relevante innkjøps- og konsernprosjekter
 • Medlems- og leverandørkontakt
 • Ad hoc oppgaver

 Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen økonomi
 • Gode ferdigheter i Excel og høy interesse for å jobbe med tall
 • 1-3 års erfaring. Nyutdannede oppfordres også til å søke

Personlige egenskaper

 • Strukturert og nøyaktig
 • Høy gjennomføringsevne og stor arbeidskapasitet
 • Analytisk
 • Evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr:

 • Et meget sterkt faglig miljø
 • Et solid og attraktivt konsern i vekst
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du kan registrere din CV og søknad gjennom å klikke søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og søknad på e-post til oppgitt kontaktperson. Søknader behandles fortløpende.

Recruitment Assistant

Compass Human Resources Group ble etablert i Norge i 1987 og er en av de ledende og mest erfarne aktørene innenfor området Search & Selection i Norden. Ved siden av rekruttering, jobber vi med ledervurderinger og Management Due Diligence. Compass har en bredt sammensatt kundeportefølje basert på langsiktige kunderelasjoner innenfor et antall bransjeområder.

Compass Human Resources Group har kontorer i Oslo, Stockholm, København, Helsinki og London. Vi er totalt 74 ansatte, hvorav 9 erfarne konsulenter og researchere arbeider i Oslo. Compass holder til i Stenersgata 2 i Oslo sentrum.

Recruitment Assistant

Vi søker en masterstudent som skal begynne på det siste studieåret høsten 2021 og som ønsker en deltidsjobb på ca. 40 timer per måned. Du vil jobbe tett med både konsulentene og research-teamet i utførelsen av arbeidsoppgavene. Noen av oppgavene vil typisk være å:

 • Kartlegge bransjer, bedrifter og kandidater gjennom aktiv bruk av databaser, internett, søkeverktøy, mm.
 • Bistå med annonsering og bruk av sosiale medier for å tiltrekke kandidater
 • Se på mulige forbedringer i maler og prosesser
 • Registrere og kode søkere i databasen
 • Håndtere og gjennomgå søknader, samt innkalling til intervju
 • Utføre administrative oppgaver etter behov

Vi ønsker å komme i kontakt med ambisiøse studenter, særlig innen studier knyttet til ledelse, organisasjon, HR, markedsføring eller kommunikasjon som ønsker en meningsfylt deltidsjobb som kan gi mulighet for fast ansettelse etter endt studium.

Kandidater som ønsker å skrive sin masteroppgave om problemstillinger som er relevante for vår bransje vil bli prioritert.

Vi tilbyr en utfordrende og utviklende jobb med store muligheter for å bygge nettverk og lære mye om ulike bransjer, i tillegg til rekrutteringsfaget. Compass Human Resources tilbyr konkurransedyktige betingelser, fleksibilitet og et hyggelig og uformelt arbeidsmiljø.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Research Manager Hanna Kaupang på telefon 481 72 822 eller hk@compass.no

Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest innen 11. april via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og søknad på e-post til oppgitt kontaktperson. Søknader behandles fortløpende.