Prosjektleder restauranter

Food Folk Norge AS, som forvalter merkevaren McDonald’s i Norge, er en av Norges største restaurantkjeder med en årlig omsetning på over 2 milliarder kroner. Vi har ca. 3000 medarbeidere fra 80 ulike nasjoner, og er en av Norges største arbeidsplasser for unge. Great Place To Work har kåret McDonald’s til en av landets beste arbeidsplasser flere ganger.

Les mer om oss på https://www.mcdonalds.com/no/nb-no.html

PROSJEKTLEDER – RESTAURANTER

Bygg restauranter til McDonalds i Norge  

Vår nye prosjektleder vil få ansvar for å planlegge og gjennomføre byggingen av våre nye restauranter og utbygginger av eksisterende restauranter i samsvar med definerte krav til funksjonalitet og kvalitet. Stillingen rapporterer til leder eiendom og har kontorplass i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Lede gjennomføringen av byggeprosjekter fra rammesøknad eller inngått leieavtale til ferdigstillelse av restaurant
 • Innhente tilbud fra entreprenører
 • Etablere fremdriftsplan og budsjett
 • Kontrahere rådgivere og entreprenører etter behov
 • Sikre at myndighetskrav og våre egne krav til byggeprosjektet ivaretas
 • Rapportere på HMS, kvalitet, fremdrift og økonomi
 • Samarbeide tett med eksterne og interne relasjoner

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Utdannet ingeniør innen byggfag eller annen relevant utdanning
 • Erfaring fra ledelse av byggeplass, fremdriftsstyring, kontrahering og økonomistyring
 • Gode kunnskaper innenfor de ulike fagområdene på byggeplass
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer for drift og byggeprosess
 • Dyktig i forhandlinger og oppfølging av kontrakter
 • Initiativrik, motiverende, samarbeidsorientert og høy gjennomføringsevne
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og på engelsk

Vi tilbyr en selvstendig, sentral og utfordrende rolle hos en sterk merkevare med store ambisjoner.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.

Etableringssjef

Food Folk Norge AS, som forvalter merkevaren McDonald’s i Norge, er en av Norges største restaurantkjeder med en årlig omsetning på over 2 milliarder kroner. Vi har ca. 3000 medarbeidere fra 80 ulike nasjoner, og er en av Norges største arbeidsplasser for unge. Great Place To Work har kåret McDonald’s til en av landets beste arbeidsplasser flere ganger.

Les mer om oss på https://www.mcdonalds.com/no/nb-no.html

Etableringsssjef

Etableringsssjefen vil være ansvarlig for alle prosesser fra søk etter lokaler og tomter til og med transaksjon av tomtene eller inngåelse av leieavtaler. Stillingen rapporterer til leder eiendom og har kontorplass i Oslo sentrum.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Identifisere og ta initiativ til nye muligheter for tomtekjøp eller leie av lokaler for restaurantdrift hos eiendomsbesittere
 • Ansvar for tomtesøk, herunder overvåking av kommune- og områdeplaner
 • Forhandle med tomteselgere og lede kontraktsmøter
 • Utarbeide beslutningsunderlag for investeringen
 • Delta i transaksjoner og følge dem opp
 • Bistå i gjennomføringen av byggeprosjekter
 • Reforhandlinger av eksisterende leieforhold

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Høyere, relevant utdannelse
 • Erfaring fra eiendomsutvikling og forhandlinger og kjennskap til gjennomføring av eiendomstransaksjoner
 • Innsikt i kommune- og reguleringsplaner
 • Solid nettverk i eiendomsbransjen
 • God kommersiell forståelse, evne til å konkretisere risiko og muligheter ut fra økonomiske realiteter
 • Analytisk, forhandlingsvant og høy gjennomføringsevne
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk og på engelsk

Vi tilbyr en selvstendig, sentral og utfordrende rolle hos en sterk merkevare med store ambisjoner.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.

Machinery Performance Engineer

We are Wallenius Wilhelmsen, a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, managing the distribution of cars, trucks, rolling equipment and breakbulk to customers all over the world.

Our purpose is to build sustainable supply chains, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea. Our goal is a zero emission full-lifecycle supply chain for vehicles; working in partnership with customers and business partners we can get there.

We are 9,500 dedicated employees in 29 countries worldwide, headquartered in Oslo, Norway. Our main brands are Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR, ARC and Armacup. The world will keep surprising us, and we will take an active role in defining the future of logistics.

Sustainable logistics for a world in motion.

Machinery Performance Engineer

We are searching for a new colleague who can strengthen our work to improve energy efficiency and reduce emissions for the vessels in the Wallenius Wilhelmsen fleet.

The shipping industry’s strong regulatory focus and stakeholder requirements on sustainability drive our continuous efforts to enhance performance monitoring and improve the way our vessels are operated to reduce emissions. As Machinery Performance Engineer you will take an active part in this process, contributing with machinery systems competence and with particular focus to turn knowledge into action so that energy efficiency initiatives are successfully implemented onboard.

The position reports to the Senior Manager Energy Efficiency & Performance in the Marine Operations Management team, Wallenius Wilhelmsen’s technical and operational competence center.

Main responsibilities and tasks:

 • Develop, implement and follow-up energy efficiency initiatives, policies, and instructions towards vessels in the fleet – in close collaboration with our Ship Managers and crew.
 • Monitor and analyze fleet performance and emission data. Provide insights and reports, follow up potential improvement areas, and assist with vessels performance related issues.
 • Support the work to develop, implement and maintain ship emission reduction plans to reach corporate and regulatory sustainability targets.
 • Lead and participate in activities and projects assigned to the role within agreed timelines and budgets.
 • Support the team and organization with machinery systems competence related to energy efficiency, performance monitoring and optimization.

Qualifications and experience:

 • Preferably minimum B.Sc. in engineering or chief engineer.
 • Minimum 3-5 years technical or operational experience from the maritime transportation industry.
 • Experience with vessel operation and/or performance management is a strong advantage. E.g., background from ship operator/manager, seagoing position, or performance monitoring role.
 • Proven competence within energy efficiency with emphasis on the machinery and systems domain.

Personal attributes:

 • Self-driven, solution oriented and with a hands-on approach.
 • Ability to take a leading role in ensuring that initiatives are executed and followed up.
 • Good communication skills and works efficiently with multicultural teams in an international setting.
 • Good communicator and fluent in English, both oral and in writing.
 • Strong team player.

Location: Lysaker, Norway

Travel: Occasional travel is to be expected with this role.

The Wallenius Wilhelmsen Group is an equal opportunity employer that strongly believes in diversity and a value driven culture. The successful candidate will enjoy working in a global company with colleagues and stakeholders from different cultures and countries and where English is the working language.

Our values: Speed, Courage, Trust, Imagination & Candor

What you can expect working in Wallenius Wilhelmsen:

You can expect hard work, a lot of fun and to be challenged every day. In return we promise you will be part of an exciting journey. Your initiative and desire to contribute in developing the company globally are expected and appreciated. We strongly believe that our team of people want to do their best. All in the spirit of being the leading company in their industry, and always striving to take an active role in defining the future of logistics, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

Does this sound like you? Then we are looking forward to learning more about your motivation in your application letter. For more information about the position please contact our advisor Jonny Arnesen, Partner in Compass Human Resources at +47 924 96 992 Please submit your application and CV in English by clicking on the application button as soon as possible and no later than 15th August 2021. You will be directed to Wallenius Wilhelmsens application portal. As per GDPR we ask you not send your CV and application directly to the contact person.

Naval Architect

The Wallenius Wilhelmsen group is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, transporting cars, trucks, rolling equipment and breakbulk around the world.

The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WALWIL) has 7500 employees in 29 countries and is headquartered in Oslo, Norway. The group consists of Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR and ARC.

The company operates around 130 vessels servicing 15 trade routes to six continents, together with a global inland distribution network, 77 processing centres, and 13 marine terminals.

Wallenius Wilhelmsen will take an active role in defining the future of logistics, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

Naval Architect (Structures)

We are searching for a new colleague who can build our capabilities in projects related to new ship design and construction. We are at stage where fleet renewal is considered and in our strive to reach our goal of zero emissions from our ships we need to strengthen the team with competencies in naval architectural skills in general, but with emphasis on ship structural issues. As project manager within Marine Operations, Newbuilding & Projects, you will work in a team of diverse specialist backgrounds who will guide and support you. The position reports to VP Newbuilding & Projects, Marine Operations, located in Lysaker, Norway.

Main responsibilities and tasks:

 • Lead projects related to new innovative ship design solutions or improve performance of existing ships for transformation to zero emission.
 • Lead projects in ship design developments related to structural optimization and material selection issues, including the application of advanced lightweight materials.
 • Manage and/or participate in projects & ad/hoc analyses, reporting or presentations as required.
 • Actively support organization with knowledge on general naval architectural issues with particular focus on ship structures.

Qualifications and experience:

 • Bachelor or Master’s degree within engineering; Naval Architect, Marine constructions, Hydrodynamics, Ship engineer or equivalent
 • Preferably 5-10 years of relevant experience from ship owner, ship design, yard, classification society or other
 • Proven project management experience from new build projects, installations or conversion projects etc.
 • Strong numerical and analytical skills
 • Experience from- and demonstrated track record within structural analysis.
 • Insight into and good understanding of various materials, including innovative materials
 • Experience from- and demonstrated track record within naval architectural applications.
 • Knowledge of rules and regulations applicable to ships and ships structures in particular
 • Desired experience: Experience in the use of simple structural analysis tools, such as Nauticus Hull/3D-Beam by DNV.

Personal attributes:

 • Adaptive to changing conditions-open mindset and team player
 • A desire to innovate and drive initiatives to implementation
 • Good communicator and fluent in English, both oral and in writing
 • Ability to work across an international organization

Location: Lysaker, Norway
Travel: Occasional travel is to be expected with this role.

The Wallenius Wilhelmsen Group is an equal opportunity employer that strongly believes in diversity and a value driven culture. The successful candidate will enjoy working in a global company with colleagues and stakeholders from different cultures and countries and where English is the working language.

Our values: Speed, Courage, Trust, Imagination & Candor

What you can expect working in Wallenius Wilhelmsen:
You can expect hard work, a lot of fun and to be challenged every day. In return we promise you will be part of an exciting journey. Your initiative and desire to contribute in developing the company globally are expected and appreciated. We strongly believe that our team of people want to do their best. All in the spirit of being the leading company in their industry, and always striving to take an active role in defining the future of logistics, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

Does this sound like you? Then we are looking forward to learning more about your motivation in your application letter. For more information about the position please contact our advisor Jonny Arnesen, Partner in Compass Human Resources at +47 924 96 992 Please submit your application and CV in English by clicking on the application button as soon as possible and no later than 8th August 2021.

As per GDPR we ask you not to send your CV or other personal data via e-mail directly to the contact person.

Akkvisisjonssjef

MittEgetLokale AS eies av Bakkegruppen som ble etablert i 2003. Bakkegruppen har nå over 100 ansatte og selger årlig boliger for over en milliard kroner. Selskapet besitter en tomtebank med fremtidige boligprosjekter for 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på to milliarder kroner. Konsernets største virksomhet er bolig- og prosjektutvikling innenfor leilighetsprosjekter, småhus feltutbygging og tomteutvikling.

MittEgetLokale AS har utviklet et konsept som gir muligheter for å eie ditt eget lagerlokale. Endringer i boform og bosettingsmønster medfører nye behov for lagring av eksempelvis båt, bobil og annet. Mange vil ha et eget hobbyverksted og småbedrifter ønsker lagerplass.

Selskapet er Norges største tilbyder av lagerseksjoner og har en rekke prosjekter i salg og under utbygging i hele Norge.

Vi oppretter nå en ny stilling som akkvisisjonssjef:

Se: mittegetlokale.no

Akkvisisjonssjef

Akkvisisjonssjefen vil være ansvarlig i MittEgetLokale AS for alle prosesser fra tomtesøk til og med transaksjonen av tomtene. Kontorplass på Skøyen i Oslo.

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Identifisere og ta initiativ til nye prosjektmuligheter gjennom eget og Bakkegruppens  nettverk
 • Ansvar for tomtesøk, herunder overvåking av kommune- og områdeplaner
 • Forhandle med tomteselgere og lede kontraktsprosesser
 • Utarbeide beslutningsunderlag
 • Gjennomføre transaksjoner og følge dem opp
 • Bistå i gjennomføringen av prosjekter.

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Høyere, relevant utdannelse
 • Erfaring fra forhandlinger og gjennomføring av eiendomstransaksjoner
 • Innsikt i kommune- og reguleringsplaner
 • Solid nettverk i eiendomsbransjen
 • God kommersiell forståelse, evne til å konkretisere risiko og muligheter ut fra økonomiske realiteter
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • En mulighet til å være med å virkeliggjøre en betydelig nysatsning
 • Hovedansvar for store og viktige investeringsbeslutninger
 • En selvstendig rolle i et attraktivt selskap i kraftig vekst
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode ordninger.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».

 

 

Formann – Boligprosjekter

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Konsernet hadde en samlet verdijustert egenkapital på 1,9 MRD ved utgangen av 2020. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet var tidligere organisert som en tradisjonell boligutvikler, men har nå etablert egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing. Selskapet hadde over 600 leiligheter i produksjon og ferdigstilte i overkant av 450 boliger i 2020. Selskapets fremtidige vekst vil konsentreres til områder med stor tilvekst, der etterspørselen etter nye boliger er størst.

Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4300 byggeretter. Selskapet har en målsetting om å ha 350 boliger til enhver tid i produksjon og overlevere 250 enheter årlig til våre boligkunder. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 MRD.

Se www.bakke-as.no

FORMANN – BOLIGPROSJEKTER

Arbeidsoppgaver

 • Følge opp og koordinere fremdrift og kvalitet i et eller flere fagområder i prosjektet.
 • Sørge for at byggeplassen rigges og driftes slik at arbeid kan utføres effektivt og sikkert.
 • Bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA – plan. Delta på vernerunder, registrere og rapportere avvik samt på eget initiativ iverksette tiltak slik at avvikene lukkes.
 • Ansvar for at tildelt ansvarsområde gjennomføres innenfor fastsatte økonomiske rammer, herunder rapportere avvik og endringer.
 • Delta i utarbeidelsen av del- og ukeplaner, samt å lede arbeidet slik at det blir gjennomført som planlagt.
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og bygging av gode kunde- og leverandørrelasjoner.
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI).

Kvalifikasjoner og kunnskap

 • Utdannelse som fagskoleingeniør, mesterbrev eller annen relevant utdanning.
 • Erfaring med ledelse av et eller flere fagområder i et boligprosjekt.
 • Erfaring med HMS og KS.Gode kunnskaper om byggeteknikk.
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig.

Egenskaper

 • Evne å jobbe systematisk og målrettet både selvstendig og i team.
 • Engasjert.
 • Høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Formann.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søkeknappen.

 

 

 

 

 

Masterdata-ansvarlig

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter. Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre. Mestergruppen kjøpte nylig Malorama, Norges ledende handelshus for produkter til overflatebehandling.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 17.0 milliarder kroner.

Masterdata-ansvarlig

Stillingen vil inngå i vårt BI-team på 3 medarbeidere og rapporterer til leder for Business Intelligence. Avdelingen for Business Intelligence bistår med beslutningsstøtte og innsikt for alle enheter i Mestergruppen og har ansvaret for drift og utvikling av Mestergruppens BI-system.

Du vil jobbe tett med controller- og analysefunksjoner innen avdelinger som økonomi, kategori og drift, samt med ledelsen i våre kjeder.

Ansvarsområder:
Masterdata-ansvarlig vil ha hovedansvar for oppfølging, forbedring og koordinering av grunndata i hele konsernet.

 • Lage rutiner og prosesser for å sikre gode og konsistente kunde- og leverandørmasterdata i alle selskaper i konsernet
 • Oppfølging av avvik og koordinering av ressurser som jobber med masterdata
 • Måle, analysere og rapportere på datakvalitet og analysere utfordringer i datakvalitet, samt forbedre datakvaliteten
 • Kartlegging og dokumentasjon av felter i bruk i de forskjellige ERP-systemer som inngår i konsernet
 • Ha ansvar for migrering av kunde- og leverandørmasterdata fra forskjellige ERP-systemer i konsernet til Mestergruppens foretrukne ERP-systemer.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdannelse på høyskole-/universitetsnivå
 • Minimum 2 års erfaring med masterdata, gjerne fra store konsern
 • God forretningsforståelse
 • Høy IT-kompetanse og erfaring fra relevante verktøy/systemer
 • Erfaring med ERP
 • Erfaring fra migrering mellom ERP-systemer og kunde-/leverandør-masterdata er en bonus
 • Erfaring med prosjektarbeid er ønskelig

Vi tilbyr:

 • En viktig rolle i et dynamisk og spennende konsern i utvikling
 • Et godt og sterkt faglig miljø med spennende prosjekter
 • Hyggelige kolleger og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Arbeidssted Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, 906 88 270 eller Hanna Kaupang, 481 72 822.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.

Leder drift og vedlikehold

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomskonsern som fokuserer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende eiendommer i stor Oslo. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 500.000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieverdi på ca. MNOK 400. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Oslo, Moss og Ski. Selskapet har 25 ansatte på hovedkontoret i Parkveien 55 i Oslo, samt 25 ansatte ute på de ulike eiendommene. Höegh Eiendom står foran en utvikling av over 800 mål med ubebygde tomter de kommende årene – en investering på ca. 10-15 mrd. Det skal bygges eiendommer innenfor blant annet handel, logistikk, kontor og bolig.

 

LEDER DRIFT OG VEDLIKEHOLD NÆRINGSEIENDOMMER I OSLO

Höegh Eiendom vet at god eiendomsdrift gir fornøyde kunder/leietakere. Vi vil derfor at leder for drift og vedlikehold skal fokusere på kundeservice og effektive rutiner og støttesystemer. Höegh Eiendom vektlegger definerte krav til funksjonalitet fra leietagere/kunder og på egne krav til kvalitet, økonomi, fremdrift og HMS. Du skal lede driftsteknikere, du får resultatansvar for felleskostnader i din eiendoms-portefølje og du rapporterer til forvaltningsdirektør.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som f.eks.:

 • Utarbeide vedlikeholdsplaner, budsjetter og utviklingsplaner for eiendommene
 • Etablere og følge opp avtaler med leverandører på service og vedlike av teknisk utstyr
 • Bidra i prosjektmøter på nybygg/ombygginger og sikre driftskritiske forhold
 • Sikre at drifts- og teknisk dokumentasjon gjennomføres
 • Bidra med underlag for fordeling av felleskostnader

Du har relevant utdanning og solid erfaring fra drift- og vedlikehold av næringseiendom. Som leder er du tydelig, synlig, systematisk og seriøs. Du kommuniserer godt internt og med leietakere og samarbeidspartnere, både muntlig og skriftlig.

Leder for drift og vedlikehold må også ha interesse for og kunnskap om økonomi.

Höegh Eiendom har fokus på miljø og bærekraft og det er viktig at du ønsker å bidra til videreutvikling av drift- og vedlikehold i samsvar med våre høye ambisjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt hovedkontor i Parkveien i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.

 

 

Prosjektleder ettermarked – næringseiendommer

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomskonsern som fokuserer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende eiendommer i stor Oslo. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 500.000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieverdi på ca. MNOK 400. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Oslo, Moss og Ski. Selskapet har 25 ansatte på hovedkontoret i Parkveien 55 i Oslo, samt 25 ansatte ute på de ulike eiendommene. Höegh Eiendom står foran en utvikling av over 800 mål med ubebygde tomter de kommende årene – en investering på ca. 10-15 mrd. Det skal bygges eiendommer innenfor blant annet handel, logistikk, kontor og bolig.

Prosjektleder ettermarked – næringseiendommer

Höegh Eiendom vil sikre at leietakere blir fornøyde kunder gjennom å styrke organisasjons evne til å følge opp garantier og reklamasjoner på nybygg. Videre skal vi videreutvikle oss på gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter. For å oppnå dette etablerer vi en ny stilling som prosjektleder for ettermarked.

Stillingen inneholder arbeidsoppgaver som f eks:

 • Oppfølging av garantiansvar mot entreprenør og prosjektmangler etter 1 års befaringer
 • Planlegge og gjennomføre vedlikeholdsprosjekter
 • Utarbeide kravspesifikasjoner for tekniske fag
 • Støtte driftspersonell ved behov
 • Følge opp og utbedre avvik som meldes inn av kunder

Du har relevant utdanning innen bygg eller tekniske fag og god erfaring med prosjektledelse. Du har kunnskap om ulike entreprisemodeller og du er god på prosjektøkonomi.

Höegh Eiendom har kunden i fokus og det er viktig at du er løsningsorientert og serviceinnstilt. Du kommuniserer godt internt og med leietakere og samarbeidspartnere, både muntlig og skriftlig.

Höegh Eiendom har store krav innen miljø og bærekraft i eiendomsporteføljen og det er viktig at du bidrar i samsvar med våre høye ambisjoner.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt hovedkontor i Parkveien i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger via e-post direkte til kontaktpersonen.

Vennligst merk at dersom du setter deg som Kun søker vil din CV, søknad og profil hos oss slettes når vi avslutter prosjektet.

 

 

 

Market Manager

Coloplast er et ledende medisinsk teknisk selskap som er genuint opptatt av å forbedre pasientenes liv. Selskapet er en markedsledende leverandør av medisinske forbruksartikler. Forretningsområdene inkluderer stomi, urologi og kontinens, hud- og sårpleieprodukter. Vi er et internasjonalt selskap med over 12 000 ansatte. I Norge er vi 33 dedikerte medarbeidere som holder til i et miljøvennlig passivhus på Ryen.

Market Manager

Markedsledende produkter – solid selskap i vekst

 

Ønsker du også å hjelpe pasienter til riktig bruk av medisinsk forbruksmateriell?

Vi søker en initiativrik og analytisk Market Manager som skal ha ansvar for produktsortimentet innenfor stomipleie. Coloplast er markedsledende innenfor flere av produktgruppene og stillingen er bindeleddet mellom markedsføring og salg.
Du får utfordrende oppgaver, stor påvirkningskraft og utviklingsmuligheter i et godt og engasjerende arbeidsmiljø.

Viktige arbeidsoppgaver vil være:

 • Ha ansvar for markedsføringsarbeidet for din produktportefølje
 • Analysere og tolke markedstrender
 • Lansere neste generasjons produkter ved å utvikle og iverksette markedsplaner
 • Kontinuerlig utvikle markedsmateriell og følge opp salgskampanjer og KPI-er i ERP-systemet
 • Støtte og samarbeide med salgsteamet i aktiviteter og prosjekter

Du vil ha budsjett- og resultatansvar for egen produktportefølje. I arbeidet samarbeider du med kollegaer i Norden og hovedkontoret i Danmark. Stillingen rapporterer til Head of Marketing.
Vi ser etter deg med høyere relevant utdanning, eksempelvis siviløkonom eller mastergrad innen økonomiske/administrative fag og 2-5 års relevant arbeidserfaring. Det er essensielt at du er analytisk og har sterk tallforståelse: du ser tall, og skjønner hvilke markedstiltak som må iverksettes. Du er fortrolig med å jobbe med budsjetter og prognoser. Den rette kandidat er nysgjerrig og initiativrik og har en utpreget kommersiell legning og gode samarbeidsevner. Coloplast som arbeidsplass kjennetegnes av samarbeid og hjelpsomhet, også på tvers av avdelingene.

Det er til tider hektisk, så det er viktig å kunne prioritere og egen tid og strukturere arbeidsdagen. Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig er nødvendig.
Du må identifisere deg med Coloplasts misjon, visjon og verdier.

Vi tilbyr en utfordrende stilling med gode utviklingsmuligheter i et solid selskap i vekst – et selskap der vi jobber hardt, men også har det gøy på jobb. Det vil være konkurransedyktige betingelser med gode pensjons- og forsikringsavtaler. Arbeidssted er på Ryen i Oslo, rett ved T-banestasjonen.

For eventuelle spørsmål, kontakt Anne Marit Heber Nærby i Compass Human Resources på 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.