National Key Account Manager

Are you an experienced sales professional looking for a new challenge? Do you have an entrepreneurial mindset? Would you like to be part of an exciting journey in a newly established affiliate? Join Aguettant Nordic as Key Account Manager.

Full responsibility for all sales activities with the key national customers and stakeholders
You will be responsible for a value adding portfolio of hospital products. You will create and implement our sales strategy by focusing on building relationships with key opinion leaders and national stakeholders. You will manage all sales initiatives through the national and regional structures in your country including customer segmentation and targeting, sales cycle planning, marketing material engagements and regional market access initiatives. You will drive the sales growth with the support from your commercially minded  colleagues.

Value adding Essential Medicines – Ready To Use & Ready To Administer
Ready-To-Administer products such as Pre-Filled Syringes (PFS) have become a major field of research in different domains. Aguettant Nordic is offering a range of Ready-To-Administer products, mainly for anaesthesia, emergency and critical care, which standardise and improve  safety in the hospital settings for healthcare professionals and patients.

Wide range of tasks & responsibilities
With this key position – responsible for the national sales of Aguettant products – you will work with a range of products and manage both public and private hospitals located on the territory.

 • Understand individual account dynamics and environment.
 • Identify key decision makers and key opinion leaders
 • Develop and implement territory and account plans aligned with Nordic strategy
 • Under strict compliance with the ABPI code of practice, make contact with prospects through referrals, telephone calls, face to face meetings, email, remote detailing, video conferences and networking
 • Assist in the implementation of company marketing plans
 • Evaluate business and results and adjust action plans accordingly
 • Demonstrate technical selling skills and product/scientific knowledge in particular in the field of pre-filled syringes, anaesthesia, resuscitation and critical care
 • Attend exhibitions, scientific congress or internal business meetings when requested
 • Ensure product training with newly converted accounts

Result oriented entrepreneurial mindset
You have a good understanding of the pharma sector, including cross-functional internal structures (marketing, regulatory, medical affairs, clinical, market access, public affairs, communication) and most likely have experience working in a national role in the pharmaceutical industry. You have a proven successful track record of selling to hospitals, and a solid understanding of the sales process, the market access environment and the needs of external and internal stakeholders. As a person you are dynamic, hands-on and have an entrepreneurial mindset. You will be successful working very independently due to your high personal drive, strong analytical, communications and strategic thinking skills, and your strong ability to influence relevant stakeholders. You speak the native local language and English at high professional level.

Why work for Aguettant Nordic
Aguettant provide a working environment in which people develop, cooperate with passion and dare to care about patients and environment. As an entrepreneur you will be able to define the direction in a dynamic, flexible and committed environment. The job comes with flexible benefits and we are committed to helping you have a healthy work-life balance throughout your career with us. You will be part of the Nordic team with very close and collaborative lines to our headquarters in Lyon. You will work in a diverse, multicultural and trusted organisation with an aligned ambition.

About Aguettant Nordic
Aguettant Nordic is the latest subsidiary of Laboratoire Aguettant. Aguettant Nordic has its head-office in Copenhagen and operates in all Nordic countries. Laboratoire Aguettant is a family-owned pharmaceutical company dedicated to the development, industrial production and distribution of innovative injectable pharmaceutical specialities. Founded in Lyon, France in 1903, Laboratoire Aguettant’s growth has been rooted in its engagement with the medical world and its pharmaceutical expertise in injectable medication. Ready-To-Administer products such as Pre-Filled Syringes (PFS) have become a major field of research in different domains. Aguettant Nordic is offering a range of ready-to-administer products, mainly for anaesthesia, emergency and critical care, which standardise and improve  safety in the hospital settings for healthcare professionals and patients.

For more information about the position
Please contact Morgan Eilenberg at +46 733 590 550 or at morgan.eilenberg@compass.se, Anders Larsson at +46 73 203 46 91 or anders.larsson@compass.se or Jens Nordqvist at +46 70 145 35 69 or jens.nordqvist@compass.se

All enquiries will be handled with confidentiality. If interested, please apply as soon as possible. Applications will be processed on an ongoing basis.

CFO/Økonomi & administrasjonssjef

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har 30 ansatte, en omsetning på nær 70 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen.

For mer informasjon se www.byggtjeneste.no

Vår CFO går av med pensjon og vi søker hennes arvtager. 

CFO / Økonomi & administrasjonssjef

Stillingen vil ha bredt ansvar innen økonomi og administrasjon, med hovedvekt på økonomistyring og regnskap. I tillegg vil du arbeide med utvikling av selskapet som en sentral bidragsyter i ledergruppen. Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle økonomi- og administrasjonsfunksjonen i selskapet, inklusive økonomistyring regnskap, lønn, HR og innkjøp
 • Utarbeide månedsregnskap, økonomiske rapporter og lede arbeide med regnskap, lønn og administrasjon
 • Lede og delta i prosjekter for å utvikle økonomifunksjonen, herunder blant annet implementere nytt økonomisystem og nye arbeidsprosesser for økonomisk styring og kontroll
 • Utvikle produktregnskap, analysemetodikk, rapporteringsverktøy og nøkkeltall, samt implementering og iverksette tiltak for forbedringer og økt lønnsomhet
 • Ta ansvar og eierskap for budsjett- og prognoseprosessen
 • Forretningsmessig rådgiver for administrerende direktør og ledergruppen
 • Bidra til å videreutvikle, effektivisere og profesjonalisere administrative rutiner

Kvalifikasjoner:

Aktuelle kandidater har høyere utdannelse og minimum 5 års arbeidserfaring fra regnskap & økonomistyring. Du må ha solid og helhetlig økonomiforståelse og være operativ som person. I tillegg ser vi gjerne at du har:

 • God tallforståelse og gode analytiske egenskaper
 • God evne til samarbeid på tvers av organisasjonen
 • God systemforståelse og generelt gode IT ferdigheter
 • Gjerne ha litt ledererfaring

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig på telefon 934 40 805. Søknad med CV sendes via søknadsknappen.

Kategorisjef interiør- og byggevare

Mestergruppen er et av Skandinavias største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere. Mestergruppen eier de norske byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, Ski Bygg og XL-BYGG med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus med mer enn 300 medlemsbedrifter. Mestergruppen eier videre byggevarekjedene XL-BYGG, Bolist og Järnia i Sverige – med til sammen rundt 280 byggevareutsalg. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom Mestergruppen Arkitekter. Gruppen er en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre. Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer. Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 14.0 milliarder kroner.

Vi styrker vår innkjøpsavdeling

Profesjonalisering av innkjøpsprosesser og fokus på innkjøpsstrategi som konkurransefortrinn er sentrale områder i Mestergruppen. Nå skal innkjøpsavdelingen, en sentral enhet i konsernmodellen, styrkes. Avdelingen håndterer per i dag ca. 350 leverandører.

Da en av våre kategorisjefer har fått ny stilling internt – søker vi:

Kategorisjef

Interiør- og byggevarer

Som ansvarlig for kategori interiør- og byggevarer vil du bygge relasjoner med leverandører, forhandle avtaler og velge sortiment til Mestergruppens kjedekonsepter. Videre vil du utvikle, presentere og implementere strategier innen kategorien, som har et varekjøpsvolum på ca. 1,2 mrd.

Vi ser etter deg som er proaktiv, ansvarsfull og tar initiativ i hele prosessen. Det vil blant annet si å holde seg oppdatert på trender i markedet, kundenes behov via sortiments- og leverandørvurderinger og valg av logistikk/leveranse.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre kategorianalyser og utarbeide kategoristrategier
 • Lage markeds- og trendanalyser for sitt ansvarsområde
 • Styre sortiment i Mestergruppens byggevare- og huskjeder
 • Holde løpende dialog med byggevare- og huskjedemedlemmer
 • Utføre leverandørvalg og forhandle
 • Overvåke pris og vedlikeholde prisdatabaser
 • Vurdere prisendringer
 • Planlegge og utvikle kampanjer for forbruker- og proffmarkedet

Du vil også bidra i prosjekter for å forbedre innkjøpsprosesser som f.eks:

 • Nye leverandører
 • Netthandel
 • Nye tilpassede kampanjer sammen med markedsavdelingen i MG

Vi søker fortrinnsvis kandidater med relevant høyere utdanning, innkjøpserfaring og kjennskap til produkter/leverandører med tilknytning til byggevarebransjen eller sammenliknbare bransjer. Lengre relevant erfaring kan kompensere for kortere utdanning. Du har erfaring med å bruke Excel som analyseverktøy. Videre er erfaring med ERP-systemer og databaseløsninger er en fordel.

Vårt team består av kategorisjefer med stort engasjement og dedikasjon for jobben. Vi ser derfor etter en person som er engasjert, utadvendt/kommunikativ, analytisk og strukturert. Du må like å samarbeide med andre og jobbe på tvers av ulike kjedekonsepter. Du vil ha utstrakt kontakt med datterselskaper, tilknyttede medlemmer og leverandører.

Vi kan tilby deg en spennende stilling solid konsern og i en avdeling i utvikling. Innkjøpsteamet er en nytenkende, offensiv og resultatorientert innkjøpsenhet. Arbeidsplass på Mestergruppens hovedkontor på Bryn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270 eller Hanna Kaupang, tlf. 481 72 822. Du kan registrere din CV og søknad gjennom å trykke på «søk her» knappen. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Key Account Manager Forsvar og Politi

Bertel O. Steen er et av Norges største og eldste service- og handelsselskaper med ca. 2.800 ansatte og en total omsetning for gruppen på rundt 18 mrd kroner i 2019. Bertel O. Steen har siden 1901 arbeidet med produkter og tjenester relatert til Forsvaret og politiet.

Bertel O. Steen Defence & Security (BOSDS) inngår i Bertel O. Steen gruppen som et heleid datterselskap, og representerer i dag et bredt spekter av verdensledende produsenter til forsvars- og sikkerhetsmarkedet. Selskapet jobber med en rekke større prosjekter innen områder som soldatutstyr, våpen og missilsystemer, samt militære kjøretøy og marinefartøy.
 

Key Account Manager  

Key Account Manager Forsvar og Politi er en nyopprettet stilling i avdelingen for Tactical Solutions med ansvar for soldatutstyr.
Vi ser etter en person som vil få hovedansvaret for å videreutvikle vårt gode samarbeid og aktiviteter med Forsvaret og Politiet. Stillingen rapporterer til leder for Tactical Solutions og vil ha følgende arbeidsoppgaver:   

 • Bidra til videre utvikling av gode løsninger i tett samarbeid Forsvaret og Politiet  
 • Bidra i kontraktsmøter og forhandlinger med kunder og leverandører, samt i anbudsprosjekter og i forvaltning av rammeavtaler
 • Lede tildelte prosjekter innenfor ansvarsområdet, og være ansvarlig for gjennomføring av disse   
 • Bistå andre i avdelingen med teknisk produktkunnskap  
 • Gjennomføre og delta på interne og eksterne samarbeids-, markedsførings- og kundemøter, samt leverandøraktiviteter


 Personlige egenskaper:   

 • Svært god evne til å bygge relasjoner   
 • Utviser pågangsmot og kreativitet for å åpne dører og opparbeide forretningsmuligheter   
 • Svært god evne til å prioritere, tenke strategisk, ha mange baller i luften og å jobbe strukturert og resultatorientert   

Kompetanse og erfaring:   

 • Operativ erfaring fra Forsvaret eller politiet er en fordel   
 • Godt nettverk innen operative avdelinger, tekniske kompetansemiljøer e.l.  
 • Forståelse for brukernes, avdelingenes og våpengrenenes operative og tekniske behov   
 • God teknisk innsikt i PBU-materiell, gjerne med spesialkompetanse innen ett eller flere områder    
 • God forståelse for Forsvarets anskaffelsesprosesser   
 • Noe erfaring med forretningsutvikling og prosjektledelse fra privat næringsliv er fordelaktig 

Det er viktig at vår nye KAM er kunde- og brukerorientert, og evner å holde seg oppdatert om markeder, produkter og kunder relatert til definert produktportefølje. Du vil også være ansvarlig for tekniske anbudsbesvarelser for prosjekter innen definert produktområde. Vi ser etter deg som har relevant utdanning og gjerne noen års erfaring fra operativt og strategisk KAM arbeid. Du må være initiativrik og selvstendig med sterke samarbeidsevner og meget gode IT- og engelskkunnskaper.
Andre språkferdigheter, eksempelvis tysk, vil være en fordel. Kandidaten må kunne sikkerhetsklareres. Det er til tider svært hektisk, så du må kunne arbeide godt under press. Det må regnes med noe reising i stillingen.

Bertel O. Steen Defence medarbeidere er genuint opptatt av å være gode rådgivere og skape økt verdi for sine kunder. Videre deler de et sterkt ønske om å lykkes og videreutvikle selskapet, og vi ser etter deg med samme lidenskap for å skape gode løsninger basert på markedets beste produkter og tjenester.
Den rette kandidat får en utfordrende KAM-stilling med stor frihet, hos en solid og langsiktig arbeidsgiver med over hundre års erfaring med leveranser til Forsvaret. Vi har engasjerte og svært kompetente medarbeidere og inkluderende arbeidsmiljø i hyggelige lokaler på Ullevål, Oslo.   

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke via www.compass.no, ikke direkte på mail til oppgitt kontaktperson. For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, vennligst kontakt vår rekrutteringspartner Compass Human Resources, ved Bjørn Erik Graff, telefon 970 555 87 eller Martine Børsum Haugen, telefon 413 39 270.   

Innkjøpssjef

Scandza er en raskt voksende utfordrer innen nordiske konsumvarer med en omsetning på rundt 5 milliarder kroner. De har en bred portefølje med sterke lokale merkevarer kombinert med kjente lisensierte globale merkevarer.

 The Feelgood Company eies av Scandza og håndterer alle merkevarer i porteføljen innen Health & Beauty i de underliggende selskapene Elle Basic, Bodylab, Smarte Nytelser og Nbev. The Feelgood Company har ca. 70 ansatte fordelt i Oslo, København og Hadsund og omsetter for rundt NOK 600 mill. med solid lønnsomhet og sterk vekst.

 The Feelgood Company er et eget selskap i Scandza AS med kjente merkevarer som Bodylab, Berit, NOCCO, Camilla Pihl og Sophie Elise Glöd. The Feelgood Company er en stor aktør innen e-handel og retail i Norden og eksporterer til over ti ulike land. Selskapet kjennetegnes av høyt tempo, høy innovasjonstakt, mangfoldig sortiment og opererer i ulike markeder og salgskanaler. De er i sterk vekst og du vil få være med på en reise som en sentral bidragsyter til at de når sine mål.

 

Til nyopprettet stilling søkes:

INNKJØPSSJEF

 

Til nyopprettet stilling som innkjøpssjef får du ansvar for å etablere og drive innkjøpsfunksjonen for i The Feelgood Company. Du blir primærkontakt for leverandører og vil samarbeide tett med ledelsen i alle selskapene i gruppen. Stillingen vil arbeide opp mot mer enn 50 europeiske og asiatiske leverandører, og vil rapportere til CFO.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Etablere innkjøpsfunksjonen i The Feelgood Company
 • Utvikle strategier, rutiner og systemer som sikrer konkurransedyktige innkjøpsprosesser
 • Sammen med linjeledere finne muligheter for effektivisering og forbedringer
 • Utarbeide analyser innen innkjøp og kategoristyring, og støtte linjeledere med innsikt og beslutningsgrunnlag
 • Gjennomføre forhandlinger, reforhandle avtaler og arbeide med leverandørutvikling i samarbeid med linjeledere og ledelsen i alle selskapene i gruppen
 • Videreutvikle systemer og modeller for beregning av bonuser
 • Deltagelse i relevante innkjøps- og konsernprosjekter

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse på bachelor- eller masternivå innen relevante fagområder
 • 5 års erfaring fra innkjøp, fortrinnsvis fra handel eller industri
 • Erfaring fra forhandlinger, med kunnskap om kontrakter og avtaler
 • Kommersiell legning og god forretningsforståelse
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk
 • Ambisiøs, initiativrik, engasjert, strukturert og analytisk

Vi tilbyr en utfordrende stilling hos et ledende handels- og industriselskap, med høye ambisjoner og sterkt fokus på vekst og utvikling. Du får en ny og sentral stilling med bred kontaktflate internt og mot alle funksjonsområdene i selskapet lokalt og i konsernet, samt mot leverandører og eksterne partnere.

For mer informasjon, kontakt Compass Human Resources ved Arnt Molvig på 93 44 08 05 eller Anne Marit Heber Nærby på 92 44 91 14. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

 

Regnskapscontroller

Uno-X Norge AS er en del av Uno-X Energi som skal være det mest effektive og verdidrevne drivstoff- og smøreoljeselskapet i Norden. Uno-X Energi er i dag ett av fem forretningsområder i Reitangruppen ved siden av REMA 1000, Reitan Convenience, Reitan Kapital og Reitan Eiendom. Reitangruppen skal reorganiseres og skal videre bestå av kun tre forretningsområder; Reitan Handel, Reitan Eiendom og Reitan Kapital. Selskapene i Uno-X Energi vil ligge under Reitan Handel. Reitangruppen endrer også navn til Reitan. Uno-X Norge AS selger drivstoff fra 178 selvbetjente stasjoner i Norge. Selskapet satser på løsninger som bidrar positivt til samfunn og klima, blant annet gjennom økt omsetning av avansert bærekraftig biodrivstoff helt uten palmeoljeprodukter. Uno-X Norge AS har som ambisjon å være den mest attraktive leverandør av drivstoff til privatmarkedet. Vår forretningsidé er å selge bare billig drivstoff gjennom selvbetjente anlegg, enkelt og effektivt.


Regnskapscontroller

Uno-x opplever stor vekst og utvikling, og vi er nå på jakt etter en entusiastisk og ambisiøs regnskapscontroller.
Regnskapscontrolleren vil være en sentral ressurs for vår økonomisjef og rapportere til henne. Rollen vil være preget av bredde, og inkludere alt fra avstemming, kontroll og rapportering til å være med å videreutvikle regnskapsfunksjonen videre.

Arbeidsoppgaver

 • bistå i kvalitetssikring av regnskapene
 • avstemming og remittering
 • deltakelse i årsoppgjør
 • A-Å ansvar for noen av selskapets datterselskap
 • intern rapportering
 • bidra til videreutvikling av enhetlige og effektive rutiner
 • ad hoc oppgaver og prosjekter

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • 2-3 års erfaring fra regnskap/revisjon
 • Solid regnskapsforståelse
 • Solid kompetanse i Excel og god systemforståelse generelt
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Uno-X Norge er et verdidrevet selskap og kjernen i vår filosofi er en stor tro på enkeltmennesket. Vi søker derfor deg som liker å bli vist stor tillit, ta ansvar og gjennomføre. For å trives i rollen må du være fleksibel og evne å lede deg selv, samtidig som du liker å inspirere andre rundt deg. Du er løsningsorientert og opptatt av å yte god service. Du har godt humør, har høy integritet og synes endringer som skaper videre vekst er inspirerende.

Vi tilbyr

Vi tilbyr en stilling i et verdidrevet selskap som er en del av Reitangruppen med store utviklingsmuligheter for rette person. Vi har mange spennende faglige utfordringer, et hyggelig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer. Det tilbys konkurransedyktige betingelser. Selskapet holder i dag til i moderne lokaler på Lysaker, men selskapet vil i løpet av 2021 flytte til nyoppussede lokaler på Ensjø i samme lokaler som resten av Reitan gruppen.

Rekrutteringsprosessen gjennomføres i samarbeid med rådgiver Anne Qvenild i  konsulentselskapet Compass Human Resources AS.

Virker dette interessant ber vi deg, i henhold til GDPR, søke gjennom søknadsknappen. Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med konsulent Anne Qvenild på telefon 977 23 235 . Alle henvendelser vil bli konfidensielt behandlet.

 

Head of Accounting and Reporting Norway

The Group has one of the largest international banking networks, a presence in over 70 countries and approx.. 200,000 employees. The Group has three main business areas: Retail Banking, International Financial services (including Asset management, Insurance, Leasing, Factoring, ) and Corporate & Institutional banking and is recognized as a market leader in those areas.

Corporate & Institutional Banking (CIB) provides financing, advisory and capital market services. It is a globally recognized leader in many areas of expertise including, among others, structured financing and derivatives across a variety of asset classes. CIB also has a solid corporate advisory franchise in Europe and Asia.

BNP Paribas Corporate and Institutional Banking has been present in the Nordics since 1985. BNP Paribas CIB in the Nordics has around 180 employees. The customers are large Nordic corporates, financial institutions, shipping and energy companies, as well as international groups.

The BNP Paribas Group is also represented in the Nordics by Alfred Berg, Cardif, Arval, BNP Paribas Factor, BNP Paribas Leasing Solutions, BNP Paribas Asset Management, SevenDay Bank, Express Bank and Exane.

 

Head of Accounting and Reporting

for BNP Paribas Norwegian Branch with immediate onboarding!

Would you like your next career move to BNP Paribas Norway?
BNP Paribas – a European leader in banking and financial services and with a significant and growing international presence – is looking for a Senior Accounting Officer to strengthen the Nordic Finance Team in Stockholm. A team which is currently being established as part of a Nordic centralization process within finance.

BNP Paribas Corporate and Institutional Banking (CIB) has been present in the Nordics since 1985. BNP Paribas CIB has around 180 employees in the Nordics. The customers are large Nordic Corporates, financial institutions, shipping and energy companies, as well as international groups.

We would like to hear from you, who is fluent in Norwegian and have a good knowledge of Norwegian regulatory reporting for financial institutions. You will join a Nordic organization of a true international company which employs app. 20 different cultures. Office location Oslo or Stockholm.

Your main responsibilities will be:

 • Manage Account payables and cost follow up
 • Manage Account receivables
 • Monitor / Contribute to general Accounting activities
 • Manage all Reporting activities:
  • Manage Norwegian statutory reporting (Monthly & quarterly Financial Accounting reporting, Yearly financial statements).
  • Monitor and control tax payments, booking, payment and reporting to the relevant authorities.
  • Be responsible for the Norwegian regulatory reporting process (Monthly, quarterly, yearly reporting’s).
  • Manage / contribute to the Performance Management analysis and reporting (in coordination with the financial controller).
 • Contribute and monitor the Norwegian budget exercise.
 • Manage fronting activities toward Norwegian internal and external stakeholders.
 • Contribute to continuous improvements within the finance department.
 • Be a backup and support for all local finance activities in the region.

We are looking for you
who preferably brings a university degree in finance & accounting, economics or comparable background. On top of this a working experience in a finance function in the financial sector or from an audit firm. You are also proficient in English and Norwegian.

Furthermore:

 • Good knowledge of Norwegian regulatory reporting requirements and production.
 • Deep knowledge on Norwegian tax regulation and Norwegian tax reporting requirements.
 • Good knowledge of generally accepted accounting principles (IFRS, Norwegian GAAP etc.).
 • Excellent knowledge of Norwegian fiscal legislation, regulations, financial reporting, management reporting and tax reporting requirements.
 • Good skills in Excel and ability to learn new systems, agile reporting tools and products quickly.
 • Project management skills.

The position is a long-term fulltime position. Joining the team is also a unique chance for taking part in forming the function altogether with your 3 colleagues who represent each of their nationality.

The recruitment process is carried out in collaboration with the consulting company Compass Human Resources Group. If you want to learn more about this position before submitting your application, please do not hesitate to contact Bjørn Erik Graff on tel: +47 97 05 55 87 or Øyvind Seim on tel: +47 93 49 82 41

Please submit your application and CV as soon as possible, if you are interested. Applications will be processed on an ongoing basis. Please note that all enquiries will be handled with confidentiality and that we will reply to the email address from which you send your CV.

Prosjektleder

SWARCO er en ledende aktør innen intelligente transportsystemer (ITS). Selskapet ble grunnlagt i 1969, og er i dag en voksende internasjonal gruppe som tilbyr et bredt spekter av løsninger, tjenester og produkter innen trafikksystemer. SWARCO konsernet har 3500 ansatte og 70 datterselskaper.

Intelligente transportsystemer – ITS – er fellesbetegnelsen for alle typer teknologi og datasystemer som vi bruker i transportsektoren.

SWARCO Norge har 40 høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere, som sammen med sine Nordiske kolleger utgjør en meget kompetent og sterk organisasjon. Organisasjonens hovedfokus ligger innenfor salg, prosjekter og servicetjenester – med stor vekt på nærhet til markedet og kundenes behov.

SWARCO Norge har hovedkontor i Oslo samt avdelingskontor i Trondheim, Porsgrunn og Stavanger.

Prosjektleder

Skybaserte intelligente trafikksystemer

Swarco Norge AS er en ledende leverandør av integrerte og intelligente trafikkløsninger (ITS).

ITS er teknologi som utnytter effektiv datautveksling mellom kjøretøy og mellom kjøretøy og utstyr langs vegen. Kommunikasjonen i et samvirkende ITS-system kan gå i flere retninger, der bilen, vegen og eksterne sentraler deler informasjon via skyen. Den tekniske utviklingen de siste årene har ført til at det er lettere å samle inn og behandle data og sette sammen informasjon som kan gi stor nytteverdi for myndigheter og andre aktører i transportsystemet.

Stillingen som prosjektleder vil ha hovedfokus på å levere løsninger innenfor området «Inter Urban». Dette er intelligent trafikkstyring mellom byer, for eksempel informasjonssystemer, bom-anlegg, adgangskontroll, digitale skilter m.m. Typiske prosjekter er å styre leveranseprosjekter der man må koordinere leveranse fra fabrikk, grunnarbeider, elektroarbeider, eksterne og interne leveranser, dialog med grunneiere og myndigheter, oppfølging av kontrakter med mer.

Aktuelle kandidater har noen års relevant prosjekterfaring fra tekniske miljøer, gjerne som prosjektleder, anleggsleder eller formann hos entreprenørvirksomhet eller leverandør av teknisk infrastruktur. Høyere utdannelse er en fordel, gjerne innen tekniske fag. Utdannelse innen elektro & automasjon er særlig interessant.

Vi tilby markedsledende og innovative løsninger i en fremtidsrettet bransje, konkurransedyktige betingelser og gode karrieremuligheter i et vekstorientert selskap.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte Arnt H Molvig i Compass på telefon 934 40 805.

Søknad med CV sendes innen snarest via søknadsknappen.

Leder Teknisk Due Diligence (DD)

Holte Consulting er et norsk konsulenthus med over 40 år lang tradisjon for å levere ledende kunnskap og støtte innen gjennomføring og ledelse av prosjekter. Vi er ca. 60 ansatte og søker nå etter nye medarbeidere med erfaring fra prosjektutvikling og prosjektledelse fra byggebransjen. Vi hjelper våre kunder med å realisere strategien sin gjennom å velge de riktige prosjektene, utvikle og kvalitetssikre prosjektene i tidlig fase, gjennomføre dem på en god måte og sikre at de ønskede gevinstene hentes ut. Vi har bidratt i store private og offentlige prosjekter for private og offentlige eiendomsaktører, stat og kommuner i en årrekke. Vi har økende oppdragsmengde for våre kunder i bygg- og eiendomsbransjen og ønsker å forsterke vår strategisk satsing innen teknisk DD i dette markedet.

Leder for Teknisk Due Diligence (DD)

Som leder for teknisk DD vil du jobbe med videreutvikling av våre tjenester og kunder innen teknisk DD og være en viktig del av vår ledergruppe innenfor bygg, anlegg- og eiendom. Det vil også være naturlig at du bidrar med din erfaring og fagspesifikke kompetanse inn i tidligfase og rådgivningsoppdrag ved behov. Vi ser et voksende og attraktivt marked innen dette forretningsområdet og for den rette kandidaten vil det også være aktuelt å ansette flere medarbeidere til dette området.

Den rette kandidaten er utdannet ingeniør eller sivilingeniør med minimum fem års erfaring innen flere av følgende områder:

 • Bygg- og miljøteknikk herunder spesifikt teknisk DD
 • Teknisk DD ihht;
  • NS3451:2009 Bygningsdelstabell
  • NS3424:2012 Tilstandsanalyse av byggverk vil og andre relevante standarder
  • NS 3453:1987 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt
 • Tilpasningsdyktighet i bygg; generalitet – fleksibilitet og elastisitet
 • Tilstand for fremtidig anvendelse
 • Risiko og mulighetsrom for fremtidige investeringsbehov
 • Reguleringsforhold
 • Arealeffektivitet
 • Energi og miljøaspekter
 • Tekniske installasjoner
 • Prosjektutvikling frem til investeringsbeslutning
 • Ledelse og kontraktsoppfølging
 • Omkostninger og vedlikehold
 • Program og porteføljestyring i et strategisk perspektiv
 • Livssykluskostnader (LCC)

Som ansatt i Holte Consulting vil du få;

 • Spennende og utfordrende lederansvar med stor samfunnsinteresse
 • Lede vår satsning innen teknisk DD
 • Utvikle tjenesten med beste praksis, sette struktur og bygge og utvikle kompetanse gjennom rekruttering av medarbeidere
 • Mulighet for stor variasjon i prosjekter og kundegrupper
 • Kontinuerlig faglig påfyll gjennom vårt kurssamarbeid med Holte Academy med tilgang på anerkjente sertifiseringer innen prosjektledelse
 • Et åpent, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Studieturer og sosiale arrangementer
 • Mulighet til å kjøpe eierandeler i selskapet hvis du ønsker
 • Lønn etter avtale med mulighet for provisjon
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Videre ser vi for oss at du har gode mellommenneskelige egenskaper. Du kan bygge gode team og jobbe for et godt arbeidsmiljø hvor mennesker i ulike roller og fag jobber sammen om felles måloppnåelse. For å få til dette kommuniserer du godt både muntlig og skriftlig, er inspirerende, sosial og initiativrik samtidig som du er kompetent, analytisk og strukturert. Du motiveres av å jobbe i prosjektform, og trives med den variasjonen og utfordringene en slik hverdag kan by på.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Jonny Arnesen på telefon 924 96 992.  Klikk «SØK HER» for å registrere din CV og søke stillingen.

Søknadsfrist: Snarest

Cash Management Specialist

The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WAWI) is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, managing the distribution of cars, trucks, rolling equipment and breakbulk to customers all over the world. The company operates around 120 vessels servicing 15 trade routes to six continents, a global inland distribution network, 120 processing centres, and 11 marine terminals.

Headquartered in Oslo, Norway, the Wallenius Wilhelmsen group has 8,000 employees in 29 countries worldwide. The main brands are Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR, ARC and Armacup.

The company purpose is to build sustainable supply chains, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea. The goal is a zero-emission full-lifecycle supply chain for vehicles.

Read more at www.walleniuswilhelmsen.com

For our Group Treasury & IR team we are now seeking a

Cash management specialist

Wallenius Wilhelmsen is looking for a proactive cash management specialist to join our Group Treasury & IR team. The team is responsible for the global Treasury function of the group, including funding, cash management and financial risk management, as well as Investor Relations. The team works closely with other areas within Finance & Legal. This is a global role reporting to the VP Group Treasury & IR. The cash management specialist will have significant exposure to all group business units, senior management and external stakeholders.

To succeed in the role, it is essential that you are a strong team-player with the ability to lead complex projects, prioritise tasks and work efficiently under pressure. You present a flexible attitude, are able to drive changes and possess the ability to work both strategically and operationally in a changing international environment.

Main responsibilities and tasks:

 • Lead liquidity management processes, strategically and operationally
 • Lead/support projects and initiatives with the target to deliver efficiency improvements through automation, system optimisation and streamlining of Treasury processes, with focus on cash management
 • Advice and support subsidiaries on all relevant issues regarding cash management
 • Provide solid financial analysis and develop recommendations that will form the basis for group-wide decisions within the areas of financial risk management (FX/interest rate), cash/liquidity management and funding
 • Provide short-term and long-term forecasts of liquidity
 • Follow-up of our banks and system providers
 • Other treasury related matters and ad hoc projects
 • The position can to some extent be shaped by the competencies and interests of the successful candidate

Required Experience and Qualifications:

 • Minimum 4 years of experience from treasury, corporate or investment banking, or other relevant experience
 • Experience within the areas of cash management, financing and financial risk management
 • Higher education, preferably a degree in business administration, finance, economics or similar, but relevant experience can make up for lack of relevant educational background
 • Solid project management skills and capacity to work on multiple projects simultaneously
 • Understanding of and interest in IT systems and digital solutions
 • Fluent in written and oral English

Personal attributes:

 • Strong communication skills: able to communicate complex issues in a clear and understandable way to – and cooperate with – all different levels of the organization
 • Team-player and the ability to lead projects
 • Strong analytical and problem-solving skills with excellent numerical skills and understanding of financial analysis
 • Quality focused and committed to continuous improvements

What we offer:

 • Varied responsibilities and challenging tasks in a truly global company
 • Good understanding of the shipping and logistics industry from the inside
 • The opportunity to build an international network
 • A solid foundation for future management and specialist positions in Wallenius Wilhelmsen
 • Competitive terms of employment and good benefit schemes
 • Social activities, access to company cabins and other benefits

Location: Oslo, Norway

Travel: Occasional travel is to be expected with this role.

The Wallenius Wilhelmsen Group is an equal opportunity employer that strongly believes in diversity and a value driven culture. The successful candidate will enjoy working in a global company with colleagues and stakeholders from different cultures and countries and where English is the working language.

Our values: Speed, Courage, Trust, Imagination & Candor

What you can expect working in Wallenius Wilhelmsen:

You can expect hard work, a lot of fun and to be challenged every day. In return we promise you will be part of an exciting journey. Your initiative and desire to contribute in developing the company globally are expected and appreciated. We strongly believe that our team of people want to do their best. All in the spirit of being the leading company in their industry, and always striving to take an active role in defining the future of logistics, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

Does this sound like you? Then we are looking forward to learning more about your motivation in your application letter. For more information about the position please contact our advisor Jonny Arnesen, Partner in Compass Human Resources at +47 924 96 992 or Anette Orsten, VP Treasury and Investor Relations at +47 980 67 912.

Please submit your application and CV in English by clicking on the application button as soon as possible and no later than 10th January 2021.