Senior konsulent/Prosjektleder

Concreto er et selskap som yter prosjektrelaterte konsulenttjenester, analyse og rådgivning. Vi utfører både utredning, beskrivelse, kvalitetssikring og opplæring innenfor våre virksomhetsområder.

Vi har rammeavtaler på kvalitetssikring av offentlige investeringsprosjekter med Finansdepartementet, Oslo kommune og Fredrikstad kommune. Utover dette yter vi mye bistand til utvikling av hovedstaden gjennom oppdrag for Eiendoms- og byfornyelsesetaten og Kultur- og Idrettsbygg KF. Kystverket, Jernbaneverket og Statens vegvesen er også store oppdragsgivere som har bidratt til selskapets utvikling.

Concreto bidrar til måloppnåelse for prosjekteiere gjennom å tilby tjenester basert på personlig kapasitet og kompetanse. Vår innsikt, analysekapasitet, grundighet og tilstedeværelse tilbys prosjekteiere som bidrag til sikker gjennomføring og økt verdiskapning i deres prosjekter.

Senior konsulent/Prosjektleder innen prosjektrådgivning

Concreto har ambisjoner om vekst, og utvikling av både selskapet og selskapets ansatte. Vi søker derfor nye medarbeidere.

Senior konsulent/Prosjektleder

Inngå i eller lede prosjektteam i utarbeidelse og kvalitetssikring av:

 • Konseptvalgutredninger
 • Prosjekters styringsgrunnlag
 • Kostnadsvurderinger og usikkerhetsanalyser
 • Samfunnsøkonomiske analyser

Inngå i eller lede prosjektteam som gir prosjekteiere bistand vedrørende:

 • Prosess- og prosjektledelse
 • Offentlige anskaffelser
 • Behov- og tiltaksvurderinger
 • Årsaksanalyser og prosjektevalueringer

Kvalifikasjoner

Den rette kandidaten har utdannelse på masternivå, primært økonomiske eller teknologiske hovedfag.
Søkere må ha minimum 5 års erfaring fra prosjektarbeid. Vi stiller som minimumskrav at dette skal omfatte roller i operativ prosjektledelse hos entreprenør, byggherre eller konsulentselskap.
Oppdragsgivers grunnlagsdokumentasjon og våre rapporter er hovedsakelig skrevet på norsk. Gode norskkunnskaper er derfor et krav.

Egenskaper

Vi søker medarbeidere som tiltrekkes av våre kjerneverdier:

 • Analyse gjennom tilstedeværelse og innlevelse
 • Grundighet og hardt arbeid
 • Kreativitet og innovasjon
 • Struktur og disiplin i forhold til mål og krav
 • Gode relasjoner og god kommunikasjon
 • Godt humør!

Det tilbys:

 • Interessante og ansvarsfulle oppgaver
 • Faglig utvikling i et tverrfaglig miljø, med ledelse og veiledning fra erfarne partnere
 • Godt arbeidsmiljø – med vekt på sosiale faktorer
 • Sentralt beliggende kontor i Vika i Oslo Sentrum
 • Fleksibilitet med hensyn til arbeidstid- og sted
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 92 49 69 92.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Klikk «SØK HER» for å registrere din CV og søke stillingen eller send din CV direkte til Jonny Arnesen på e-post: jar@compass.no

 

 

 

 

Kontorsekretær

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN) organiserer blant annet produksjons-, vedlikeholds- og transportansatte i mat- og drikkevareindustrien, som er landets nest største industrisektor. NNN har i dag nærmere 30.000 medlemmer, og forbundets viktigste oppgave er å oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. NNN har et utstrakt samarbeid med forskjellige organisasjoner og miljøer for å ivareta våre medlemmers interesser. Gjennom tilslutningen til LO står NNN sammen med 930.000 fagorganiserte.

 NNN søker nå til hovedkontoret i Oslo sentrum

Kontorsekretær

Vi søker en utadvendt, strukturert og serviceinnstilt kontorsekretær som vil få det viktige ansvaret for resepsjon og sentralbord, samt for utsendelser av brev og pakker til medlemmer og klubber.

Øvrige arbeidsoppgaver vil være:

 • Håndtere all inn- og utgående post
 • Registrere brev og henvendelser i saks- og arkivsystemet (B360)
 • Bestille rekvisita, brosjyrer mm.
 • Bestille fly, hotell osv. for tillitsvalgte og kolleger
 • Bistå i å arrangere konferanser, seminar og kurs med bestillinger o.l.
 • Ansvar for orden i fellesarealer og arkivrom.

I tillegg kommer diverse forefallende oppgaver for de tillitsvalgte.

Vår nye medarbeider bør ha minimum 3-årig videregående skole, gjerne handel og kontor. Noe høyere utdanning vil være en fordel. Du må være dyktig i alle Microsoft-programmene og ha kjennskap til spørreundersøkelsesverktøyet «Survey Xact» (eventuelt ha evne til å tilegne deg dette raskt). Som person må du være ryddig, strukturert og systematisk, og ha et imøtekommende vesen med stor grad av serviceinnstilling. Kjennskap til fagbevegelsen er naturlig nok et stort pluss.

Vi kan tilby en variert, og til tider hektisk, arbeidshverdag i et hyggelig arbeidsmiljø med ca. 20 kolleger i trivelige og nyoppussede lokaler ved Youngstorget i Oslo sentrum. Du får lønn i henhold til tariffavtale og gode pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger.

For eventuelle spørsmål, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Nærby på 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 22. mai via «Søk her».

Prosjektledere Bygg, Anlegg og Eiendom

Holte Consulting er et norsk konsulenthus med over 40 år lang tradisjon for å levere ledende kunnskap og støtte innen gjennomføring og ledelse av prosjekter. Selskapet har ca. 60 ansatte og søker etter nye medarbeidere med erfaring fra prosjektutvikling og prosjektledelse fra byggebransjen. Holte Consulting hjelper sine kunder med å realisere strategien sin gjennom å velge de riktige prosjektene, utvikle og kvalitetssikre prosjektene i tidlig fase, gjennomføre dem på en god måte og sikre at de ønskede gevinstene hentes ut. Selskapets ansatte har bidratt i store private og offentlige prosjekter for blant annet eiendomsaktører, stat og kommuner i en årrekke og har en økende oppdragsmengde for sine kunder i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen.  

Prosjektledere Bygg, Anlegg og Eiendom

 

Som prosjektleder vil du jobbe ute hos kundene og være en viktig del av den operative prosjektledelse innenfor bygg, anlegg- og eiendom. Det vil også være naturlig at du bidrar med din erfaring og fagspesifikke kompetanse inn i tidligfase og rådgivningsoppdrag ved behov.

Den rette kandidaten er utdannet ingeniør eller sivilingeniør med minimum 3 – 5 års erfaring innen ett eller flere av følgende områder:  

 • Prosjektutvikling frem til investeringsbeslutning
 • Prosjektledelse/og eller prosjekteringsledelse hos byggherre eller totalentreprenør
 • Byggeledelse og kontraktsoppfølging
 • Kalkulasjon og økonomistyring
 • Fremdriftsplanlegging og – styring
 • Program og porteføljestyring i et strategisk perspektiv

Videre ser vi for oss at du har gode mellommenneskelige egenskaper. Du kan bygge gode team og jobbe for et godt arbeidsmiljø hvor mennesker i ulike roller og fag jobber sammen om felles måloppnåelse. For å få til dette kommuniserer du godt både muntlig og skriftlig, er inspirerende, sosial og initiativrik samtidig som du er kompetent, analytisk og strukturert. Du motiveres av å jobbe i prosjektform, og trives med den variasjonen og utfordringene en slik hverdag kan by på.

Som ansatt i Holte Consulting vil du få:  

 • Spennende og utfordrende oppdrag med stor samfunnsinteresse
 • Mulighet for stor variasjon i prosjekter og arbeid på tvers av flere forretningsområder
 • Kontinuerlig faglig påfyll gjennom vårt kurssamarbeid med Holte Academy. Her får du tilgang på anerkjente sertifiseringer innen prosjektledelse
 • Et åpent, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Delta på studieturer og sosiale arrangementer
 • Mulighet til å kjøpe eierandeler i selskapet hvis du ønsker
 • Bli medlem av gode pensjons- og forsikringsordninger

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Jonny Arnesen på telefon 924 96 992.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Klikk «SØK HER» for å registrere din CV og søke stillingen, eller send din CV direkte til Jonny Arnesen på e-post: jar@compass.no

Innkjøpscontroller

Mestergruppen er et av Norges største konsern innen byggevarehandel, huskjededrift for boligentreprenører og eiendomsutvikling. Vårt mål er å være førstevalget for boligbyggere og byggevareforhandlere.

Mestergruppen eier byggevarekjedene Byggtorget, Byggeriet, XL-BYGG, Sentrum Bygg og Ski Bygg med til sammen rundt 220 byggevareutsalg over hele landet, samt huskjedene Mesterhus, Systemhus og Blink Hus med mer enn 280 medlemsbedrifter. I tillegg driver konsernet eiendomsutvikling gjennom Mestergruppen Eiendom og tilbyr arkitekt- og rådgivningstjenester gjennom selskapene Unikus, Blink Hus Arkitekter og Klepp Prosjektering. Videre er gruppen en av landets største hytteprodusenter, med kjente merkevarer som Saltdalshytta og Røroshytta i porteføljen – samt en ledende takstol- og precut-produsent gjennom Pretre.

Mestergruppen har Ferd AS som sin største eier, men også medlemmer av de ulike kjedene utgjør en betydelig del av konsernets aksjonærer. Ferd er et familieeid investeringsselskap som satser på verdiskapende eierskap i virksomheter og finansielle investeringer.

Omsetningen til Mestergruppen er på rundt 8,4 milliarder kroner.

Til vårt kategori-/ innkjøpsteam søker vi:

Controller

Stillingen vil inngå i vårt controller-team, og vil jobbe tett med de andre controllerene i avdelingen, våre kategorisjefer og konsernets økonomiavdeling. Stillingen er lokalisert på konsernets hovedkontor på Bryn i Oslo.

Ansvarsområder:

 • Beregning av bonuser og periodisk rapportering
 • Videreutvikling av rutiner, verktøy og systemer for beregning av bonus
 • Utarbeide rapporter og analyser
 • Besvare interne og eksterne henvendelser
 • Bistå i utviklings- og analyseprosjekter innen eget fagområde
 • Deltagelse og ansvar for enkelte innkjøps- og konsernprosjekter

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen økonomi
 • Gode ferdigheter i Excel
 • 1-3 års erfaring. Nyutdannede oppfordres også til å søke

For å trives i denne rollen må du være nøyaktig, strukturert og analytisk anlagt. Du er selvgående og har stor arbeidskapasitet.

Vi tilbyr:

 • Et godt og sterkt faglig miljø og faglig spennende prosjekter
 • Et solid og attraktivt konsern i vekst
 • Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf 906 88 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Du kan registrere din CV og søknad gjennom å klikke søknadsknappen.

Prosjektsjef

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 43,2 % av dagligvaremarkedet med ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker. I tillegg har selskapet ca. 900 kiosker og servicebutikker. NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdnings- og serveringsbransjen. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

NorgesGruppen Eiendom AS eier ca. 300 000 m2 næringslokaler med årlige driftsinntekter på ca. MNOK 390 og forvalter 2 500 leiekontrakter for ca. 1.100.000 m2 næringsareal i leiemarkedet.

For mer informasjon, se norgesgruppeneiendom.no

Til selskapets hovedkontor på Skøyen søkes:

PROSJEKTSJEF

NorgesGruppen Eiendom AS søker prosjektsjef som skal ha ansvar for utvikling av selskapets egeneide eiendommer. Selskapet har mange spennende eiendommer som skal utvikles med næringslokaler og bolig.

NorgesGruppen fokuserer på gode fremtidsrettede bygg, og vektlegger miljø og bærekraft.

Stillingen rapporterer til prosjektdirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Prosjektutvikling og gjennomføring, fra kjøp av tomt til ferdig bygg
 • Konseptutvikling, regulering, prosjekteringsledelse, kontrahering og oppfølging av entreprenør
 • Utarbeide investeringsbudsjett og gjennomføre lønnsomhetsberegninger
 • Ansvar for kalkulasjon, budsjett, økonomistyring og SHA
 • Faglig støtte til regionene og andre avdelinger

Kvalifikasjoner:

 • Utdannelse som siv.ing/ingeniør innen byggfag
 • Erfaring fra entreprenør eller byggherreorganisasjon
 • Solid erfaring fra prosjektgjennomføring og kjennskap til eiendomsutvikling
 • Systematisk, selvstendig og resultatorientert
 • Kommersiell legning og god helhetsforståelse
 • God gjennomføringsevne

Spørsmål om stillingen kan rettes til Johnny Aastad (mobil 909 80 198) eller Arnt Molvig (mobil 934 40 805) i Compass Human Resources.

Søknad med CV sendes via søknadslinken innen 20. mai 2019.

HR Manager

Graphcore is a fast-growing global IT company with HQ in Bristol, England. See www.graphcore.ai

Graphcore has created a new processor, the Intelligence Processing Unit (IPU), specifically designed for artificial intelligence (AI). The IPU’s unique architecture means developers can run current machine learning models’ orders of magnitude faster. More importantly, it lets AI researchers undertake entirely new types of work, not possible using current technologies, to drive the next great breakthroughs in general machine intelligence.

We believe our IPU technology will become the worldwide standard for artificial intelligence compute. The performance of Graphcore’s IPU is going to be transformative across all industries and sectors whether you are a medical researcher, a roboticist or building autonomous cars.

Our team is at the forefront of the artificial intelligence revolution, enabling innovators from all industries and sectors to expand human potential with technology. What we do really makes a difference.

Graphcore’s Oslo office has grown from 10 to 35 employees since August 2018 and our plan is to escalate the growth a lot for the next 2-3 years.

HR MANAGER

We are currently seeking an HR Manager for our Graphcore office in Oslo in order to provide leadership and support in the areas of human resources including recruiting, training and development, performance management, employee relations and HR-related regulations. You will establish strong relationships at a senior level, providing advice and supporting the managers in dealing efficiently with all aspects of HR.

Key success factors to this opportunity will include the following:

 • Lead the implementation of the appropriate resourcing plans to ensure that open positions are efficiently and effectively filled in a timely manner
 • Provide thought leadership and guidance on building and maintaining the talent pool in Norway
 • Work closely with managers to implement the People agenda
 • Manage people aspects of reorganization and change management initiatives by providing the guidance and coaching support necessary to ensure a seamless and effective transition
 • Lead the effective implementation of HR processes, procedures and tools to ensure we drive and embed differentiated performance management
 • Lead, build and develop the local HR team to ensure growth of HR capability
 • Be responsible for the local onboarding program
 • Work collaboratively with the global HR team

Profile

 • Leadership skills and ability to work effectively with a management team to establish and maintain effective HR practices and programs
 • HR experience and higher education is needed
 • Experience from working within a fast-growing and technical environment is an advantage
 • Demonstrated experience from developing and implementing candidate sourcing and selection processes
 • Ability to develop, implement and present training programs
 • Knowledge of Norwegian employment law and labour law – in addition to GDPR and employee’s compensation
 • Proven ability to think and act both operationally and strategically
 • Ability and track record of engaging at all levels of the organisation and effectively building trust, support and commitment
 • Effective influencing, communication and engagement skills across a diverse set of stakeholders within a global matrix environment
 • Commercial understanding and business acumen will be preferred
 • Strong written and verbal communication skills with ability to communicate effectively at multiple levels of the organization
 • Strong organizational skills with the ability to effectively prioritize and manage multiple projects in a fast paced and demanding environment
 • Self-starter with high levels of motivation and energy
 • Strong delivery focus and edge

You will work in close interaction with international HR colleagues and you will report to the SVP of People in Bristol. This role is based in Oslo and will be part of the Norwegian Management Team. Read more about the Norwegian branch (in Norwegian) here: https://www.digi.no/artikler/vil-revolusjonere-prosessorindustrien/438752?key=PEnLJ0QH

We welcome people of different backgrounds and experiences and are committed to building an inclusive work environment making Graphcore a great home for everyone. We are an equal opportunity employer and want to build a work environment where everyone is happy, productive and respectful, in order for them to do their best.

For questions regarding the position or Graphcore, please contact Stein-Sverre Wold +47 906 88 270 or Hanna Kaupang +47 481 72 822 in Compass Human Resources.

Please submit your application and CV in English using the application button (“Apply here” or “Søk på stillingen”).

KAM

ESSVE Norge AS er datterselskap av ESSVE Produkter AB i Sverige. Selskapet eies av det børsnoterte Bergman & Beving. ESSVE er markedsledende i Norden på innfestingsløsninger til de som jobber innen bygg og industri. Våre produktområder er festemidler, skruer, spikringsutstyr, branntetting, lim og fug.

Produktene markedsføres bredt i detaljhandelen, først og fremst til byggevarekjeder og industributikker. ESSVE Norge har 25 ansatte og en omsetning på ca 350 mill. Selskapet er inne i en spennende utvikling og kan vise til gode resultater og en solid økonomi. Selskapet har sine fortrinn i et bredt produktspekter innen sortiment og svært gode leveranseløsninger

KAM

byggevare- og industriforhandlere

 

ESSVEs salgsorganisasjon består av tre KAM og 11 distriktsansvarlige. Key Account Managerne fordeler ansvaret for store og mellomstore kjedener innen byggevare og industri. Som KAM vil du ha ansvar for fire kjeder med forskjellig størrelse og potensial. Vår nåværende KAM for disse kjedene går over i ny stilling internt og vil kunne sørge for en kvalitetssikret overlapping.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide strategiske kundemål, -planer og -programmer.
 • Bearbeide og utvikle langsiktige kunderelasjoner gjennom jevnlige kundemøter.
 • Lede gjennomføring av forhandlinger og sikre strategiske og langsiktige kjedeavtaler.
 • Identifisere behov for, og ta initiativ til prosjekter innen kategoriutvikling og innovasjon.
 • Lede prosjekter og implementere kundeaktiviteter.
 • Involvere egen salgsorganisasjon og internt forankre kalkyler, kundeplaner og kundeaktiviteter.
 • Delta på fagmesser.

Bakgrunn og kvalifikasjoner

 • Du har relevant erfaring fra salg på KAM-nivå innen B2B markedet. Du kan også ha jobbet med tyngre løsningssalg eller salgsledelse
 • Erfaring med kjedekunder er en fordel
 • Du er erfaren og trygg i forhandlinger
 • Du har god forretningsforståelse og kommersiell teft.
 • Du har gjerne høyere utdanning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi kan tilby
En spennende stilling med stor grad av selvstendighet, samtidig som du har et nettverk av gode og dyktige kolleger. Spennende produkter i en pulserende og voksende bransje. Du vil få god opplæring, faglige utfordringer og gode utviklingsmuligheter. Betingelsene er konkurransedyktige, og det følger firmabil med stillingen.

For informasjon
Spørsmål om stillingen kan rettes til Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270. Skriftlig søknad og CV registreres gjennom å klikke på «søk her» og følge instruksjonene

Prosjektledere bygg og anlegg

PROBEA AS – FREMST BLANT DE BESTE

PROBEA sitt mål er å bygge bransjens mest attraktive og profesjonelle selskap, og levere de beste prosjektene. I den forbindelse søker vi etter fremragende prosjektledere/senior prosjektledere med spisskompetanse innen gjennomføring av store og komplekse bygg- og anleggsprosjekter. Selskapet er norskeiet og er et av de få selskapene i Norge med rendyrket spisskompetanse innenfor prosjekt- og prosjekteringsledelse.

 

 Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Bidra til samhandling på tvers av prosjekter og organisasjon.
 • Forestå den daglige ledelse av egen prosjektportefølje og/eller et prosjekt innenfor de retningslinjer selskapet har etablert.
 • Ansvarlig for inngåtte kontrakter overfor oppdragsgiver.
 • Gjennomføring av egne prosjekt.
 • Overordnet ansvarlig for prosjektets gjennomføring og resultat.
 • Bistå linjeleder som kundeansvarlig.
 • Sikre leveranser i prosjekter iht. PROBEA sin prosjektmodell og/eller kundens krav/prosjektmodell.
 • Lede, motivere og utvikle prosjektorganisasjonen.
 • Oppsøkende kundevirksomhet.
 • Aktivt bidra til intern utvikling av selskapet.
 • Etterleve selskapets visjon, verdier og etiske retningslinjer.

 

Vi søker deg som:

 • Er utdannet Sivilarkitekt eller Sivilingeniør/ingeniør innen bygg og anlegg.
 • Erfaring fra prosjektledelse på byggherre- eller entreprenørsiden.
 • 10 års erfaring for stilling som senior prosjektleder.
 • 3-4 års erfaring for stilling som prosjektleder.
 • Er en god leder og organisator.
 • Er godt kjent med gjeldende lover og forskrifter inn bransjen.
 • Er en god relasjonsbygger og lagspiller.
 • Har gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
 • Har generelt gode datakunnskaper.

 

Vi kan tilby:

 • Norges mest spennende byggeprosjekter – både for private og offentlige byggherrer.
 • Ledelse av prosjekter – fra utredning, gjennomføring til idriftsetting av store og komplekse bygg- og anleggsprosjekter.
 • Gode lønnsbetingelser med dynamisk bonusordning.
 • Meget god pensjonsordning og personalforsikringer.
 • Flat organisasjonsstruktur med kort vei til beslutningene.
 • Kontorplass med svært sentral beliggenhet.
 • Mulighet for videreutdanning.
 • Et aktivt og sporty miljø.
 • Firmahytte i Hemsedal.

 

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 92 49 69 92.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Klikk «SØK HER» for å registrere din cv og søke stillingen eller send din CV direkte til Jonny Arnesen på e-post: jar@compass.no

 

 

 

Financial Systems Analyst

The Wallenius Wilhelmsen group is a market leader in RoRo shipping and vehicle logistics, transporting cars, trucks, rolling equipment and breakbulk around the world. 

The Wallenius Wilhelmsen group (OEX: WALWIL) has 7500 employees in 29 countries and is headquartered in Oslo, Norway. The group consists of Wallenius Wilhelmsen Ocean, Wallenius Wilhelmsen Solutions, EUKOR and ARC. 

The company operates around 130 vessels servicing 15 trade routes to six continents, together with a global inland distribution network, 77 processing centres, and 13 marine terminals. 

Wallenius Wilhelmsen will take an active role in defining the future of logistics, imagining new, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

Financial Systems Analyst

ERP – Digital capabilities – New technologies

Wallenius Wilhelmsen is looking for a subject matter expert supporting all applications within the Finance and accounting departments globally.

The new Financial Systems Analyst will be part of the Group Accounting & Controlling department, contributing to drive the CFOs digital strategy.

The finance systems analyst will support users of finance systems, including Unit4 Financials, Unit4 T&E, Basware AP solution and SAP FC, providing specialist knowledge of business systems and processes.

The finance systems analyst will initiate and drive continuous improvement in financial reporting and associated systems, processes and policies. Currently the group is implementing a new ERP system (Unit4 Financials) and a key task will be implementation of new processes related to this.

Additional responsibilities will include user training, system testing and supporting Power BI and other analytic reporting needs. You will also be expected to assist with system related tasks during the periodic close process.

Main Responsibilities and Tasks

 • Make changes to the financial and accounting application structure within Wallenius Wilhelmsen to ensure all scenarios (production, test and training) are properly structured and maintained
 • Assist in the development, design and implementation of the accounting and financial systems, upgrades, interfaces and other enhancements from a functional perspective to meet business requirements for Financial Reporting and Tax
 • Maintain access security models within all the accounting and financial systems
 • Ensure implementation of all changes following the successful development and testing of the changes. Work with the relevant providers to ensure updates occur as needed
 • Approve migrations and promotions of changes/upgrades
 • Conduct end-user training on a routine basis
 • Be a first responder to incidents and requests, including initial troubleshooting, gathering more information as required
 • Identify RPA possibilities within the accounting, controlling and tax area and own the implementations
 • Continually drive process improvement in the finance and accounting processes.
 • Support the business with Power BI / analytics reporting requirements
 • Governor of key Master Data

Job Requirements

 • Minimum BSc Degree in Accounting, accounting related field or IT
 • Minimum of 3 years of Accounting related experience
 • Extensive experience working with financial systems
 • Excellent communication and presentation skills in English
 • Highly proficient in Excel and experience with RPA is an advantage
 • Experience in report generation using Power BI or other analytic tools
 • Project management or Business Analyst experience is desirable
 • Managing/administering a multi-company, multi-currency system is desirable

Personal traits

 • You have a digital mindset and are up to date on new technologies
 • You have a genuine interest in technology and systems
 • You have demonstrated the ability to analyze and interpret data, proficient in problem solving skills
 • You have strong interpersonal and communication skills
 • You can work individually as well as in teams
 • You enjoy challenging conventional ways of thinking and introducing new ideas
 • You enjoy fast pace and continuous changes and can collaborate across time zones and cultures
 • You have project management skills and experience.

The ideal candidate has minimum of 3 years of relevant working experience as an accountant with in depth systems knowledge, ERP consultant or IT-consultant with experience in implementation of accounting systems. Interest and ability to work in a multi-cultural working environment will be a prerequisite.

What you can expect working in Wallenius Wilhelmsen

You can expect hard work, a lot of fun and to be challenged every day. In return we promise you will be part of an exciting journey. Your initiative and desire to contribute in developing the company globally are expected and appreciated. We strongly believe that our team of people want to do their best. All in the spirit of being the leading company in their industry, and always striving to take an active role in defining the future of logistics, more sustainable solutions for the changing world of mobility and transport on land and sea.

Does this sound like you? Then we are looking forward to learning more about your motivation in your application letter. For more information about the position please contact our advisor Jonny Arnesen in Compass Human Resources at tel: +47 924 96 992. Please submit your application and CV in English by clicking on the application button as soon as possible and no later than May 6th, 2019.

Prosjektleder anlegg

Isachsen ble stiftet i 1986 og er et av Norges ledende entreprenørkonsern innenfor anleggsdrift. Evnen til hele tiden å se litt lenger enn til dagen i dag, er vår kanskje største styrke. En fremoverlent og samfunnsbevisst forretningsdrift har lagt grunnlaget for over 30 års sammenhengende vekst. Hver dag møter over 600 dyktige fagarbeidere på jobb for å gi sitt bidrag til at landets infrastruktur hele tiden blir bedre og litt tryggere. Isachsen, entreprenørskap satt i system. 

Les mer om oss på www.betonmasthaehre.no/anlegg/Isachsen

PROSJEKTLEDER ANLEGG

Isachsen Anlegg, avdeling Oslo har mange spennende prosjekter og har behov for flere dyktige medarbeidere som kan bli med på realiseringen av disse. Vi søker etter en høyt motivert prosjektleder som vil inngå i et team med erfarne medarbeidere. Prosjektleder rapporterer til prosjektsjef i Oslo.

Arbeidsoppgaver og ansvar: 

 • Utarbeide en driftsstrategi for eget prosjekt med utgangspunkt i prosjektets kontrakt og anbudsforutsetninger
 • Planlegge samhandling og skape en felles kontraktsforståelse med kunden
 • Analysere prosjektet og definere risikoer og muligheter for å lykkes sammen med prosjektsjef, anleggsleder og driftsleder
 • Organisere og lede prosjektet og ha det totale ansvaret for HMS, økonomi, fremdrift, kvalitet og personell
 • Bidra til å videreutvikle Isachsens strukturerte arbeidsform med samhandlingsstruktur, kommunikasjonsplan og rapportering

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse som ingeniør eller sivilingeniør innen anlegg/VA/bygg/
 • Minst 4 års relevant erfaring, fortrinnsvis innenfor anlegg
 • God kontraktsforståelse og gjerne erfaring med forhandlinger og kundekontakt
 • Kunnskap om god prosjektstyring, HMS og prosjektøkonomi
 • Tydelig, engasjert og løsningsorientert leder
 • Systematisk, selvstendig og samvittighetsfull
 • God i muntlig og skriftlig kommunikasjon

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.