Prosjektsjef Utvikling

BAKKE LEILIGHETER AS

PROSJEKTSJEF UTVIKLING

Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. Bakke Leiligheter AS er et datterselskap av Bakkegruppen AS og utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter. Selskapet har tidligere vært organisert som en tradisjonell boligutvikler, men er nå i ferd med å etablere egenproduksjon med bygging i egen regi som en del av videre satsing.

Bakke Leiligheter har en tomtebank bestående av over 4 100 byggeretter. Selskapet har over 600 leiligheter i produksjon og planlegger overlevering av ca. 400 boliger i løpet av året. Selskapets utviklingsprosjekter har en samlet utviklingsverdi (ordrereserve) på 20 milliarder kroner. Vi skal nå styrke vår kompetanse og kapasitet ved å opprette en ny stilling som prosjektsjef for leilighetsprosjekter i tidligfase. Stillingen får kontorplass i attraktive lokaler på Skøyen i Oslo.

Se  www.bakke-as.no

PROSJEKTSJEF UTVIKLING

Kommersiell boligutvikler med solid erfaring fra tidligfase

Du får det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for egne prosjekter i konseptutviklingsfasen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med å utvikle overordnet konsept- og byggeprogram for egne boligprosjekter
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i konseptutviklingsfasen
 • Kontrahere rådgivere og lede arbeidet med planprosesser og myndighetskontakt
 • Utvikle kostnadseffektive prosjekter med utstrakt bruk av standardiserte komponenter og bidra til kontinuerlig forbedring av prosesser
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI), ha tydelig målgruppefokus og bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
 • Utarbeide prognoser, gjennomføre kostnadsoppfølging og rapportere status og restrisiko i prosjektene
 • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner og kunnskap:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Solid erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase fra byggherre/boligutvikler/rådgiver
 • God kunnskap om regulerings- og planprosesser samt erfaring med myndighetskontakt
 • Meget gode kunnskaper innen kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kunnskap om lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Meget gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Du har et stort engasjement for utvikling og gjennomføring av komplekse boligprosjekter. Du har gode lederegenskaper og er strategisk, kommersiell, initiativrik og strukturert.

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som Prosjektsjef Utvikling.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».

Financial Controller

Skuld er et ledende internasjonalt sjøforsikringsselskap som tilbyr forsikring og juridisk assistanse for skipsredere og befraktere, offshore- og energisektoren og superyacht-eiere. Vi har en sterk finansiell posisjon og 280 dyktige og dedikerte medarbeidere som assisterer våre kunder fra kontorene våre i Oslo, Bergen, Bermuda, København, Hamburg, Hong Kong, London, New York, Piraeus og Singapore. Hos oss vil du få en internasjonal og utfordrende stilling med gode muligheter for både profesjonell og personlig utvikling, i tillegg til konkurransedyktige ordninger og et godt arbeidsmiljø.

Financial Controller

Skuld ønsker å styrke sin økonomifunksjon og vi søker nå etter en faglig dyktig Financial Controller til vårt hovedkontor.
Som Financial Controller i Skuld vil du ha en sentral rolle, hvor du vil få en variert arbeidshverdag med mange spennende og utfordrende arbeidsoppgaver på tvers av organisasjonen. Du vil blant annet få ansvar for regnskaps- og skattemessige problemstillinger, bidra i prosjekter på tvers av organisasjonen, utføre analyser, bidra i regulatorisk og intern rapportering. I rollen vil du få mye ansvar og oppleve korte beslutningsveier, og du vil rapportere til Head of Corporate Accounts. Fokus på detaljer, fleksibilitet og stå-på vilje er viktige egenskaper for denne rollen, og er du rett person, vil du også ha mulighet til å påvirke rollens innhold og egen utvikling.

Dine viktigste arbeidsoppgaver vil være:

 • Bistå ved regnskapsmessige og skattemessige problemstillinger
 • Utarbeidelse av skatteberegning inkl. Skattemelding
 • Løpende kommunisere og følge opp rapportering fra norske og utenlandske filialer og datterselskaper, herunder London, Hong Kong og Singapore
 • Utarbeidelse av månedlige analyser og andre ad hoc analyser
 • Bidra i utarbeidelsen av selskapsregnskap og konsernregnskap
 • Prosjektdeltakelse og andre ad-hoc oppgaver internt i organisasjonen
 • Bistå ved mva spørsmål fra organisasjonen, både for nasjonal og internasjonal mva

Kvalifikasjoner og personlig egenskaper:

 • Høyere utdanning og minst 2-3 års relevant arbeidserfaring, gjerne fra revisjon og/eller tilsvarende stilling
 • Solid regnskapsforståelse, herunder god kjennskap til IFRS, skatt og mva
 • Erfaring fra forsikringsselskap og kjennskap til regulatorisk rapportering for forsikringsselskap er en fordel
 • Meget gode Excel kunnskaper
 • Meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring med datavarehus og håndtering av store datavolum er en fordel

Våre verdier:

 • Accurate – you never compromise on precision, reliability and quality
 • Bold – you take part in transforming our industry to future challenges
 • Caring – you care for our customers, our people and our business
 • Dedicated – you go the extra mile and are a good Skuld ambassador

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Anne Qvenild i Compass på tlf 97723235, eller aq@compass.no

Sales Engineer – Nordic Biopharma

Sales Engineer –  Nordic Biopharma

Would you like to work in a world’s leading technology company, which is expanding its operations to Norway?

 

We are looking for an enthusiastic and goal driven Sales engineer to be part of our Nordic Biopharma sales organization. Your key responsibility is to develop business opportunities and deliver planned sales growth. You will successfully promote a pro-active sales approach, increasing business and customer base. Most of all you will have a consultative client-specific approach to show the customer the advantages of using the products and the entire product system, which means you will be selling the high value of the products. In addition, you will also act as technical specialist towards the clients.

We expect that you have at least 5 years of sales experience in biopharma sales, and a strong understanding of biopharma manufacturing processes. You should preferably have a Bachelor’s degree or an equivalent in the field of engineering or mechanics. Experience with single-use and peristaltic pump technology is an advantage.

As a person you are self-driven and take personal responsibility to succeed. You are proactive and a good communicator in order to contribute to the development of the business. Your verbal and written English and Norwegian skills are fluent.

Do you want to drive sales of world leading technical products in your territory and be part of the success?
Then this is a great opportunity to take the next step in your career. Please send your CV and application with as soon as possible.
If you would like more information about the position, please do not hesitate to contact Anne Qvenild at +47 97 72 32 35, aq@compass.no. All inquiries are treated confidentially.

Teknisk sjef

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 43,2 % av dagligvaremarkedet med ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker. I tillegg har selskapet ca. 900 kiosker og servicebutikker. NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdnings- og serveringsbransjen. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

NorgesGruppen Eiendom AS eier ca. 300 000 m2 næringslokaler med årlige driftsinntekter på ca. MNOK 385 og forvalter 2 500 leiekontrakter for ca. 1.100.000 m2 næringsareal i leiemarkedet. For mer informasjon, se norgesgruppeneiendom.no

Til nyopprettet stilling ved selskapets hovedkontor på Skøyen søkes:

Teknisk sjef bygningstekniske installasjoner

NorgesGruppen Eiendom fokuserer på gode fremtidsrettede bygg, og vektlegger miljø og bærekraft. Selskapet har mange spennende eiendommer med næringslokaler og bolig som skal forvaltes og utvikles.
Vi styrker kompetansen innen komplekse bygningstekniske anlegg, og ansetter Teknisk sjef til Forvaltningsavdelingen.

Stillingen rapporterer til Eiendomsdirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Delta aktivt i å utvikle eksisterende eiendomsportefølje innen fagområdet energi & miljø
 • Yte teknisk støtte til eiendomssjefer og sikre at anleggene utnyttes optimalt
 • Være rådgiver innen bygningstekniske installasjoner i prosjekterings- og byggefasen av nye nærings- og boligbygg
 • Arbeide for at konsernet bruker innovativ og fremtidsrettet teknologi innen bygg og eiendom
 • Støtte prosjektavdelingen med teknisk kompetanse, bistå med kontrahering av teknisk installasjoner og oppfølging av entreprenører
 • Ansvar for å sikre best mulig overgang fra prosjekt til drift med færrest mulige feil på tekniske anlegg og installasjoner

Aktuelle kandidater har utdannelse på bachelor/ingeniørnivå, noen års relevant arbeidserfaring og kompetanse innen byggetekniske fag og bygningstekniske installasjoner. Kunnskap om miljøvennlige bygg, nye bygningsmaterialer, lover og forskrifter, samt nye digitale løsninger innen området er viktig.

Som person er du analytisk og med god prosessforståelse. Du må ha erfaring fra å håndtere digitale verktøy, da moderne næringsbygg har omfattende tekniske installasjoner som krever samhandling.

Kandidater med teknisk fagskole med sterk kompetanse innen fagområdet energi & miljø kan også være aktuelle for stillingen.

Vi ser etter deg som evner å arbeide planmessig og strukturert. Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner med både interne og eksterne ressurser. Vi stiller krav til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Stillingen vil ha en fri rolle og får gode påvirkningsmuligheter i et selskap der miljø og bærekraft står sentralt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 93440805.

Søknad med CV sendes via søknadslinken innen 15. mars 2020.

Faglig-organisatorisk leder

Norsk Flygerforbund (NF) er det ledende flygerforbundet i Norge og organiserer flygere i alle deler av luftfarten. NF er medlemsforbund i LO, og representerer norske piloter i European Cockpit Association (ECA) og den globale flygerorganisasjonen IFALPA. Vi er samlokalisert med Kabinansattes Forbund (KF), som representerer kabinansatte i tung luftfart. KF er medlemsforbund i LO.  Til sammen har vi ca. 2100 medlemmer. Forbundene samarbeider om et felles sekretariat som jobber for å ivareta våre medlemmers interesser.

 

Faglig-organisatorisk leder

 

Vi søker en selvstendig og strukturert faglig-organisatorisk leder som skal lede og koordinere sentrale faglige og organisatoriske områder i Norsk Flygerforbund og Kabinansattes Forbunds felles sekretariat.

Du skal være ansvarlig for forbundenes forhandlings- og tariffprosesser, og ivareta og befeste vår rolle som den ledende høringsinstansen innen forbundenes virkeområde. Du skal i samarbeid med generalsekretæren videreutvikle forbundenes tariffarbeid og du vil ha en sentral rolle i arbeidet overfor myndighetsorgan, i organisatoriske og administrative prosesser og i vår utadrettede virksomhet. Luftfarten er en spennende internasjonal næring, og du skal også være en del av forbundenes arbeid med å påvirke bransjens rammebetingelser.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å lede og koordinere tviste- og tariffprosesser og høringsarbeid
 • Gi rådgivning og støtte til tillitsvalgte og medlemsforeninger
 • Koordinere områder av forbundenes faglige arbeid med medlemsforeninger, LO og forbundenes tillitsvalgte og eksperter
 • Representere forbundene i fora for partssamarbeid og overfor myndighetsorgan
 • Være rådgiver og sparringspartner for generalsekretæren og bistå henne med den daglige driften

Dine kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning. Juridisk utdanning er en fordel, men relevant kompetanse og erfaring kan kompensere for dette.
 • Solid erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Inngående kjennskap til og erfaring med arbeidslivsspørsmål, tariffprosesser og partssamarbeid
 • Stor grad av samfunnspolitisk kunnskap og forståelse
 • Gode skriftlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, samt grunnleggende tallforståelse

Personlige egenskaper:

 • Gode evner til å jobbe selvstendig, planlegge og ta initiativ
 • Evner å etablere gode relasjoner med mennesker og har en omgjengelig stil
 • Arbeider målrettet og trives med å lede prosesser
 • Kan håndtere mange parallelle prosesser

Vi tilbyr:

 • En variert stilling i en spennende bransje
 • Stor frihet og påvirkningsmuligheter
 • Et kompetent og morsomt arbeidsmiljø med høy aktivitet
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i forbundets kollektive ordninger

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet. Du vil være ansatt i Norsk Flygerforbund, og rapporterer til forbundets generalsekretær.

 

 For mer informasjon om stillingen, kontakt:

Anne Marit Heber Nærby, Compass Human Resources, tlf. 924 49 114 eller Katinka Riksfjord Sporsem, generalsekretær i Norsk Flygerforbund, tlf. 920 55 311.

Søknad med CV lastes opp via søknadsknappen snarest og senest innen 25. mars 2020. Søknader behandles fortløpende.

Organisasjonsdirektør

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer. Organisasjonen har mer enn 91.000 medlemmer og 19 lokale avdelinger rundt om i Norge. NITO er en partipolitisk uavhengig og frittstående fagorganisasjon. Organisasjonen jobber med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, forhandler avtaler og overenskomster, tilbyr profesjonsfaglige kurs og konferanser, er engasjert i nærings- og samfunnspolitiske spørsmål som energi og miljøpolitikk, rekruttering til realfag og teknologisk utdanning, samt synliggjøring og posisjonering av ingeniørenes og teknologenes rolle i samfunnet.

Vi søker til lederteamet

Organisasjonsdirektør

NITO er inne i en spennende fase, både politisk og organisatorisk. Organisasjonens livsgrunnlag er våre medlemmer på 1900 arbeidsplasser over hele Norge. Disse opplever en ekstra trygghet i arbeidssituasjonen gjennom sitt medlemskap.

Vi søker nå en tydelig, samlende og utviklingsorientert leder med solid organisasjonsfaglig bakgrunn fra komplekse, større organisasjoner som kan videreutvikle og styrke avdelingen med sine 19 avdelinger, 16 lokale kontorer og 30 ansatte, deriblant 5 regionssjefer, som du får direkte personalansvar for.

Organisasjonsdirektøren har ansvar for å følge opp bedriftsgrupper og aktive tillitsvalgte. Det ligger til stillingen et ansvar for å skape et godt og konstruktivt samarbeidsklima i og mellom avdelingene og kontorene.

Vi søker deg som er nysgjerrig på den digitale utviklingen og evner å se hvordan dette kan gavne NITOs arbeid.

Aktuelle kandidater har:

 • Lang, variert og relevant ledererfaring, gjerne fra arbeidstaker og/eller arbeidsgiverorganisasjoner
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Politisk innsikt, spesielt kjennskap til trepartssamarbeidet
 • Et sterkt engasjement for at NITO skal styrke sin befestede posisjon lokalt over hele landet
 • Høyere utdanning innen relevante fag.
 • Interesse for og kunnskap om digitale muligheter
 • Sterk gjennomføringsevne og struktur
 • Evne til å motivere og engasjere
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk

Organisasjonsdirektøren deltar i NITOs lederteam og rapporterer til generalsekretæren.

En del reising innenlands må påregnes.

Den rette kandidat får en meget sentral stilling i en solid og profesjonell organisasjon i vekst og utvikling. Betingelsene er konkurransedyktige og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy trivsel og lite turnover, noe flere undersøkelser viser. NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge.

For eventuelle spørsmål om stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller på amhn@compass.no. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 23. mars via søknadslinken. Søknader behandles fortløpende.

 

 

 

Forvaltningsleder IT-utvikling – Service Manager

Finanstilsynet har som samfunnsoppdrag å arbeide for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Tilsynet samarbeider mye med tilsynsmyndigheter i andre nordiske land og Europa for øvrig.
Tilsynet har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

 

Forvaltningsleder IT-utvikling – Service Manager

 

Finanstilsynet er inne i en svært spennende utvikling med store digitaliseringsprosjekter og komplekse systemleveranser. Stillingen er del av en satsing innen digitalisering og modernisering av IT-løsninger i Finanstilsynet, hvor vi styrker både planlegging og gjennomføring av prosjektene og den påfølgende forvaltning og drift av løsningene. IT-løsninger retter seg mot foretak under tilsyn , internasjonale tilsynsmyndigheter og Finanstilsynets egne ansatte.

Finanstilsynet har ledig stilling som Forvaltningsleder/ Service Manager (seniorrådgiver) i Seksjon IT.
Vi søker deg med god forståelse for systemutvikling, forvaltning og drift av IT-løsninger, med hovedfokus på daglig oppfølging av løsninger og leverandører. Forvaltningsleder/ Service Manager vil være med på å etablere, drive og videreutvikle forvaltningsprosessen i Finanstilsynet og vil med dette få en svært sentral posisjon i IT seksjonen.

Arbeidsoppgaver
Forvaltningsleder vil være ansvarlig for daglig oppfølging av våre løsninger innenfor periodisk innrapportering, lagring og utrapportering/analyse (datavarehus). Dette innbefatter bl.a.:

 • Planlegge og organisere de tjenester som tilligger drift og forvaltning
 • Sørge for at løsningene fungerer ihht. avtale. Iverksette nødvendige tiltak ved feilsituasjoner, herunder problemhåndtering, risikovurdering og prioritering
 • Prioritere forvaltningsoppgaver i forhold til feilsituasjoner
 • Kommunikasjon med systemeiere ift. nødvendig forvaltning av systemene
 • Kommunikasjon med utviklingspartnere ift. utføring av forvaltning, drift og utvikling
 • Lede mindre videreutviklingsoppgaver på en måte som motiverer til innsats og serviceinnstilling.
 • Delta i prosjekter i tilknytning til eget fagområde
 • Avtaleansvarlig, og følge opp konsulenter innen daglig drift og forvaltning, onboarding/offboarding av konsulenter
 • Ansvar for budsjett/regnskap/prognose innenfor eget område
 • Sikre at det til enhver tid er tilstrekkelig med teknisk kapasitet slik at driften blir ivaretatt, både i det daglige og ved ferie/fravær
 • Sikre at nødvendig egen kompetanse til enhver tid er oppdatert

Nødvendige kvalifikasjoner
Vi søker deg med kompetanse og erfaring på beste-praksis innen systemforvaltningsprosess og -verktøy, samt har over tre års erfaring fra tilsvarende rolle, gjerne fra konsulentbransjen. Du må kunne vise til gode resultater.

 • Minst 3 års erfaring med systemforvaltning og/eller systemutvikling
 • Høyere utdanning på bachelornivå fra høgskole-/universitet
 • Erfaring med faglig oppfølging av prosesser og personell
 • Teknisk forståelse og evne til å sette seg inn i tekniske løsninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk.

Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende høyere utdanning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med forretningskritiske og komplekse systemer
 • Erfaring fra virksomheter innen relevante bransjer (offentlig sektor bank/finans)
 • Sertifiseringer innen relevante områder

Personlige egenskaper
Vi søker deg som er selvstendig, strukturert, initiativrik og resultatorientert. Du må være god på samarbeid og ha høy gjennomføringsevne i et hektisk miljø. Ditt kontaktfelt vil være både interne på IT, ulike konsulenthus og virksomheten for øvrig. Du er en strukturert planlegger og evner å bruke teamet ditt mest mulig effektivt.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Moderne lokaler sentralt i Oslo med treningsfasiliteter
 • Hyggelige kollegaer i et uformelt miljø
 • Et godt fagmiljø preget av høy kompetanse og stort engasjement, med utviklere fra de største konsulenthusene innen hvert fagfelt
 • Gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • God pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Tiltreden og lønn etter avtale

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587 hos vår rekrutteringspartner Compass Human Resources AS.

Løsningsarkitekt BI- og dataforvaltning

Finanstilsynet har som samfunnsoppdrag å arbeide for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Tilsynet samarbeider mye med tilsynsmyndigheter i andre nordiske land og Europa for øvrig.
Tilsynet har om lag 300 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum.

Løsningsarkitekt BI- og dataforvaltning

 

Er du en ambisiøs løsningsarkitekt/dataforvalter med strukturering, dataflyt og datamodellering som nedslagsfelt og ønsker en sentral rolle hos en viktig samfunnsaktør? Da kan Finanstilsynet tilby deg spennende utfordringer.

Finanstilsynet står foran mange spennende oppgaver. Digitalisering skal bidra til et mer effektivt tilsyn gjennom å videreutvikle rapporterings- og analyseløsninger og informasjons- og samhandlingskanaler, både internt og mot tilsynsenheter og publikum. Nye og omfattende rapporteringskrav gir store mengder data som i større grad enn i dag kan utnyttes i tilsynsvirksomheten. Ny teknologi gir bedre muligheter for samhandling, automatisering, informasjonsforvaltning og analyse. En moderne og fleksibel IT-arkitektur og god oversikt over data er en forutsetning for å kunne dra nytte av mulighetene digitalisering kan gi over tid.

Vi er ute etter deg som har solid teknisk kompetanse og som kan være vår løsnings- og dataarkitekt, bidra aktivt i utviklingen av IT-systemene og legge premisser for påfølgende forvaltning av plattformen. Du forstår viktigheten av at data og metadata er strukturert i forhold til behov, standardisering av løsninger etter beste praksis og etablering av en robust dataforvaltning for å sikre kvalitet over tid. Disse spennende utfordringene skal du løse i tett samarbeid med et kompetent, hyggelig og fremoverlent miljø bestående av 18 ansatte på IT-seksjonen og ca 25 konsulenter. IT-seksjonen er sentralt plassert i organisasjonen i avdeling for digitalisering og analyse.

I dagens datavarehus benyttes Informatica PowerCenter til ETL, MS SQL som databaseteknologi, og Business Objects, Qlikview og Python til rapportering og analyse. Alle løsninger er i dag “on premise”. Om dataene i fremtiden skal lagres i en skyløsning, og om hele eller deler av dagens verktøyportefølje vil inngå i den nye dataplattformen skal utredes, og vi er åpne for nye ideer og forslag.

Vi ser for oss at du er:

 • vår hovedarkitekt for teknisk plattform og datainnhold
 • den tekniske fagpersonen våre systemutviklere oppsøker for å få gode råd og veiledning
 • en sterk bidragsyter innenfor etablering av tekniske arbeidsprosesser
 • god på kravspesifikasjoner, test og dokumentasjon
 • villig til å ta aktivt del i utviklingen selv ved behoven som kan kvalitetssikre teknisk arbeid utført av tilknyttede konsulenter

Vi ser for oss at du har:

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • teknisk tyngde på området
 • evne til raskt å tilegne deg kompetanse på nye teknologier
 • en strukturert og analytisk tilnærming
 • et høyt faglig engasjement og er nysgjerrig og lærevillig
 • stor grad av selvstendighet
 • lyst til å være en lagspiller og bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • erfaring fra bank/finanssektoren, enten som ansatt eller konsulent

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi krever:

 • utdanning på Masternivå innen teknologi fra høyskole/universitet
 • utviklererfaring fra komplekse dataplattformer
 • tidligere erfaring fra løsnings- og dataarkitekturarbeid
 • særdeles god kjennskap til dataforvaltning, dataflyt (ETL) og modellering
 • erfaring fra prosess, kravspesifikasjons- og testarbeid
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

 • utfordrende og spennende arbeidsoppgaver for den rette
 • et godt fagmiljø preget av høy kompetanse og stort engasjement
 • gode lærings- og utviklingsmuligheter gjennom løsning av komplekse oppgaver og problemstillinger
 • fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • gode velferdsordninger og fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • moderne lokaler sentralt i Oslo med treningsfasiliteter
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens Pensjonskasse
 • tiltreden og lønn etter avtale

Annet

 • etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste,
  jf. offentleglova § 25
 • det vil bli gjennomført bakgrunnssjekk på den som ansettes i stillingen
 • vitnemål og karakterer fra videregående skole og all høyere utdanning må legges ved en søknad
 • for nærmere omtale av Finanstilsynet, se www.finanstilsynet.no
 • de ansatte i Finanstilsynet følger strenge etiske retningslinjer, for informasjon se: https://www.finanstilsynet.no/omfinanstilsynet/etiske-retningslinjer/

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587 hos vår rekrutteringspartner Compass Human Resources AS.

Prosjektutvikler – Selvaag Prosjekt

Selvaag Prosjekt AS er et selskap heleid av Selvaag AS. Vi fornyer alle typer eiendommer for borettslag, boligsameier, eiendomsbesittere og investorer. Prosjektene gjennomfører vi i samspill med oppdragsgiver. Vi inngår kontrakt tidlig i prosessen og tar et totalansvar som rådgiver, totalentreprenør og prosjektleder fra oppstart til prosjektet er ferdigstilt.

Prosjektutvikler – Selvaag Prosjekt

Energi – VVS – kundekontakt

 

Som prosjektutvikler i Selvaag Prosjekt vil du jobbe med spennende utviklings- og fornyelsesprosjekter i Stor-Oslo. Vi har betydelige vekstambisjoner og oppdragsmengden er økende.

Til nyopprettet stilling søker vi en medarbeider med kompetanse innen energirådgivning og prosjektutvikling med fokus på tekniske fag. Hos oss får du jobbe med spennende prosjekter der vi videreutvikler og skaper gode bomiljøer. Vi ser etter deg som vil bli en del av et sterkt faglig miljø, med et ønske om å ta samfunnsansvar, i et selskap med sterke verdier og lange tradisjoner. Alle selskaper og virksomheter som bærer navnet Selvaag er bygget på det samme verdigrunnlaget: Omtanke og Skaperkraft. Med nytenkning og sosialt engasjement som rettesnorer, har Selvaag gjennom over 70 år skaffet bolig til hundretusener av mennesker. Underveis er nye bydeler og levende bomiljøer blitt formet.

Vår visjon: «Selvaag Prosjekt fornyer boliger til glede for generasjoner» gir retning for hvordan vi tenker og hva vi strekker oss etter i hverdagen. Vi søker nå etter deg som ønsker å bære denne stolte Selvaag-tradisjonen videre og som gjennom ditt engasjement gjør eiendommer attraktive for nye generasjoner.

Selskapet har 30 ansatte og hovedkontor i Oslo. Du kan lese mer på: www.selvaagprosjekt.no

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for teknisk prosjektutvikling og prosjekteringsledelse
 • Utarbeide tilstandsvurderinger og funksjonsbeskrivelser
 • Gjøre kalkulasjon og innkjøp
 • Bidra i forprosjekt og tilbudsfasen, samt oppfølging under utførelse
 • Enova søknader

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør, sivilingeniør eller teknisk fagskole innen VVS eller energi
 • Erfaring fra entreprenør, rådgivende ingeniør eller byggherreorganisasjon
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Personlige egenskaper

 • Proaktiv, løsningsorientert, initiativrik og ansvarsbevisst
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • Evner å finne gode tekniske, kvalitative og økonomisk riktige løsninger
 • Systematisk og strukturert
 • Godt humør og opptatt av fornøyde kunder

Vi tilbyr

 • Gode betingelser i et solid og veletablert selskap
 • Utfordrende arbeidsoppgaver med deltakelse i prosjekter fra tidligfase til ferdig gjennomført prosjekt
 • Faglig stimulerende og sosialt arbeidsmiljø i topp moderne lokaler på Ullern
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter

Som ansatt i Selvaag Prosjekt vil du oppleve en variert arbeidsdag med spennende utfordringer, ansvar for egne oppdrag og direkte kundekontakt.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 924 96 992 eller Johnny Aastad på telefon 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp via søknadsknappen.

Søknadsfrist: Snarest

Fund Operations Specialist

Er du glad i tall og har erfaring med finans?

Alfred Berg er en nordisk kapitalforvalter med kontorer i Oslo og Stockholm. Som en del av en global kapitalforvalter, BNP Paribas, opererer selskapet også i en verdensomspennende kontekst med internasjonale kunder og forretningsområder utenfor Norge og Sverige.I løpet av de siste 5 årene har Alfred Berg doblet forvaltningskapital (AUM) til mer enn 100 milliarder kroner og utvidet sitt produktsortiment til 25 fond. Selskapet jobber hardt for å sikre videre vekst, og forventer en ytterligere økning i sitt produkttilbud. Alfred Berg er for tiden i gang med å lansere hele 8 nye fond.


Fund Operations Specialist

Alfred Berg Kapitalforvaltning AS  ansetter nå en Fund Operations Specialist for å styrke Investment Operations-teamet. I denne rollen vil du være en del av et team på syv personer og samhandle regelmessig med porteføljeforvaltere, analytikere, depotbanker og meglere, samt interne risiko- og compliance-team. Vi ser etter en hardtarbeidende, løsningsorientert person som liker å samarbeide med andre for å utføre den daglige driften for våre norske og svenske fond og mandater. I tillegg vil du ha en stemme i diskusjoner om prosessforbedringer. Vi er på jakt etter deg som er positiv og energisk, som ser hindringer som en utfordring og som setter din ære i å gjøre en god jobb.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være:

 • Matching og oppgjør av aksje-, obligasjons- og derivattransaksjoner
 • NAV beregning av Alfred Berg fond
 • Utarbeidelse av investeringsrapporter for kunder
 • Bankavstemming
 • Oppfølging av corporate actions
 • Vedlikehold av verdipapir- og porteføljedata i back- og front office systemer
 • Verdivurdering av renteswapper og obligasjoner
 • Front office support
 • Deltakelse i prosjekter relatert til investment operations området

Vi tror du har følgende ferdigheter og kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse innen økonomi eller finans
 • Minst to-tre års relevant arbeidserfaring, ideelt sett fra en kapitalforvalter, depotbank eller fondsadministrator
 • Sterk kompetanse i Excel. Erfaring i bruk av Power BI og programmering er et pluss
 • Takle høyt arbeidstempo og trives med å jobbe i team
 • Detaljfokusert og analytisk
 • Flytende skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Utvikle deg med oss 
Intervjuer vil bli gjennomført kontinuerlig. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Anne Qvenild tlf:. 977 23 235 eller Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587 hos vår rekrutteringspartner Compass Human Resources AS. Du er også velkommen til å sende en e-post til ansettelsesansvarlig i Alfred Berg: raf.dielemans@alfredberg.com