Utleiesjef i Ski

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 500 MNOK.

Selskapet har store boligprosjekter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, hotell, skoler, næring og boliger.

Höegh Eiendom har totalt 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Höegh Eiendom har et eget forretningsområde med syv medarbeidere i Ski (Drømtorp, Ski Næringspark) som forvalter 87000 kvm bygningsmasse og ca 75 leietakere. I tillegg eier Höegh Eiendom en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst.

UTLEIESJEF I SKI

Markedsaktiviteter, forhandlinger og leiekontrakter

Höegh Eiendom søker deg som har en bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområde og erfaring fra eiendomsbransjen. Du får ansvaret for utleie av Höegh Eiendom sin portefølje i Ski og du vil inngå i fagmiljøet for utleie i hele selskapet. Utleiesjefen vil forhandle med både fremtidige og eksisterende leietakere. Du skal identifisere markedets behov, gjennomføre kundebesøk og etablere relasjoner til mulige leietakere, koordinere kundenes behov ved utviklings- og byggeprosesser og inngå leieavtaler. Utleiesjefen vil også være ansvarlig for markedsarbeidet lokalt i Ski med bl a utforming av hjemmesider, Facebook, annonser og leietakerarrangementer.

Vi søker en initiativrik og engasjert relasjonsbygger som kommuniserer meget godt med både kjente og ukjente mennesker. Du er selvgående, uredd og tillitsskapende og du trives med å jobbe både selvstendig og i team. Din arbeidsstil preges av god systematikk, løsningsfokus og et høyt aktivitetsnivå.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt kontor i Ski.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad på mobil 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.

Director R&D

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Selskapet er blant annet en internasjonalt ledende produsent og leverandør av produkter som gir beskyttelse for personell og kjøretøy.
NFM Gruppen har totalt over 500 ansatte og forventer en omsetning i 2018 på over 700 MNOK. For mer informasjon, se www.nfm.no

Nå søker vi til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Ski:

Director R&D

Ledelse – Produktutvikling – Teknologi

Til sentral rolle i konsernets ledergruppe søker vi Director R&D som får det overordnede ansvaret for at NFM når sine mål innen forskning og utvikling av nye produkter og teknologier. Vi søker en tydelig leder som tenker innovativt og strategisk og som kan initiere positiv forandring.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle et meget kompetent forskningsteam i Norge og Polen på rundt 40 personer fordelt på tre avdelinger: ballistikk, tekstil og IT
 • Lede FoU- og teknologiprogrammer fra start til produksjon
 • Utvikle, kommunisere og implementere forretningsplaner og -strategier
 • Sikre at NFM forblir en teknisk markedsledende aktør
 • Koordinere ekstern finansiering av teknologiutviklingen
 • Sammen med avdelingene forstå og forutse markedets krav, og dermed kunne planlegge og utvikle egnede produkter

Kompetanse/erfaring:

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen kjemi, fysikk, materialteknikk, mekanikk, industridesign eller en annen relevant fagretning. Den ideelle kandidat har:

 • Ledererfaring fra FoU-virksomhet
 • Gjerne kjennskap til Politiet og Forsvaret som marked
 • Meget gode engelskkunnskaper; tysk eller fransk er en fordel
 • Evne til å operere både i et akademisk og et operativt miljø
 • Struktur og gjennomføringsevne
 • Initiativ og samarbeidsevne
 • God kjennskap til relevante IT-verktøy

Director R&D rapporterer til CEO og er lokalisert på NFMs hovedkontor i Ski, rett sør for Oslo. En del reising må påregnes. Da stillingen er nyopprettet, vil den rette kandidat få mulighet til å påvirke stillingens innhold.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og faglig utfordrende stilling i et hyggelig, engasjert og ambisiøst arbeidsmiljø.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198 eller Anne Marit Nærby på 924 49 114. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her». Søknader behandles fortløpende.

Controller eiendom i Ski

Bee AS er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning i Ski og Follo. Alene og gjennom samarbeidsselskaper er vi aktive i alle deler av verdikjeden, fra kommuneplan via utvikling og utbygging til salg/utleie. Våre verdier er faglig kompetanse, lokalt engasjement og etterrettelighet. Ved å etterleve disse verdiene, samt ved å fremstå som en ansvarlig, langsiktig og samfunnsengasjert aktør, bygger vi videre på vårt positive omdømme. Vi er i dag fire faste medarbeidere ved vårt kontor sentralt i Ski. Se www.bee.no

Bee AS har økende aktivitet i flere av våre spennende prosjekter, og vi ser behov for å styrke vår kompetanse og kapasitet. Derfor oppretter vi nå en ny stilling som

    CONTROLLER EIENDOM I SKI

BUDSJETTER – LIKVIDITET – FINANSIERING

 

Våre utviklings- og eiendomsprosjekter er organisert i mange heleide og deleide selskaper. Dette innebærer store utfordringer med tanke på økonomisk planlegging, oppfølging og rapportering.

Vi søker en medarbeider som bl.a. skal arbeide med følgende oppgaver:

 • Økonomisk planlegging og oppfølging sammen med prosjektleder
 • Lønnsomhetsanalyser for konsernets prosjekter
 • Budsjetter, prognoser og rapporter på selskaps- og konsernnivå
 • Likviditetsprognoser og -styring
 • Kontakt med banker og revisor
 • Styresaker og presentasjoner
 • Andre finans- og økonomirelaterte oppgaver etter behov

Du er utdannet siviløkonom eller tilsvarende, har minimum tre års erfaring og fortrinnsvis kjennskap til eiendomsbransjen.

Vi søker en initiativrik, strukturert og forretningsorientert controller som kan bidra konstruktivt i videreutviklingen av en målrettet og effektiv økonomifunksjon. Du vil samarbeide tett med øvrig organisasjon og rapportere til daglig leder.

Du kommuniserer godt, er forretningsorientert, relasjonsbyggende og tillitsskapende, med høy forretningsmoral og fokus på fornøyde kunder. Du er god til å utvikle relasjoner og du kommuniserer godt med andre mennesker.

Vi kan tilby svært engasjerte kollegaer, gode utviklingsmuligheter, korte beslutningsveier og stor grad av frihet innenfor tildelte ansvarsområder.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «Søk her»-knappen under.

Leder FoU

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Selskapet er blant annet en internasjonalt ledende produsent og leverandør av produkter som gir beskyttelse for personell og kjøretøy. Komposittutviklingen skjer i Ski, mens fabrikken ligger nær Gdansk i Polen. For mer informasjon, se www.nfm.no

NFM Gruppen har totalt over 500 ansatte og forventer en omsetning i 2017 på over 700 MNOK. Grunnet denne vekst, søkes til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Ski:

Leder FoU

Komposittmaterialer – Ballistikk – Prosjektledelse

Leder FoU skal bidra til at NFM opprettholder sin ledende posisjon innen kompositter for beskyttelsesformål.

Arbeidsoppgaver vil være å:

 • lede NFMs FoU-virksomhet i Norge med 3-4 personer.
 • koordinere produktutviklingen med NFMs ressurser i Polen.
 • lede og delta i prosjekter med komposittutvikling og perfeksjonering.
 • systematisere og dokumentere resultater av prøver og forsøk.
 • definere nye prosjekter for å møte kunders behov for nye produkter.
 • samarbeide med leverandører, forskningsinstitutter og kunder.

Kompetanse/erfaring:

Vi ser etter deg som er utdannet sivilingeniør/ingeniør innen kjemi, fysikk, materialteknikk, mekanikk eller en annen relevant fagretning. Du trives i et uformelt, innovativt, engasjert miljø.

 • Minimum 5 års erfaring fra produktutvikling og prosjektledelse
 • Gode kunnskaper om komposittmaterialer
 • Evne til innovasjon og kreativ problemløsning
 • Initiativ, gjennomførings- og samarbeidsevne
 • Meget gode engelskkunnskaper; arbeidsspråk er ofte engelsk
 • God kunnskap til relevante IT-verktøy

Stillingen rapporterer til CTO.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og faglig utfordrende stilling i et hyggelig og ambisiøst arbeidsmiljø. Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her».

Business Controller i Ski

NFM Holding AS er lokalisert i Ski kommune og er en del av NFM Gruppen.

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Hovedadministrasjonen ligger i Norge, mens produksjon av egne produkter hovedsakelig foregår i Europa. NFM Gruppen har totalt over 420 ansatte og omsatte i 2016 for 457 MNOK og ser for seg en vekst i de neste årene.

For mer informasjon, se hjemmeside www.nfm.no

BUSINESS CONTROLLER I SKI

MEGET GODE SPRÅKKUNNSKAPER I NORSK OG ENGELSK

NFM Gruppen opplever økt aktivitet, og oppretter derfor en ny stilling. Vi søker en arbeidsom og fleksibel person som kan bidra i selskapets videre vekst og som har erfaring fra arbeid med økonomi og administrasjon. Vi er et selskap drevet av engasjerte medarbeidere med stor interesse for bransjen. Du vil rapportere til CFO i NFM Gruppen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sørge for innsamling og utarbeidelse av rapporter innen HR og økonomi
 • Bistå CFO med løpende oppgaver, samt enkle økonomiske analyser
 • Møteinnkallelser og utarbeidelse av referater
 • Oversettelse av diverse dokumenter
 • Ansvar for leverandøravtaler som strøm, forsikring, m.m.
 • Andre administrative oppgaver etter behov vil også tilfalle stillingen

Vi setter høye krav til struktur og orden, og at du som person er selvgående og initiativrik. Samtidig er det nødvendig at du har høy arbeidskapasitet og evne til å bevege deg utenfor fastsatte rammer. Godt humør og serviceinnstilt er ord som beskriver deg.

Du har høyere relevant utdanning, og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Kjennskap til polsk eller ukrainsk er en fordel. Du har generelt god IT-kompetanse, særlig innenfor de forskjellige Office- programmene.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et ambisiøst, uformelt og hyggelig arbeidsmiljø. Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her» knappen.

Salgssjef

Equipnor er en del av NFM Gruppen lokalisert i Ski sør for Oslo. Vi er Nordens største leverandør av taktisk utstyr til Forsvar og Politi, og forvalter en produktportefølje bestående av produkter og tjenester av høy kvalitet. Equipnor har totalt 21 ansatte og omsatte i 2016 for 165 MNOK, mens NFM Gruppen med sine over 420 ansatte omsatte samlet for 457 MNOK samme år. Equipnor ser det som sin fremste oppgave å sørge for at kundene alltid skal ha tilgang til markedets beste utstyr.

SALGSSJEF – PROFFMARKEDET

LEDELSE – RESULTATANSVAR – ANBUDSARBEID

Vår nye salgssjef skal lede, videreutvikle og effektivisere vårt salg, primært til Forsvaret og Politiet. Du får ansvar for 7-10 engasjerte medarbeidere med solid kundeforståelse og meget gode produktkunnskaper. Vi søker en operativ leder som bidrar aktivt i kundeaktiviteter og som styrer anbudsarbeidet i større anskaffelsesprosesser. Du skal sørge for at avdelingens ressurser arbeider optimalt for å nå våre mål og du får ansvar for å videreutvikle dine medarbeidere. Salgssjefen utarbeider egne budsjetter og rapporterer resultater i salgsarbeidet. Du inngår i selskapets ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra salgsledelse og god kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Resultatfokus, høy arbeidskapasitet og systematikk
 • Selvstendighet, initiativ og kreativitet
 • Relasjonsbyggende og tillitvekkende egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kunde- og markedsfokus
 • Gjerne bransjeerfaring fra Forsvaret eller Politiet
 • Interesse for Equipnors produktområder.

Du har høyere relevant utdanning, og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Equipnor kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et selskap i vekst med høye ambisjoner.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198 eller Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her».