Controller

Vinkl AS er et ledende spesialistmiljø for eiendomsutvikling i Ski og Follo. Med et langsiktig fokus, og et personlig eierskap, er vår ambisjon å prege hvordan Østlandets mest spennende vekstregion skal formes.

I Vinkl jobber vi i alle deler av verdikjeden, fra akkvisisjon og regulering via utvikling og utbygging til salg, utleie og forvaltning. Ingen dager er like og tempoet er høyt, men det er sånn vi liker det. Med faglig kompetanse, lokalt engasjement og etterrettelighet som grunnverdier bygger vi lokalmiljøet, og samtidig vårt positive omdømme.

Se www.vinkl.no

Vi er i dag fem faste medarbeidere ved vårt kontor i Ski sentrum, og nå ser vi etter en som kan styrke laget.

 

    CONTROLLER EIENDOM I SKI

FINANSIERING – ØKONOMISTYRING – RAPPORTERING

 

Våre utviklings- og eiendomsprosjekter er organisert i mange heleide og deleide selskaper. Dette krever god økonomisk planlegging, oppfølging og rapportering.

Vi søker en medarbeider som bl.a. skal arbeide med følgende oppgaver:

 • Finansiering og likviditetsoppfølging
 • Analyse og kvalitetssikring av regnskap og nøkkeltall
 • Økonomistyring i prosjekter sammen med prosjektleder
 • Rapportering på prosjekt-, selskaps- og konsernnivå
 • Vedlikeholde og videreutvikle vårt styringssystem
 • Styresaker og presentasjoner
 • Bistå i årsoppgjør
 • Andre finans- og økonomirelaterte oppgaver etter behov

Du har høyere utdanning innenfor økonomi/revisjon, har minimum tre års erfaring og god regnskapsforståelse. Kjennskap til eiendomsbransjen vil være en fordel.

Vi søker en selvgående, strukturert og forretningsorientert controller som kan bidra konstruktivt i videreutviklingen av en målrettet og effektiv økonomifunksjon. Du vil tilhøre økonomiavdelingen og forøvrig samarbeide tett med øvrig organisasjon. Du kommuniserer meget godt både muntlig og skriftlig, du er forretningsorientert, relasjonsbyggende og tillitsskapende, med høy forretningsmoral og fokus på fornøyde kunder. Du er god til å utvikle relasjoner og du samarbeider godt med andre mennesker.

Vi kan tilby svært engasjerte kollegaer, gode utviklingsmuligheter, korte beslutningsveier og stor grad av frihet innenfor tildelte ansvarsområder. Vinkl har kontorer i gågata i Ski, 100 meter fra Ski stasjon.

For eventuelle spørsmål om selskapet og stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Johnny Aastad på tlf. 909 80 198. Søknad med CV sendes via søknadsknappen snarest. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktperson.

Søknader behandles fortløpende.

Prosjektleder

Equipnor er Nordens største leverandør av personlig utrustning til forsvaret og politiet. I tillegg til å være NFM Gruppens salgsorganisasjon, er vi forhandlere for en rekke ledende produsenter av ulike typer utstyr beregnet på det profesjonelle markedet. Våre produkter omfatter et vidt spekter, alt fra personlig utrustning, våpen og våpentilbehør, til utstyr for maritime operasjoner. Vår oppgave er å sørge for at det norske forsvar og politi alltid skal ha tilgang til det beste utstyret som er på markedet. NFM Gruppen har totalt 486 ansatte og omsetningen i 2020 var 753 MNOK.

Prosjektleder

Anskaffelser – leverandørstyring – kontraktsforvaltning

Vi søker en operativ prosjektleder og kontraktsforvalter som bidrar aktivt i kundeaktiviteter og som organiserer og styrer tilbudsarbeidet og forvalter kontraktene i større og mindre anskaffelsesprosesser. Du etablerer og koordinerer interne prosjektteam med produktsjefer og andre ressurser etter behov og type anskaffelse/tilbud. Når tilbudskonkurransen er vunnet får du ansvaret for å forvalte kontrakten som regulerer leveranser og vilkår. Du skal bidra til at våre interne prosesser videreutvikles og effektiviseres og du rapporterer til salgssjef.

Arbeidsoppgaver:

 • Prosjektleder for gjennomføring av tilbudsarbeidet i større og mindre anskaffelses-prosesser
 • Ansvar for kontraktsforvaltning av rammeavtaler og leverandøravtaler
 • Sikre gevinstrealisering av potensialet i rammeavtalene
 • Se til at avtalenes vilkår blir oppfylt og mål oppnås
 • Delta og bidra i møter med leverandører og kunder
 • Etablere og implementere rutiner for tilbudsarbeidet og kontraktsforvaltning.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse
 • Erfaring fra tilbudsarbeider og kontraktsforvaltning
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Resultatorientert, høy arbeidskapasitet og systematisk
 • Selvstendig, initiativrik og kreativ
 • God relasjonsbygger som vekker tillit og er som er flink til å kommunisere med andre mennesker internt og eksternt
 • Kunde- og markedsfokusert
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Interesse for Equipnors produktområder.

Equipnors medarbeidere er genuint opptatt av selskapets produkter og deler et sterkt ønske om å lykkes og videreutvikle selskapet. Vi ser etter deg med samme vinnerinstinkt og lidenskap for selskapets produkter og utvikling. Den rette kandidat får en utfordrende nyopprettet stilling med stor frihet i et godt, svært kompetent og inkluderende arbeidsmiljø i hyggelige lokaler i Ski.

For eventuelle spørsmål om selskapet og stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Johnny Aastad på tlf. 909 80 198. Søknad med CV sendes via søknadsknappen snarest. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktperson på e-post.

Søknader behandles fortløpende.

Marketing Manager

The NFM Group is one of Europe’s leading suppliers of tactical equipment to Armed Forces and Police in Europe. The company is, among other things, an international leading manufacturer and supplier of body armor.  NFM Group employs more than 500 people and expects a turnover for 2020 exceeding 750 MNOK. For more information, please visit  www.nfm.no

NFM is looking to fill the position of

Marketing Manager

 

The Marketing Manager is responsible for marketing strategy, developing marketing materials, branding and strategic marketing communication. In addition, the successful candidate will be expected to plan and deliver marketing events supporting the organization’s purpose. The Marketing Manager leads the marketing team, which currently consists of two employees in Poland and one in the Netherlands.

The Marketing Manager reports to the Chief Revenue Officer who is located in Tel Aviv and will work closely with the CEO in Norway.

 

Main responsibilities:

 • Branding and marketing, including initiating and participating in strategic discussions about this, as well as planning and executing marketing activities and measuring the results
 • Budget and personnel responsibilities
 • Marketing communications: social media, web pages, press contact and messages, contact with media and advertising agencies
 • Developing marketing materials such as brochures, presentations, advertisements etc.
 • Preparation of tenders, tender documentation, user manuals, etc. in cooperation with the sales organization
 • Contact and negotiations with external suppliers
 • Responsibility for the company’s stock of marketing materials such as samples, giveaways, presentation materials, etc.
 • Responsible for the company’s events and participation in fairs etc.

 

We are looking for candidates with relevant education and a few years of experience working with teams overseas. You must be an independent team leader with initiative, strong communication skills and IT competence. Fluency in English is a prerequisite, and familiarity with French, German or Spanish would be an advantage. Knowledge of and interest in NFM’s products is necessary, however you do not need to have professional industry experience. Workdays may be busy, so you have to be able to work well under pressure.  The position entails a good deal of international travel.

NFM is an innovative and forward-looking company, leader in Europe in its field. All NFM employees are passionate about the company’s products and share a strong desire to succeed and develop the company further. We seek candidates with the same winner instinct and passion for the company’s development. The right candidate will be entering a challenging leadership role in a highly competent and inclusive work environment in Ski.

For further information, please contact our partner Compass Human Resources, Johnny Aastad, tel. 909 80 198 or Anne Marit Heber Nærby, tel. 924 49 114. Please submit your application with CV in English via “Søk her” as soon as possible. Applications are processed on an ongoing basis.

Key Account Manager

Equipnor er Nordens største leverandør av personlig utrustning til forsvaret og politiet. I tillegg til å være NFM gruppens salgsorganisasjon, er vi forhandlere for en rekke ledende produsenter av ulike typer utstyr beregnet på det profesjonelle markedet. Våre produkter omfatter et vidt spekter, alt fra personlig utrustning, våpen og våpentilbehør, til utstyr for maritime operasjoner. Vår oppgave er å sørge for at det norske forsvar og politi alltid skal ha tilgang til det beste utstyret som er på markedet.

Vi er i vekst og søker til hovedkontoret i Ski:

 

Key Account Manager

 

Hovedansvaret til vår nye KAM er å lede og organisere egen produktportefølje og definerte prosjekter for offentlige anskaffelser.

Øvrige arbeidsoppgaver vil være å:

 • Bidra til selskapets måloppnåelse
 • Bidra i kontraktsmøter og forhandlinger med kunder og leverandører, samt i anbudsprosjekter og i forvaltning av rammeavtaler
 • Lede tildelte prosjekter innenfor ansvarsområdet, og være ansvarlig for gjennomføring av disse
 • Forvalte kunder innen myndighetsmarkedet for definert produktportefølje med hensikt å øke salg over tid
 • Bistå andre i salgsavdelingen, særlig gjeldende teknisk produktkunnskap
 • Gjennomføre og delta på interne og eksterne salgs-, markedsførings- og kundemøter, samt leverandøraktiviteter

 Du rapporterer til salgs- og markedssjef.

 

Det er essensielt at vår nye KAM evner å holde seg løpende orientert om markeder, produkter og kunder relatert til definert produktportefølje og aktivt bearbeide markedet for å øke salget innen eksisterende rammeavtaler. Du vil også være ansvarlig for teknisk besvarelse for prosjekter innen definert produktområde.

 

Vi ser etter deg som har relevant utdanning og noen års salgserfaring. Du må være en initiativrik og selvstendig med sterke samarbeidsevner og meget gode IT- og engelskkunnskaper. Kunnskap om og interesse for Equipnors produkter er selvsagt nødvendig, og har du profesjonell erfaring fra bransjen, vil det være en fordel. Det er til tider svært hektisk, så du må kunne arbeide godt under press.

 

Equipnors medarbeidere er genuint opptatt av selskapets produkter og deler et sterkt ønske om å lykkes og videreutvikle selskapet. Vi ser etter deg med samme vinnerinstinkt og lidenskap for selskapets produkter og utvikling. Den rette kandidat får en utfordrende salgsstilling med stor frihet i et godt, svært kompetent og inkluderende arbeidsmiljø i hyggelige lokaler i Ski.

 

For eventuelle spørsmål om selskapet og stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Compass Human Resources ved Johnny Aastad på tlf. 909 80 198 eller Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114. Søknad med CV sendes via søknadsknappen snarest. Søknader behandles fortløpende.

 

 

Utleiesjef i Ski

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 500 MNOK.

Selskapet har store boligprosjekter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, hotell, skoler, næring og boliger.

Höegh Eiendom har totalt 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Höegh Eiendom har et eget forretningsområde med syv medarbeidere i Ski (Drømtorp, Ski Næringspark) som forvalter 87000 kvm bygningsmasse og ca 75 leietakere. I tillegg eier Höegh Eiendom en vesentlig del av utviklingsprosjektet Ski Øst.

UTLEIESJEF I SKI

Markedsaktiviteter, forhandlinger og leiekontrakter

Höegh Eiendom søker deg som har en bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområde og erfaring fra eiendomsbransjen. Du får ansvaret for utleie av Höegh Eiendom sin portefølje i Ski og du vil inngå i fagmiljøet for utleie i hele selskapet. Utleiesjefen vil forhandle med både fremtidige og eksisterende leietakere. Du skal identifisere markedets behov, gjennomføre kundebesøk og etablere relasjoner til mulige leietakere, koordinere kundenes behov ved utviklings- og byggeprosesser og inngå leieavtaler. Utleiesjefen vil også være ansvarlig for markedsarbeidet lokalt i Ski med bl a utforming av hjemmesider, Facebook, annonser og leietakerarrangementer.

Vi søker en initiativrik og engasjert relasjonsbygger som kommuniserer meget godt med både kjente og ukjente mennesker. Du er selvgående, uredd og tillitsskapende og du trives med å jobbe både selvstendig og i team. Din arbeidsstil preges av god systematikk, løsningsfokus og et høyt aktivitetsnivå.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort ”spillerom” for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt kontor i Ski.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad på mobil 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.

Director R&D

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Selskapet er blant annet en internasjonalt ledende produsent og leverandør av produkter som gir beskyttelse for personell og kjøretøy.
NFM Gruppen har totalt over 500 ansatte og forventer en omsetning i 2018 på over 700 MNOK. For mer informasjon, se www.nfm.no

Nå søker vi til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Ski:

Director R&D

Ledelse – Produktutvikling – Teknologi

Til sentral rolle i konsernets ledergruppe søker vi Director R&D som får det overordnede ansvaret for at NFM når sine mål innen forskning og utvikling av nye produkter og teknologier. Vi søker en tydelig leder som tenker innovativt og strategisk og som kan initiere positiv forandring.

Arbeidsoppgaver:

 • Lede og utvikle et meget kompetent forskningsteam i Norge og Polen på rundt 40 personer fordelt på tre avdelinger: ballistikk, tekstil og IT
 • Lede FoU- og teknologiprogrammer fra start til produksjon
 • Utvikle, kommunisere og implementere forretningsplaner og -strategier
 • Sikre at NFM forblir en teknisk markedsledende aktør
 • Koordinere ekstern finansiering av teknologiutviklingen
 • Sammen med avdelingene forstå og forutse markedets krav, og dermed kunne planlegge og utvikle egnede produkter

Kompetanse/erfaring:

Vi ser etter deg med høyere utdanning innen kjemi, fysikk, materialteknikk, mekanikk, industridesign eller en annen relevant fagretning. Den ideelle kandidat har:

 • Ledererfaring fra FoU-virksomhet
 • Gjerne kjennskap til Politiet og Forsvaret som marked
 • Meget gode engelskkunnskaper; tysk eller fransk er en fordel
 • Evne til å operere både i et akademisk og et operativt miljø
 • Struktur og gjennomføringsevne
 • Initiativ og samarbeidsevne
 • God kjennskap til relevante IT-verktøy

Director R&D rapporterer til CEO og er lokalisert på NFMs hovedkontor i Ski, rett sør for Oslo. En del reising må påregnes. Da stillingen er nyopprettet, vil den rette kandidat få mulighet til å påvirke stillingens innhold.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og faglig utfordrende stilling i et hyggelig, engasjert og ambisiøst arbeidsmiljø.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198 eller Anne Marit Nærby på 924 49 114. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her». Søknader behandles fortløpende.

Controller eiendom i Ski

Bee AS er en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og -forvaltning i Ski og Follo. Alene og gjennom samarbeidsselskaper er vi aktive i alle deler av verdikjeden, fra kommuneplan via utvikling og utbygging til salg/utleie. Våre verdier er faglig kompetanse, lokalt engasjement og etterrettelighet. Ved å etterleve disse verdiene, samt ved å fremstå som en ansvarlig, langsiktig og samfunnsengasjert aktør, bygger vi videre på vårt positive omdømme. Vi er i dag fire faste medarbeidere ved vårt kontor sentralt i Ski. Se www.bee.no

Bee AS har økende aktivitet i flere av våre spennende prosjekter, og vi ser behov for å styrke vår kompetanse og kapasitet. Derfor oppretter vi nå en ny stilling som

    CONTROLLER EIENDOM I SKI

BUDSJETTER – LIKVIDITET – FINANSIERING

 

Våre utviklings- og eiendomsprosjekter er organisert i mange heleide og deleide selskaper. Dette innebærer store utfordringer med tanke på økonomisk planlegging, oppfølging og rapportering.

Vi søker en medarbeider som bl.a. skal arbeide med følgende oppgaver:

 • Økonomisk planlegging og oppfølging sammen med prosjektleder
 • Lønnsomhetsanalyser for konsernets prosjekter
 • Budsjetter, prognoser og rapporter på selskaps- og konsernnivå
 • Likviditetsprognoser og -styring
 • Kontakt med banker og revisor
 • Styresaker og presentasjoner
 • Andre finans- og økonomirelaterte oppgaver etter behov

Du er utdannet siviløkonom eller tilsvarende, har minimum tre års erfaring og fortrinnsvis kjennskap til eiendomsbransjen.

Vi søker en initiativrik, strukturert og forretningsorientert controller som kan bidra konstruktivt i videreutviklingen av en målrettet og effektiv økonomifunksjon. Du vil samarbeide tett med øvrig organisasjon og rapportere til daglig leder.

Du kommuniserer godt, er forretningsorientert, relasjonsbyggende og tillitsskapende, med høy forretningsmoral og fokus på fornøyde kunder. Du er god til å utvikle relasjoner og du kommuniserer godt med andre mennesker.

Vi kan tilby svært engasjerte kollegaer, gode utviklingsmuligheter, korte beslutningsveier og stor grad av frihet innenfor tildelte ansvarsområder.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «Søk her»-knappen under.

Leder FoU

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Selskapet er blant annet en internasjonalt ledende produsent og leverandør av produkter som gir beskyttelse for personell og kjøretøy. Komposittutviklingen skjer i Ski, mens fabrikken ligger nær Gdansk i Polen. For mer informasjon, se www.nfm.no

NFM Gruppen har totalt over 500 ansatte og forventer en omsetning i 2017 på over 700 MNOK. Grunnet denne vekst, søkes til nyopprettet stilling ved hovedkontoret i Ski:

Leder FoU

Komposittmaterialer – Ballistikk – Prosjektledelse

Leder FoU skal bidra til at NFM opprettholder sin ledende posisjon innen kompositter for beskyttelsesformål.

Arbeidsoppgaver vil være å:

 • lede NFMs FoU-virksomhet i Norge med 3-4 personer.
 • koordinere produktutviklingen med NFMs ressurser i Polen.
 • lede og delta i prosjekter med komposittutvikling og perfeksjonering.
 • systematisere og dokumentere resultater av prøver og forsøk.
 • definere nye prosjekter for å møte kunders behov for nye produkter.
 • samarbeide med leverandører, forskningsinstitutter og kunder.

Kompetanse/erfaring:

Vi ser etter deg som er utdannet sivilingeniør/ingeniør innen kjemi, fysikk, materialteknikk, mekanikk eller en annen relevant fagretning. Du trives i et uformelt, innovativt, engasjert miljø.

 • Minimum 5 års erfaring fra produktutvikling og prosjektledelse
 • Gode kunnskaper om komposittmaterialer
 • Evne til innovasjon og kreativ problemløsning
 • Initiativ, gjennomførings- og samarbeidsevne
 • Meget gode engelskkunnskaper; arbeidsspråk er ofte engelsk
 • God kunnskap til relevante IT-verktøy

Stillingen rapporterer til CTO.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og faglig utfordrende stilling i et hyggelig og ambisiøst arbeidsmiljø. Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her».

Business Controller i Ski

NFM Holding AS er lokalisert i Ski kommune og er en del av NFM Gruppen.

NFM Gruppen er Nordens største og en av Europas ledende leverandører av taktisk utstyr til Forsvar og Politi. Hovedadministrasjonen ligger i Norge, mens produksjon av egne produkter hovedsakelig foregår i Europa. NFM Gruppen har totalt over 420 ansatte og omsatte i 2016 for 457 MNOK og ser for seg en vekst i de neste årene.

For mer informasjon, se hjemmeside www.nfm.no

BUSINESS CONTROLLER I SKI

MEGET GODE SPRÅKKUNNSKAPER I NORSK OG ENGELSK

NFM Gruppen opplever økt aktivitet, og oppretter derfor en ny stilling. Vi søker en arbeidsom og fleksibel person som kan bidra i selskapets videre vekst og som har erfaring fra arbeid med økonomi og administrasjon. Vi er et selskap drevet av engasjerte medarbeidere med stor interesse for bransjen. Du vil rapportere til CFO i NFM Gruppen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

 • Sørge for innsamling og utarbeidelse av rapporter innen HR og økonomi
 • Bistå CFO med løpende oppgaver, samt enkle økonomiske analyser
 • Møteinnkallelser og utarbeidelse av referater
 • Oversettelse av diverse dokumenter
 • Ansvar for leverandøravtaler som strøm, forsikring, m.m.
 • Andre administrative oppgaver etter behov vil også tilfalle stillingen

Vi setter høye krav til struktur og orden, og at du som person er selvgående og initiativrik. Samtidig er det nødvendig at du har høy arbeidskapasitet og evne til å bevege deg utenfor fastsatte rammer. Godt humør og serviceinnstilt er ord som beskriver deg.

Du har høyere relevant utdanning, og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig. Kjennskap til polsk eller ukrainsk er en fordel. Du har generelt god IT-kompetanse, særlig innenfor de forskjellige Office- programmene.

NFM Gruppen kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et ambisiøst, uformelt og hyggelig arbeidsmiljø. Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her» knappen.

Salgssjef

Equipnor er en del av NFM Gruppen lokalisert i Ski sør for Oslo. Vi er Nordens største leverandør av taktisk utstyr til Forsvar og Politi, og forvalter en produktportefølje bestående av produkter og tjenester av høy kvalitet. Equipnor har totalt 21 ansatte og omsatte i 2016 for 165 MNOK, mens NFM Gruppen med sine over 420 ansatte omsatte samlet for 457 MNOK samme år. Equipnor ser det som sin fremste oppgave å sørge for at kundene alltid skal ha tilgang til markedets beste utstyr.

SALGSSJEF – PROFFMARKEDET

LEDELSE – RESULTATANSVAR – ANBUDSARBEID

Vår nye salgssjef skal lede, videreutvikle og effektivisere vårt salg, primært til Forsvaret og Politiet. Du får ansvar for 7-10 engasjerte medarbeidere med solid kundeforståelse og meget gode produktkunnskaper. Vi søker en operativ leder som bidrar aktivt i kundeaktiviteter og som styrer anbudsarbeidet i større anskaffelsesprosesser. Du skal sørge for at avdelingens ressurser arbeider optimalt for å nå våre mål og du får ansvar for å videreutvikle dine medarbeidere. Salgssjefen utarbeider egne budsjetter og rapporterer resultater i salgsarbeidet. Du inngår i selskapets ledergruppe.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra salgsledelse og god kjennskap til offentlige anskaffelser
 • Resultatfokus, høy arbeidskapasitet og systematikk
 • Selvstendighet, initiativ og kreativitet
 • Relasjonsbyggende og tillitvekkende egenskaper
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Kunde- og markedsfokus
 • Gjerne bransjeerfaring fra Forsvaret eller Politiet
 • Interesse for Equipnors produktområder.

Du har høyere relevant utdanning, og behersker norsk og engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Equipnor kan tilby en spennende og utfordrende stilling i et selskap i vekst med høye ambisjoner.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad, tlf. 909 80 198 eller Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via «Søk her».