Rare Diseases Manager, Nordics

Summary

In this role, you will be a significant part in driving the Chiesi Rare Diseases business in Sweden, initially focusing on Rare Ophthalmology and Lysosomal Storage Disorders. You will build and maintain commercial relationships with health-care professionals, opinion leaders and local / regional payers. You will provide training to treatment centers, work to identify new patients, and work to optimize care quality by, e.g., supporting relevant compliance / adherence programs.

You will be executing sales activities and strategies by promoting Chiesi products and by increasing disease awareness. In addition, an important area of responsibility will be to map and identify key accounts including diagnostic pathways and treatment funding challenges and opportunities in order to develop solutions that help patients get access to Chiesi products.

Responsibilites

 • Execution of sales strategies and activities.
 • Training of treatment centers and together with medical colleagues provide updates of key medical and technical information to customers, including physicians, pharmacists and nursing staff.
 • Building and maintaining commercial relationship with relevant health-care professionals, opinion leaders as well as local / regional payers and other stakeholders to ensure patient access to Chiesi therapies.
 • Account mapping of customers and patients (treating and referral) including identification of patient flow and treatment pathways.
 • Account mapping of local or regional funding sources, challenges and opportunities.
 • Negotiation with different stakeholders to manage all aspects of treatment.
 • Define relevant tools and materials to support patients and other stakeholders.
 • Development of brand plans and conduct of other brand manager tasks, e.g., development and approval of marketing material, launch planning, managing parts of the promotional budget etc.
 • Collaborate closely with Chiesi colleagues to maximize cross functional benefits.

Reporting to

Head of Rare Diseases Nordics

Skills & Experience

We are looking for a flexible, dedicated self-starter with a strong business acumen and a commercial mindset with a passion to serve patients and their families.

Minimum 5 years specific experience and demonstrated success in sales and marketing for pharmaceutical and/or biotechnology company.

 • Experience in specialist health care ideally rare diseases
 • Familiarity with local compliance requirements particularly regulatory, sales and marketing activities as well as pharmacovigilance
 • Fluent in Swedish and English, both verbal and written
 • Excellent communication skill, both verbal and written
 • University Degree in relevant field

More information
In this recruitment Chiesi is cooperating with Compass Human Resources Group. If you want more information please contact Anders Larsson at anders.larsson@compass.se or +46 73 203 46 91 or Jens Nordqvist at jens.nordqvist@compass.se or +46 70 145 35 69

About Chiesi Global Rare Diseases

Chiesi Global Rare Diseases is a business unit of the Chiesi Group established in February 2020, headquartered in Boston and focused on research and development of treatments for rare and ultra-rare disorders with initial focus on lysosomal storage disorders, hematology and ophthalmology. The Global Rare Diseases unit works in collaboration with Chiesi Group to harness the full resources and capabilities of Chiesi’s global network to bring innovative new treatment options to people living with rare diseases, many of whom have limited or no treatments available. The unit is also a dedicated partner with global leaders in patient advocacy, research and patient care.

About Chiesi Group

Based in Parma, Italy, Chiesi Farmaceutici is an international research-focused healthcare group with 85 years of experience in the pharmaceutical industry and a global presence in 29 countries. Chiesi researches, develops, and markets innovative drugs in the respiratory therapeutics, specialist medicine, and rare disease areas. Its R&D organization is headquartered in Parma (Italy), and is integrated with R&D groups in France, the USA, the UK, and Sweden to advance Chiesi’s pre-clinical, clinical, and registration programs. Chiesi employs nearly 6,000 people. Chiesi Group is a certified Benefit corporation. For more information, please visit www.chiesi.com.

COO

Scandia Steel söker dig som vill vara med på en spännande expansionsresa! Bolaget andas entreprenörskap och kvalitet och förväntas expandera ytterligare under de närmsta åren.

 

Med målsättningen att vara Skandinaviens främsta leverantör av stålrörspålar har Scandia Steel etablerat sig som ett premiumvarumärke i denna nisch och succesivt tagit allt större marknadsandelar.

På några få år har bolaget etablerat sig som en betydande aktör och en självklar leverantör av stålrörspålar på den svenska byggmarknaden, som tidigare i princip helt kontrollerades av SSAB. De senaste åren har man varit ledande vad gäller produktutveckling och produktsortiment inom nischen.

Bolaget vill nu sätta ytterligare fokus på att stärka sin marknadsposition genom att rekrytera en drivande och erfaren COO som tydligt ska bidra till bolagets fortsatta expansion och utveckling.

 

Din roll som COO

Det övergripande ansvaret för COO ligger inom områdena:

 • Produktion
 • Inköp
 • Logistik

COO ansvarar för att strukturera och effektivisera produktionen samt vässa processer för inköp och logistik på ett sätt som realiserar potentialen i varumärket och utvecklar verksamheten mot ökad professionalism. Exempel på uppgifter som COO kommer att jobba med:

 • Utveckla produktionsverksamheten i Litauen och driva byggandet av en ny produktionsanläggning
 • Effektivisera produktionen genom robotisering/automatisering
 • Upphandla och utveckla nytt affärssystem som ska integreras i produktionen och i processer för inköp och logistik
 • Ansvara för kvalitetssystem, certifiering och kvalitet
 • Utveckla/underhålla kundrelationer

Rollen innebär personalansvar för ledningspersoner inom produktionen och budgetansvar för interna projekt inom produktion, inköp och logistik. Rollen rapporterar till VD och förväntas bli en vital och drivande del av ledningen i bolaget.

 

Vem är du

Vi söker en person som har starkt driv när det kommer till att bygga och utveckla en verksamhet och som förstår vikten av god struktur och god förmåga att organisera en växande verksamhet. Vi tror att du har en stor portion energi och ett analytiskt, ekonomiskt sinne samt, kanske viktigast av allt, en förmåga att leda personer med ett modernt ledarskap som både involverar och ställer krav.

Vi ser gärna att du har en bakgrund inom produktion, inköp och logistik och då helst från företag vars verksamhet liknar Scandia Steels. Du jobbar kanske i dag i ett större bolag och saknar det kreativa och verksamhetsutvecklande i en roll där du får stort mandat och stor handlingsfrihet. Civilingenjörsexamen, examen inom industriell ekonomi eller annan relevant högskoleutbildning är högt meriterande.

Du är entreprenör till din natur och trivs med att arbeta i en bred roll, nära produktion, i nära samarbete med övriga i bolaget och med korta beslutsvägar.

 

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Scandia Steel med Compass. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta senior researchkonsult Annika Norberg 070-486 65 93 eller någon av rekryteringskonsulterna Hans Jansson 073-461 36 03 eller Jens Holmberg 070-377 06 20. Du söker via länken nedan och eftersom urvalet sker löpande så ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

 

Scandia Steel är en framträdande leverantör av stålrörspålar på den svenska och norska byggmarknaden med kunder som Peab, NCC och Veidekke. Bolaget levererar årligen ca 40 000 ton pålar varav ca 85 % till den svenska marknaden och resterande 15 % till den norska med en årlig tillväxt på ca 10%.  Försäljning sker från Stockholm, produktion och logistik sker från det litauiska dotterbolaget och båda bolagen drivs av en ung personalstyrka. Bolaget omsatte 2018/19 375 MSEK vilket innebär att omsättningen ökat med närmare 300 % på 5 år.

 

Ekonomidirektör

Det här är rätt jobb för en utvecklingsintresserad person som vill arbeta i ledningen för en av Sveriges största kommuner!

 

 

Din roll

Du ingår i kommunstyrelsens förvaltning och leder ekonomiavdelningen med ca 50 medarbetare. Dina direktrapporterande är koncerncontroller, budget- och controllerchef, lokalplaneringschef, upphandlingschef och redovisningschef. Du rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp.

Den kommunala verksamheten drivs via förvaltningar, som var och en har egna resurser inom ekonomiområdet. Som ekonomidirektör leder du nätverket där förvaltningarnas ekonomichefer ingår. Du ingår också i nätverk och samarbeten med närliggande kommuner och i Storstockholm.

Ekonomiavdelningen stödjer kommunstyrelsen i ekonomisk styrning och uppföljning för att säkra effektiv förvaltning och kontroll av resurser och hur de används. Samtidigt ska avdelningen stötta förvaltningarna i planering, uppföljning, kontroll men också utveckling och effektivisering i sina verksamheter.

Huddinge kommun växer snabbt, har fantastiska förutsättningar, men också utmaningar. Några av dessa är behovet av ökad kommunal service i kombination med ökad kostnadseffektivitet och samtidigt förbättrad kvalitet. Behovet av nya bostäder och samhällslokaler, god och trygg miljö, ett välmående näringsliv och en god arbetsmarknad med många i arbete.

Ekonomidirektören har också en strategisk roll och ett ansvar, inte minst som en viktig funktion i kommunkoncernens ledningsgrupp. Rätt person förväntas bidra till ett helhetsansvar och med stort samhällsintresse och verksamhetsintresse arbeta för att kommunen ska klara sina mål. Huddinge har bland annat beslutat om överskottsmål i sin budget, vilket innebär att man i sin förvaltning ska klara service och kvalitet med högre effektivitet. Ännu bättre ekonomistyrning och uppföljning behövs därmed, samtidigt också ännu mera stöd och utvecklingsinsatser som gynnar verksamheterna. En ny styrmodell kommer att implementeras under 2021.

Chefer i Huddinge kommun är goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden med mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen. Ledarskapet, som utgår från det transformerande ledarskapet, skapar på ett tydligt och engagerat sätt förståelse för uppdraget, klargör och kommunicerar mål och åtaganden samt skapar och upprätthåller väl fungerande arbetsprocesser.

 

Vi söker

Vi söker dig som har visat att du är en utvecklingsinriktad och god ledare med stort verksamhetskunnande och ett genuint verksamhetsintresse. Du är initiativrik och relationsbyggande, kommunikativ och pedagogisk, ställer krav men hjälper också andra att lyckas. Troligen har du erfarenhet från en liknande roll i en större organisation där du är van att arbeta på uppdrag från en politisk ledning. Koncernredovisning, bolagsstyrning, lokalplanering och upphandling är viktiga verksamhetsområden som du bör ha erfarenhet av.

Du är numera mer generalist inom ekonomi och finansområdet men är också skicklig på att bygga struktur och styrning som leder till effektivitet, arbetsglädje och god kvalitet. Vi ser gärna att du har vana av att, utifrån analys, initiera och leda förändring och utveckling samt har ett strategiskt tänk kopplat till kvalitet och ekonomi.

 

Mer information

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår externa konsult Bo Bengtsson på Compass, 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se  Tjänsten söker du via länken nedan. Vi vill ha din ansökan senast 11 mars 2020.

Välkommen med din ansökan!

 

Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt 112 000 invånare. Antal medarbetare är ca 6700 och budgeten omsluter drygt 6 miljarder kronor. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun och vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Som ledare för engagerade medarbetare är du en viktig samhällsbyggare som tillsammans med oss gör Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo i, arbeta i och besöka. 

Läs gärna mer på www.huddinge.se.

 

Produktspecialist

Tjänsten
Nu söker KARL STORZ en nyckelperson till Team Övre Endoskopi. I rollen som Produktspecialist ska du under eget budgetansvar introducera, marknadsföra och sälja KARL STORZ produkter inom specialiteterna Öron-Näsa-Hals, Neuro- och Ryggkirurgi, anestesi, käkkirurgi, thorax och ortopedi till sjukhus och sjukvårdsinrättningar inom ditt tilldelade distrikt. Kontaktpersoner är exempelvis läkare, sjuksköterskor, medicintekniker och upphandlare. Övriga uppgifter som ingår i rollen är bland annat att presentera företagets produkter vid kongresser och möten, installera sålda produkter och utbilda användare, löpande samla in marknadsinformation inom ditt angivna distrikt samt hålla dig uppdaterad på om kundernas utveckling och behov av ny eller uppdaterad utrustning.

I samband med att du påbörjar anställningen kommer du få en gedigen utbildning i företagets produkter.

Planering av arbetet sker i samråd med försäljningschef och arbetet utförs i nära samarbete med såväl produktchef för Team Övre, övriga i säljgruppen och marknadsgruppen. Du rapporterar till försäljningschef.

Försäljningsorganisationen är uppdelad i Team Övre, Team Nedre (urologi, kirurgi, gynekologi, GI samt endo-vaskulär kirurgi) respektive integrationssystem för operationssalar OR1.

För rätt person finns en stor möjlighet till utveckling i ett globalt företag, med marknadsledande produkter och en positiv utveckling.

Distrikt
Distriktet omfattar för närvarande Region Östergötlands län, Region Jönköpings Län, Region Kalmar län, Region Södermanlands län (ej Södertälje), Region Örebro län, Region Värmlands län. Vi ser gärna att du har bostadsorten inom ditt geografiska ansvarsområde.

Kvalifikationer
Stor vikt läggs på hög social kompetens, säljförmåga, engagemang för ditt arbete och stresstålighet. Positionen kräver en försäljningsdriven person som är skicklig på att skapa och bibehålla långsiktiga relationer samt bygga förtroende. För att lyckas i rollen förutsätts ett stort intresse för medicinsk teknik.

• Någon typ av medicinsk utbildning
• Minst två års erfarenhet av försäljning inom medicinteknik
• Gärna erfarenhet av kirurgi/operationsrum
• Språkkunskaper: Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Mer information
I rekryteringen samarbetar KARL STORZ med Compass Human Resources Group. För mer information kan du kontakta Anders Larsson på anders.larsson@compass.se eller 073-203 46 91 alternativt Jens Nordqvist på jens.nordqvist@compass.se eller 070-145 35 69.

Om KARL STORZ
KARL STORZ är ett internationellt ledande företag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en rad olika produkter inom området endoskopi. Företaget, som är ett familjeföretag, bildades 1945 i staden Tuttlingen, Tyskland och finns representerat över hela världen genom egna dotterbolag eller lokala representanter med närmare 6000 anställda.

Det svenska dotterbolaget KARL STORZ ENDOSKOP SVERIGE AB grundades 1991 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Det är idag ca 25 personer som arbetar med marknad och försäljning samt service mot den svenska sjukvården där KARL STORZ byggt upp en stabil verksamhet även innefattande utbildning för såväl kirurger, operationssköterskor och medicintekniker.

Manager Regulatory Affairs Nordics

Primary Function

This position is responsible for providing guidance for, and management of regulatory activities related to Indivior with health authorities and local government regulations in the Nordic countries (Denmark, Finland, Norway, Sweden and Iceland). You will be part of the upcoming launch of two new products.

Indivior recently moved from Gothenburg to Stockholm. You will be based at the newly established office at Kungsgatan.

Amongst other duties you will

 • Support regional management and commercial team to obtain and maintain all necessary pharmaceutical Marketing Authorisations (MA), price agreements and appropriate licenses/authorisations.
 • Ensure approvals for Indivior’s narcotic drug business in compliance with individual health authority and local government regulations.
 • Liaise directly with local health authorities to develop and lead NEU regional regulatory strategies for product categories in line with global strategic plans.
 • Ensure the registration and regulatory compliance of locally marketed products to bring competitive advantage to our brands. Amend registration dossiers as necessary for country-specific regulatory requirements and submit registration applications and negotiate with governmental authorities to obtain rapid approvals with favourable labelling and claims.
 • Provide regulatory supports to activities related to SOPs & training programs and regulatory compliance in the areas of regulatory affairs and pharmacovigilance.
 • Support development and maintenance of a database of local regulatory requirements accessible to the global team. Provide regulatory and product compliance expertise in the area of advertising and label claims for existing and new products, as applicable.
 • Provide technical support to respond to consumer and legal inquiries on regulatory issues for our products marketed locally. Report measures of product registration and regulatory compliance performance. Assist with local statutory reporting requirements. Provide regulatory documentation required by other functions.
 • Monitor and interpret local regulatory issues and trends that will impact the marketability of company products and ensure that the company is aware and informed early enough of significant regulatory expected changes and potential issues.

Professional Qualifications

 • Degree in Pharmacy/Chemistry/Biology/ Pharmacology or other science-related field.
 • A minimum of 5-7 years’ experience in pharmaceutical regulatory affairs is required.
 • Working knowledge of key health authorities in Northern EU
 • Experience of leading and managing regional projects.
 • Strong project management skills (including vendor management)
 • Experience in narcotic pharmaceutical business is preferred.

More information

In this recruitment Indivior is cooperating with Compass Human Resources Group. If you want more information please contact Anders Larsson at anders.larsson@compass.se  +46 73 203 4691 or Jens Nordqvist at jens.nordqvist@compass.se +46 70 145 35 69

About Indivior

Indivior is a global specialty pharmaceutical company with a 20-year legacy of leadership in patient advocacy, health policy and evidence-based best practice models that have revolutionized modern addiction treatment. The name is the blend of the words individual and endeavor, and the tagline “Focus on you” makes the company’s commitment clear. It represents and empathizes with the often-difficult journey each individual patient takes to overcome the challenges of addiction – a chronic relapsing disease.

Indivior is dedicated to transforming addiction from a global human crisis to a recognized and treated chronic disease. The Indivior logo radiates its patient-focused, holistic focus on expanding access to quality treatment for addiction worldwide. The company has a strong pipeline of products and candidates designed to both expand on its heritage in global opioid dependence and address other chronic diseases of addiction – including opiate overdose, alcohol use disorders and cocaine intoxication – as well as related mental health disorders such as schizophrenia.

Bid Manager

Job Description
We are looking for a driven, proactive BID Manager Nordic to join our expanding team. In this exciting field role you will be responsible for the national strategies regarding tenders and managing activities for all central purchasing activities in the Nordic area (Sweden, Norway, Denmark & Finland). You will be based in Sweden and travel across the country, the Nordic area, and to Applied Medical’s European headquarters located in The Netherlands .You will report to the Sales Director and work closely together with the Nordic Regional Sales Managers.Within Applied Medical the title of this position is National Account and Tender Manager.
Key Responsibilities
• Develop and maintain close working relations with various Nordic tender administrations, tendering public and private hospitals, and C-level executives
• Actively give advice to external tender administrations to achieve a fair playing field in tenders
• Actively follow tender publications, analyze the technical and economical requests and formulate winning tender strategies
• Analyze the relationship between price and purchase levels of public & private tenders and formulate pricing strategies
• Develop and manage a standard tender process for the Nordics, specifying timelines and responsibilities
• Manage contracts with various Nordic tender administrations and distributors
• Develop and maintain optimal working relations with Applied Medical’s local Nordic Sales Team and all relevant departments at our European Headquarters
• Collaborate in developing the most adequate strategy for each public & private tender and national account for the Nordic areaRequirements
• Master’s degree level education
• Minimum 5 years of sales experience within the medical or pharmaceutical field (or related areas)
• 2-5 years of relevant experience in a similar position with a proven track record
• In depth knowledge about tenders and public procurement rules
• Excellent Swedish and English, both written and spoken
• Understanding of Danish, Norwegian or Finish is a plus
• Excellent Excel skills, and Windows based computer applications

We Offer
• A challenging position within a fast-growing, dynamic and innovative company
• Extensive training in our products and their application at our European training facilities (NL)
• Good remuneration package including commission and a lease car
• Opportunities for personal development, growth and continuous learning
• Education reimbursement program
• International working environment

Interested?
In this recruitment Applied Medical is cooperating with Compass Human Resources Group. If you want more information please contact Anders Larsson at anders.larsson@compass.se or +46 73 203 4691

                About Applied Medical

Applied Medical is a new generation medical device company with a proven business model and commitment to innovation that has fueled our rapid business growth and continued expansion across the globe. At our state-of-the-art manufacturing plants in the US and The Netherlands, we develop advanced surgical technologies for minimum invasive surgery. Throughout 30 years, Applied has earned a strong reputation in healthcare as a leading provider of advanced medical devices.

At our European headquarters in The Netherlands, we support the implementation of our innovative products across Europe through our local sales teams and via our distributors in Eastern Europe, the Middle East, and Africa. What connects us all is our mission to improve the quality and affordability of healthcare by enhancing patient outcomes through innovative design and exceptional product quality.

If you would like to be part of an innovative and rapidly growing international organization that makes decisions based upon what is right for the patient, customer, community, and environment, then Applied Medical is the place for you!

Medical Director, Clinical & Translational Science

Do you want to be responsible for Sobi’s clinical development activities with hematology and serve as medical expert on matters relating to hematology including regulatory, drug safety and business development?

We are now looking for a Medical Director, Clinical & Translational Science.

 

Key Responsibilities

 • Clinical development plans for programs in all phase 1-3 clinical drug development.
 • Design conduct and report Sobi -sponsored studies.
 • Strategic and operational clinical development expertise to interactions with regulatory and reimbursement authorities, payers and clinical part of submissions.
 • Definition of medical needs and contribution to regulatory & commercial needs.
 • Support to other functions within Sobi on matters relating to hematology including regulatory, drug safety and business development.
 • Support external sourcing from pre-clinical, clinical phase, registrational and LCM phase.

 

Who you are

 • Specialist in hematology or oncology with at least 5 years clinical experience treating patients with hematological diseases, a background as MD
 • Solid track-record of participation in drug development programs within hematology as investigator and/or study physician demonstrating outstanding and intimate understanding of translating early stage programs into the clinic and further across the clinical development chain.
 • Expertise in bringing the medical and scientific perspective, drug development wisdom to business development, corporate strategy and leadership decision making.
 • Good communication skills, capable of representing the company to all audiences both internally and externally, particularly in the context of collaborations at international conferences and scientific symposia.
 • Good organizational skills, be a self-motivated driver of best practices and processes in the management of projects and operations.
 • Good team-player with high personal and scientific integrity.
 • Comfortable working in fast paced environment.
 • You are able to demonstrate behaviors in line with Sobi’s core values: Care, Ambition, Urgency, Ownership and Partnership.

 

Location
Ideally Stockholm. If located in another European country commuting to Stockholm will be required.

 

Reporting to
You are reporting to head of Clinical & Translational Science, Bent Winding.

 

Does this sound like the right opportunity for you?
Please don’t hesitate to apply, submit your cv and cover letter. We will interview continuously.

 

More information
In this recruitment Sobi is cooperating with Compass Human Resources Group. If you want more information please contact Anders Larsson at anders.larsson@compass.se or +46 73 203 4691

 

About Sobi

At Sobi, we are transforming the lives of people affected by rare diseases. As a specialised international biopharmaceutical company, we provide sustainable access to innovative therapies in the areas of haematology, immunology and specialty care. We bring something rare to rare diseases – a belief in the strength of focus, the power of agility and the potential of the people we are dedicated to serving. The hard work and dedication of our approximately 1300 employees around the globe has been instrumental in our success across Europe, North America, the Middle East, Russia and North Africa, leading to total revenues of SEK 9.1 billion in 2018. Sobi’s share (STO:SOBI) is listed on Nasdaq Stockholm. You can find more information about Sobi at www.sobi.com.

 

Produktspecialist

Säljande produktspecialist till genombrottsprodukt vid kolorektalkirurgi

 

Du kommer att vara med från början i kommersialiseringsfasen i ett företag med en produkt som är ett genombrott för operation av kolorektal-cancer.

CarpoNovum AB är ett svenskt företag, med fokus på att utveckla en ny generation av kirurgiska instrument, som används under tjocktarm- och ändtarmsoperationer, i syfte att ersätta nuvarande cirkulärstaplers.

CarpoNovum har expertkompetens inom canceroperationer och därför god förståelse för vad som krävs för att radikalt förbättra de kirurgiska instrumenten och preoperativa villkor för att minska komplikationsgraden. Efter mer än 15 års forskning och produktutveckling har vi nu kirurgiska instrument avsedda att användas vid canceroperationer i tjocktarmen och ändtarmen.

Instrumentfamiljen CREX består av LapAid och RectoAid, instrumenten är CE-märkta och klara för introduktion på den Europeiska marknaden. Instrumenten går att använda vid öppen, laparoskopis, robotisk eller till och med transanal (TME) kirurgi. Med hjälp av instrumenten kan du också välja typ av anastomos. Sid-till-ände, ände till ände eller sida till sida. Kirurgen sätter gränsen inte instrumenten.

Under utvecklingsfasen har totalt 165 patienter opererats med instrumenten, i denna population har en markant minskning av läckage noterats.  Bolaget står nu inför marknadsintroduktion och kommersialisering med start i Sverige och Norden.

CarpoNovum AB söker en säljande produktspecialist som vill vara med och minska komplikationerna (anastomosläckage) för personer som genomgår kolorektal kirurgisk behandling. Du är en person med stort engagemang som ska ansvara för försäljningen initialt i Sverige och, om du är rätt person utökas ansvaret till Norden. Du blir också en viktig länk mellan våra kunder och produktutveckling/kvalitet inom CarpoNovum.

CarpoNovum är ett start-up vilket innebär att du inte kommer till ”dukat bord”. Du är en entreprenör som tycker om att vara med och bygga bolag och hugga i där det behövs.

 

Arbetsbeskrivning
Du ansvarar för hela säljprocessen, du kontaktar nya sjukhus, bokar och genomför möten, presenterar/demonstrerar säljer och introducerar vår produkt på sjukhusen. Du bygger långsiktiga relationer och utbildar personalen. Under deltagande på operationer och arbetet ute hos kund, är vägledning och guidning av användandet av våra produkter en central del.

 

Din profil
Vi ser att du har en gedigen erfarenhet av arbete inom sjukvården som operationssjuksköterska. Du har förmodligen ett etablerat nätverk bland kirurger och sjuksköterskor i Sverige/Norden. Du har också erfarenhet från försäljning ute på fältet, gärna gentemot sjukvård. Som person är du självgående, resultatinriktad och välstrukturerad. Du präglas av en inre drivkraft och har viljan att lyckas. Med förmågan att planera din arbetstid effektivt arbetar du bra självständigt samtidigt som du är en god lagspelare. Du har en god förmåga att utrycka dig professionellt på engelska och svenska i tal och skrift.

I rollen som säljande produktspecialist hos oss arrangerar du möten och håller presentationer samt deltar på mässor och konferenser. Du deltar i operationer för att utbilda personal såväl under operation som för eftervård.

Som person har du en öppen attityd samt en positiv inställning och du ser lösningar före problem. Vi värdesätter flexibilitet och lägger stort fokus på service till våra kunder. Din bostadsort är med fördel Stockholm. Korta och långa resor ingår i arbetet,  en betydande del av din tid kommer att vara i Stockholm och Mälardalen.

 

Mer information
I rekryteringen samarbetar CarpeNovum med Compass Human Resources Group. För mer information kan du kontakta Anders Larsson på anders.larsson@compass.se eller 073-203 46 91.

 

VD

Xpeedio söker dig som vill ta över helhetsansvaret för ett etablerat och stabilt företag med ambitioner att växa och utvecklas. Har du en god förståelse för IT och står du för ett modernt ledarskap präglat av driv, engagemang och målfokus?

 

Din roll som VD

För rätt person är det här en fantastisk möjlighet att tillsammans med duktiga medarbetare driva och utveckla ett bolag med stor potential. Du ansvarar för en stabil, lönsam och väl fungerande verksamhet som erbjuder en befintlig tjänsteportfölj av IT-tjänster inom främst support, drift och övervakning.

Som VD blir din roll att vidareutveckla bolaget genom att ta fram strategier och affärsplaner som driver affären framåt men också att vårda den befintliga affären och den sunda ekonomin. Du ska identifiera ramarna och med ett sunt affärstänk hitta nya och spännande möjligheter inom dessa. Fokus på försäljning och kloka försäljningsstrategier kommer att vara nyckeln till att lyckas i rollen.

Du har fullt personal- och resultatansvar och leder en ledningsgrupp på fyra personer.

 

Vem är du

För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är sälj- och utvecklingsinriktad samt en god ledare med förståelse för hur teknik och moderna arbetssätt kan utveckla verksamheten på ett önskvärt sätt. För att driva en utveckling i den riktningen krävs ett teknikintresse, gott omdöme, kommunikation, intresse och förståelse för människor och det ledarskap som måste till för att engagera och motivera de anställda i en utvecklingsresa.

Troligtvis är du idag AO-chef, CIO eller kanske försäljningschef men mogen att kliva på ditt första VD-uppdrag. Du finns redan inom IT-branschen och är väl insatt i möjligheter och begränsningar inom den.

Du är en person med engagemang, lyhördhet och empati som står för innovativa idéer som bidrar till affärsutveckling och samtidigt är du omdömesgill gällande hur frågor ska drivas och prioriteras.

 

Information och ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Xpeedio med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070-377 06 20 eller Anders Carlsson på 070-766 26 91.

 

Xpeedio etablerades 1997 och är etablerat i Stockholm där de flesta av kunderna finns men man har även kunder i Malmö, Göteborg, Örebro och Oslo. Bolaget erbjuder IT-tjänster inom drift, support, övervakning och konsulting. I dagsläget är man 25 anställda och har en omsättning på cirka 27 MSEK. Xpeedio är privatägt av Modern Holdings Incorporated, som ursprungligen startades av Jan Stenbeck, med säte i USA. Läs gärna mer på xpeedio.se.

 

 

Territory Manager ENT

Do you want to work in a start-up environment but still be employed by one of the leading MedTech companies in Sweden?

Be a part of a growth-oriented new division in a leading MedTech company
Stryker has recently decided to intensify the focus on the ear, nose and throat (ENT) portfolio by setting it up as a separate division. They will furthermore increase the portfolio by adding new and highly innovative products that will enable physicians to treat patients that have little to no treatment alternatives available.

It is therefore a unique opportunity to become a part of a startup environment within a successful company, but also to be a part of division with a mission which is to enable physicians to treat their patients in a minimally invasive way.

As Territory Manager you will be responsible for the ENT business in Sweden, which includes sales and promotion of a highly innovative and fast-growing product portfolio, key opinion leader management, market development and customer support.

You will develop strategic approaches to convince clinical and economic stakeholders in switching their way of care Therefore, you will be a vital part of the process from the initial contact to the after sales support. You will provide customers with a minimally invasive and cost-efficient treatment for their patients, and you will provide input to Stryker as the “Voice of Customer” and market intelligence insights.

Your tasks will include:

 • Have clinical conversations with physicians, positioning the products and economical value accordingly
 • Develop and execute market development efforts to accelerate new therapy adoption and to increase the number of patients available to receive our treatment.
 • Complete a thorough analysis of the territory and identifying key target accounts. Generate and follow up on sales leads.
 • Support marketing in the development of education programs for physicians and other health professionals involved in the use of the ENT portfolio.
 • Build strong relationships with multiple stakeholders within an account and based upon knowledge of the customer’s needs. Support activities related to driving enrollment in the Clinical Trials.
 • Participate in professional society meetings/trade shows, which promote Stryker’s ENT portfolio.

Entrepreneurial mindset with medical device or pharma experience
We expect you to have a minimum of three years of sales experience in the medical device or pharma industry. To succeed in this position, it is essential that you have solid knowledge of reimbursement and ideally market access strategies. Furthermore, you should preferably have a university degree or an equivalent apprenticeship in the field of health economics or business. As a person, you are outgoing, and you thrive with a high pace and the will to succeed. You are able to analyze and plan, while having a commercial and business awareness.

Large MedTech company named “best workplace”
This is a chance to become a key part of one of the largest MedTech companies that takes pride in innovative products as well as engaging its employees. This makes Stryker one of the top 25 companies in the world named “best workplaces” by Fortune and in partnership with Great Place to Work. The role will have a substantial impact on the business and could offer exciting development opportunities for the right candidate.

Would you like to know more?
The recruitment process is carried out by Compass Human Resources Group A/S. If you want to know more about the position, please contact Senior Consultant Christian Winther or Research Consultant Anna Nilsson on telephone +45 70 20 12 75. Please submit your application and CV in English through www.compasshrg.com, preferably as Word files, as soon as possible. Please note that we will reply to the email address from which you send your CV.

Deadline for application: As soon as possible
Workplace: Sweden
Reference: 1918.460
Company: Stryker

Contact: