VD

Xpeedio söker dig som vill ta över helhetsansvaret för ett etablerat och stabilt företag med ambitioner att växa och utvecklas. Har du en god förståelse för IT och står du för ett modernt ledarskap präglat av driv, engagemang och målfokus?

 

Din roll som VD

För rätt person är det här en fantastisk möjlighet att tillsammans med duktiga medarbetare driva och utveckla ett bolag med stor potential. Du ansvarar för en stabil, lönsam och väl fungerande verksamhet som erbjuder en befintlig tjänsteportfölj av IT-tjänster inom främst support, drift och övervakning.

Som VD blir din roll att vidareutveckla bolaget genom att ta fram strategier och affärsplaner som driver affären framåt men också att vårda den befintliga affären och den sunda ekonomin. Du ska identifiera ramarna och med ett sunt affärstänk hitta nya och spännande möjligheter inom dessa. Fokus på försäljning och kloka försäljningsstrategier kommer att vara nyckeln till att lyckas i rollen.

Du har fullt personal- och resultatansvar och leder en ledningsgrupp på fyra personer.

 

Vem är du

För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du är sälj- och utvecklingsinriktad samt en god ledare med förståelse för hur teknik och moderna arbetssätt kan utveckla verksamheten på ett önskvärt sätt. För att driva en utveckling i den riktningen krävs ett teknikintresse, gott omdöme, kommunikation, intresse och förståelse för människor och det ledarskap som måste till för att engagera och motivera de anställda i en utvecklingsresa.

Troligtvis är du idag AO-chef, CIO eller kanske försäljningschef men mogen att kliva på ditt första VD-uppdrag. Du finns redan inom IT-branschen och är väl insatt i möjligheter och begränsningar inom den.

Du är en person med engagemang, lyhördhet och empati som står för innovativa idéer som bidrar till affärsutveckling och samtidigt är du omdömesgill gällande hur frågor ska drivas och prioriteras.

 

Information och ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Xpeedio med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070-377 06 20 eller Anders Carlsson på 070-766 26 91.

 

Xpeedio etablerades 1997 och är etablerat i Stockholm där de flesta av kunderna finns men man har även kunder i Malmö, Göteborg, Örebro och Oslo. Bolaget erbjuder IT-tjänster inom drift, support, övervakning och konsulting. I dagsläget är man 25 anställda och har en omsättning på cirka 27 MSEK. Xpeedio är privatägt av Modern Holdings Incorporated, som ursprungligen startades av Jan Stenbeck, med säte i USA. Läs gärna mer på xpeedio.se.

 

 

VD

I den här rollen medverkar du till att ta fram digitala lösningar för hela samhällssektorn!

 

Inera utvecklar och levererar digitala tjänster för Sveriges regioner och kommuner och därigenom för Sveriges befolkning. Inera ägs av SKR, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Bolaget koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

2018 omsatte Inera 880 mkr och hade ca 330 anställda. Ineras huvudkontor är på Södermalm i Stockholm. VD rapporterar till styrelsen och dess ordförande.

Styrelsen har påbörjat ett förändringsarbete som ny VD kommer att ta vid och ha en viktig roll i. Bolaget kommer att ha en fortsatt central roll i digitaliseringen inom offentlig sektor!

Vi tror att du är en uppskattad ledare för en större projektorganisation och att du har blivit en generalist med starkt affärsfokus. Du är lyhörd, öppen och samverkansinriktad. Det är viktigt att du förstår offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet.

VD uppdraget och slutlig profil för VD arbetas fram under de närmsta veckorna. Det här är en mycket viktig roll i en mycket viktig verksamhet och vi vill gärna börja etablera kontakter med intresserade personer redan nu.

 

Mer information

För att påbörja en dialog, kontakta våra konsulter på Compass som hjälper oss med denna rekrytering, Bo Bengtsson bo.bengtsson@compass.se 070-971 35 50 Hans Jansson hans.jansson@compass.se 073-461 36 03

Du kan också välja att ansöka via länken nedan.

 

För att läsa mer om bolaget, gå gärna in på www.inera.se

 

VD

Som VD rapporterar du till styrelsen för Sollentunahem AB. Bolaget ingår i Sollentuna kommuns bolagskoncern och du ingår också i ledningsgruppen för koncernen.

En stor och viktig uppgift för VD blir att leda utvecklingen av Sollentunahem.

Som ledare och chef över chefer är du uppskattad för ett modernt och framgångsrikt ledarskap.  Det är viktigt att du har samhällsintresse, god förståelse för politiskt styrd verksamhet och att du har erfarenhet av boendefrågor och fastighetsutveckling.

Rekryteringen är i tidigt skede, uppdraget och VD profil arbetas fram under de kommande veckorna, men vi vill redan nu påbörja en dialog med personer som kan ha intresse för detta uppdrag.

 

Dialog, intresse och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Sollentunahem med Compass. För att påbörja en dialog och erhålla mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvariga konsulter Bo Bengtsson, 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se eller Hans Jansson, 073-461 36 03 hans.jansson@compass.se  Du kan också välja att maila in ditt intresse för tjänsten via länken nedan.

 

Sollentunahem är ett fastighetsbolag som utvecklar och förvaltar cirka 5 740 hyreslägenheter, 200 lokaler samt 2 640 garage- och parkeringsplatser inom Sollentuna kommun. 2018 hade Sollentunahem ca 70 medarbetare och en omsättning på 419 miljoner kronor. Bolaget är i en spännande utvecklingsfas bl.a. med nyproduktion av ca 1 500 hyreslägenheter samt förnyelse och underhåll av äldre bebyggelse. Läs mer https://www.sollentunahem.se/

 

Ekonomichef

Brinner du för ekonomi och söker en bred roll med stort ansvar?

 

Rollen som Ekonomichef

Som ekonomichef ingår du tillsammans med generalsekreteraren och verksamhetschefen i församlingens ledningsgrupp. Ekonomichefen ansvarar för ekonomi, HR, fastigheter, kommunikation/medlemsvård och rapporterar till församlingens generalsekreterare. Tyngdpunkten i rollen ligger i huvudsak på ledarskap, ekonomi, förändring och utveckling.

Då Judiska Församlingen i Stockholm bedriver ett förändringsarbete genom digitalisering kommer fokus att ligga på att driva förändrings- och effektiviseringsprojekt i syfte att strukturera och utveckla kansliets arbetsprocesser. Judiska Församlingen är en medlemsorganisation vilket innebär att det i rollen som ekonomichef ingår att ta fram underlag till förtroendevalda samt att ha kontakt med medlemmar och andra intressenter.

Du har personalansvar för åtta medarbetare inom ekonomi och administration.

 

Vem är du?

Du har mycket goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning samt erfarenhet av övergripande arbete med HR-frågor. Du har en stark administrativ förmåga som du även gillar att omsätta i utveckling och förenkling av administrativa processer. Du är en ”doer” som får saker gjorda. Erfarenheter av en liknande roll i en idéburen eller ideell verksamhet är meriterande.

I botten är du civilekonom eller har annan relevant utbildning på högskolenivå. Du har flerårig erfarenhet från liknande roller inklusive ledningsgruppsarbete och har haft personalansvar. Du har gedigna kunskaper i Excel och god erfarenhet av att arbeta med IT- och digitaliseringsfrågor.

Du gillar att vara den som har ”koll på läget” och utgöra navet på en arbetsplats. Din nyfikenhet och ditt strukturerade arbetssätt skapar trygghet, goda relationer och du rör dig lättsamt mellan strategiska och operativa frågor.

Du har ett inkluderande, tydligt och prestigelöst ledarskap där du involverar andra. Vi ser framför oss en självgående, nyfiken och empatisk person som gillar ett positivt lagarbete.

 

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Judiska Församlingen med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvariga konsulter Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20 eller Morgan Eilenberg på morgan.eilenberg@compass.se eller 073 3590 550. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

 

Judiska Församlingen i Stockholm är den största judiska organisationen i norra Europa, med över 4 300 medlemmar. Organisationen bedriver en bred och omfattande verksamhet som bland annat inkluderar sommarläger, kulturverksamhet, bibliotek, barn- och ungdomsverksamhet, synagogor och social verksamhet. Vi är en enhetsförsamling vilket innebär att vi företräder medlemmar från alla olika judiska inriktningar – från helt sekulära till ortodoxa. Läs gärna mer på www.jfst.se

 

Kommunikationsdirektör

Till ledningen för SKR söker vi nu

Kommunikationsdirektör

 

Din roll

Direktören för avdelningen för kommunikation ingår i SKR:s ledningsgrupp och rapporterar till SKR:s VD. Du arbetar nära och i samverkan med SKRs politiska ledning.

Du är chef för avdelningen för kommunikation som har ansvar för extern och intern kommunikation, opinionsbildning, presstjänst, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Avdelningen för kommunikation (KO) har i uppdrag att arbeta för att SKR:s kommunikation ska vara planerad, samordnad och enhetlig. KO ska i första hand vara en stödjande funktion med kompetens, stöd och rådgivning inom hela kommunikationsområdet.

Avdelningen är indelad i fyra sektioner: Presstjänst, sektionen för kommunikation och opinion, sektionen för kommunikationsutveckling samt sektionen för Kontaktcenter. Avdelningen består av totalt ca 50 årsarbetare.

Avdelningen har ett strategiskt och operativt ansvar för: Press- och mediaarbete, opinionsbildning, varumärket SKR, skr.se, SKR:s centrala sociala medier kanaler, internkommunikation, stora förbundsövergripande arrangemang samt kontaktcenter med service för medlemmarna.

 

Ditt uppdrag

Din avdelnings uppdrag är bl.a. att stärka SKR:s varumärke och pondus som företrädare och påverkare i medlemmarnas intressen, att göra andra skickliga i sin dialog och i sina framträdanden, att medverka till och ansvara för effektiv och kvalitativ medlemsdialog, att underlätta för den interna kommunikationen, att effektivisera och rikta insatserna där de gör bäst resultat – och att kunna följa upp och mäta effekten av insatser inom kommunikationsområdet.

 

Vi söker en meriterad ledare inom kommunikation som har erfarenhet av att leda stödprocesser och utveckla verksamhet i en komplex struktur. I din roll ska du ha haft ansvar för serviceuppdrag, att göra andra skickliga och bygga kännedom och förtroende för en verksamhet som ska nå ut till många. Det är starkt önskvärt att du har god känsla och förståelse för en politiskt styrd verksamhet.

 

Du leder en för verksamheten mycket vital och viktig funktion som ska stötta och hjälpa SKR i sitt uppdrag för medlemmarna och i förlängningen medlemmarnas ca 1.4 miljoner medarbetare som levererar samhällstjänster och service till Sveriges ca 10 miljoner medborgare!

SKR företräder Sveriges största sektor i flera av samhällets viktigaste frågor!

 

För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKR i denna rekrytering. bo.bengtsson@compass.se eller +46 70 971 35 50. Sök tjänsten via länken nedan.

Vi hanterar ansökningar löpande, ansök eller visa ditt intresse senast 21 januari.

 

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Vår uppgift är att driva, utveckla och ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar att klara sina uppdrag. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov. Vi påverkar regering, riksdag och EU för en god utveckling av demokrati och välfärd.

Vi förbättrar, förnyar och förenklar och tillsammans skapar vi ett än bättre SKR. Med medlemmarna formar vi idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Det är vår vision. Vi ska göra det möjligt.

SKR har ca 500 medarbetare och vi sitter i trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Läs gärna mer på www.skr.se

 

Area Sales Engineer

Vill du ta ett internationellt etablerat framgångsrikt bolag till nya nivåer? Ellsworth Adhesives är Europas ledande distributör av lim, specialkemikalier och limutmatningsutrustning. De är inne i en expansiv fas och vill nu förstärka den svenska organisationen inom Försäljning. Som ansvarig säljare för Sverige kommer du in i ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar. Kulturen i bolaget kännetecknas av trygghet, frihet och självständighet.

 

Din roll och uppdraget

Du kommer att arbeta självständigt med att bearbeta den svenska marknaden. Ditt engagemang sträcker sig från att söka upp nya kunder till att utveckla ingångna affärer och affärsrelationer. Det svenska kontoret ligger i Stockholm men du kommer att bearbeta kunder i hela landet.

Huvuduppgiften är att skapa tillväxt för Ellsworth Adhesives på den svenska marknaden. Du ansvarar för att utveckla och implementera försäljningsstrategin för Sverige och utför aktiv bearbetning av marknaden genom att identifiera, utveckla och avsluta affärer.

Kunder finns inom många olika branscher med visst fokus inom traditionell industrisektor. Kunderna har i många fall specifika behov och i dialog med dem utformas unika produkter och lösningar.  Du kommer att jobba med varierande kontaktytor hos kund där vissa affärer utvecklas i samarbete med kundens R&D avdelning, medan vissa affärer istället görs med kunden produktionsled/-avdelning.

Förutsättningarna för att lyckas är mycket goda för rätt kandidat med stor möjlighet till att bli framgångsrik. Bolagets förmåga till att hitta lösningar på kundernas behov är stor. Det finns en lång historik och hög kompetens inom organisationen som stöd och därtill en bred portfölj av produkter och lösningar, både egna tillverkade produkter och 3e parts produkter. Globalt är Ellsworth Adhesives en dominerade spelare i branschen med mycket gott rykte.

Du kommer att befinna dig mycket ute hos potentiella och befintliga kunder. Ellsworth Adhesives Sweden har kontor i Norsborg där du har kollegor inom bl a innesälj och kundsupport.

Du rapporterar till European Group Managing Director som sitter i Glasgow.

 

Vi söker

Som person ser vi att du är mycket självgående med ett stort eget driv. Du har ett utpräglat affärstänk och en vilja att göra affärer samt stor vana av lösningsförsäljning. Du gillar att ta initiativ i nya relationer samt att underhålla och utveckla bolagets upparbetade kontaktnät.

För att bli framgångsrik i rollen tror vi att du har goda tekniska kunskaper så att du förstår hur Ellsworth Adhesives produkter kan utveckla kundernas affärer samt att du besitter ett starkt driv till sälj och affärsutveckling. Vi ser gärna att du har någon form av teknisk akademisk utbildning inom ett relevant område, ex kemiområdet, samt goda kunskaper i engelska.

 

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Ellsworth Adhesives med Compass. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta Compass konsulter Hans Jansson 073-461 36 03 eller Annika Norberg 070-486 65 93.

Du söker via länken nedan och eftersom urvalet sker löpande så ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.

 

Välkommen med din ansökan!

 

Ellsworth Adhesives Europe levererar lim, specialkemikalier och limutmatningsutrustning. Som distributör är Ellsworth Adhesives produktutbud omfattande och innehåller de främsta tillverkningsmärkena däribland Henkel Loctite, Dow Corning, Dymax och Lord.

Ellsworth Adhesives Europe ägs av Ellsworth-företaget, ett familjeföretag som grundades 1974 i Wisconsin, USA, av Paul och Patsy Ellsworth. Bolaget har vuxit snabbt under de senaste 40 åren genom både organisk tillväxt och förvärv.

I dag har Ellsworth Corporation ett globalt nätverk av distributions- och tillverkningsenheter. I Europa finns filialer i Frankrike, Spanien, Tyskland, Polen, Skandinavien och Storbritannien, där deras huvudkontor ligger. Läs mer https://www.ellsworthadhesives.co.uk/home-swedish/

 

 

Chef Ekonomi och Administration

Brinner du för ekonomi och verksamhetsstyrning och har ett stort hjärta för hållbarhetsfrågor?

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Med vår spetskompetens arbetar vi med policy och påverkan på både nationell och internationellnivå. Genom omfattande utbildningsverksamhet, forskning och standardiseringsarbete bygger vi kunskap för både våra medlemmar och samhället i stort. Som branschorganisation verkar vi nära både våra medlemmar, myndigheter, rikspolitik och andra intresseorganisationer. Våra kontaktytor och nätverk är breda.

Rollen som Chef för Ekonomi och administration
Du har huvudansvar för Svenskt Vattens ekonomi-/ och verksamhetsstyrning samt administrativa processer.

Du jobbar i mycket nära relation med VD (för övrigt en rätt lättsam typ som gillar resultat och glädje). I vardagen kommer ni att bolla frågor och samråda i både stort och smått. Du rapporterar direkt till VD och ingår i Svenskt Vattens ledningsgrupp. Du driver och utvecklar Svenskt Vattens lednings-/stödprocesser.

Svenskt Vatten är en liten organisation på en nationell och internationell arena. Din vardag kommer därför att innefatta ett stort spann med strategisk ekonomistyrning och kontorsadministration.

Rollen kan beskrivas i tre övergripande delar:

Ekonomistyrning
Övergripande ansvar för redovisning, ekonomisk rapportering, årsbokslut inkl. årsredovisning, budget, prognoser och likviditetsplanering samt skattefrågor och kontakt med revisorer och bank.

Verksamhetsstyrning
Du förväntas ha ett övergripande ansvar för att säkerställa och utveckla Svenskt Vattens ledningsprocesser med fokus på planering och uppföljning. Genom att sammanställa och visualisera verksamhetens läge och riktning skapar du tydlighet för både styrelse och medarbetare om verksamhetens resultat och utveckling.

Övriga uppgifter
• Ansvar för koordinering av styrelsens arbete gällande handlingar och förberedelser och du deltar i alla styrelsemöten som sekreterare
• Arbete med föreningens årsstämma inkl. voteringstjänst och dokumenthantering
• Arbete med avtalshantering, kontakt med lönebyrå och övrigt löpande HR-arbete
• Övergripande IT-ansvar ur ett beställarperspektiv och kontaktperson för administrativa system

Du har personalansvar för två medarbetare; en redovisningsekonom och en kontorsadministratör.

Vem är du?
Du har mycket goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning och du har erfarenhet av övergripande arbete med HR-frågor. Du har en stark administrativ förmåga som du även gillar att omsätta i utveckling och förenkling av administrativa processer. Du är en ”doer” som får saker gjorda.

Du har erfarenhet av verksamhetsstyrning och gillar sambandet mellan siffror och verksamhet. Erfarenheter av arbete i kunskapsintensiv-/ eller branschorganisation är meriterande.

I botten är du civilekonom eller har annan relevant utbildning på högskolenivå. Du har flerårig erfarenhet från liknande roller inklusive ledningsgruppsarbete och har haft personalansvar. Du har gedigna kunskaper i Excel och god erfarenhet av att arbeta med projektredovisning.

Du gillar att vara den som har ”koll på läget” och utgöra navet på en arbetsplats. Din nyfikenhet och ditt strukturerade arbetssätt skapar trygghet, goda relationer och du rör dig lättsamt mellan stora och små frågor. Du har ett inkluderande, tydligt och prestigelöst ledarskap där du involverar andra.

Vi ser framför oss en självgående, leveranssäker och empatisk person som gärna bjuder på ett gott skratt.

Tjänsten och ansökan
Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget i Alvik, Stockholm. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Kommunikatör

Vill du arbeta brett med kommunikation inom ett av Sveriges mest lönsamma fastighets- och servicebolag?

Om SKL Fastigheter och Service

SKL Fastigheter och Service (SKL FS) är ett fastighets- och serviceföretag med kvalitet och långsiktiga relationer som främsta drivkrafter. Det är ett helägt dotterbolag till SKR Företag AB som i sin tur ägs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Verksamheten drivs självständigt på affärsmässiga grunder och består av att äga och förvalta fastigheter samt tillhandahålla kontorsnära service i egen regi. SKL FS och dess dotterbolag Slussgården omsätter 260 MSEK och förvaltar nio fastigheter till ett marknadsvärde om ca 4 500 MSEK. SKL FS sitter i centrala lokaler vid Slussen och har idag ca 40 anställda. Läs mer på sklfs.se och slussgarden.se.

Uppdraget
Som kommunikatör har du en central roll för bolagets interna och externa kommunikation och säkerställer ett kvalitativt kommunikationsstöd inom organisationen. Rollen är till stor del operativ men innehåller även strategiska inslag.

Dina övergripande arbetsuppgifter är att operativt ansvara för all kommunikation internt till medarbetare och externt mot hyresgäster, varumärkesbyggande aktiviteter samt för bolagets kundundersökningar. Du kommer även få möjlighet att arbeta med bolagets hållbarhetskommunikation.

Du agerar löpande kommunikationsstöd till VD och övriga chefer samt bidrar med ett kommunikationsperspektiv och språkmässig hantering vid styrelserapportering. Som kommunikatör är du en självklar representant för SKL Fastigheter och Service och tar initiativ till samverkan med SKR:s kommunikationsavdelning. Du rapporterar direkt till bolagets VD.

Arbetsuppgifter
I rollen som kommunikatör kommer du bland annat att:

 • Utveckla och samordna externkommunikation, stärka och synliggöra varumärket.
 • Stötta fastighetsförvaltningen med kommunikation som skapar goda relationer, målgruppsanpassa information samt författa aviseringar och utskick till hyresgäster.
 • Ansvara för bolagets webbplats, planera, skriva och publicera texter för webben och nyhetsbrev samt utveckla bolagets närvaro i sociala medier.
 • Identifiera, skriva och publicera nyhetsnotiser på bolagets intranät.
 • Genomföra kommunikationsaktiviteter internt såsom medarbetarforum.
 • Skriva och språkgranska texter i samband med styrelserapportering och annan officiell information från bolagets ledning.
 • Ansvara för bolagets kundundersökningar, från utformning till uppföljning.

Din profil
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom kommunikationsområdet och som har arbetat i en bred kommunikatörsroll ett antal år. Rollen kräver en väl utvecklad kommunikativ förmåga där du kan anpassa ditt budskap utifrån situationen. Du är en skicklig skribent och dina texter håller hög kvalitet. Du bör också ha vana att arbeta i något webbpubliceringsverktyg så som WordPress och kan hantera Photoshop för enklare bildhantering

Vi ser gärna att du har ett intresse för miljö och hållbarhet som du vill lära dig mer om. Har du arbetat inom fastighets-, service- eller hotellbranschen är det bra men inget krav.

Vidare är du självständig, handlingskraftig och ansvarstagande i ditt arbete. Du gillar att arbeta med operativa uppgifter samtidigt som du har förmågan att bidra med ett strategiskt perspektiv när det behövs. Vi ser framför oss en anpassningsbar och flexibel person som är lätt att samarbeta med och naturligt bygger relationer på arbetsplatsen.

Vad erbjuder SKL Fastighet och Service dig?

 •  Möjlighet att arbeta i en välmående, trygg organisation med en stabil ekonomisk och affärsmässig grund.
 • En position där du får bidra med din kompetens i en bred kommunikationsroll.
 • En flexibel och modern arbetsplats som förstår vikten av balans mellan arbete och fritid.
 • Generöst förmånspaket med friskvårdsbidrag, lunchförmån Ticket rikskort, sommartid, kollektivavtal med mera.

Välkommen med din ansökan!
För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna ansvariga konsulter på Compass, Hans Jansson 073 461 3603 hans.jansson@compass.se. Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande.

Projektledare strategi- och verksamhetsutveckling

Brinner du för hållbarhetsfrågor, projektledning och får ståpäls när ditt arbete skapar konkret nytta för andra?

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. I syfte att nå visionen ska branschorganisationen med sin spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling.

Fakta om kommunernas VA-organisationer:
-Levererar dricksvatten till nästan 9 miljoner kunder
-Tar ett totalt producentansvar och omhändertar restprodukten 2000 miljoner m3 avloppsvatten per år
-Ansvarar för anläggningstillgångar som motsvarar ett nuanskaffningsvärde på drygt 800 miljarder kronor

Rollen som Projektledare strategi- och verksamhetsutveckling
Rollen är helt nyinrättad och du rapporterar till och jobbar nära chefen för Vattentjänster men du har även en kontinuerlig dialog med VD och övriga i organisationen. Du kommer ha en central roll i branschens utveckling inom managementområdet. Det innebär att du kommer att leda och driva utvecklingsprojekt med bäring på lednings-/styrningsfrågor, utveckling av affärsmodeller och organisationsutveckling.

Du har ansvar för att utveckla branschens statistik- och databassystem, ett system som utgör navet för information och analys för VA-Sverige. Du får också en central roll i analys av data och framtagande av relevanta nyckeltal för branschen.

Vi ser framför oss att du kommer vara projektledare i flera olika typer av projekt, både utvecklingsprojekt men också genomförandeprojekt inom Svenskt Vattens arbetsområden. Ofta i samverkan med medlemmarna.

Med din kunskap och ditt engagemang så utgör du en drivande kraft i branschens utveckling gällande lednings- och styrningsfrågor och hållbara affärsmodeller.

Vem är du?
Du har stark analytisk förmåga med för området relevant akademisk examen och stort intresse för managementfrågor (ekonomi, ledning, digitalisering, etc.) Troligen har du jobbat ett par år efter din examen och vässat din kunskap inom projektledning och då gärna inom förändringsprojekt som rör managementfrågor och IT/digitalisering. Du brinner för hållbara samhällen och trivs i ett sammanhang där du får göra skillnad och får en möjlighet att påverka i viktiga frågor.

Som person är du nyfiken, utåtriktad, strukturerad och med en tydlig vilja att kommunicera. Du bör ha förmåga att starta och utveckla samarbeten med såväl medlemmar som kollegor och externa kontakter. Vi ser framför oss en självgående, leveranssäker och empatisk person som gärna bjuder på ett gott skratt.

Tjänsten och ansökan
Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Du får hos oss möjligheten att utvecklas i en bred och strategisk roll i ett sammanhang som innebär samhällsnytta och fokus på hållbarhet. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget vid Alviks Strand i Stockholm. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

 

Channel Marketing Manager Coffee

Vill du arbeta som Channel Marketing Manager för dagligvaruhandeln, med ett varumärke i stark tillväxt? Brinner du för marknadsföring, varumärken och försäljning?

Om Arvid Nordquist

Arvid Nordquist – Smakupplevelser och nutida kvalitet. Arvid Nordquist HAB är ett svenskt familjeföretag som sedan starten 1884 fokuserat på stora smakupplevelser och kvalitetsprodukter. För oss handlar kvalitet inte enbart om att koncentrera sig på dagens önskemål och behov, vi vill också ta ansvar för morgondagens. Därför väljer vi varumärken och producenter som kan erbjuda hög kvalitet i kombination med omsorgsfull produktion och minskad miljöpåverkan. Vi är dessutom det enda kafferosteriet i Norden som uteslutande rostar 100 % hållbart certifierat kaffe. I vårt sortiment finns livsmedel, vårt egenrostade kaffe, vin, öl och sedan 2016 även non food-produkter. Arvid Nordquist HAB omsatte ca 3 miljarder 2018 och är idag 285 medarbetare i Norden som tillsammans arbetar för att kunna erbjuda de bästa smakupplevelserna och produkterna – samtidigt som vi gör vårt yttersta för att förbättra villkoren för människor och minimera miljö- och klimatpåverkan. Det är, enligt oss, riktig god kvalitet. Läs gärna mer på www.arvidnordquist.se

Rollen
Marknadsavdelningen för Kaffe på Arvid Nordquist ansvarar på nordisk basis för att driva och utveckla vårt sortiment och varumärke. Om du brinner för varumärkesbyggande, kommunikation, produktutveckling och försäljning av starka varumärken så är det här rollen för dig!

Ansvarsområden/Arbetsuppgifter
Som Channel Marketing Manager ansvarar du för att utveckla, driva och implementera varumärkesbyggande och säljdrivande aktiviteter för kaffe- och te på konsumentmarknaden i Norden, samt för export. Du ansvarar för konsumentbaserade insikter, samt utformande av reklam, PR, sortiment och design baserat på dessa insikter. Du har det fulla budget/resultatansvaret för dina varumärken på konsumentmarknaden och har personalansvar för en person. Tjänsten rapporterar till Head of Marketing Nordics för kaffe och egna varumärken. Några av de mest centrala delarna i rollen är:

• Affärsansvar för Arvid Nordquist kaffe & te på dagligvaruhandeln i Norden + export
• Utveckla kategoristrategi och sortimentsutvecklingsplan för kaffe & te i DVH
• Insiktsarbete för konsument och shopper
• Utveckla nya affärsmöjligheter inom kaffe- och te kategorierna (DVH)
• Utveckling av marknadsplan för konsumentmarknaden
• Utveckling av mediastrategi, mediaplan, kommunikationskoncept och reklamproduktion i samråd med Head of Marketing
• Leda Nordic Brand Manager Retail (direkt) och samt Projektledare för digital kommunikation och nordiska produktchefer (indirekt)
• Budgetarbete och resultatuppföljning
• Gemensamt med vår säljorganisation ta fram operativa mål som styr mot övergripande målsättning
• Reklam- & designbyråsamarbete
• Stöd till KAM och säljledningen inför och i strategiska kundmöten

Vem är du?
Du är en driven person som tar egna initiativ. Du är analytisk och drar slutsatser från research samt förutser konsekvenser. Vidare har du en hög social kompetens och förmåga att skapa nätverk både internt och externt och du trivs i rollen som presentatör och inspiratör.

Du vill fortsätta utveckla vårt varumärke för kaffe och te med passion, energi och långsiktighet. Du trivs i en kreativ och innovativ miljö. Tillsammans med teamet och med ditt helhetstänk samt förmågan att tänka ur ett långsiktigt perspektiv kring varumärke och sortiment skapar du konkreta resultat. Fokus i din roll som Channel Marketing Manager är även att vara ett bra stöd för säljledning och KAM. Vidare är det viktigt att du kan balansera mellan strategiskt varumärkesarbete och ett operativt fokus på försäljning och det affärsmässiga. Du har en förståelse för att effektiva medieval och digital kommunikation som driver resultat. Du brinner för konsumentinsikt och varumärken och vågar utmana med nya tankar och idéer. Att rollen ytterst handlar om försäljning och lönsamhet är självklart för dig och du mår bra i en utpräglat kommersiell miljö.

Du har en akademisk utbildning inom företagsekonomi/marknadsföring eller motsvarande och minst 5 till 7 års erfarenhet från marknadsroller inom snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG). Ledarskapserfarenhet, samt erfarenhet från KAM- och/eller kategorichefsroller är meriterande.

Vad kan Arvid Nordquist erbjuda dig?
Du får möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke och dess hela värdekedja, från idé till färdig produkt. Du får möjlighet att växa och utvecklas i en roll med högt fokus på både varumärke och affär. En roll som erbjuder omväxling och många kontaktytor. Tjänsten är placerad på bolagets huvudkontor i Solna.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar Arvid Nordquist tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Arvid Nordquist och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070 377 06 20 eller Anders Carlsson på 070 766 26 91.