QA Specialist, Computerized Systems

Sobi offers the opportunity to work at an international pharmaceutical company focused on specialty pharmaceuticals meeting the high medical needs of rare disease patients, and providing treatment and services to them. Our employees come from a variety of backgrounds within research, healthcare, industry and the academic sphere.

Sobi offers a unique job opportunity in a dynamic and challenging environment. The position is situated in our Quality function in Stockholm, where you will be part of a team consisting of highly professional people, who work hard and have fun on the way. Sobi has embarked on a journey to become a Global Leader within Rare diseases. Digital solutions are an integral and important building block in this journey.

As QA Specialist your goal is to deliver support and advice regarding GxP regulated computerized systems. You will have a role interfacing with all parts of the Sobi organization.

Your main work tasks will be:

• QA support to line of business for computerized systems with focus on manufacturing and laboratory systems) e.g. review and approve quality related documentations such as SOP’s, specifications, validation/qualification documents, periodic reviews, change requests, CAPAs, deviations etc.
• QA Project Support involving computerized systems, data transfer, IT related topics
• Drive and take responsibility for improvement projects as applicable
• Contributing to the ongoing maintenance and optimizing the routines for computerized system e.g. updating templates, system list, VMP and follow up the periodic review of the systems.
• Contributing to the ongoing maintenance and optimizing of Sobi´s Quality System.
• Support authority inspections and partner audits from computer compliance point of view.

Lead or participation in external audits of suppliers and supplier evaluations could be included in the responsibilities depending on your background and ambition. Additionally, you will participate in various projects across the entire organization and with many different stakeholders.

Your background

Probably you hold an Engineering or a Master´s degree in IT or Life science combined with some years of experience working in a Quality role in a GxP regulated environment. Preferably you have a background working in a similar role as QA for computerized systems or from being validation/system responsible, you can also work in a quality role within IS/IT. The position is also open for applicants with a background as QA from the pharma/medical device industry and the motivation to further develop their skills within QA for computerized systems.

In-depth knowledge of regulations/guidelines for GxP regulated systems e.g. CFR Part 11, EU GMP VOLUME 4, (Annex 11), Data Integrity and GAMP is a plus. Auditor training and/or knowledge of supplier management is also a plus.
As a person you can work independently and have an ambitious mindset. You are proactive, service minded and a profound team player. Furthermore, you possess excellent communication skills, and you master English on a professional level.

This is a unique opportunity to become part of an expanding pharmaceutical company. Sobi is currently undergoing a developmental change to becoming a global company with partners all around the world. The working environment is therefore ideal for the candidate who is looking for a job with room for both personal and professional development.

For more information:

In this recruitment Sobi is cooperating with Compass Human Resources Group. If you want more information, please contact Anders Larsson at anders.larsson@compass.se, 073-203 4691, Morgan Eilenberg at morgan.eilenberg@compass.se, 073 359 05 50 or Jens Nordqvist at jens.nordqvist@compass.se 070-145 35 69. Interviews will be held on continuous basis, so we encourage you to apply already today.

 

Länsråd

Vill du vara med och bidra till utvecklingen av ett av Sveriges vackraste län?

Det här är en roll för dig med ett brett samhällsintresse som vill vara med och utveckla Kalmar län och Länsstyrelsen Kalmar län i nära samarbete med vår nytillträdda landshövding Peter Sandwall!

 

Ansvarsområden/arbetsuppgifter

Tillsammans med landshövdingen utgör du länsledningen där ni leder och samordnar länsstyrelsens verksamhet, en verksamhet som spänner över flera verksamhetsområden. Det innebär att du dagligen arbetar med många varierande frågeställningar och arbetsuppgifter, vilket i sin tur ställer krav på att allt ditt arbete sker ur ett helhetsperspektiv för verksamhetens och länets bästa. Du arbetar ständigt för att länsstyrelsen kan möta framtidens krav på en effektiv, modern och attraktiv myndighet. Du och landshövdingen arbetar med att leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.

Som länsråd är du landshövdingens närmaste medarbetare samt ställföreträdande landshövding och representerar länsstyrelsen i många sammanhang, såväl internt som externt. Detta kräver god samarbetsförmåga, förståelse för och goda relationer med kommuner, region, näringsliv, andra myndigheter och organisationer på både lokal, regional och nationell nivå.

Rollen innebär indirekt ledarskap med ett personalansvar för tre avdelningschefer med kompetens inom tillväxt och miljö, verksamhetsstöd samt utveckling och landsbygd.

 

Vem är du?

Vi söker dig som har ett brett samhällsintresse och kunskap om beslutsprocesser i offentlig förvaltning. Du är en van ledare som visat på goda resultat i att driva kvalificerat strategiskt utvecklings- och förändringsarbete i en komplex och kunskapsintensiv verksamhet. På myndigheten tillämpas tillitsbaserat ledarskap och för att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har erfarenheter av att leda genom andra chefer på detta sätt.

Som person är du strukturerad och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer genom att främja dialog och delaktighet. Du uttrycker dig tydligt på både svenska och engelska och med god kommunikativ förmåga är du van att anpassa budskap efter olika mottagare och medier.

För att trivas i rollen och lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du delar myndighetens värdegrund och företräder staten och länet på ett professionellt och förtroendefullt sätt samt säkerställer att verksamheten drivs effektivt och resultatinriktat.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser med fördel att du bor och trivs i länet. Relevant akademisk utbildning är ett krav.

 

Vad erbjuder vi dig?

Du får möjligheten att arbeta i en kunskapsorganisation som på uppdrag av regering och riksdag arbetar med många olika sakfrågor som utvecklar och gör skillnad i Kalmar län.  Länet är under tillväxt och en hållbar utveckling genomsyrar myndighetens arbete.

Länsstyrelsens stora upparbetade nätverk ger dig en betydande möjlighet att påverka – här får du arbeta i Sveriges äldsta myndighet som spelar en mycket viktig roll i samhällets utveckling framgent!

 

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Länsstyrelsen i Kalmar med Compass. Du söker tjänsten via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. Sista ansökningdag är 3/12.

För mer information om myndigheten och rollen är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvariga konsulter Hans Jansson på 073-461 36 03 eller Bo Bengtsson på 070-971 35 50.

Anställningen som länsråd beslutas av regeringen efter anmälan av landshövdingen. Anställningen innebär säkerhetsprövning. Länsrådet förordnas i regel på 5 år med möjlighet till förlängning. Befattningen är förenad med en tillsvidareanställning på Länsstyrelsen.

  

På Länsstyrelsen i Kalmar arbetar cirka 250 engagerade medarbetare inom en mängd olika samhällsfunktioner. Tillsammans bidrar vi till hållbar utveckling, en god livsmiljö och tillväxt. Detta gör vi genom avvägningar mellan ekologi, social hållbarhet och ekonomi.

Verksamheten genomsyras av tillitsbaserad ledning och styrning samt vår värdegrund som innebär effektivitet och service, objektivitet, legalitet och respekt för lika värde. Utifrån detta vill Länsstyrelsen Kalmar län bli Sveriges bästa länsstyrelse.

Är du nyfiken på vår arbetsplats och vårt värdegrundsarbete kan du läsa mer på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/kalmar/

 

 

Clinical Program Lead

For a distinguished client, an International Biopharmaceutical Company we are recruiting a Clinical Program Lead to a highly senior strategic position to the Headquarters located in Stockholm, Sweden.

The Client have a patient centric organization with a passion to turn Science into life changing pharmaceuticals.
The organization is spanning over R&D, Manufacturing & Supply to Patient access and sales & Marketing.

We are looking for a savvy Clinical Program lead with International experience that always put the patient first.
If you are the right person, your geographical location in Sweden is secondary.

What´s critical is that you have experience and feel comfortable in leading teams in Clinical development within Pharma.
You have held a strategic clinical position and can give examples of studies where you have been the leading study architect in conjunction with the team.

Experience we are looking for

• International experience from clinical pharmaceutical development
• Led cross-functional global Clinical Teams
• Led multi-disciplinary teams including team building, negotiation and conflict resolution.
• Development of clinical strategies
• Development can be from all phases (phase 1 to 3, IV and LCM).
• Clinical Project Management:
• Coordinated clinical development plans, study design synopses and clinical parts of regulatory documents, and reviewed clinical study documents and key project management plans
• Forecasting and implementation of Budgets, resources, timelines, quality etc.
• Through team managed selection and management of external service providers for clinical program activities and deliverables.
• Led through global clinical outsourcing and working with external service providers.
• Experience of NDA/BLA and/or MAA, and clinical product support activities desired.

For more information about the position

Please contact Morgan Eilenberg at +46 733 590 550 or at morgan.eilenberg@compass.se
or Anders Larsson at +46 73 203 46 91 or anders.larsson@compass.se

All enquiries will be handled with confidentiality. If interested, please apply as soon as possible. Applications will be processed on an ongoing basis.

 

Kommunikationsdirektör

Till ledningen för SKR söker vi nu

Kommunikationsdirektör

 

Din roll

Direktören för avdelningen för kommunikation ingår i SKRs ledningsgrupp och rapporterar till SKRs VD. Personen arbetar i nära samverkan och samförstånd med övriga i SKRs politiska ledning och tjänstemannaorganisation. Du är chef för avdelningen för kommunikation som har ansvar för extern och intern kommunikation, opinionsbildning, presstjänst, kurs- och konferensverksamhet, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Avdelningen för kommunikation (KO) har i uppdrag att arbeta för att SKR:s kommunikation ska vara planerad, samordnad, enhetlig, effektiv och uppnå de syften som är avsedda att leda till ökad medlemsnytta. KO stöttar verksamheten med kompetens, stöd, rådgivning och aktiviteter inom hela kommunikationsområdet.

Avdelningen är indelad i fyra sektioner: Presstjänst, sektionen för kommunikation och opinion, sektionen för kommunikationsutveckling samt sektionen för Kontaktcenter och webb. Avdelningen består av totalt ca 60 årsarbetare.

Avdelningen har ett strategiskt och operativt ansvar för: Press- och mediaarbete, opinionsbildning och påverkansarbete, varumärket SKR, skr.se, SKR:s centrala sociala medier kanaler, internkommunikation, kurs- och konferensverksamhet, stora förbundsövergripande arrangemang, projektet Sveriges Viktigaste Jobb, konceptet Vi vässar välfärden, kontaktcenter med service för medlemmarna.

 

Ditt uppdrag

Din avdelnings uppdrag är bl.a. att stärka SKRs varumärke och pondus som företrädare och påverkare i medlemmarnas intressen, att göra andra skickliga i sin dialog och i sina framträdanden, att medverka till och ansvara för effektiv och kvalitativ medlemsdialog, att underlätta för den interna kommunikationen, att effektivisera och rikta insatserna där de gör bäst resultat – och att kunna följa upp och mäta effekten av insatser inom kommunikationsområdet.

 

Vi söker en trygg och uppskattad ledare med erfarenhet att vara chef över chefer. Du har erfarenhet av påverkansarbete, driva opinion, nå ut i media, skapa intresse för den verksamhet du företräder och öka kraften och resultatet som eftersträvas. Du har erfarenhet av att leda utveckling, projekt och stödprocesser i en expertorganisation. Du är konsultativ i ditt synsätt och har varit bra på att göra andra skickliga i att nå ut med sina budskap. Du har lyckats bygga kännedom och förtroende för en verksamhet som ska nå ut till många, verksamhet med tydlig koppling till samhällsfrågor, politiska sammanhang och media. Det är mycket meriterande om du är van att arbeta i ledning med uppdrag att utveckla verksamhet och effekten av kommunikation i publik miljö

 

För rätt person är det här ett av de större jobben inom kommunikation. Du leder en för verksamheten mycket vital och viktig funktion som ska stötta och hjälpa SKR i sitt uppdrag för medlemmarna, deras ca 1.4 miljoner medarbetare som levererar samhällstjänster och service till våra ca 10 miljoner medborgare!

SKR företräder Sveriges största sektor i flera av samhällets viktigaste frågor!

 

Mer information

För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKR i denna rekrytering. bo.bengtsson@compass.se eller +46 70 971 35 50. Sök tjänsten via länken nedan.

Vi hanterar ansökningar löpande, ansök snarast dock senast 20 november.

 

Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet verkar för medlemmarnas intressen och erbjuder stöd till verksamhetsutveckling, utbildning, rådgivning och service. SKR stärker meddlemmarna i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.

SKR har ca 500 medarbetare varav de flesta sitter i mycket trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.

Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Läs gärna mer på www.skr.se

 

Säljare – Region Stockholm/Mälardalen

Vi söker dig som vill arbeta med branschens mest kända varumärke som tillhandahåller produkter av högsta kvalitet. Vill du driva Hillerstorps tillväxt i regionen och ge konsumenter i Stockholm/Mälardalen möjligheten att köpa fantastiska utemöbler för ett skönare utomhusliv?

Din roll

Rollen är nyinrättad då Hillerstorp ser en stor potential med en tydligare närvaro i regionen. I rollen som säljare så kommer du att jobba mot fackhandel och kedjor med att främst hitta nya affärsmöjligheter men även att utveckla befintliga kundrelationer. Du kommer att ta fullt ansvar för försäljning och kundbearbetning utifrån uppsatta mål vilket övergripande innebär ansvar för:

 • Försäljning av företagets produkter (utemöbler, dynor och tillbehör)
 • Jobba för att öka marknadsandelar i Stockholm/Mälardalen
 • Hjälpa kunderna med skyltning och att skapa säljande miljöer
 • Se till att företagets mål uppnås inom ramen för ditt eget ansvarsområde
 • Driva projekt/event och demodagar tillsammans med återförsäljarna 

Vem är du

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet från försäljning av liknande produkter med goda resultat. Som person har du ett positivt och öppet sinne och en god förmåga att skapa goda och långsiktiga relationer till kunder och kollegor. Du tar dig an ditt jobb med mycket energi och med en passion för att lyckas personligen men också för att få kunden att se möjligheter som skapar ett mervärde för dem. Att fokusera på kundbehov och kundtillfredsställelse samtidigt som du sätter höga mål för dig själv och ditt distrikt är en självklarhet.

Som säljare på Hillerstorp har du en god förståelse för kundernas utmaningar, en insikt som du kan omvandla till att övertyga dem om våra idéer och produkter. Vi ser gärna att du är intresserad av design, färg och form – ett intresse du kan omsätta till inspirerande och övertygande samtal med våra kunder.

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift och har någon form av eftergymnasial utbildning. Då datorn är ditt arbetsredskap så ser vi att du är van användare av Officepaketet och något CRM system.

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar Hillerstorp med Compass. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryteringskonsulterna Anders Carlsson 070 766 26 91 eller Jens Holmberg 070 377 06 20.

Du söker via länken nedan och eftersom urvalet sker löpande så ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

Om Hillerstorp

Vi har funnits i snart 100 år. Och även om vi är Skandinaviens största tillverkare av trädgårdsmöbler har vi aldrig lämnat vår plats mitt i Småland. Enträget och nyfiket har vi sedan starten undersökt hur livet kan bli ännu bättre på utsidan, och ständigt har vi tvingats att förbättra hållbarhet, funktion och design. Vi tillverkar och levererar produkter som förgyller ditt utomhusliv. Hos oss hittar du möbler i trä, konstrotting, naturrotting, stål och aluminium, dynor i alla tänkbara storlekar och tyger, paviljonger, parasoller, dynlådor, möbelskydd och skötselprodukter, bara för att nämna några. Allt för att vi har insett att livet är härligare där ute och för att utsidan får oss att må bättre på insidan. Allt för att vi vet att det är utsidan som räknas. Läs mer på hillerstorp.se

Expert – Vatten, Miljö och Samhällsutveckling

Brinner du för hållbarhetsfrågor, älskar kranvatten och drömmer om en roll som rör sig i gränslandet mellan miljö, teknik och samhällsutveckling?

Rollen som Expert inom vatten, miljö och samhällsutveckling

Vill du påverka miljösveriges framtid och VA-Sverige specifikt? På Svenskt Vatten kommer du verka i en dynamisk miljö där du får stort utrymme och ansvar för våra nationella myndighets- och departementskontakter. Detta kombineras med nära kontakter med våra medlemmar, vilket innebär att du påverkar i en nationell/internationell kontext men med lokalt fotfäste, våra medlemmar.

Ditt arbetsfält och sammanhang

Du utgör en central aktör i Svenskt Vattens kontakter med departement och myndigheter som arbetar med miljöfrågor och samhällsplanering. Det innebär nära relationer med offentliga institutioner där du företräder våra medlemmar genom kunskap, förtroende och god förståelse för nationella beslutsprocesser inom miljöområdet.

Du kommer att representera Svenskt Vatten och dess medlemmar i flera olika sammanhang, exempelvis som expert i statliga utredningar men också på andra sätt bistå kring och påverka utformning av regler, vägledningar och riktlinjer framtagna av myndigheter med ansvar för miljö- och vattenfrågor.

Du påverkar och utvecklar de olika styrmedel som inverkar på Sveriges och våra medlemmars förmåga att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster och samhällsnytta. Du kommer även ha löpande kontakter och bygga upp nätverk med andra intresseorganisationer som vi verkar tillsammans med.

Kontakt och förståelse för våra medlemmars utmaningar och behov är centralt. Du både driver, utvecklar och medverkar i olika former av medlemsnätverk. I detta kommer du ha stora möjligheter att etablera och utveckla de strukturer och samarbeten som branschen behöver. Du skapar förutsättningar för våra medlemmars utveckling, vattnet och miljön genom ett aktivt påverkansarbete på nationell nivå

Vem är du?

Har du kanske lång erfarenhet från myndighetsarbete eller nationellt arbete och vill ta steget att nyttja dina färdigheter på ett nytt sätt i en dynamisk miljö?

Vi söker en erfaren person med genuint hållbarhetsintresse. Vi tror du har mycket god insyn i hur det offentliga Sverige styrs via sina myndigheter och departement och dess beslutsprocesser. Kanske har du erfarenhet från miljö- och vattenfrågor på policynivå. Vi tror att du arbetat på en central myndighet, departement eller på annat sätt arbetat med miljöfrågor på policynivå. Möjligen har du en naturvetenskaplig bakgrund inom relevant sakområde (vatten, miljö eller liknande) men har genom erfarenhet fördjupade kunskaper om myndighetsvärlden och departement. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext. På Svenskt Vatten får du utrymme att använda och fortsatt utveckla befintlig kunskap och kontakter på ett nytt sätt och därigenom bidra i både politik och myndighetsutveckling.

Som person är du nyfiken, modig och strukturerad.  Du är en social person med god analytisk och kommunikativ förmåga. Du kombinerar detta med stort samhällsintresse samt nyfikenhet på naturvetenskapliga och miljötekniska utmaningar. Du gillar att verka i gränslandet hållbarhet, samhällsutveckling och teknik. Vi ser framför oss en omvärldsorienterad och empatisk person med en klurig strategisk förmåga och som gärna bjuder på ett gott skratt.

Tjänsten och ansökan

Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget vid Alviks Strand i Stockholm. Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

Om Svenskt Vatten

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas. Vi vill säkra vår långsiktiga förmåga att agera både nationellt och på EU-nivå.

 

Clinical Program Leader – Interim

Location: Stockholm, Gothenburg, Malmö

Assignment: 12 months with possibility to transfer into employment

Key Responsibilities:
• Leads the cross-functional global Clinical Team and ensures delivery of all clinical program activities to agreed timelines, budget and quality.
• Coordinates, contributes to and ensure delivery of key documents such as clinical development plans, study design synopses and clinical parts of regulatory documents, and reviews clinical study documents such as study protocols, protocol amendments, study reports and key project management plans (e.g., communication, quality and risk management plans).
• Oversees the selection and management of external service providers for clinical program activities and deliverables.
• Forecasts and manages resources, budget, timelines and risks for clinical programs and ensures that all activities and deliverables are compliant with Companies SOPs, ICH/GCP guidelines and regulatory requirements.

Qualifications:
• Life science degree with experience of clinical drug development.
• Extensive experience of global strategic clinical development from all phases (phase 1 to 3, IV and LCM).
• Demonstrated ability to lead multi-disciplinary teams including team building, negotiation and conflict resolution.
• Experience of budget and resource forecast and management.
• Experience with the development of global clinical development plans.
• Experience from leading through global clinical outsourcing and working with external service providers.
• Experience of NDA/BLA and/or MAA, and clinical product support activities desired.

Personal attributes:
• A high level of proactivity, commitment, and energy.
• Strong leadership and coaching skills.
• Strong interpersonal skills with communicative and flexible attitude.
• Excellent problem-solving skills and a “can do attitude”.
• Strong individual initiative, organization skills and multi-tasking abilities.
• Strong customer-oriented mindset.
• Excellent written and oral communication skills in English.

For more information about the position
Please contact Morgan Eilenberg at +46 733 590 550 or at morgan.eilenberg@compass.se
or Anders Larsson at +46 73 203 46 91 or anders.larsson@compass.se

All enquiries will be handled with confidentiality. If interested, please apply as soon as possible. Applications will be processed on an ongoing basis.

Kommersiell Direktör

Är du en lyhörd och ödmjuk ledare med en passion för affärer och försäljning? Brinner  du för att utveckla en kommersiell säljverksamhet och att tillsammans med uppdragsgivarna sätta upp mål som ni kan nå tillsammans? Då erbjuder Sales Support dig möjligheten att ta dig an nya utmaningar i Sveriges roligaste jobb inom FMCG, rollen som Kommersiell Direktör för Sales Support Sverige.

 

Din roll som Kommersiell Direktör

Som Kommersiell Direktör har du ett övergripande ansvar för Sales Supports operativa säljverksamhet i Sverige och för relationerna med bolagets nuvarande och potentiella uppdragsgivare. Du har nationellt övergripande ansvar för 12 direktrapporterande försäljningschefer i en säljorganisation med ca 200 medarbetare. I rollen jobbar du främst inom följande områden:

 • Övergripande ansvar för driftsorganisationen
 • Ansvar för att attrahera nya uppdragsgivare och utveckla samarbetet med befintliga
 • Löpande analys av verksamheten i syfte att utveckla lönsamheten och tillväxten
 • Driva utveckling av affären, erbjudandet och organisationen i syfte att skapa en uthålligt lönsam och hållbar verksamhet

Du ansvarar för att försäljningsorganisationen presterar och levererar genom att vara nära verksamheten och genom att leda, inspirera och motivera. Tack vare ditt affärsmannaskap skapas nya och spännande möjligheter som gynnar bolaget och gör Sales Support till en långsiktigt attraktiv arbetsgivare. Rollen som Kommersiell Direktör är självklart en nyckelroll i bolaget och rapporterar till VD.

Vem är du?

Du har en akademisk utbildning inom marknadsföring och/eller ekonomi och en gedigen erfarenhet från ledande roller inom snabbrörliga konsumtionsvaror (FMCG). Du är van vid och trivs i samarbetet med internationella kunder där din erfarenhet av komplex försäljning och förhandlingar på hög nivå blir avgörande. Ditt ledarskap beskrivs som inkluderande och entusiasmerande och du är van att leda och coacha genom andra ledare. Din personlighet är utåtriktad och säljande, du är genuint intresserad av andra människor och du trivs med mycket folk omkring dig. Självklart står du för struktur, kontinuitet och uthållighet, triggas av tävlingsmoment och är fullständigt prestigelös.

Information och ansökan

I den här rekryteringen samarbetar Sales Support med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken där du registrerar dig och bifogar dina dokument. För mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070-377 06 20 eller Anders Carlsson på 070-766 26 91. Välkommen med din ansökan!

Om Sales Support

Sales Support är Sveriges ledande säljbolag med 15 säljkårer inom dagligvaruhandel, Servicehandel, Foodservice och Apotek. Vår säljorganisation är 100% fokuserade på att driva försäljning och representera våra uppdragsgivares varumärken på ett professionellt sätt i butik genom att addera värde vid varje butiksbesök. Några exempel på de över 120 varumärken vi arbetar med är Zeta, Heinz, Brämhults, Delicato, Vanish och Energizer (läs gärna mer på salessupport.se). Att arbeta på Sales Support handlar om att skapa resultat tillsammans med kollegor och uppdragsgivare. En av våra viktigaste hörnstenar är en stimulerande och rolig arbetsmiljö där vi hela tiden tränas för att utvecklas, både personligt och yrkesmässigt. Sales Support Sverige har över 200 duktiga och drivna medarbetare och omsatte 2019 232 MSEK.

 

Nordic Client Relationship Manager

This is a unique opportunity to be part of BNP Paribas Asset Management’s growth journey in the Nordic region!

 

About the role
As a Client Relationship Manager your role is to further expand and develop the portfolio of Nordic clients of BNP Paribas Asset Management (BNPP AM). You will become an important part of strong Nordic sales team focusing on major Institutional and Wholesale clients in the Nordic.

You will be backed up with a clear strategy, a genuine commitment to grow, local presence and a strong international brand. This will be a great possibility to succeed for the right candidate!

We expect the ideal candidate to give service and deepen relationships with existing as well as prospect investors, with the objective to gain market share and achieve the overall sales budget.

Our candidate will have the ability to identify prioritised prospects and develop comprehensive action plans (including account planning). Part of the role is also to analyse, discuss and share market developments and opportunities within the team and with various stakeholders from other departments.

You work in close cooperation with the marketing team to ensure improved brand recognition of BNPP AM in the Nordics.

 

Who you are
We are looking for an individual with a “hunter” mentality who is highly motivated by sales and with a proven track record of meeting or overachieving sales targets. To be successful in the role, we believe you have 7-10 years of relevant industry sales experience. You are a team player with commitment, energy and drive who thrives in an international environment.

You have the capacity to build strong relationships and an experience of successfully raising capital in the Nordic market.

You have strong communication skills and a strategic partnership mind-set with an ability to influence, negotiate and have strategic discussions with institutional investors at C-level.

Previous experience working with CRM systems, especially Salesforce, is preferred. Product knowledge in Emerging Markets, Factor Investing, Private Debt & ESG is also desirable. Master’s degree, preferably in Economics or Finance, and fluent in English and one Scandinavian language, preferable Swedish, both spoken and written is a requirement.

 

What can we offer you?
We offer you a challenging position within a dynamic and international environment, in which space for personal initiative and personal development is central.

BNP Paribas has identified the Nordic region as a strategic growth area and have been, and will continue, investing heavily in order to expand its activity in the four main Nordic countries. This is a unique chance to be part of and contribute to that journey!

In addition, we have an excellent package of primary and secondary employment conditions. Your workplace is at our office in Stockholm, Blasieholmen.

 

Interested?
BNP Paribas Asset Management co-operates with Compass in this recruitment. If you want more information about this position before submitting your application, please do not hesitate to contact Compass consultants Hans Jansson on +46 73 461 36 03 or Annika Norberg on +46 70 486 65 93. You submit your application via the link below where you attach your CV and personal letter.

 

About BNP Paribas

BNP Paribas has identified the Nordic region as a strategic growth area and have in the last couple of year significantly expanded its activity in the four main Nordic countries. We are looking to expand our Nordic market share across traditional asset categories (active, passive and quantitative) and more alternative strategies such as alternative debt, infrastructure and thematic investment solutions. BNPP AM has been a pioneer in sustainability since 2002 and established itself as a world leader in sustainable investing. BNP Paribas today employees more than 800 people in the Nordics across Asset Management & Insurance, Corporate & Institutional Banking and in Retail services to Corporate and Private Clients. BNP Paribas is the largest non-Nordic financial institution in the region and have offices in Stockholm, Copenhagen, Oslo and Helsinki. BNP Paribas ancestors have been banking companies in the Nordics since the 1890s. Read more https://www.bnpparibas-am.com/en/ 

 

Senior VA-strateg

Brinner du för vatten- och hållbarhetsfrågor och känner starkt att du vill bidra till ett mer hållbart samhälle? Har du erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor inom VA? Då ska du söka till Swecos växande team av projektledare och spetskompetenser inom VA-management i Stockholm!

 

Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Vi skapar hållbara lösningar för dagvatten, gör riskbedömningar och föreslår åtgärder för bättre skydd av vattendrag och VA-system. Våra uppdrag omfattar bland annat miljöutredningar samt analys och projektering av olika typer av VA-system. Specifikt inom VA-management erbjuder vi tjänster som berör VA-taxa, organisation & samverkan, VA-juridik, ekonomi, hållbarhet och analys av tekniska system.

 

Din kommande roll
Som senior VA-strateg och konsult på Sweco kommer du främst att arbeta som utredare och projektledare. Storleken och omfattningen på uppdragen varierar och du kommer att ha omväxlande arbetsuppgifter och flera projekt som pågår samtidigt. Uppdragen som du driver eller medverkar i kan till exempel handla om:

 • Organisationsutredningar
 • Managementfrågor
 • Beslutsstöd inför större investeringar
 • Asset Management
 • Ekonomistyrning och affärsmodeller
 • Ledningsstöd
 • Utredningar kopplade till VA-taxan
 • Stöd till dina kollegor inom dina expertområden

Rollen är ny och här får du möjligheten att tillsammans med kollegor som är erkänt vassa inom VA-frågor bygga nytt och hitta nya affärsmöjligheter. Du får med din unika kompetens möjligheten att påverka organisationen och lyfta fram de strategiska VA-frågorna. Du får verka i ett företag som väldigt tydligt jobbar med frågor om det hållbara samhället med allt vad det innebär, på Sweco gör man skillnad! Arbetsmiljön präglas av ett modernt synsätt på ledarskap och medarbetarskap med ett öppet klimat, en flexibilitet för individen och en stark gemenskap i en platt organisation med stort individuellt ansvar.

  

Vem är du

Du har ett stort intresse och engagemang för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor och vill omsätta det intresset i en affärsmässig roll. Du har en akademisk examen i exempelvis Samhällsbyggnad, Miljö/hållbarhet eller Industriell ekonomi och har jobbat minst 5 år med strategiska frågor inom VA. Du är duktig på att kommunicera och utbilda inom dina frågor på ett sätt som gör dem förståeliga och intressanta för din publik.

Som person är du positiv, orädd, driven och du tycker om att arbeta i en omväxlande miljö med nya utmaningar. Du är en prestigelös lagspelare som också är van att arbeta självständigt. Det är viktigt att du har lätt för att knyta kontakter, skapa förtroende för din person och kompetens samt är lyhörd och kan sätta dig in i våra kunders behov och utmaningar. Vi uppskattar nyfikenhet, mod att arbeta brett inom VA och viljan att planera hållbara samhällen – känner du igen dig?

 

Vad kan Sweco erbjuda dig?

Swecos fräscha och moderna Stockholmskontor ligger på Kungsholmen. På Sweco arbetar medarbetarna i team och samverkar över hela Sverige för att hitta bästa kompetens för varje uppdrag. Du kommer att få ett brett nätverk av kollegor över hela landet och möjlighet att utvecklas både personligt och kompetensmässigt inom de områden du är intresserad av.

Sweco prioriterar hållbarhet både inom uppdrag och hos deras konsulter vilket bland annat innebär att Swecos medarbetare ska må bra, ha roligt i uppdragen och ha en god balans mellan arbete och fritid. Det finns gym och motionssal på kontoret och det erbjuds olika träningspass för medarbetare under lunchen. Resande undviker man om möjligt och man satsar mycket på tekniska lösningar för digitala möten. De resor som genomförs ska helst ske med tåg, kollektivtrafik eller cykel. Givetvis är det idag absolut högsta prioritet på att minimera smittspridning och Sweco ger sina anställda full flexibilitet att arbeta på ett sätt som känns tryggt för den anställde och som är i linje med FHM:s rekommendationer.

 

Tjänsten och ansökan

I denna rekrytering samarbetar Sweco med Compass. Du söker tjänsten via länken där du registrerar dig och bifogar dina dokument. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.

 

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 17 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 20,6 miljarder SEK. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri.