Teknisk sjef

  • Norway
  • Norway/Oslo
  • Posted 9 months ago
  • Applications have closed

NorgesGruppen Eiendom

NorgesGruppen ASA er et ledende handelsforetak innenfor daglige forbruksvarer. Konsernet representerer en markedsandel på 43,2 % av dagligvaremarkedet med ca. 1800 dagligvarebutikker fordelt på blant annet kjedene Meny, Spar, Kiwi og Joker. I tillegg har selskapet ca. 900 kiosker og servicebutikker. NorgesGruppen er også en ledende aktør innen storhusholdnings- og serveringsbransjen. Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker.

NorgesGruppen Eiendom AS eier ca. 300 000 m2 næringslokaler med årlige driftsinntekter på ca. MNOK 385 og forvalter 2 500 leiekontrakter for ca. 1.100.000 m2 næringsareal i leiemarkedet. For mer informasjon, se norgesgruppeneiendom.no

Til nyopprettet stilling ved selskapets hovedkontor på Skøyen søkes:

Teknisk sjef

bygningstekniske installasjoner

NorgesGruppen Eiendom fokuserer på gode fremtidsrettede bygg og vektlegger miljø og bærekraft. Selskapet har mange spennende eiendommer med næringslokaler og bolig som skal forvaltes og utvikles.

Vi styrker kompetansen innen komplekse bygningstekniske anlegg, og ansetter Teknisk sjef til Forvaltningsavdelingen.

Stillingen rapporterer til Eiendomsdirektør.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Yte teknisk støtte til eiendomssjefer og sikre at anleggene utnyttes optimalt
  • Delta aktivt i å utvikle eksisterende eiendomsportefølje innen fagområdet energi & miljø
  • Være rådgiver innen bygningstekniske installasjoner i prosjekterings- og byggefasen av nye nærings- og boligbygg
  • Arbeide for at konsernet bruker innovativ og fremtidsrettet teknologi innen bygg og eiendom
  • Støtte prosjektavdelingen med teknisk kompetanse, bistå med kontrahering av teknisk installasjoner og oppfølging av entreprenører
  • Ansvar for å sikre best mulig overgang fra prosjekt til drift med færrest mulige feil på tekniske anlegg og installasjoner

Aktuelle kandidater har utdannelse på masternivå og flere års relevant arbeidserfaring. Solid kompetanse innen byggetekniske fag og bygningstekniske installasjoner er nødvendig. Kunnskap om miljøvennlige bygg, nye bygningsmaterialer, lover og forskrifter, samt nye digitale løsninger innen området er også relevant. Du må ha erfaring fra å håndtere digitale bygningstegninger, og forstå komponentene og sammenhengene i et SD-anlegg.

Kandidater med ingeniørutdannelse og sterk kompetanse innen fagområdet kan også være aktuelle for stillingen.

Vi ser etter en selvstendig og initiativrik person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Som person har du analytisk legning med god prosessforståelse og interesse for faget.

Rette kandidat vil ha stor påvirkning på innholdet i stillingen, i et selskap der miljø og bærekraft står sentralt.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 93440805.

Søknad med CV sendes innen 20. november 2020 via søknadslinken under