Partner

Compass Human Resources Group AS

Compass Human Resources er det nordiske alternativet i markedet innen rekruttering og search. Vi har kontorer i Danmark, Sverige, Finland, England og Norge. Compass Human Resources Group ble etablert i Norge i 1987, og er en av de ledende og mest erfarne aktørene innenfor området search & selection til norsk næringsliv. Ved siden av rekruttering jobber vi med ledervurderinger og Management Due Diligence. Vår erfaring teller langt over 100.000 intervjuer på tvers av bransjer. Våre kunder strekker seg fra noen av de mest kjente internasjonale selskaper til nasjonale små og mellomstore selskaper samt statseide foretak og direktorat. Vi er i dag til sammen 12 personer, konsulenter og researchere i Oslo. Se gjerne våre hjemmesider www.compass.no.

PARTNER

Compass Human Resources kjennetegnes ved erfarne konsulenter, effektiv research, høy faglig integritet og godt kvalitetssikrede systemer og prosesser. Vi tilstreber å utvikle et så nært samarbeid med våre oppdragsgivere at vi betraktes som en strategisk partner – med fokus på human kapital – som et ledd i kundens arbeid med å nå egne mål.

Vi opplever at Corona-situasjonen gir oss interessante markedsutsikter og vi ønsker derav å styrke laget i Norge med en mulig ny partner. Vi søker en ny partner som har ambisjon om å bidra til å utvikle Compass i Norge videre. Rett kandidat har høyere formell utdanning, er kommersiell, dedikert, strukturert og kvalitetsorientert. Videre har du et ønske om å tre inn på eiersiden hos en etablert aktør i markedet.

Vår målsetting å rekruttere flere kvinner til Compass Human Resources, og vi oppfordrer derfor spesielt kvinnelige konsulenter fra bransjen til å søke eller ta kontakt.

Ønsker du mer informasjon eller en uforpliktende samtale, ta kontakt med Partner Anne Qvenild på telefon +47 977 23 235 eller Managing Partner Bjørn Erik Graff på telefon +47 970 55 587.