Erfaren Miljöjurist och juridiskt ansvarig

Erfaren Miljöjurist och juridiskt ansvarig

Svenskt Vatten

Brinner du för juridikens roll i en hållbar samhällsutveckling?

Om Svenskt Vatten

VA-branschen är under förändring och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering, omvärldsläget, affärsutveckling och nya regleringar är några av drivkrafterna. Förändringsfönstret står öppet och branschen har chans att på allvar bidra till en hållbar samhällsutveckling. Juridiken utgör tillsammans med andra styrmedel ett avgörande instrument för en sådan utveckling.

Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

Ditt sammanhang på Svenskt Vatten

Vårt mål är att vara en stark aktör och pådrivare för en hållbar samhällsutveckling. Våra huvudsakliga arbetsområden är policyutveckling, forskning, medlem och kunskapsöverföring. Du kommer till en dynamisk miljö där påverkan på lagstiftning och politik, forskning, kunskapsförmedling och kommunikation står i fokus.

Svenskt Vatten har bred ämnesexpertis inom alla dessa områden och fördelar sig på tre enheter. (Vattentjänstenheten, Kommunikationsenheten och Ekonomienheten). Du utgår från Vattentjänstenheten tillsammans med erfarna personer med stark motor inom sina sakområden (juridik, miljö, teknik, vatten och policyutveckling).

Hos oss utgör omvärlden en stark faktor. Samverkan med andra intressenter och våra medlemmar är två viktiga ingredienser.

Våra två nuvarande jurister testar vingarna med eget bolag, kul tycker vi! Men det innebär också att vi söker två nya jurister som vill utveckla framtidens hållbara samhälle och VA-branschen tillsammans med oss.

Rollen som jurist – Gemensamma grunder

Svenskt Vatten anställer två jurister varav du har långtgående erfarenheter inom miljöjuridik och förväntas ta det övergripande ansvaret för juridiska frågor på Svenskt Vatten.

Tillsammans bildar ni den samlande kraften för juridisk tolkning och utveckling av lagstiftning som rör branschen. Ni delar intresset och kunskap gällande miljölagstiftning. Ni följer utvecklingen av praxis och påverkar utformningen av kommande lagstiftning och tillämpningen av befintligt regelverk.

Du agerar i flera externa sammanhang. Det kan vara som expert i statliga utredningar och på andra sätt bistå/påverka myndigheterna när de utformar föreskrifter och vägledningar inom miljö, tillsyn, säkerhet och vattenfrågor.

Samarbete med berörda departement, myndigheter och andra organisationer är viktiga för oss. Eftersom Svenskt Vattens medlemmar och partners finns i hela Sverige och till viss del Norden och EU, så förekommer resor.

Svenskt Vattens har en roll som kunskapsförmedlare till sina medlemmar och du kommer medverka och utveckla våra juridiska utbildningar, konferenser och seminarier.

Det pågår ett ständigt medskapande och en arbetsvecka sträcker sig mellan lokala medlemskontakter och juridiska knäckfrågor på EU-nivå. Vår samlande förmåga till problemlösning och utveckling är central och du står för det juridiska perspektivet.

Din Roll som erfaren jurist

Du förväntas ta det övergripande juridiska ansvaret på Svenskt Vatten. Du har långtgående erfarenhet från arbete med miljölagstiftning.
Exempel på arbetsinnehåll

  • Juridiskt ansvarig på Svenskt Vatten
  • Följa och driva rättsutvecklingen inom miljöområdet
  • Juridisk vägledning och utbildningar för våra medlemmar
  • Driva utvecklingen av branschtolkningar och standards
  • Strategiskt och taktisk medverkan till policyutveckling inom branschen
  • Leda och utveckla vårt nationella juridiska medlemsnätverk
  • Expert i statliga utredningar och myndigheternas föreskriftsarbete
  • Medverka i påverkansarbete på EU-nivå
  • Omvärldspaning

Dina specifika ansvarsområden och uppgifter kommer formas i dialog.

Din bakgrund

Du har ett stort intresse och engagemang för miljöfrågor och samhällsfrågor. Du har juridisk kandidatexamen och minst 10 års arbetslivserfarenhet inom området. Du har förvärvat god erfarenhet från miljöjuridiskt arbete, arbete med tillståndsprocesser, domstol eller kommunaljuridiskt arbete. Du bör ha erfarenhet från samarbete med myndigheter eller organisationer nationellt eller internationellt. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk och kontakter som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext.

Du besitter en god förmåga att formulera dig i skrift på ett sätt som även är lätt att förstå för lekmän och du har en pedagogisk förmåga som gör dig till en bra utbildare och god kommunikatör i juridiska frågor.

Vem är du / Dina egenskaper

Som person är du kommunikativ, strukturerad och handlingskraftig. Du har ett prestigelöst och avväpnande förhållningssätt som skapar trygghet för din omgivning. Du är snäll och tydlig. Vi ser framför oss en empatisk och kommunikativ person med ett starkt patos för hållbarhet. Du mår som bäst när det finns stora mängder glädje, mod och tillit.

Skratta bör man – annars dör man!

Tjänsten och ansökan

Vi tänker att du utgår från vårt trevliga kontor i Alvik, Stockholm.
Läs gärna mer om oss på www.svensktvatten.se

I den här rekryteringen jobbar Svenskt Vatten tillsammans med Compass.  Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Svenskt Vatten och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070 377 06 20.