Prosjektleder kategori/innkjøp

 • All
 • Norway/Oslo
 • Opslået for 7 måneder siden
 • Ansøgninger er blevet lukkede

Hjemmeside NorgesGruppen

NorgesGruppen ASA er et av Norges største selskaper og landets største handelsvirksomhet. Konsernets aktiviteter dekker i hovedsak daglige forbruksvarer, som detaljist, grossist og i merkevareindustri. Våre kjedekonsepter KIWI, MENY, SPAR, Joker, Deli de Luca, MIX og Jafs tilbyr mat- og drikkevarer fra hele spekteret av store internasjonale leverandører til norske lokale leverandører, gjennom over 1800 dagligvarebutikker og 800 kiosker. Selvstendige kjøpmenn utgjør en viktig del av NorgesGruppen, og mer enn 1000 dagligvarebutikker og 700 kiosker er eiet av private kjøpmenn. Vårt mål er å gjøre morgendagens handel billigere og bedre, inspirere til gode matopplevelser, og bidra til grønne og sunne valgmuligheter.

Konsernområdet Kategori/Innkjøp har ansvaret for alle leverandørprosesser, innkjøpsbetingelser, samt styring av sortiment for NorgesGruppens kjeder og kunder innen dagligvare-, servicehandel- og serveringsmarkedet.

Prosjektleder

kontinuerlig forbedring – prosessoptimalisering – kategori/innkjøp

Du vil bli en del av prosjektteamet i kategori/innkjøp som består av 6 prosjektledere som har erfaring fra ulike konsulenthus og fra dagligvarebransjen. Prosjektavdelingen har ansvar for større kommersielle og strategiske prosjekter, men ser et økende behov for prosjekter av mer operativ karakter. Vi søker derfor en prosjektleder til å styrke vårt søkelys på kontinuerlig forbedring. Vår nye prosjektleder vil være ansvarlig for å lede prosjekter i grensesnittet mellom det operasjonelle og kommersielle.

Ansvarsområde

Som prosjektleder i NorgesGruppen kategori/innkjøp vil du arbeide med å videreutvikle standarden for hvordan dagligvarebransjen opererer. Du blir ansvarlig for komplekse prosjekter på tvers av verdikjeden, der du vil arbeide tett med NorgesGruppens selskaper og aktører i leverandørindustrien. Hovedfokus vil være på prosessoptimering, styrke samhandling og konkrete produktrelaterte tiltak som bidrar til å redusere kostnader i verdikjeden. Du vil bli helt sentral i vårt ønske om å legge til rette for bedre samhandling mellom butikk, kjedekontor, Kategori/ Innkjøp, ASKO og leverandør

Eksempler på aktuelle prosjekter og fokusområder:

 • Emballasjeoptimalisering; redusere luft, mer miljøvennlige alternativer og sikre mer kommersiell og salgsklar emballasje
 • Videreutvikle prosesser knyttet til sortimentsendringer – bedre inn- og utfasing av produkter
 • Deling av informasjon med leverandører – eks. prognoser på nyheter
 • Bedre utnyttelse av eksisterende og nye IT-løsninger i verdikjeden

Ønsket kompetanse:

 • Erfaring fra handel eller FMCG-leverandør med prosjekt- og endringsledelse på strategisk og operasjonelt nivå. Gjerne fra dagligvarebransjen
 • Erfaring fra konsulenthus med en operativ profil på prosjekter
 • Erfaring som operativ prosjektleder i prosjekter med bred faglig deltagelse og med aktører fra hele verdikjeden
 • Endringsledelse
 • Prosessoptimalisering – erfaring med Lean
 • Relevant høyre utdanning

Vi søker kandidater som:

 • Har stor gjennomføringskraft og evne til å realisere potensialet i prosjekter
 • Kan kombinere operative og detaljerte problemstillinger med et overordnet perspektiv
 • Gjør presise analyser som fundament for langsiktige endringer
 • Er interessert i IT og hvilke muligheter som finnes gjennom bedre systemstøtte
 • Er selvstendig og med evne til å samarbeide godt på tvers av nivå og forretningsområder
 • Er i stand til å lede prosjekter/initiativ av varierende størrelse, med ulike problemstillinger
 • Trives i skjæringspunktet mellom en prosjekt- og linjestilling

Vi tilbyr:

 • Spennende prosjekter i en organisasjon hvor utvikling og kontinuerlig forbedring skal være sentralt
 • Påvirkningsmulighet og ansvar fra analyse til gjennomføring og resultater
 • Gode karrieremuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser

For mer informasjon og videre dialog, kontakt Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805, alternativt kategoriutviklingsdirektør i NorgesGruppen Martin Aannestad: martin.aannestad@norgesgruppen.no mobil: 951 05 773.

CV og søknad sendes via søknadsknappen

Søknadsfrist: snarest