Prosjektutvikler

Sporveien

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss ble det i 2018 gjennomført 275 millioner enkeltreiser.
Konsernet har om lag 3800 ansatte og en omsetning på 4,9 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sentralt i Sporveiens strategi ligger satsningen på utvikling og forvaltning av eiendom. Sporveien eier eiendommer og bygningsmasse rundt flere store knutepunkt, og gjennom aktiv oppfølging er det et ønske å utnytte det potensialet dette innebærer. I tillegg eier, utvikler og leier Sporveien ut infrastruktur for bussdrift til Ruter AS gjennom selskapet Bussanlegg AS(BA). Selskapets sju bussanlegg har en samlet kapasitet til parkering, service og vask til over 500 busser. Kollektivtrafikken vokser, og elektrifiseringen av bussparken krever mer areal til nettstasjoner og ladeutstyr. Behovet for ny basekapasitet for buss i Oslo er derfor høyt. Nye kjørekontrakter for busstrafikken vil medføre at det blir flere busser, renere busser og busser i ulike størrelser.

Eiendomsavdelingen til Sporveien består i dag av 6 ansatte, hvor én er permanent utleid til Bussanlegg AS. I tillegg har BA 2 ansatte innleid fra Ruter for å ivareta selskapets forpliktelser.

 

PROSJEKTUTVIKLER

EIENDOMSUTVIKLER MED KUNNSKAP OG ERFARING FRA TIDLIGFASE

Sporveien besitter mange spennende og sentrale eiendommer med et stort utviklingspotensial. Vi skal fremskaffe moderne infrastruktur for bussdrift og tilrettelegge for fossilfrie busser og kapasitetsøkning. Videre skal vi arbeide aktivt for å optimalisere fremtidig samfunnsmessig nytte og kommersielle muligheter i eksisterende og nyervervet eiendomsportefølje.

Du får ansvar for måloppnåelse, økonomi og fremdrift for egne prosjekter i utviklingsfasen.

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere organisasjonens behov for eiendommer og kapasiteter
 • Samhandling med Ruter AS for å møte langsiktige og strategiske behov for ny og endret anleggskapasitet for buss
 • Beskrive muligheter og ideer for utnyttelse av eksisterende portefølje, samt fremme eventuelle behov for erverv av ny eiendom
 • Etablere prosjekter og lede arbeidet med å utvikle overordnet konsept- og byggeprogram
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i utviklingsfasen
 • Kontrahere rådgivere og lede arbeidet med reguleringsprosesser og myndighetskontakt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse innen bygg, anlegg, eiendom, arkitektfag, jordskifte eller tilsvarende
 • Erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase fra byggherre/eiendomsutvikler/rådgiver
 • Kunnskap om reguleringsprosesser og planprosesser og gjerne noe erfaring med myndighetskontakt
 • Noe erfaring med kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav

Personlige egenskaper:

 • Resultat- og løsningsorientert, og tar initiativ til utvikling og forbedring
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evner å formidle planer og prosjekter på en enkel og forståelig måte
 • Selvstendig, tar ansvar, har gjennomføringsevne og er en pådriver for fullføring av oppgaver og leveranser
 • Nøyaktig og etterrettelig, med stort fokus på kvalitet og effektivitet

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25).
Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Jonny Arnesen på telefon 924 96 992 eller Johnny Aastad på 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt.