Sekretariatschef

Augustinus Fonden 

Spændende nyoprettet stilling med ledelsesansvar.
Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond med to hovedaktiviteter: støtte til almennyttige indsatser samt ejer- og investeringsvirksomhed.  Det operative ansvar for Fondens almennyttige filantropiske aktivitet er placeret i selve Augustinus Fonden, mens forvaltningen af aktiver og investeringer er placeret i det fuldt ejede datterselskab Chr. Augustinus Fabrikker.

De to enheder – Fonden og Selskabet – har fælles adresse i det centrale København, fælles ledelsessekretariat og fælles økonomifunktion. Kendetegnede for organisationen er en effektiv arbejdsplads med 18 medarbejdere, gode arbejdsforhold samt et åbent og imødekommende samarbejdsklima.  Ledelsessekretariatet skal nu styrkes med en Sekretariatschef i en stilling, der har mange dimensioner – og som spænder fra ledelse til en eksekverende og hands-on tilgang.

Som Sekretariatschef refererer du til de to administrerende direktører og du får en bred rolle, hvor du arbejder på tværs af Fonden og Selskabet – og i øvrigt har et tæt samarbejde med Økonomichefen. Som en del af organisationens ledelse deltager du aktivt i at udvikle organisationen, de fælles opgaver og i proaktiv udvikling af den samlede organisations digitale administration til støtte for Fondens og Selskabets samfundsmæssige placering og relationer til omverdenen.

Udover ledelsen af det fælles ledelsessekretariat med 4 medarbejdere omfatter dit ansvarsområde:

  • Generel administration – herunder fortsat udvikling af journalisering, fondssystem, sagsstyring, afrapportering af fondstilskud etc.
  • Servicering af direktion i Fonden og Selskabet.
  • Bestyrelsesbetjening i Fonden.
  • HR, personalepolitik og arbejdsmiljø.
  • Compliance, governance og public affairs.
  • Kvalitetssikring af alle forretningsgange og formalia i organisationen.
  • Projektledelse af diverse udviklingsprojekter – eksempelvis udbygning af organisationens administrative og digitale infrastruktur.
  • Generel mødeafvikling og servicering i hele organisationen.
  • Nye opgaver i takt med organisationens generelle udvikling.

Proaktiv og udviklingsorienteret profil, der kan eksekvere og servicere.
Din uddannelsesmæssige baggrund er på Master/kandidatniveau – eksempelvis cand.scient.pol., cand.scient.adm., cand.jur. eller lign.

Dine erhvervsmæssige erfaringer er min. 5 år, hvor du har oparbejdet erfaringer med nogle af de ovenfor nævnte opgaver fra eksempelvis ministerier/styrelser, interesse- og brancheorganisationer, fonde – alternativt kommercielle virksomheder. Du vil med fordel have prøvet kræfter med lederrollen, og qua dit digitale mind-set og tilgang har du erfaring med at styre og effektivisere forskellige forretningskritiske projekter/processer. Desuden har du arbejdet med analyse og strategiudvikling. Ord som proaktiv, handlekraftig, ansvarsbevidst, velorganiseret, politisk og strategisk tæft, organisatorisk talent, analytisk, kvalitetsbevidst, serviceminded og evnen til at bevare roen i pressede situationer er kendetegnende for dig.

Interesseret? Så send din ansøgning senest søndag d. 27/9-2020.
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Anita Blinkenborg på mail: ab@compasshrg.com eller Partner Ib Sørensen på mail: is@compasshrg.com. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Fonden og Selskabet
Augustinus Fonden er en erhvervsdrivende fond, hvis formål er at virke for almenvelgørende og humane, kunstneriske, videnskabelige eller deslige formål. Hvert år modtager og behandler vi ca. 5.000 ansøgninger og uddeler ca. 300 mio. kr. inden for fondens støtteområder. Ca. 80 % af fondens støtte går til Kunst & Kultur.

 Chr. Augustinus Fabrikker forvalter aktiver og investeringer for i alt ca. 30 mia. kr. og er ejer af 16 legacy og strategiske virksomheder, som rummer en bred vifte af industrier. Blandt ejerskaberne er Jeudan, Royal Unibrew, Tivoli, Gyldendal, Fritz Hansen, Kurhotel Skodsborg og Scandinavian Tobacco Group. Afkastet på Augustinus Gruppens samlede finansielle aktivitet var i 2019 4,2 mia. kr. Selskabet er dermed en i dansk sammenhæng betydende ejer og investor. Du kan læse mere på www.augustinusfonden.dk og www.augustinusfabrikker.dk.

Ansøgningsfrist: Senest søndag d. 27/9 – 2020
Arbejdssted:
København
Reference: 2008.163
Virksomhed: Augustinus Fonden

Kontakt: