Spesialrådgiver forhandling

  • Norway
  • Norway/Oslo
  • Opslået for 3 måneder siden
  • Ansøgninger er blevet lukkede

Hjemmeside Delta

Delta skaper balanse i arbeidslivet

Delta organiserer nærmere 90 000 medlemmer og er den klart største arbeidstakerorganisasjonen i YS. Våre medlemmer jobber innenfor offentlig tjenesteyting og deres oppgaver spenner fra helse og omsorg til forvaltning og drift av en rekke statlige, kommunale og private tjenester. Våre medlemmer skaper velferd i landet vårt.

Vi søker nå

Spesialrådgiver forhandling

 

Vi i Delta er opptatt av god dialog og reelle forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det gjelder både lokalt på arbeidsplassen og i sentrale forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Vi mener den norske modellen er den beste metoden for å løse arbeidslivets utfordringer. Vår nye spesialrådgiver får en sentral rolle i dette viktige arbeidet.

Delta organiserer medlemmer innen flere sektorer og tariffområder. Som spesialrådgiver blir du en del av forhandlingsavdelingen med ansvar for forhandlinger, samt forvaltning og utvikling av våre tariffavtaler.

Vår nye kollega ivaretar medlemmenes interesser i sentrale tarifforhandlinger og jobber for å sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for våre medlemmer. Du jobber med saksbehandling av tvister og rettsspørsmål. Sentralt i stillingen er rådgivning og opplæring til rådgivere ved våre regionkontorer og tillitsvalgte.

Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning på bachelor- eller masternivå, gjerne innen jus, samfunnsøkonomi eller lignende. Kompetanse innen arbeidsrett er helt nødvendig, og det er et er en fordel om du har erfaring fra tarifforhandlinger og saksbehandling. Gode digitale ferdigheter er essensielt. Du har gode kommunikasjons- og formidlingsevner, både skriftlig og muntlig. Det er til tider hektisk, så du må kunne jobbe godt under press både i team og på egen hånd.

Vår nye kollega deler Deltas visjon om å skape balanse mellom individuelle og kollektive behov, mellom arbeid og fritid, mellom privat og offentlig sektor, mellom kvinne og mann, samt mellom ung og gammel. I et arbeidsliv i balanse er det rom for alle og man tar vare på alle uavhengig av bakgrunn, livsfase eller situasjon.

Hos oss møter du et faglig sterkt og engasjerende arbeidsmiljø hvor du får varierte og utfordrende arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling. Det er selvsagt med tariffavtale og konkurransedyktig lønns-, forsikrings- og pensjonsordning. Vi holder til i lyse og moderne lokaler i Oslo sentrum. I Delta jobber 104 ansatte fordelt på hovedkontoret i Oslo og seks regioner. Se mer på www.delta.no.

For eventuelle spørsmål, kontakt Anne Marit Heber Nærby i Compass Human Resources på 924 49 114. Søknad med CV sendes via søkeknappen snarest og senest innen 31. januar. Alle søknader behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver. Søknader behandles fortløpende.

Delta skaper balanse i arbeidslivet.