Ajankohtaista

Irtisanomissuojan uudistus

Uusi irtisanomislaki – yrityksen pelastava enkeli vai karhunpalvelus?

Hallituksen kaavailemat kevennykset työntekijöiden irtisanomissuojaan ovat olleet tämän syksyn kihelmöivä aihe työmarkkinakeskustelussa. Sanan säilä on sivaltanut hallituksen ja palkansaajajärjestöjen välillä, työtaistelutoimia on aloitettu ja luottamusta hallituksen työllistämispolitiikkaan mittautettu. Kaiken hälinän keskiössä ovat pienet yritykset, joiden kasvua hallitus haluaa irtisanomisen helpottamisella vauhdittaa. Sen tavoitteena on, että alle kymmenen hengen yrityksissä henkilöperusteista irtisanomissuojaa höllennetään.

Mitä kiistelty lakiesitys käytännössä yritysten kannalta tarkoittaa? Tarkkaan uudistuksen vaikutuksia ei voi ennustaa, mutta sitäkin enemmän arvioita ja näkemyksiä on ristiriitaisesta aiheesta esitetty. Olemme Compassilla seuranneet keskustelua tiukasti, ja kokosimme yhteen yritysten kannalta kiinnostavimmat kysymykset.

Irtisanominen on nykyään liian vaikeaa?

Yrittäjien edustajat ovat tuoneet esiin, kuinka pieleen mennyt rekrytointi voi koitua firmalle kalliiksi. Varsinkin pienissä yrityksissä virhe voi pahimmillaan asettaa koko toiminnan vaakalaudalle. Pienissä yrityksissä voi olla myös vaikeaa löytää rekrytoidulle talon sisältä muuta työtä, mikäli hän osoittautuu epäsopivaksi valittuun tehtävään. Palkansaajajärjestöjen mielestä kuuden kuukauden koeajan pitäisi riittää selvittämään työntekijän sopivuus.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen saa irtisanoa vain ”asiallisesta ja painavasta syystä”.

Kuinka vaikeaa henkilöperusteinen irtisanominen sitten nykyään on? Irtisanomissuojan mukaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Henkilökohtaisiin syihin perustuvassa irtisanomisessa tällainen syy voi olla esimerkiksi työntekijän velvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti tai työntekoon liittyvien ominaisuuksien olennainen muuttuminen. Irtisanomisen syy ei saa olla syrjivä eikä tasapuolisen kohtelun vastainen.

Mitä näiden perusteiden keventäminen tarkoittaa? Työministeri Jari Lindströmin mukaan jatkossakaan “pärstäkertoimella irtisanominen” ei olisi mahdollista. Sen sijaan uudistus helpottaisi työntekijän irtisanomista, jos hän esimerkiksi myrkyttää työpaikan ilmapiirin tai ei pysty suoriutumaan tehtävistään.

Pienet yritykset työllistäisivät enemmän, jos irtisanominen olisi helpompaa?

Virherekrytointien pelko voi saada yritykset panttaamaan rekrytointipäätöksiä. Lokakuun alussa julkaistun Yrittäjägallupin mukaan 60 prosenttia 2-9 hengen yrityksistä työllistäisi enemmän, mikäli henkilöperusteinen irtisanominen olisi helpompaa. Yksinyrittäjistä rekrytointeja lisäisi joka kolmas. Toisaalta on huomautettu, että myös irtisanomisten määrä lisääntyisi niiden helpottamisen jälkeen.

Koska liikettä tulee molempiin suuntiin, uudistuksen vaikutuksia kokonaistyöllisyyden paranemiseen on pidetty epäselvinä. Tämä tulee ilmi esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön tilaamista selvityksistä.

Uudistus nopeuttaisi pienten yritysten kasvua?

Selvemmältä sen sijaan näyttää, että irtisanomiskynnyksen madaltaminen voisi lisätä työntekijöiden ja sitä kautta yritysten tuottavuutta. Tätä mieltä ovat olleet useat ekonomistit, vaikka täyttä yksimielisyyttä asiasta ei luonnollisesti ole. Yritysten tuottavuuden kasvulla on pitkällä aikavälillä merkittäviä vaikutuksia myös talouskasvuun.

Hallituksen tavoitteena on vauhdittaa pienyritysten kasvua. Joidenkin näkemysten mukaan irtisanomissuojan keventämisen ulottaminen vain tietyn kokoluokan yrityksiin saattaa toimia “epäkannustimena”. Tämän ajatuksen mukaan pieni yritys saattaisi vältellä henkilöstömäärän kasvua, jottei joutuisi tiukemman irtisanomissuojan piiriin. On kuitenkin oletettavaa, että kasvuhakuinen yritys ei rajoita kasvuaan yksinomaan tästä syystä.

Ajaako uudistus yritykset eriarvoisiin asemiin vai säilyykö tasapaino?

Irtisanomislain rajaaminen yrityksen koon mukaan lisää epätasa-arvoa?

Jos työntekijän irtisanomissuoja on erilainen alle kymmenen ja yli kymmenen hengen yrityksissä, ne ovat pakostakin erilaisessa asemassa. Samoin niiden työntekijöitä laki kohtelee eri tavoin. Toisaalta jo tällä hetkellä esimerkiksi yt-laki erottelee yritykset koon mukaan. Lakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Irtisanomislain uudistus on omiaan lisäämään pienissä yrityksissä työskentelevien turvattomuutta. Toisaalta tutkimustieto antaa viitteitä siitä, että irtisanomissuojan heikentäminen voi parantaa esimerkiksi nuorten, syrjäytyneiden ja muiden marginaaliryhmien työllistymistä.

Haluaako kukaan enää pieneen yritykseen töihin, jos uudistus toteutuu?

Eri tahot ovat esittäneet huolen siitä, miten irtisanomislain uudistus vaikuttaisi pienten yritysten vetovoimaan. Nappiin osuva rekrytointi on pienissä yrityksissä vähintään yhtä tärkeää kuin suurissa, usein pienempien resurssien vuoksi vielä tärkeämpää. Tämän vuoksi niiden on myös pystyttävä houkuttelemaan laadukkaita hakijoita, joiden joukosta tehdä valinta. Kun potkut uhkaavat pienessä yrityksessä herkemmin, kääntyvätkö parhaat osaajat turvallisemman eli isomman vaihtoehdon puoleen?

Tätäkin on vaikea ennustaa. Vastaus riippunee osin hakijan orientaatiosta. Toiset arvostavat isoihin yrityksiin liitettävää pysyvyyttä, vakautta, riittävämpiä resursseja ja suuren organisaation mukanaan tuomaa arvostusta. Pienissä yrityksissä työnhakijoita taas saattaa houkuttaa ajatus joustavuudesta, yhteishengestä ja jatkuvasta kehittymisestä.

Irtisanomislain uudistamisen puolestapuhujat ovat esittäneet, että kun rekrytoinnin riskit vähenisivät, pienet yritykset uskaltaisivat herkemmin laittaa hakuun uusia, mielenkiintoisia tehtäviä. Erityisesti nuoret sukupolvet rankkaavat mielekkäät työtehtävät korkealle unelmatyöpaikkaansa määritellessään.

Toiseen suuntaan vetovoiman vaakaa saattaa painaa luottamus omaan tulevaisuuteen pienessä yrityksessä. Työolobarometrin mukaan pienyrityksissä työskentelevät ovat kaikkein varmimpia työpaikkansa säilymisestä. Nähtäväksi jää, onko irtisanomislain uudistamisella merkittävää vaikutusta tähän.

Mikäli työntekijät alkavat irtisanomisuhan vuoksi karsastaa pieneen firmaan hakeutumista, kasvaa yrittäjän paine toimia vastuullisena työnantajana. Tällä ilmiöllä taas voi sanoa olevan kaiken kaikkiaan positiivisia vaikutuksia työelämään.

Göran Hernberg

Managing Director
Compass HRG Suomi

I made use of Compass for recruitment of leaders and director level assignments. Every time they’ve shown valuable insight in terms of understanding my business and have been able to pinpoint the right skills for my business. Their recruitment process is effective and thorough, and they always check all requirements before beginning the process, so no time is wasted. The consultants used their exclusive network to find very qualified candidates and my personal consultant was able to honestly recommend who he saw as the right candidate for the job. It is this sense of trust and honesty that I really appreciate.

Anne SchwartzSenior Director, Product Supply - ALK

We’ve been cooperating with Compass for more than 20 years – the sheer number of years speaks for itself. They’ve always listen to our expectations and deliver what’s needed from specialist to VPs.

Anneli KarhulaSenior Vice President, Human Resources - Metsä Group

Compass was very eager to solve the task at hand. Their tone was welcoming and friendly, and they made me feel safe and well taken care of. This created a down-to-earth atmosphere in which we could discuss matters in a friendly, honest and open manner. Compass is a professional and highly competent recruitment company that I’ll recommend to everyone.

Lina ÅkessonTender and Contract Specialist - Medtronic

We’ve really profited from using Compass during the last couple of years. They’ve shown great understanding of my company and its needs when finding the right candidates. I experienced great sparring and met some very qualified candidates with impressive skillsets – a difficult wish to fulfil. We see Compass as a strategic and close partner in supporting our HR department in the years to come.

Anders GramCEO - Würth Industri Danmark A/S

Compass invested precious time in getting to know everything about my business, its DNA and its strategy. Both the consultant and researcher were very thorough and sketched a clear picture of the desired candidate. As a result, I was presented with a variety of very good candidates and given the support needed to confidently select the right one.

Annemette BolsVice President, Human Resources - Leman

Compass has proved to be an efficient and professional partner through the last ten years. They immediately understood the culture of Eltel and presented us with many good candidates, resulting in many excellent recruitments.

Juha LuusuaCEO - Eltel Networks Finland & President, Power Distribution and Baltic

Compass is very structured in their approach to recruitment. They were very fast when giving feedback and demonstrated a very professional attitude towards every task and challenge throughout the process. I give them my best recommendations.

Peter LundinGeneral Manager, Nordics – Nikon

Our experience with Compass proved to be very fruitful and satisfying. They kept a steady focus on the task at hand throughout the process, and I’d like to stress the unique quality of their communication with us.

Christian DubberödDirector Finance & Controlling - Ascom Wireless Solutions, Nordic

The cooperation between IFS Finland and Compass started in 2003. Since then, Compass has helped IFS Finland in most of its external recruitment processes, including the recruitment of consultants and administrative employees.

Tapani PohjonenCEO - IFS Finland

Compass showed genuine interest in creating a good match between me and the candidate. They analysed our specific business and market requirements to find candidates with the right cultural professional fit, who would be able to rise to future challenges. Throughout the process they maintained good momentum and always delivered to agreed deadlines. The tone of voice was direct and honest, which allowed us to create an informal, pleasant and effective process.

Morten VilstrupHead of Engineering Projects - LEO Pharma

I was searching for a highly-specialised profile and was impressed by the quality of the candidates Compass presented. It was actually quite difficult choosing among all the good candidates, but I received really good counselling; I ended up choosing a candidate that turned out to be the perfect choice.

Allan JensenVice President, Global Sourcing & Procurement - ALK

Through my professional career I’ve made use of Compass when recruiting several senior specialists and directors. I experienced transparency from the beginning right up to signing the new employee’s contract. They managed to apply my wishes to candidates with both high professionalism and a strong personality. I have to stress that they were very professional in how they handled the entire process; they really delivered every step of the way.

Lars DreiøeSenior Vice President, Chief Quality and Compliance Officer - Swedish Orphan Biovitrum AB

I have used Compass’ services when recruiting contractors as well as permanent positions. My key contact demonstrated valuable knowledge about my industry and quickly understood our future skills requirements. The dialogue was transparent, honest and I experienced full flexibility even though our deadlines were rather short. I was impressed by the number of highly qualified candidates presented to me, and I will definitely be using Compass again.

Nina SkyumNational Sales Manager - Sanofi

I’ve just completed two recruitment processes under Compass’ direction. I now have two strong candidates, who met all of our wishes and demands – and Compass managed to find them within a very short deadline. These are just the latest of several hiring processes I’ve completed with Compass over the past ten years. They’ve shown acute understanding of my leadership style and the specific culture in which we work. I will certainly continue to use Compass and recommend them to everyone searching for both professional and likeable partners in recruitment.

Pernille D. HertzSales Director - Henkel Norden

Compass simply delivered. They gave us thorough and professional counselling, lead a watertight process and presented us with a strong list of candidates. They also provided valuable counselling to help us choose the right candidate. Compass was a reliable and extremely professional business partner.

Oliver GrossProject Leader for Re-establishing - KPMG, Denmark

Compass turned out to be the perfect choice when we were looking for our new CEO. This became clear when we received the list of candidates: they all struck me as very competent and I would have happily hired several of them, if I had the opportunity. As Chairman of the Board, I felt very well taken care of during the whole process. I highly recommend Compass when recruiting executives.

Louise Colding SørensenChairman - Hillerød Forsyning A/S

We were looking for a recruitment partner with power and size to manage several assignments at the same time. And Compass certainly could. They were reliable in their deliveries and presented us with a strong peloton of candidates. They also kept us up-to-date and managed the process perfectly. I’ll recommend Compass at any time.

Lene Bech JensenDepartment Manager - ATP

Compass has found several good candidates for our key positions. They’ve practiced a smooth and easy-going communication and have shown good understanding of the business of Maintpartner. They’ve been a trustworthy and supportive partner for many years, and I give them my recommendations.

Laura KauppinenEVP Corporate Development - Maintpartner

Compass is highly effective and practices a very solid methodology, which makes the process smooth and fast. They are professionals and I highly recommend them.

Madeleine HallerdalMarketing Manager, Nordics – Nikon

Compass showed a pragmatic and result-oriented approach when helping us find our candidates. They executed the tasks based on a robust yet down-to-earth methodology, and with a personal touch. They are dedicated to their work and as a results they produced very suitable candidates for us.

Mette LyngstrandNordic Sr. Talent Acquisition Specialist - Medtronic

Compass showed deep insight and understanding of our strategic business goals and, thus, provided qualified candidates to succeed in the job. They demonstrated good process quality and pace, and they were very dedicated to finding the perfect candidate for our company.

Morten K. AndreasenMarket Director - Procudan

During our co-operation, Compass turned out to be a most proactive partner from start to end. They communicate clearly and honestly, and keep me up-to-date on a weekly basis. The consultants have proved to be very dedicated and trustworthy.I give my best recommendations to Compass.

Erika LindholmHR Director Finland - Bonava

LEO Pharma Nordic has chosen Compass as a partner due to their strong organisational ties to the Nordic region, having consultants and researchers in all four countries with a deep understanding of the pharmaceutical business. When looking to develop our Nordic market, Compass was the obvious choice.

Lars SkouboeHR Manager Nordic, LEO Pharma

Fast yet considerate at every step. They listened and understood our concerns, and excelled in meeting our long-term needs. 

Magnus WassénHead External Affairs & Market Access – MEDA

I’ve used Compass for several recruitment processes across the years – Managers of Administration and Vice Directors and more. They had a high level of integrity and presented us for many qualified candidates. They were also very helpful in supporting me when the time came to choose the right candidate.

Anders LagoChairman - HSB

I’ve used Compass for various recruitment process, they are engaged, professional and a flexible business partner. I give them my recommendations.

Håkan LjungqvistVice VD - Arvid Nordqvist