Haastattelu research konsultin kanssa

Olet työskennellyt Compassilla research konsulttina nyt 6 vuotta. Miten kuvailisit aikaasi Compassilla?

Olen viihtynyt hyvin research -tehtävissä, koska niiden kautta pysyy ajan hermolla suomalaisen yritysmaailman tapahtumista. Toimeksiantomme Compassilla ovat hyvin laaja-alaisia, emme keskity ainoastaan yhteen toimialaan. Vaihtelevien ja hyvinkin erilaisten toimeksiantojen myötä saan haastaa itseäni työssäni ja minulla on jatkuvasti uutta opittavaa.  Sekä omassa työyhteisössäni että asiakkaiden kanssa pidän tärkeänä luottamuksellisuutta, rehellisyyttä ja ihmisten aitoa kohtaamista. Mielestäni Compassin voimavara, ja mikä saa meidät erottumaan muista firmoista on meidän vahva työkulttuurimme ja yhteishenki. Täällä ollaan tasavertaisia, kannustetaan eteenpäin, tehdään monipuolisesti eri tehtäviä ja autetaan toisiamme ilman mitään hierarkkisuutta. On myös palkitsevaa työskennellä asiakkuuksiemme parissa, joista osaa olemme palvelleet jopa yli 20 vuotta. Nämä pitkät asiakkuussuhteet kertovat Compassin ammattitaidosta hoitaa rekrytointiprosessit maaliin laadukkaalla lopputuloksella.

 

Minkälaisesta taustasta tulet ja mikä johti sinut hakemaan Compassille alun perin?

Minulla on pitkä, yli 20 vuoden työkokemus ICT-toimialalta työskenneltyäni kansainvälisessä, Suomessa yli 500 henkilöä työllistävässä yhtiössä ennen Compassille siirtymistä.  Näihin vuosiin mahtui monta eri roolia ja työtehtävää niin myynnin ja markkinoinnin, rahoituksen, ulkoistupalveluiden kuin HR:n parissa. Nämä tehtävät antoivat hyvin kattavan näkymän eri toimialoihin asiakkuuksien kautta sekä loistavat mahdollisuudet verkostoitumiseen mitkä olen kokenut nykyisessä työssäni elintärkeiksi.

Ennen Compassille siirtymistä työskentelin noin neljän vuoden research konsulttina ylemmän johdon rekrytointeihin ja suorahakuihin erikoistuneen yhtiön palveluksessa. Rekrytointialalle päädyin sattumalta, vähän kuin vahingossa. Tuttuni ICT-alalta etsi yritykseensä uutta researcheria ja oli saanut vinkin entiseltä esimieheltäni että soveltuisin hyvin kyseiseen rooliin. Headhunting, suorahaku ja rekrytointi olivat minulle entuudestaan tuttuja, mutta mitä research-työ pääpiirteittäin sisälsi oli minulle kysymysmerkki.

Ennakkoluulottomasti lähdin keskusteluihin ja huomasin, että työssä oli paljon yhtymäkohtia siihen mitä minä olin aikaisemmassa elämässä tehnyt (varsinkin HR:ssä) ja että kontaktiverkostoni tukisivat minua tässä roolissa loistavasti. Työskentelin siis suorahakujen parissa jo ennen kuin löysin tieni Compassille, joka toimi silloin vielä nimellä Proselectum. Sattumalla oli tässäkin siirtymisessä oma roolinsa. Tutkiessani yrityksiä joihin voisimme myydä silloisen työnantajani palveluitamme törmäsin Proslectumin nimeen, joka toimi silloin hovihankkijana yhdelle tutkimistani yrityksistä. Huomasin heillä olevan avoimena research konsultin paikka joka kiinnosti minua mm. sijaintinsa (lyhyemmän työmatkan) takia. Laitoinkin heti hakemuksen menemään ja seuraavana päivänä istuin jo työhaastattelussa. Heti haastattelussa tuli sellainen fiilis, että täällä olisi kiva olla töissä, oli kuin olisi tullut kotiinsa. Ja täällä sitä nyt vieläkin ollaan ja viihdytään kuin kotona konsanaan.

 

Miltä päiväsi toimistolla näyttävät?

Työpäivät ovat hyvin vaihtelevia, riippuen minkä alan hakuja on käynnissä. Varsinaisen työpäivänkin ulkopuolella tulee pitää koko ajan silmät ja korvat auki, seuraten yritys- ja talouselämän uutisia, somea ja alan lehtiä. Koskaan ei tiedä, milloin ja mistä hyvä kandi tai asiakas voi tulla vastaan. Tämä työ on jatkuvaa oppimista, yritysmaailman kovan kehityksen, digitalisaation ja jatkuvien uusien työnimikkeiden myötä.

 

Mikä on parasta työssäsi?

Työn vaihtelevuus ja porukka, jonka kanssa saan tehdä töitä. Parasta on myös se, että saa olla erilaisten ihmisten kanssa tekemisissä. Myös asiakaskohtaamiset, niin pitkäaikaisten kuin uusien kanssa. On aina yhtä jännittävää päästä tutustumaan uuteen asiakkaaseen, kuunnella heidän tarpeitaan ja päästää ratkomaan heidän ongelmiaan löytämällä juuri oikeat henkilöt oikeisiin tehtäviin. Voi sanoa, että me tavallaan aloitamme puhtaalta pöydältä jokaisen haun kanssa. Tämän vuoksi joutuu pistämään itsensä peliin, haastamaan ja keksimään uusia keinoja kandidaattien löytämiseksi, joka kerta. IT-haut ovat lähimpänä sydäntäni, koska minulla on laajaa kokemusta ja ymmärrystä alalta, kuten myös hyvä verkosto oltuani alalla 20 vuotta.

 

Miten koet, että olet kasvanut aikanasi Compassilla? Mitä olet oppinut?

Olen oppinut jatkuvasti kulkemaan tutka-anturit päällä myös vapaa-ajalla ja pysymään ajan tasalla siitä, mitä yritysmaailmassa tapahtuu ja mitä ihmisille kuuluu. Jatkuvaa itsensä kehittämistä sekä keksiä uusia keinoja sopivien kandidaattien löytämiseksi. Rekrytointiprosessissa koen tärkeäksi ymmärtää kokonaisvaltaisesti asiakkaan toimialan, yritysrakenteen sekä liiketoiminnan luonteen. Onnistumiseniloa saan siitä, että pystyn auttamaan asiakkaitamme, yrityksiä ja työnhakijoita löytämään toisensa.

 

Mitä odotat tulevalta vuodelta (2020) eniten?

Lisää uusia haasteita ja toimeksiantoja, uusia toimialoja, uusia kohtaamisia erilaisten ihmisten kanssa sekä nykyisten asiakkaiden odotusten ylittäminen aina vaan entistä paremmin.

Nine tips for a good LinkedIn profile

Is there really any point in having a LinkedIn-profile? Why should you put in the effort? And what should it say? Spend one day inside a headhunter’s head, and you’ll find that LinkedIn, next to our own networks, is our go-to-platform, our gold mine, and there are few things we appreciate more than a simple, but informative LinkedIn-profile. The easier it is to understand who you are and what experience you have, the quicker you’ll have us on the phone, possibly pitching your dream job. Read on to find nine simple steps to make your profile serve you well: 

 1. Think about what you want to say with your photo. Your beautiful holiday photo from Greece is great for Facebook, but maybe not when introducing yourself to possible employers on LinkedIn. Sunglasses and a drink in hand does not show how hardworking and responsible you really are. Bonus tip: use the header photo to showcase your interests: traveling, hiking, sports etc.
 1. Write your current title and a short description in the field Headline under your profile picture. This makes it easy to find you in the list when we search for people with your kind of experience. An example could be IT Consultant – cloud, implementation, project management.
 1. In the About under your header (if you do not have this field, it can be added by choosing Add profile section under your header picture), make a short sales pitch about yourself. Highlight your best soft and hard skills. This is what people see first. Remember that only the first two lines are visible before you click See more, so start with the most important. This is also where you put keywords that are relevant to your current job, or the new job you hope to get (IT management, cloud orchestration, ERP implementation ).
 1. Make your profile as complete as possible. What a Project Manager within IT does varies. Help us discover you by describing your most important tasks, what computer programs you use, what tools you are comfortable with and which languages you speak (and the level of proficiency). Also, did you know that many companies allow you to apply for positions with your LinkedIn profile? The more complete the profile, the less you need to fill in each time.
 1. Did your boss say something positive about you and your skills, or did you get positive feedback on a project you managed? Put it on there! We can all brag about ourselves, but when someone else does, it makes more impact!
 1. In the Skills & Endorsements section your 1st degree connections can endorse you for your working skills. The fastest way to get someone to endorse you is to ask your trusted connections. The endorsements show those looking at your profile what skills your current and former co-workers perceive as your most prominent ones, but they also give them a look into the variety of your skills. For a recruiter seeing that 29 people have endorsed you for C++ gives an indication that you know what you are doing. They also work as searchable keywords for recruiters searching for potential candidates.
 1. Speaking of feedback: The Recommendations section on your profile allows others to praise you. This is something they do from their profile, but you can also ask for a recommendation, perhaps from a former manager or a good colleague. Be nice and return the favor!
 1. Looking for a job? Many people are on LinkedIn just because it is practical. If you are actively looking for a job, let recruiters know! Go to Account – Settings & Privacy. Under Privacy, choose Job seeking preferences from the left-hand menu. This will take you to a page that allows you to Let recruiters know you’re open to opportunities. Slide the button to Yes, and you will be more visible to us.
 1. The automatically generated URL for your LinkedIn profile typically consists of your name, hyphens and some random letters and numbers. Let recruiters know that you are a LinkedIn pro, and change this to just your name (if this is taken, add some less random numbers, or your location: johnsmithUK). This is done by clicking Edit public profile & URL in the right-hand column on your profile.

Good luck! We are looking forward to seeing your profile the next time we search LinkedIn for potential candidates.

Compass Human Resources – The Nordic Advantage

 

”It doesn’t matter what we’re doing if we’re not making a difference for other people”. In this interview our partner Søren Krogstrup gives you a look into Compass Human Resources’ values, work methods and our Nordic presence.

ikasyrjinta-rekrytointi

Ikäsyrjintä

Työelämän konkari – vakaa ja viisas viisikymppinen vaiko väsähtänyt vanhus?

 

Suomen työelämässä vallitsee ristiriitainen tilanne. Talouspoliittiset syyt ja kasvavaksi ennakoitu työvoimapula ovat nostaneet työurien pidentämisen kestopuheenaiheeksi. Samaan aikaan työelämän ikäsyrjintä johtaa kyvykkäiden työntekijöiden ennenaikaiseen eläkkeelle siirtymiseen tai työelämästä syrjäytymiseen.

Otetaan kuvitteellinen, mutta realistinen esimerkki. 55-vuotias Jorma toimii asiantuntijatyössä pk-yrityksessä. Hänellä on vahvaa erityisosaamista firman keskeisiltä aloilta ja pitkä kokemus myös yrityksen asiakaskunnasta. Hän kokee ammattitaitonsa vahvaksi, on äärimmäisen motivoitunut työhönsä ja siksi innokas kehittämään osaamistaan yhä uusille alueille. Hän on sitoutunut pitkäaikaiseen työnantajaansa ja valmis joustamaan kiireisinä aikoina parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Jossain vaiheessa Jorma huomaa, että häntä ei enää ollakaan lähettämässä ensimmäisenä uusiin koulutuksiin. Jo monta kertaa on myös käynyt niin, että uuden projektin johtoon valikoituu nuoremman polven kollega – siitä huolimatta, että Jormalla on pitempi kokemus ja parempi asiantuntemus. Vähitellen Jormasta alkaa tuntua, että hänen kehitykseensä ei haluta enää panostaa.

ikasyrjinta-rekrytointi

Lähes viidennes suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessaan.

Moni ennakkoluulo vailla pohjaa

Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) tänä vuonna julkaiseman tutkimuksen mukaan yli 55-vuotiaat kokevat eniten ikään perustuvaa syrjintää niin työhaastatteluissa kuin työsuhteen aikanakin. Lähes viidennes suomalaisista on kokenut ikäsyrjintää työtä hakiessaan. Suomalaisen Työn Liiton teettämä tutkimus (2016) taas osoittaa, että selvä enemmistö suomalaisista näkee yli 50 vuoden iän vaikeuttavan työllistymistä.

Ikäsyrjintä voidaan määritellä ikään liittyväksi eriarvoiseksi kohteluksi, joka usein perustuu ennakkoluuloihin ja myytteihin. Syrjintä ei rajoitu vain ikähaitarin yläpäähän. EK:n tutkimuksen perusteella myös esimerkiksi alle 35-vuotiaat naiset kokevat vähättelevää tai syrjivää kohtelua erityisesti työkavereiltaan tai asiakkailtaan.

Erityisesti monet ikääntymiseen liittyvät ennakkoluulot ovat vahvoja, mutta usein vailla pohjaa. Esimerkiksi Aalto-yliopiston parin vuoden takaisen tutkimuksen mukaan asiantuntijatyötä tekevä ihminen on parhaimmillaan yli 45-vuotiaana. Hän on motivoituneempi, innostuneempi, uutterampi ja omistautuneempi kuin nuoremmat kollegansa. Iän lisääntyminen ei siis näytä korreloivan työhön leipiintymisen ja väsymisen kanssa.

Vaikka ikäsyrjintä on Suomessa olemassa oleva ilmiö, valopilkkuja on nähtävissä. Työmarkkinoiden imu on vaikuttanut siihen, että yli 50-vuotiaidenkin työttömyys on edelleen vähentynyt. Työeläkevakuuttajat TELA ry:n tekemän kyselyn (2018) mukaan näyttää myös siltä, että rekrytoijat arvostavat yli 50-vuotiaiden ammattitaitoa, näkemyksellisyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Toisaalta rekrytoijat arvelevat, että yli viisikymppisiä rasittavat jaksamisongelmat, muutosvastarinta ja madaltunut oppimiskyky.

Erityisesti irtisanomisen ja työttömyyden jälkeen uudelleentyöllistyminen voi olla vaikeaa varttuneelle työntekijälle.

 

Rekrytoijallakin on ikäasenne

Kauaskatseinen työnantaja ymmärtää työyhteisön moninaisuuden merkityksen organisaation toimivuudelle ja menestykselle. Työntekijöiden erilaiset vahvuudet ja kokemukset laajentavat yrityksen osaamispohjaa. Eri-ikäiset ja eritaustaiset työntekijät estävät ajattelutapojen jähmettymisen ja laajentavat organisaation sidosryhmäyhteistyötä.

Ennakkoluulot ja asenteet asuvat kuitenkin syvällä meissä, tahdoimmepa sitä tai emme. Ikäasenteet vaikuttavat niin työntekijöiden kuin työnantajienkin toimintaan. Tämän vuoksi esimiehen ja rekrytoijan kannattaa pohtia ikään liittyviä asenteitaan ja niiden vaikutusta omaan suhtautumiseensa ja tekemiinsä ratkaisuihin.

Työhaastattelu on tilanne, jossa työnantajalla on tilaisuus saada hakijasta lisää tietoa ja arvioida hänen sopivuuttaan tehtävään. Haastattelutilanteen antaman informaation objektiivisuutta vähentää kuitenkin taipumuksemme nähdä itsemme kaltaiset ihmiset muita paremmassa valossa. Näin haastattelija voi huomaamattaan suosia hakijaa, joka on hänen kanssaan samankaltainen paitsi arvoiltaan, koulutukseltaan ja työtavoiltaan, myös iältään.

Työnantajalla on kuitenkin lakiin pohjautuva velvollisuus kohdella hakijoita yhdenvertaisesti riippumatta iästä ja muista moninaisuustekijöistä. Samalla syrjimätön rekrytointiprosessi on tärkeässä roolissa mahdollistamassa työyhteisön moninaisuutta. Ammattitaitoisen rekrytoijan valinta sekä useamman, taustaltaan erilaisen haastattelijan käyttö ovat keinoja lisätä henkilöstövalinnan puolueettomuutta.

ikaystavallinen-tyoyhteiso-mentori

Ikäystävällinen työyhteisö mahdollistaa iän tuoman tiedon ja kokemuksen hyödyntämisen. Hiljainen tieto siirtyy eteenpäin esimerkiksi mentoroinnin avulla.

Ikäystävällinen työyhteisö?

Eri sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tukemiseen kannattaa työpaikalla kiinnittää huomiota. Työyhteisön arvostus on tärkeä asia jokaiselle ja vaikuttaa työuran jatkamishalukkuuteen jopa enemmän kuin rahalliset tekijät.

Ikäystävällinen työyhteisö mahdollistaa iän tuoman tiedon ja kokemuksen hyödyntämisen. Samaan aikaan se arvostaa nuorempien työntekijöiden uutta osaamista ja antaa sille tilaa. Ikäystävällisessä työyhteisössä kokeneiden työntekijöiden hiljainen tieto siirtyy eteenpäin vaikkapa mentoroinnin tai noviisi-mestari-työparitoiminnan avulla. Tärkeää on tiedostaa, että kysymys ei ole pelkästä tiedon siirrosta “vanhalta nuorelle”, vaan vastavuoroisesta toiminnasta. Tutkimustasollakin on osoitettu, että vanhemmat sukupolvet odottavat työssään jatkuvaa kehittymisen mahdollisuutta ja uusia haasteita.

Hyödynnetään siis tarkasti kaikki se taito, tieto ja motivaatio, jota työyhteisömme eri-ikäisillä jäsenillä on annettavanaan!

 

Sini Kalalahti
Head of Services
Compass HRG Suomi

 

Erilaisuus voimavarana

Ajattelun moninaisuus – työyhteisön helmi ja haaste

 

Millainen olisi unelmien työympäristösi? Olisiko se paikka, jossa saisit työskennellä päivittäin parhaiden kavereidesi kanssa? Sellaisten ihmisten, jotka ymmärtävät jo puolesta sanasta, mitä tarkoitat ja joille ei tarvitse selittää, miksi kertomasi vitsi on niin hyvä. Haaveiletko työstä, missä et joutuisi tekemisiin Pekan kanssa, joka kuuntelee mahtavaa ideaasi ilmeenkään värähtämättä ja lopuksi latistaa fiiliksesi kehittelemällä ajatuksestasi jonkin ongelman? Tai työstä, missä et vahingossakaan päätyisi samaan projektiin Lissun kanssa? Juuri sen tyypin, joka ei uskoaksesi saa edes haettua varastosta post-it-lappuja ilman puolen tunnin suunnittelua ja orientoitumista.

Jos kyllä-vastaukset houkuttavat, et ehkä vielä osaa arvostaa työpaikkasi monimuotoisuutta. Yksittäisen työntekijän kannalta samanmielinen ja homogeeninen työympäristö voi äkkiseltään kuulostaa helpolta ja miellyttävältä ratkaisulta. Firman menestyksen kannalta se taas on pahimmillaan kohtalokasta.

Liika samanmielisyys köyhdyttää tiimin ideoita

Tutkimuksissa on osoitettu organisaatioiden hyötyvän työryhmistä, joiden jäsenet katsovat ongelmaa erilaisista näkökulmista. Ajattelun ja toimintatapojen moninaisuus pakottaa meidät ajattelemaan selkeämmin ja perustelemaan paremmin. Liika samanmielisyys tekee meistä laiskoja ajattelijoita, mikä taas köyhdyttää ideoitamme.

 

Useimmissa tiimeissä olisi hyvä olla niin uudesta innostuva visionääri kuin säntillinen puurtajakin.

 

Erilaisuus on ollut työyhteisöissä läsnä aina. Viime vuosina on kuitenkin alettu korostaa, kuinka tärkeää on osata suhtautua tuohon erilaisuuteen. Kun moninaisuus nähdään voimavarana, työyhteisön jäsenet pääsevät täydentämään toisiaan. Erilaiset taidot, taipumukset ja persoonallisuudet mahdollistavat sen, että voimme oppia toinen toisiltamme.  Monimuotoisuus ulottuu paitsi persoonallisuuteen ja työtapaan, myös erilaiseen koulutukseen, kokemukseen, arvoihin ja etnisiin taustoihin.

Kun puhutaan ajattelutavoista, useimmissa tiimeissä olisi hyvä olla niin uudesta innostuva visionääri kuin säntillinen puurtajakin. Ajattelun moninaisuuden tunnistaminen ja tukeminen auttavat yritystä rekrytoimaan ihmisiä, joiden ajattelutavat ja osaaminen edesauttavat työtehtävän onnistumista.

Introvertti, ekstrovertti, punainen vai sininen?

Paitsi että erilaisuus aiheuttaa käytännön tilanteissa haasteita, sen selittäminen myös kiehtoo meitä. Ihmisten ajattelua ja käyttäytymistä on luokiteltu ja tyypitelty monin eri tavoin: introvertteihin ja ekstrovertteihin, analyyttisiin ja intuitiivisiin ja niin edelleen.

Ruotsalainen yritysvalmentaja ja käyttäytymistieteiden tutkija Thomas Erikson jaottelee kirjassaan Idiootit ympärilläni ihmiset neljään sosiaaliseen tyyppiin. Ruotsalaisen IPU-instituutin profiilianalyyseihin pohjautuva teos on noussut myyntimenestykseksi Ruotsissa ja saanut Suomessakin runsaasti huomiota.

Erikson jakaa ihmiset käyttäytymismallinsa mukaan neljään eri väriin.

 

Hallitseva punainen

 • kilpailuhenkinen
 • päämäärätietoinen
 • voimakastahtoinen
 • nopea
 • johtamaan pyrkivä

 

Impulsiivinen keltainen

 • viihdyttävä
 • puhelias
 • innostuva
 • nopea reagoimaan
 • positiivinen

 

Vakaa vihreä

 • joustava
 • ystävällinen
 • konflikteja ja muutosta välttävä
 • rauhallinen

 

Analyyttinen sininen

 • kriittinen ajattelija
 • varovainen
 • pään kylmänä pitävä
 • tarkka
 • realisti

Yhdessä ihmisessä voi olla monta eri väriä, mutta yleensä jokin on hallitseva. Erikson uskoo, että muiden ihmisten värien tunnistaminen auttaa meitä pääsemään samalle aaltopituudelle heidän kanssaan ja vähentää esimerkiksi työelämän konflikteja.

Työkaverin erilaisuutta voi olla vaikea hyväksyä

Ihmisten käyttäytymisen ja persoonallisuustyyppien jaotteluun on monia muitakin metodeja, eikä yhtä oikeaa ja kaiken kattavaa konstia luonnollisestikaan voida määrittää. Olennaisinta lienee, että tiedostamme ja hyväksymme työkavereidemme ja muiden kanssaihmisten erilaisuuden. Tällöin voimme ymmärtää paremmin paitsi heitä, myös itseämme.

Helppoa tämä ei suinkaan ole. Kun erilaisuus on ristiriidassa omien toimintatapojemme ja käsitystemme kanssa, sitä voi olla vaikea arvostaa. Meillä on taipumus hakeutua samanmielisten ihmisten pariin, koska heidän kanssaan koemme tulevamme ymmärretyiksi ja hyväksytyiksi. Siksi työpaikoilla pitäisikin pyrkiä luomaan turvallinen ilmapiiri, jossa erilaiset näkemykset uskalletaan sanoa ääneen toisia kunnioittaen ja toisilta oppien. Monelle on nykypäivänä erittäin tärkeää, että työpaikalla voi olla oma itsensä. Tämä parantaa paitsi ilmapiiriä ja henkilökohtaista motivaatiota, myös organisaation ideoiden ja ajattelun laatua.

 

Sampo Syväoja

Consultant

Compass HRG Suomi

 

Lähteitä:
Erikson, Thomas: Idiootit ympärilläni. Kuinka ymmärtää muita ja itseään.
Raivio, Anne-Mari: Lillukan varsista aidan seipäisiin – vuorovaikutusosaaminen ja työyhteisön moninaisuus. Artikkeli teoksessa Moninaisuus on hyvän työyhteisön ominaisuus. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 213.

Millenniaalit työelämässä

Rekrytointikilpailu kovenee – kuinka napata millenniaali?

Työvoimapula on Suomessa nyt pahimmillaan yli kymmeneen vuoteen, ilmenee lokakuun lopulla julkistetusta Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) suhdannebarometrista. Lähes kolmannes yrityksistä oli sitä mieltä, että ammattityövoiman saatavuus on kasvun este. EK:n mukaan työvoiman saatavuus on tällä hetkellä kärjistynein ongelma yritysten arjessa.

Rekrytointivaikeudet ja kilpailu osaavasta työvoimasta pakottavat yritykset kiinnittämään yhä enemmän huomiota työnantajakuvansa vetovoimaisuuteen. Oman haasteensa urakkaan tuo se, että työntekijäsukupolvet ovat keskenään erilaisia. Se, mitä 60-luvulla syntynyt ihminen pitää unelmatyöpaikkansa tärkeimpänä kriteerinä, voi olla täysin yhdentekevä asia nuoremman sukupolven edustajan mielestä.

Kun yritys kilpailee niin sanotuista nuorista osaajista, se ei voi luottaa vanhoihin oletuksiin työmarkkinoiden toiminnasta. Tämän seikan suurin osa yrityksistä jo tiedostaakin, sen verran ahkerasti keskustelua on jo vuosia käyty millenniaaleista ja työelämän muutoksesta. Mutta missä nyt mennään ja mitä uutta tiedämme nuorten sukupolvien työelämäodotuksista?

 

Työn pitää olla monipuolista, haastavaa ja merkityksellistä

Millenniaaleilla tai y-sukupolvella viitataan useimmiten 1980-luvun alun ja 1990-luvun puolivälin välissä syntyneeseen sukupolveen. Tätä nuorempaa, niin sanottua z-sukupolvea ei vielä ole juurikaan tutkittu työelämässä.

Millenniaalien on sanottu suhtautuvan niin teknologiaan, työhön kuin elämäänkin eri tavalla kuin vanhempien sukupolvien.

Young Professional Attraction Index 2018 -tutkimuksessa selvitettiin nuorten ammattilaisten arvomaailmaa Pohjoismaissa, Saksassa ja Sveitsissä. Suomalaisille tutkituille tärkein kriteeri työpaikan valinnassa olivat haastavat ja monipuoliset työtehtävät. Toisin sanoen nuori ammattilainen kavahtaa ajatusta tylsistymisestä työssään. Deloitten tänä vuonna toteuttama Nordic Millennial Survey taas kertoo, että millenniaalit haluavat kokea tekevänsä merkityksellistä työtä, joka tukee heidän arvojaan. Y-sukupolvelle (ihanne)työ ei siis ole vain työtä.

Millenniaali arvostaa positiivista työyhteisöä, jossa hän saa olla oma itsensä.

Millenniaalille on ominaista niin sanottu yrittäjähenkinen työtapa. Hän etsii ympäristöä, jossa hän voi vaikuttaa omaan työhönsä ja jossa häneen luotetaan. Hänellä on jatkuva oppimisen nälkä, ja hän haluaa mahdollisuuden kehittyä työssään. Jos tätä ei millenniaalille suoda, hän alkaa todennäköisesti etsiä nopeasti uutta työpaikkaa. Nordic Millennial Surveyn mukaan millenniaali arvostaa esimerkiksi työnantajan tarjoamaa koulutusta kehittymisensä mahdollistajana.

 

Millenniaali haluaa ystävälliset kollegat ja hyvän työilmapiirin

Koska millenniaalille työ ei ole vain työtä, hän haluaa työyhteisön, jossa saa olla oma itsensä. Hän arvostaa mukavia kollegoja ja sitä, että työpaikalla tuetaan ja autetaan toinen toistaan. Young Professional Attraction Indexissä hyvä työilmapiiri ja ystävälliset kollegat oli toisiksi tärkein työpaikan valintaan vaikuttava tekijä Suomessa. Hyvä ilmapiiri on keskusteleva ja kannustava, ja kaikkien työkavereiden kanssa on helppoa kommunikoida. Ilmapiirin rakentamiseen osallistuvat kaikki, niin johto kuin alaisetkin.

Nordic Millennial Surveyssa positiivinen työpaikkakulttuuri rankattiin kaikkein tärkeimmäksi työpaikan valintaan vaikuttavaksi tekijäksi. Esiin nousivat myös tasa-arvo ja esimerkiksi työaikoihin liittyvä joustavuus. Merkille pantavaa on, että Pohjoismaissa organisaatiokulttuuri nousi merkittävyydessä ohi palkkauksen. Globaalilla tasolla millenniaaleja tarkasteltaessa taas palkitseminen oli ykkösijalla.

 

Esimies, sparraa ja anna palautetta juuri nyt

Y-sukupolven edustajalle ei riitä esimiehen kanssa käyty kehityskeskustelu kerran, pari vuodessa. Hän haluaa välitöntä palautetta työstään – mitä useammin, sen parempi. Hän on tottunut myös kysymään ja vaatimaan perusteluja toimintatavoille ja ohjeille. Millenniaali ei pelkää nostaa epäkohtia esille.

Esimieheltään millenniaali toivoo tukea ja sparrausta, eräänlaista valmentajan rooliin astumista. Ihanne-esimies luottaa alaiseensa, huomioi tarpeet ja osaamisen ja antaa tilaa työn tekemiseen ilman jatkuvaa puuttumista.

Young Professional Attraction Index 2018 osoitti mielenkiintoisen eron suomalaisten ja muiden pohjoismaalaisten nuorten ammattilaisten arvostuksissa. Työpaikkaa valittaessa johtajuuden merkitys ei Suomessa noussut edes kymmenen tärkeimmän kriteerin joukkoon. Muissa Pohjoismaissa johtajuus oli listalla kärkisijoilla.

 

Palkka ei ole tärkein, mutta sillä on väliä

Nuori ammattilainen odottaa oikein mitoitettua palkkaa, joka nousee kokemuksen karttuessa.

Millenniaalien on sanottu uskovan enemmän itseensä kuin rahaan. Elämykset ja kokemukset niin työssä kuin vapaa-ajalla ajavat ohi pankkitilin kasvattamisesta. Myös edellä mainituissa tuoreissa millenniaalitutkimuksissa tämä arvojärjestys nousee esiin Suomessa ja Pohjoismaissa. Young Professional Attraction Indexissä palkan edelle menee kaksi kriteeriä: monipuoliset ja haastavat työtehtävät sekä ystävälliset kollegat ja työilmapiiri. Nordic Millennial Surveyssa positiivisen työympäristön merkitys on suurempi kuin palkan ja henkilöstöetujen.

Kovin kauas kärkikriteereistä palkitseminen ei siis lopulta kuitenkaan jää. Young Professional Attraction Indexin mukaan suomalaiset nuoret ammattilaiset odottavat kilpailukykyistä palkkaa, joka on oikeassa suhteessa työtehtävään ja työpanokseen. Palkan myös odotetaan nousevan kokemuksen karttuessa. Vaikka palkka ja henkilöstöedut eivät siis ole ainoa eivätkä tärkein tekijä työpaikan valinnassa, tasavertaisessa työnhakutilanteessa niillä voi olla ratkaiseva merkitys.

 

Sini Kalalahti

Head of Services

Compass HRG Suomi

Irtisanomissuojan uudistus

Uusi irtisanomislaki – yrityksen pelastava enkeli vai karhunpalvelus?

 

Hallituksen kaavailemat kevennykset työntekijöiden irtisanomissuojaan ovat olleet tämän syksyn kihelmöivä aihe työmarkkinakeskustelussa. Sanan säilä on sivaltanut hallituksen ja palkansaajajärjestöjen välillä, työtaistelutoimia on aloitettu ja luottamusta hallituksen työllistämispolitiikkaan mittautettu. Kaiken hälinän keskiössä ovat pienet yritykset, joiden kasvua hallitus haluaa irtisanomisen helpottamisella vauhdittaa. Sen tavoitteena on, että alle kymmenen hengen yrityksissä henkilöperusteista irtisanomissuojaa höllennetään.

Mitä kiistelty lakiesitys käytännössä yritysten kannalta tarkoittaa? Tarkkaan uudistuksen vaikutuksia ei voi ennustaa, mutta sitäkin enemmän arvioita ja näkemyksiä on ristiriitaisesta aiheesta esitetty. Olemme Compassilla seuranneet keskustelua tiukasti, ja kokosimme yhteen yritysten kannalta kiinnostavimmat kysymykset.

 

Irtisanominen on nykyään liian vaikeaa?

Yrittäjien edustajat ovat tuoneet esiin, kuinka pieleen mennyt rekrytointi voi koitua firmalle kalliiksi. Varsinkin pienissä yrityksissä virhe voi pahimmillaan asettaa koko toiminnan vaakalaudalle. Pienissä yrityksissä voi olla myös vaikeaa löytää rekrytoidulle talon sisältä muuta työtä, mikäli hän osoittautuu epäsopivaksi valittuun tehtävään. Palkansaajajärjestöjen mielestä kuuden kuukauden koeajan pitäisi riittää selvittämään työntekijän sopivuus.

Toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen saa irtisanoa vain ”asiallisesta ja painavasta syystä”.

Kuinka vaikeaa henkilöperusteinen irtisanominen sitten nykyään on? Irtisanomissuojan mukaan toistaiseksi voimassa oleva työsopimus voidaan irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä. Henkilökohtaisiin syihin perustuvassa irtisanomisessa tällainen syy voi olla esimerkiksi työntekijän velvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti tai työntekoon liittyvien ominaisuuksien olennainen muuttuminen. Irtisanomisen syy ei saa olla syrjivä eikä tasapuolisen kohtelun vastainen.

Mitä näiden perusteiden keventäminen tarkoittaa? Työministeri Jari Lindströmin mukaan jatkossakaan “pärstäkertoimella irtisanominen” ei olisi mahdollista. Sen sijaan uudistus helpottaisi työntekijän irtisanomista, jos hän esimerkiksi myrkyttää työpaikan ilmapiirin tai ei pysty suoriutumaan tehtävistään.

 

Pienet yritykset työllistäisivät enemmän, jos irtisanominen olisi helpompaa?

Virherekrytointien pelko voi saada yritykset panttaamaan rekrytointipäätöksiä. Lokakuun alussa julkaistun Yrittäjägallupin mukaan 60 prosenttia 2-9 hengen yrityksistä työllistäisi enemmän, mikäli henkilöperusteinen irtisanominen olisi helpompaa. Yksinyrittäjistä rekrytointeja lisäisi joka kolmas. Toisaalta on huomautettu, että myös irtisanomisten määrä lisääntyisi niiden helpottamisen jälkeen.

Koska liikettä tulee molempiin suuntiin, uudistuksen vaikutuksia kokonaistyöllisyyden paranemiseen on pidetty epäselvinä. Tämä tulee ilmi esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriön tilaamista selvityksistä.

 

Uudistus nopeuttaisi pienten yritysten kasvua?

Selvemmältä sen sijaan näyttää, että irtisanomiskynnyksen madaltaminen voisi lisätä työntekijöiden ja sitä kautta yritysten tuottavuutta. Tätä mieltä ovat olleet useat ekonomistit, vaikka täyttä yksimielisyyttä asiasta ei luonnollisesti ole. Yritysten tuottavuuden kasvulla on pitkällä aikavälillä merkittäviä vaikutuksia myös talouskasvuun.

Hallituksen tavoitteena on vauhdittaa pienyritysten kasvua. Joidenkin näkemysten mukaan irtisanomissuojan keventämisen ulottaminen vain tietyn kokoluokan yrityksiin saattaa toimia “epäkannustimena”. Tämän ajatuksen mukaan pieni yritys saattaisi vältellä henkilöstömäärän kasvua, jottei joutuisi tiukemman irtisanomissuojan piiriin. On kuitenkin oletettavaa, että kasvuhakuinen yritys ei rajoita kasvuaan yksinomaan tästä syystä.

Ajaako uudistus yritykset eriarvoisiin asemiin vai säilyykö tasapaino?

Irtisanomislain rajaaminen yrityksen koon mukaan lisää epätasa-arvoa?

Jos työntekijän irtisanomissuoja on erilainen alle kymmenen ja yli kymmenen hengen yrityksissä, ne ovat pakostakin erilaisessa asemassa. Samoin niiden työntekijöitä laki kohtelee eri tavoin. Toisaalta jo tällä hetkellä esimerkiksi yt-laki erottelee yritykset koon mukaan. Lakia sovelletaan yrityksissä, joissa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä.

Irtisanomislain uudistus on omiaan lisäämään pienissä yrityksissä työskentelevien turvattomuutta. Toisaalta tutkimustieto antaa viitteitä siitä, että irtisanomissuojan heikentäminen voi parantaa esimerkiksi nuorten, syrjäytyneiden ja muiden marginaaliryhmien työllistymistä.

Haluaako kukaan enää pieneen yritykseen töihin, jos uudistus toteutuu?

Eri tahot ovat esittäneet huolen siitä, miten irtisanomislain uudistus vaikuttaisi pienten yritysten vetovoimaan. Nappiin osuva rekrytointi on pienissä yrityksissä vähintään yhtä tärkeää kuin suurissa, usein pienempien resurssien vuoksi vielä tärkeämpää. Tämän vuoksi niiden on myös pystyttävä houkuttelemaan laadukkaita hakijoita, joiden joukosta tehdä valinta. Kun potkut uhkaavat pienessä yrityksessä herkemmin, kääntyvätkö parhaat osaajat turvallisemman eli isomman vaihtoehdon puoleen?

Tätäkin on vaikea ennustaa. Vastaus riippunee osin hakijan orientaatiosta. Toiset arvostavat isoihin yrityksiin liitettävää pysyvyyttä, vakautta, riittävämpiä resursseja ja suuren organisaation mukanaan tuomaa arvostusta. Pienissä yrityksissä työnhakijoita taas saattaa houkuttaa ajatus joustavuudesta, yhteishengestä ja jatkuvasta kehittymisestä.

Irtisanomislain uudistamisen puolestapuhujat ovat esittäneet, että kun rekrytoinnin riskit vähenisivät, pienet yritykset uskaltaisivat herkemmin laittaa hakuun uusia, mielenkiintoisia tehtäviä. Erityisesti nuoret sukupolvet rankkaavat mielekkäät työtehtävät korkealle unelmatyöpaikkaansa määritellessään.

Toiseen suuntaan vetovoiman vaakaa saattaa painaa luottamus omaan tulevaisuuteen pienessä yrityksessä. Työolobarometrin mukaan pienyrityksissä työskentelevät ovat kaikkein varmimpia työpaikkansa säilymisestä. Nähtäväksi jää, onko irtisanomislain uudistamisella merkittävää vaikutusta tähän.

Mikäli työntekijät alkavat irtisanomisuhan vuoksi karsastaa pieneen firmaan hakeutumista, kasvaa yrittäjän paine toimia vastuullisena työnantajana. Tällä ilmiöllä taas voi sanoa olevan kaiken kaikkiaan positiivisia vaikutuksia työelämään.

 

 

Göran Hernberg

Managing Director
Compass HRG Suomi