Fagansvarlig – Natur & Klima

Anonym

Enestående mulighed for at designe dit eget job.

Vores kunde er en entreprenørvirksomhed med base i det Midtjyske, som udfører projekter over hele landet. Arbejdsområderne er de steder, hvor land møder vand, hidtil primært langs de danske kyststrækninger.

Nu ser virksomheden en forretningsmæssig mulighed for at udvide sit arbejde til ferskvandsområdet, hvor der er et voksende behov for håndtering af vandmasser i forbindelse med klimatilpasning og naturpleje.

Derfor søger vi en ny kollega, som er faglig kompetent i dialogen omkring projekter og udbudsform for vådområder, fiskestryg, vandløb/å-løb, søer, diger, sluser, klimasikring og naturgenopretning.

Faglig specialist med lyst til at bidrage i opbygningen af et nyt forretningsområde
Virksomheden har selv de grundlæggende kompetencer i forhold til hele processen fra udbudshåndtering over tilbudsgivningen til projektstyringen og det egentlige entreprenørarbejde. Der er således en stor fleksibilitet i forhold til at tilpasse stillingen, så den passer til dig.

Det handler om, at din faglige viden og ekspertise bliver bragt i spil på en gunstig måde. Derved kan du og dine kollegaer opbygge et nyt forretningsområde ved at løfte i flok. På sigt er det planen, at du kommer i berøring med flere og flere af de forskellige opgaver, der er forbundet med etableringen af det nye forretningsområde.

Interesseret?
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Konsulent Claus Mengel-Niemann på tlf. +45  22 63 33 77. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Lemvig / Aarhus
Reference: 2016.238
Virksomhed: Anonym

Kontakt: