Økonomi- & Administrationschef

Anonym

Modernisering af en velfungerende økonomifunktion
Med reference til direktøren vil du som Økonomi- & Administrationschef have det overordnede ansvar for alle økonomi- og regnskabsrelaterede opgaver i forbindelse med fondens aktiviteter såsom regnskabsaflæggelse, løbende optimering af driftsøkonomi og forretningsgange samt løbende økonomi- og likviditetsstyring.

Stillingen omfatter også den overordnede controlling af donationer og due-diligence af væsentlige donationsmodtagere. Endelig indeholder stillingen servicering af det bestyrelsesudvalg, der forvalter  fondens kapitalreserve. Dette inkluderer en klar, struktureret og effektiv rapportering samt løbende kontakt med forvaltere, banker mm.

Der er tale om et bredt ansvar, som også omfatter ansvar for bestyrelsesbetjening samt overordnet IT- og anden administration.

Da det er en mindre økonomifunktion, er det afgørende, at du selv varetager en række af de operationelle opgaver. Fonden har en ambition om at være en professionel og moderne fond, derfor vil den overordnede målsætning blive at understøtte en effektiv og veldrevet organisation indenfor dine ansvarsområder, som en funktionsdygtig økonomi/regnskabsfunktion, hvor alle processer, IT-systemer og aktiviteter er i compliance og velfungerende. Derudover forventes det, at du i denne rolle bliver en værdifuld sparringspartner for direktøren i alle økonomiske anliggender.

Proaktiv og udviklingsorienteret praktiker
Vi forventer, at du har en HD i regnskab eller et tilsvarende niveau, meget gerne efterfulgt af nogle år i revisionsbranchen. Du har solid erfaring fra en regnskabs- og økonomifunktion, hvor du har arbejdet med alle aspekter af regnskab og økonomistyring. Hvis du tillige har erfaring med formuepleje, vil det være en fordel. Erfaring fra en fond eller en holding-struktur vil være at foretrække, men vi er også åbne for andre relevante baggrunde. Du er typen, der får eksekveret og agerer proaktiv, og er en udpræget praktiker, der får fulgt tingene til dørs. Du har derudover god erfaring med økonomistyringssystemer, (fx Navision) og er superbruger i Excel. Endelig taler og skriver du dansk og engelsk på et højt niveau.

Vær med til at sætte dit aftryk
Der er tale om en bred rolle, hvor du får muligheden for at drive en økonomifunktion, samt dagligt arbejde på tværs af alle aspekter af økonomifunktionen. Opgaverne spænder vidt, og indeholder alt fra deltagelse i strategiarbejdet over procesetablering, til de mere operationelle og hands-on opgaver.

Vores klient er en erhvervsdrivende fond som arbejder både i Danmark og internationalt for at gøre en stor forskel bl.a. på sociale områder og indenfor bæredygtighed samt andre gode initiativer, der har potentiale for at gøre en stor forskel. Du kan være med at til understøtte organisationen og hermed fondens filantropiske arbejde idet de søger en Økonomi-& Administrationschef.

Interesseret?
Ansættelsen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group A/S. Ønsker du flere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Senior Research Consultant Joan Hemmingsen på 70 20 12 75. Alle henvendelser behandles fortroligt. Er du interesseret, så søg snarest muligt via www.compasshrg.com og vedhæft dit CV, helst som en word-fil. Du skal være opmærksom på, at vi returnerer svar til den e-mailadresse, du har indtastet.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: 
København
Reference: 1903.070
Virksomhed:
Anonym

Kontakt: