Regnskapssjef

Regnskapssjef

Statnett SF

Regnskapssjef
Du vil få en viktig rolle i å tilrettelegge for at Statnett lykkes med sine ambisiøse mål som krever bedre samhandling, tydeligere prioritering og økt kundefokus for å lykkes. Ambisjonen er å være et effektivt, smart og sikkert Statnett. Vi leter nå derfor etter deg som brenner for fremtidens økonomirådgivning der digitalisering, effektivisering og robotisering står i fokus.
Rollen rapporterer til Leder for regnskap konsern

Arbeidsoppgaver

 • lede, følge opp og utvikle seksjonen og medarbeiderne
 • sikre kvalitet i regnskapssenterets leveranser internt og eksternt
 • sikre effektive prosesser og rutiner, og god dokumentasjon av disse
 • videreutvikle en prosessorientert arbeidsmetodikk
 • etablere og følge opp måltall for seksjonen
 • identifisere og drive effektiviserings- og automatiseringsinitiativ
 • ansvar for implementering og oppfølging av internkontroll innenfor regnskapssenterets ansvarsområde

Kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse innen økonomi/ledelse, med god regnskapskompetanse
 • erfaring innen ledelse av regnskapsfunksjoner, gjerne også utvidet ansvar for andre støttefunksjoner
 • god regnskapsforståelse – holder seg faglig oppdatert og utviser stor grad av faglig integritet
 • god prosess- og forretningsforståelse
 • erfaren bruker av ERP-systemer

Personlige egenskaper

 • Er teamorientert og omgjengelig
 • Har en motiverende og inkluderende lederstil
 • Er utviklingsorientert og opptatt av kontinuerlig forbedring
 • Evner å sette retning og gjennomføre prosjekter fra a – å
 • Som leder kommuniserer du tydelige mål, forventninger og sørger for gjennomføring. Du prioriterer, gir tilbakemeldinger og håndterer konsekvenser.
 • Som leder legger du til rette for utvikling av dine medarbeidere. Du viser tillit og stoler på dine medarbeideres kompetanse og motivasjon til å gjøre en god jobb.
 • Som leder tenker du helhet og bidrar til ett Statnett. Du legger til rette for effektiv samhandling på tvers av organisasjonen og med dine kunder.
 • Som leder i Statnett er du en rollemodell for verdiene våre, respekt, langsiktighet og fellesskap.

Hvorfor skal du velge å jobbe i Statnett?

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi forvalter landets kanskje viktigste infrastruktur
 • Vi gjør et sikkert, grønt og konkurransedyktig energisystem mulig
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver med jobbmuligheter over hele landet
 • Vi har gode karrieremuligheter og utvikler ledere internt
 • Vi legger til rette for god balanse mellom jobb og fritid
 • Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

 
Krav til søknaden din
Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg. Statnett forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter i våre ansettelsesprosesser. Vi foretar bakgrunnssjekk med hjemmel i energiloven og følger sikkerhetskrav fra norske myndigheter ved ansettelse. Dersom stillingen krever sikkerhetsklarering etter sikkerhetsloven, må du være villig til å oppgi relevante opplysninger.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Anne Qvenild på + 47 977 23 235 . Du kan registrere din CV og søke stillingen via søknadsknappen.
Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.