Anleggsleder elektroprosjekter

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 5 months ago
 • Applications have closed

Website Baneservice

Jernbanen er en viktig bidragsyter for å løse dagens og fremtidens transportutfordringer på en effektiv og miljøvennlig måte og får stor oppmerksomhet i Norge. Det forventes en betydelig satsning på jernbane, trikk og t-bane i årene fremover, og Baneservice ønsker å være en viktig aktør i denne satsingen. 

Baneservice er Norges største baneentreprenør og leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet. Selskapet bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal- og teleanlegg. Omsetningen for konsernet i 2017 var på NOK 743 mill. Baneservice har ca. 400 ansatte. Hovedkontoret ligger på Lysaker.

Vi styrker vår prosjektorganisasjon for å kunne håndtere flere store prosjekter

Anleggsleder elektroprosjekter

kontaktledning/høyspent/lavspent

Som anleggsleder vil du ha selvstendig ansvar fra A-Å for små og mellomstore prosjekter og jobbe tett med prosjektlederne på større prosjekter. Du vil være delaktig i innledende arbeid med tilbud, kalkulasjon og planlegging, samt være den operativt ansvarlige ute på anlegget for gjennomføringen på våre prosjekter.

Anleggslederen skal representere Baneservice som en serviceorientert og dyktig leder i prosjektene. Anleggslederleder skal koordinere alt arbeidet på anlegget med resten av prosjektledelsen, samt sørge for prosjektkvalitet i alt utført arbeid for våre kunder.

Hovedoppgaver:

 • Planlegging, koordinering og faglig ledelse på byggeplassen i prosjekter innen utbygging.
 • Del- og hovedansvar for operativ ledelse av ett eller flere prosjekter.
 • Samordning med eksterne i forbindelse med produksjonsgjennomføring.
 • Arbeidslederansvar for medarbeidere i prosjektet
 • Være prosjektleders stedfortreder, holde dialog med oppdragsgiver og underentreprenører, herunder deltakelse i byggemøter

Kvalifikasjoner:

Du har ingeniørutdanning innen elektrofag på Bachelor- eller Fagskolenivå og har minimum 2 års erfaring fra operativ byggeledelse innen elektro, elkraft, eller annen relevant bransje.  Vi søker først og fremst en dyktig leder som er strukturert, løsnings- og samarbeidsorientert.

Vi tilbyr:

 • Ansvarsfull stilling med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid.
 • Du vil få bidra til å skape mer jernbane for pengene, samt å drive Norge miljømessig fremover.
 • Gode opplæringsprogrammer basert på kurs, coaching og mentoring.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelser.

Baneservice ønsker å øke andelen kvinner innen byggeledelse og oppfordrer kvinner til å søke stillingen. Vi er også opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke.

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270 eller Hanna Kaupang, +47 481 72 822.

Registrer din CV og søknad ved å trykke på søknadsknappen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.