Anleggsleder

Anleggsleder

Bakke Leiligheter AS

Bakke Leiligheter er en del av Bakkegruppen. Bakkegruppen ble etablert i 2002 og er i dag et selskap med over 180 ansatte. I 2021 omsatte selskapet boliger for 1,5 milliarder kroner og overleverte 329 boliger. Bakkegruppen besitter en tomtebank med fremtidige prosjekter for over 25 milliarder kroner og har en verdijustert egenkapital på ca. 1,9 milliarder kroner. Bakke Leiligheter utgjør konsernets satsing på større leilighets- og byutviklingsprosjekter.

Vil du være med å videreutvikle et solid og ambisiøst boligselskap? Vi søker anleggsleder til boligprosjekt på Aurskog.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, følge opp og koordinere fremdrift og kvalitet i prosjektet
 • Samordne og styre medarbeidere, underentreprenører og leverandører
 • Sørge for at byggeplassen rigges og driftes slik at arbeid kan utføres effektivt og sikkert
 • Bidra til å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø i samsvar med selskapets HMS-system og prosjektets SHA-plan
 • Ansvar for at prosjekt gjennomføres innenfor fastsatte økonomiske rammer, herunder rapportere avvik og endringer
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom prosjekter og bygging av gode kunde- og leverandørrelasjoner
 • Jobbe målrettet for høy kundetilfredshet (KTI)

Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdannelse som ingeniør, fagskoleingeniør, mesterbrev eller annen relevant utdanning
 • Erfaring med ledelse av et eller flere fagområder i et boligprosjekt
 • Erfaring med HMS og KS
 • Gode kunnskaper om byggeteknikk
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, muntlig og skriftlig
 • Evne å jobbe systematisk og målrettet både selvstendig og i team
 • Engasjert og høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • God digital kompetanse og ønske om å aktivt benytte digitale hjelpemidler og verktøy

I Bakke Leiligheter er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde, og det forventes at du fyller hele rollen som anleggsleder. Anleggsleder vil ha kontorplass ute på prosjekt, for øvrig har selskapet også kontorer på Skøyen i Oslo.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine B. Haugen på telefon 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.