Avdelingsdirektør IT-forvaltning

Husbanken

Husbanken iverksetter regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetansebygging og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer. Husbanken har ca. 310 ansatte fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest. Ca. 110 av våre medarbeidere holder til i moderne lokaler på Papirbredden i Drammen, ti minutters gange fra jernbanestasjonen.

Avdelingsdirektør IT forvaltning

Engasjert, helhetstenkende og strategisk IT leder

Digitaliseringskontoret er totalleverandør av digitale verktøy og tjenester som skal understøtte Husbankens måloppnåelse. Formålet med kontoret er å samle all operativ digital kompetanse ett sted og fortsette satsingen på utvikling og innovative løsninger i tett samarbeid med fagkontorene. Kontoret har ca. 50 faste årsverk fordelt på 4 avdelinger: IT utvikling, IT forvaltning, IT arkitektur og IT prosess.Avdelingsdirektør-stillingen rapporterer til Kontordirektør Digitaliseringskontoret og leder avdelingen for IT-forvaltning som har 19 ansatte.Avdeling for IT-forvaltning har ansvaret for at helhetlig IT-forvaltning er en integrert del av virksomhetsutviklingen og -styringen i Husbanken. Husbanken forvalter og drifter en portefølje av saksbehandlingssystemer for kommuner og Husbanken selv. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere offentlig sektor. Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet for øvrig, i tillegg til elektronisk saksbehandling i alle ledd og delvis automatisering av saksbehandlingsprosessene. Vi vil at Husbanken skal være i toppsjiktet innen elektronisk forvaltning i det offentlige.Avdeling for IT-forvaltning ivaretar dette ansvaret i tett samarbeid med regionene og de sentrale fagkontorene. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene gjøres i dag i regi av Husbanken selv.

Avdelingen skal bidra til at boligforvaltningen når målene ved

 • å sikre, robuste og kostnadseffektive IT-tjenester
 • å bidra til en tidsriktig digital arbeidsplass for ansatte i Husbanken
 • et tett samarbeid med fagmiljøene i Husbanken
 • en profesjonell og forutsigbar håndtering av IT-leveranser
 • å legge til rette for at Husbanken kan ivareta politiske føringer og nasjonale forpliktelser

Arbeidsoppgaver

 • Ha tett samarbeid med virksomheten om IT-strategi og løpende utviklingsoppgaver
 • Sikre balansen mellom robuste basistjenester og modernisering
 • Sørge for profesjonell drift og forvaltning av felles IT-løsninger
 • Sørge for profesjonell leverandørstyring
 • Sikre god samhandling med aktuelle aktører nasjonalt
 • Sikre god økonomistyring av et IT-forvaltningsbudsjett på ca. NOK 33 millioner

Kvalifikasjoner

Kompetansekrav Avdelingsdirektør IT forvaltning

 • Lang erfaring med IT-drift/-forvaltning og dyp innsikt i nåværende teknologi samt trender innenfor området
 • Innsikt i krav og systemer knyttet til informasjonssikkerhet og GDPR
 • Gode lederegenskaper med evne til å utvikle og kommunisere strategier på området
 • God evne til analytisk og strategisk tekning
 • Evne til å bygge et sterkt partnerskap med ledergruppen i Digitalisering samt forretning/styring og fagside.

Aktuelle kandidater har relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Rollen krever solid IT-faglig kompetanse, og relevant ledererfaring fra tilsvarende roller. God erfaring fra budsjettering og økonomistyring, og kjennskap til offentlig forvaltning og anskaffelser vil være en fordel.

Personlige egenskaper

Vi ser etter en leder med:

 • evne til nyskaping og med solid gjennomføringskraft
 • evne til å motivere og engasjere dyktige medarbeidere er sentralt
 • god evne til samhandling og kommunikasjon
 • god fremstillingsevne på norsk, eller et annet skandinavisk språk, og engelsk

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby varierte og utfordrende lederoppgaver i et faglig sterkt og motiverende miljø hos en sentral velferds- og boligpolitisk aktør
 • Fast stilling som 1060 Avdelingsdirektør IT forvaltning lønnstrinn 84-86 (årslønn 906 200 – 963 200). For særskilt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. God pensjonsordning i Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % i innskudd til pensjonskassen fra lønnen.
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Drammen.

Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med vår rådgiver i Compass Human Resources, Bjørn Erik Graff, tlf. 970 55 587. Søknad med CV registreres via www.husbanken.no innen 23.september 2019.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Husbanken ser på mangfold som en styrke, og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Det er også et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning. Husbanken er en IA-bedrift, og det vil bli tilrettelagt for søkere med nedsatt funksjonsevne.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om man har bedt om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste. Søkeren vil i tilfelle få varsel før offentliggjøring (jf. Offentleglova §25).

Under ansettelsesprosessen vil det bli foretatt en bakgrunnssjekk av finalekandidaten tilpasset stillingens karakter. Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk. Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Original dokumentasjon fremvises ved intervju.