Biträdande kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Huddinge kommun

Huddinge är en växande Stockholmskommun med närhet till både stad och natur. Som medarbetare hos oss är du en viktig samhällsbyggare. Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle för alla som bor, besöker och arbetar i Huddinge.

Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med ca 114 000 invånare. Kommunens budget omsluter drygt 6 miljarder kronor och antal medarbetare i Huddinge kommun är ca 6 700. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. Huddinge har tidigare bl.a. utsetts till årets tillväxtkommun och vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Som ledare för engagerade medarbetare är du en viktig samhällsbyggare som tillsammans med oss gör Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo i, arbeta i och besöka. 

Läs gärna mer på www.huddinge.se.

Nu söker vi

Biträdande kommundirektör

Direktör för avdelningen service och administration

Din roll

Du leder kommunstyrelsens förvaltning bestående av fem avdelningar och ca 400 medarbetare. Du är även chef för avdelningen för Service och administration med sex direktrapporterande chefer och ca. 100 medarbetare.

På avdelningen finns sektionerna för administration, kommunikation, trygghet och säkerhet, näringsliv, servicecenter samt internservice. Du rapporterar till kommundirektören och ingår i kommunkoncernens ledningsgrupp.

Som biträdande kommundirektör leder du ett kultur och strukturarbete för kommunens hela organisation. Inom din avdelning har du ett tydligt processägaransvar för att utveckla och implementera effektiva kommunövergripande processer för att säkerställa att kärnverksamheterna får förutsättningarna att leverera den bästa medborgarnyttan.

Kommunen befinner sig i ett stort omställningsarbete för att klara framtidens välfärd. Du har således god och omvittnad erfarenhet av att leda i förändring i stora komplexa organisationer. Du leder olika utvecklingsprojekt, bl.a. har du i planeringen av vårt nya kommunhus en viktig beställarroll med bl.a. ansvar för ny arbetsplatsstrategi.

Som chef i Huddinge är du en god förebild utifrån kommunens gemensamma värden, mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen.

Ledarskapet, som utgår från det transformerande ledarskapet, skapar på ett tydligt och engagerat sätt förståelse för uppdraget, klargör och kommunicerar mål och åtaganden samt skapar och upprätthåller väl fungerande arbetsprocesser.

Vi söker

Du är en drivande och modig person med djup erfarenhet inom styrning och ledning samt av process- och projektägarskap inom offentlig sektor. Digitalisering, effektivisering och moderna arbetssätt är din hemmaplan och du vågar utmana rådande strukturer för att hitta bättre sätt att lösa frågor på. Du har förmågan att skapa samsyn och förståelse för nya arbetssätt och drivs av att göra skillnad som avspeglas i Huddingefamiljens vardag. Du får människor med dig och har erfarenhet av att omsätta visioner i operationell handling! Vi tillämpar mål och resultatstyrning varför det är viktigt att du har erfarenhet av detta. Du har erfarenhet av tillitsbaserad styrning och ledning samt har visat att du är ett föredöme som chef över chefer.

Vi söker dig med akademisk utbildning som har erfarenhet av ledningsarbete inom kommunal verksamhet och särskilt inom en kommunstyrelseförvaltning. Du har djup förståelse för kommunala processer. Har du dessutom erfarenhet av att leda central förvaltning är det meriterande.

Ta chansen och sök möjligheten i en av Sveriges största och mest expansiva kommuner!

För frågor och att inleda en dialog innan ansökan, kontakta gärna vår rekryteringskonsult på Compass, Bo Bengtsson, 0709-713 550  bo.bengtsson@compass.se

Sök annars direkt genom att klicka på länken nedan, dock senast 10/5 2022.

Välkommen!