Biträdande kommundirektör

Biträdande kommundirektör

Norrköpings kommun

Norrköping är en expansiv kunskapsdrivande plats med många spännande bolag och forsknings- och universitetsutbildningar i världsklass. Här finns ett av Nordens bästa logistiklägen och tillsammans med Linköping arbetar vi aktivt för att stärka vår position ytterligare samt attrahera fler människor och företag. Norrköping erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer i samklang med en storslagen och varierad natur. Mitt i centrum finns ett vibrerande studentliv och ett rikt kulturliv. Sammantaget erbjuder vi människor en utvecklande, hållbar och inspirerande livsmiljö. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är en viktig del av detta och är med och skapar en god välfärd. Om du tror på att dela med dig av din kunskap och ditt engagemang, då tror vi på dig. Om du vill jobba med att få andra att växa och känna sig trygga, då vill vi jobba med dig. Här skapar vi en arbetsplats, en stad och ett samhälle som håller hela vägen. För dig och oss alla i Norrköpings kommun. Läs mer om oss på www.norrkoping.se

Nu söker vi

Biträdande kommundirektör

Har du ett starkt samhällsengagemang och vill vara med och positionera Norrköping – då är det här ett uppdrag för dig!

Norrköping är en kommun i tillväxt i en växande region och strävar efter att i kraft av sin storlek och sitt geografiska läge, vara en viktig spelare gällande regionala initiativ, samverkan och utvecklande projekt. Kommunen ska vara innovativ, modig och framåt med norrköpingsbons behov i fokus. Effektivisering, bland annat med hjälp av digitalisering och vidareutveckling av arbetssätt och processer är nödvändig för att kunna leverera samhällstjänster av hög kvalitet för varje skattekrona.  

Alla kommuner står inför stora utmaningar, men också möjligheter, så också Norrköping. För att möta och leva upp till våra norrköpingsbors behov och förväntningar arbetar kommunens politiker och tjänstemän utifrån det politiska program som gäller för mandatperioden 2022 – 2026. Du kan läsa om programmet på kommunens hemsida.

Ditt uppdrag som biträdande kommundirektör

Du har en viktig roll i organisationen med uppgift att, tillsammans med kommundirektör, leda och utveckla arbetet inom kommunstyrelsens kontor men också i kommunens övergripande ledningsgrupp. Kontoret omfattar idag sex avdelningar, varav en utgörs av kansliet där du har personalansvar för de fyra enhetscheferna. Kontoret har sammantaget ca 300 medarbetare och 30 chefer inom kansli, kommunikation, ekonomi, digitalisering, HR och näringsliv. I kommunens övergripande ledningsgrupp arbetar kommunens alla direktörer tillsammans för att leda hela den kommunala organisationen, totalt knappt 12 000 medarbetare, i deras viktiga arbete att tillgodose norrköpingsbornas behov av kommunal service.

Just nu pågår ett utvecklingsarbete med fokus på effektiva och träffsäkra processer, organisation och utveckling av sammanhållet stöd och styrning gentemot övriga verksamheter och bolag.

I ditt uppdrag arbetar du tätt ihop med kommundirektören och är också ställföreträdande. Du kommer vid behov ersätta kommundirektören i arbetet gentemot kommunstyrelsen, och tillsammans med andra bereda, driva och utveckla komplexa frågor inför politiska beslut i kommunstyrelse och kommunfullmäktige.

Vem är du?

För att vara framgångsrik i rollen som biträdande kommundirektör krävs gedigen erfarenhet av strategiskt, verksamhetsövergripande arbete med fokus på samhällsnytta. Du bör ha flerårig vana att driva processer på komplex nivå med anknytning till offentlig organisation och politik. Du har erfarenhet att leda chefer och verksamhet mot uppsatta mål.

Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom juridik, samhällsvetenskap eller ekonomi eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har ett stort intresse för det kommunala uppdraget och vana av att leda utvecklings-och effektiviseringsarbete.

Genom tillit och förtroende leder du verksamheten mot tydliga gemensamma mål som leder till engagemang och ökad delaktighet. Vid svåra beslut kommer din förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar väl till pass.

Du samarbetar väl med andra samt är en god kommunikatör som ser vikten av att bygga goda relationer och som skapar förtroende i dina kontakter med politiker, tjänstepersoner, näringsliv, media och våra norrköpingsbor.

Du kommunicerar väl på svenska såväl som på engelska i tal och skrift.

Mer information och ansökan

Vi samarbetar med Compass Human Resources Group i den här rekryteringen och vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, Senior konsult 070-971 35 50 eller bo.bengtsson@compass.se

Du kan också söka tjänsten direkt genom hemsidan, dock senast 30/4

Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning. Tjänsten ställer krav på svenskt medborgarskap.

Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Välkommen med din ansökan!