BSS Chief Architect

Website ice

Gjennom ti år har ice levert unik arealdekning med vår mobile bredbåndstjeneste. Siden 2015 har vi også etablert oss som en fullverdig mobiloperatør i både privat- og bedriftsmarkedet. I tillegg til å ta markedsandeler i historisk fart med våre mobilabonnement, bygger vi også Norges tredje mobilnett. Et topp moderne 4G- nett som skal gi kundene de beste opplevelsene, og bidra til sunn konkurranse i et telekom-marked hvor Telia og Telenor har operert alene til nå.

Vår visjon er å vokse ytterligere, som en unik og annerledes mobiloperatør som setter kundens behov i kjernene av alt vi gjør. Slik at hver dag tar oss ett steg nærmere målet om å bli Norges mest anbefalte selskap!

Vil du bli en del av et av de mest nyskapende telekom-miljøene i Norge?

 BSS Chief Architect

 

Til nyopprettet stilling søker vi nå en BSS Chief Architect. Vår nye initiativrike medarbeider får ansvaret for BSS-arkitekturen og vil være en viktig bidragsyter i utarbeidelse av strategien i selskapet. I dette ligger også ansvar for endring, dokumentasjon og ressursstyring innen selskapets BSS-arkitektur. Et tett og godt samarbeid med kolleger på IT, teknisk og kommersiell side er avgjørende for å lykkes og trives i rollen.

Sentrale arbeidsoppgaver i stillingen er å:

 • Være ansvarlig for å identifisere og dokumentere as-is-applikasjonsarkitektur, informasjonsarkitektur og infrastruktur
 • Identifisere behov for beslutning fra visjon til BSS-target
 • Sikre at BSS-target er behovsstyrt og i samsvar med behov fra forretningsside
 • Ha oversikt og kontroll over den totale BSS-arkitekturen for å kunne forstå hvordan endringsbehov påvirker arkitekturen i sin helhet
 • Sikre at videreutvikling av eksisterende og nye systemer gjøres i tråd med target-arkitektur og arkitekturprinsipper.
 • Etablere og vedlikeholde roadmap for BSS-target
 • Være ansvarlig for å sikre governance-modell for BSS arkitektur, dvs. styre fra as-is til to-be, herunder sikre at BSS-arkitektur er dokumentert i henhold til siste versjon og bidra til at ice har rett støtteverktøy for dette.
 • Følge opp og koordinere LCM for BSS

Stillingen rapporterer til IT-direktør.

Vi ser etter deg med relevant høyere utdanning og 3-5 års erfaring fra telekom-bransjen som BSS-arkitekt.

Den ideelle kandidat har i tillegg:

 • Evne til å sikre faglig kvalitet av løsningen på tvers av fagområdene, herunder også forretningsmessige løsninger og behov.
 • God helhetsforståelse av hvordan endringer påvirker arkitekturen
 • Kompetanse til å få til et velfungerende samspill mellom kunde, leverandør og implementeringspartner.
 • Gode språkferdigheter i norsk (evt. annet skandinavisk språk) og engelsk

Som person må du ha en iboende «can do»-holdning, dvs. være proaktiv, positiv og energisk. Du må være utholdende og kunne jobbe strukturert og selvstendig under rammer, ikke rutiner. Du er en naturlig relasjonsbygger, og vet at god kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisasjonen er avgjørende for å lykkes.

Vi kan tilby en meget spennende og utfordrende stilling der du vil få mulighet til å være med å bygge opp en svært moderne arkitektur. Du vil være en del av et lite, men profesjonelt selskap med en ryddig ledelse med klare verdier og en inkluderende kultur. Hos oss er det uformelt og høyt under taket, samtidig som vi tar jobben vår på det største alvor.  Vi praktiserer stor grad av frihet under ansvar og fleksitid. Vi holder til i moderne lokaler i Nydalen.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Øyvind Bakken, tlf. 907 00 392 eller Martine Børsum Haugen, tlf. 413 39 270. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. Søknader behandles fortløpende.