Byggeleder

Byggeleder

Bakke AS

Bakkegruppen utvikler og selger boliger gjennom merkevaren Bakke og er delt i to virksomhetsområder; Bakke Småhus og Bakke Leiligheter. Bakkegruppen AS ble etablert i 2003 og har siden vokst til et selskap med over 100 ansatte og et årlig salg på over 1 milliard kroner. I 2021 omsatte selskapet boliger for 1,6 milliarder kroner og overleverte over 550 boliger. Bakke har en sterk vekststrategi med store ambisjoner om å prege boligmarkedet fremover. Selskapet har en stor tomtebank med prosjekter som spenner fra feltutbygging av rekkehus og småhus til større byutviklingsprosjekter ved sentrale knutepunkter i randsonen rundt Oslo.

Byggeleder skal sørge for god og trygg drift av store og spennende boligprosjekter med egenutviklede rekkehus og kjedede og frittstående eneboliger. Vi søker en faglig dyktig byggeleder som trives i en operativ lederrolle og som fokuserer på kvalitet i alle ledd. Bakke AS skal ha høy kvalitet i byggeprosjektet, i kunderelasjonen og mot underleverandører.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Daglig ansvar for drift av byggeplass og tilrettelegge for de som til enhver tid er utførende på prosjekt
 • Sikre kvalitet i utførelsen ved å bruke selskapets KS-systemer
 • Oppfølging av HMS på byggeplass og gjennomføre vernerunder
 • Ansvar for fremdriftsplanlegging, styring og oppfølging, herunder også økonomioppfølging for utvalgte underentreprenører og egenproduksjon
 • Delta og bidra i fremdriftsmøter i samråd med prosjektleder
 • Ansvar for gjennomgang av tegninger, akkorder/timer og gjennomføre oppstartsmøter
 • Sørge for at boliger leveres i henhold til leveransebeskrivelse og salgskontrakt.

Kvalifikasjoner:

 • Mesterbrev, fagskole eller bachelorutdannelse innen relevante fagområder
 • Erfaring fra ledelse og drift på byggeplass med egne ansatte og/eller underentreprenører og økonomioppfølging
 • Gode kunnskaper innenfor de ulike fagområdene på byggeplass
 • Gode ferdigheter i bruk av IT-systemer for drift og byggeprosess
 • Det er ønskelig med erfaring fra trehusbygging.

Personlige egenskaper:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Evne til å jobbe systematisk i et hektisk arbeidsmiljø
 • Flink til å skape gode relasjoner internt og eksternt
 • Opptatt av- og forstår viktigheten av god kundetilfredshet gjennom hele byggeprosessen.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling der du i stor grad kan påvirke egen arbeidssituasjon
 • Konkurransedyktige betingelser og mulighet til å påvirke egen lønn gjennom resultater
 • Et vel anerkjent, solid og offensivt selskap i sterk vekst
 • Meget godt fagmiljø innen trehusbygging

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine Haugen 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.