Byggeleder byggfag

Byggeleder byggfag

Vikos Prosjekt/Andenæs Eiendom

Andenæs Eiendom er familieeid eiendomsselskap med langsiktig perspektiv. Vi har spesielt fokus på stedsutvikling i Sandvika, og er sentrale i pågående transformasjon av Sandvika Sentrum. Andenæs Eiendom skal bygge ca. 110 000 m2 i Sandvika Sentrum med boliger, kontorer og attraktivt gateplan med spisesteder og spesialbutikker. Vi skal bygge Sandvika til et sentrum for innovasjon, bærekraft og det gode liv. Vår prosjektledelse utføres av VIKOS Prosjekt. Se andenes.no og Helgerudkvartalet

BYGGELEDER BYGGFAG – KOMPLEKSE NÆRINGS- OG BOLIGBYGG  

Andenæs Eiendom eier store og sentrale eiendommer i Sandvika-området. Nå utvikles og bygges Nye Sandvika sentrum. Reguleringsplan er godkjent og vi er i gang med byggingen. Første fase er Helgerudkvartalet, som er en totalentreprise bestående av ca. 56 000 m2 næring og bolig.

Vår nye byggeleder byggfag vil inngå i et tverrfaglig team som skal påse at totalentreprenøren gjennomfører byggingen i ht prosjekteringsgrunnlaget og nødvendige kvaliteter på byggeplass, samt kontrollere faktisk fremdrift. Det vil bli lagt stor vekt på kontroll før overlevering og samarbeid med egen driftsavdeling for en best mulig overgang fra bygge- til driftsfasen.

Videre skal du ha ansvaret for leietakertilpasninger. Dette innebærer planlegging av fornuftig grensesnitt mellom totalentreprenørens arbeid og arbeid utført av byggherre og/eller leietaker. Byggeleder byggfag får ansvar for gjennomføring av byggherrens arbeider som tilpasninger av butikker, serveringslokaler og kontorer, herunder bidra i innkjøp av leveranser og entrepriser.

Vi fokuserer på definerte krav til funksjonalitet fra leietagere/kunder og på egne krav til kvalitet, økonomi og fremdrift. For å lykkes med prosjektene stilles det store krav til samarbeid og koordinering med mange eksterne og interne relasjoner.

Byggeleder byggfag må ha god kunnskap om byggteknikk og forståelse av byggeprosessen. Du har erfaring fra entreprenør med gjennomføring på byggeplass av komplekse prosjekter. Du er utdannet sivilingeniør/ingeniør og du ønsker å utvikle deg videre som byggeleder og senere prosjektleder hos byggherre på komplekse bygg. Det er viktig at du kan etablere gode og langsiktige relasjoner, samtidig som du er utadvendt, uredd og fleksibel. Du er kreativ, og evner å sluttføre påbegynte oppgaver.

Andenæs Eiendom er opptatt av et godt arbeidsmiljø, og vi forventer at alle bidrar til dette i en ellers hektisk arbeidsdag. Du liker å arbeide i team, og du ser på samarbeid, både internt og eksternt, som viktig for at vi sammen skal kunne skape gode resultater.

Vi kan tilby en sentral rolle i store og komplekse prosjekter og eiendommer, korte beslutningsveier og en seriøs og langsiktig arbeidsgiver. Andenæs Eiendoms byggherreorganisasjon er organisert i Vikos Prosjekt AS.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen kan du kontakte Johnny Aastad i Compass Human Resources AS på telefon 909 80 198 eller Camilla Sandberg på 414 76 181.

Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.