CFO till börsintroduktion av Läkemedelsföretag

Konfidentiellt

Rollen

En mycket central del i rollen kommer under första tiden vara att i nära samarbete med VD, styrelse och rådgivare driva börsintroduktionen av företaget. Utöver det tillkommer självfallet det mer traditionella ansvarsområdet för en ekonomifunktion med budget, prognostisering, uppföljning, styrelserapportering etc. Du kommer vara en central del i företaget och en lyckad börsintroduktion och produktlansering kommer att finnas med i ditt incentiveprogram.

Din bakgrund

Vi söker dig som har erfarenhet som CFO av att börsintroducera ett företag, helst inom Life Science-branschen. Sannolikt från ett mindre företag där du fått förståelse för att i en sådan organisation måste du vara beredd att kavla upp ärmarna och genomföra det mesta, från stort till smått. Du gillar entreprenörskapet i den lilla organisationen som står inför såväl utmaningar som stora möjligheter till framgång.

Företaget och produkten

Produkten man skall lansera har visat goda resultat avseende såväl effektivitet som biverkningar. Man har framgångsrikt genomfört sitt kliniska prövningsprogram och fortsätter de registreringsgrundande studierna med start i mars i år (Fas IIb).  Produkten har fått orphan drug status (Läkemedel mot sällsynta sjukdomar) av både European Medicines Agency och FDA. Man planerar för en lansering under 2021.

Företaget är välfinansierat med mycket stora investeringar från bland annat den amerikanska patientföreningen. Stockholm är lämplig bostadsort.

Mer information

Rekryteringen genomförs i samarbete med Compass Human Resources Group i Stockholm. För mer information kontaktar du Anders Larsson, partner, på +46 73 203 4691 eller anders.larsson@compass.se alternativt Jan Bonnevier på +46 70 861 85 61 eller jan.bonnevier@compass.se

Vi har inlett urvalet så hör av dig så snart du har möjlighet.