Chef for Drift og Parkering

By & Havn

By & Havn styrker organisationen med en chef for drifts- og parkeringsområdet. 

By & Havn udvikler nye bykvarterer i København og driver Københavns Havn. Ambitionen er at skabe sunde, bæredygtige og sammenhængende bykvarterer af høj kvalitet med plads til fællesskaber, det gode liv i byen, og en levende havn i samspil med københavnerne. By & Havns aktiviteter finansierer offentlig infrastruktur, der gør det lettere og mere bæredygtigt at være københavner.

Driftsledelse og udvikling af væsentlige forretningsområder
Som chef for Drift og Parkering vil du være med til at sikre, at By & Havn når i mål med selskabets forretningsstrategi, hvor ambitionerne er høje og målene visionære. Effektiv drift er et af de helt centrale fokusområder i forretningsstrategien 2020-2023.

Du bliver en del af chefgruppen i By & Havn med reference til direktøren for Ejendomme og Byliv, og vil varetage det strategiske og operationelle ledelsesansvar for By & Havns Drift & Parkering, og dermed lede en organisation på i alt 46 teamledere og medarbejdere inden for områderne: parkering, ejendomsdrift, maritim drift, arealdrift og driftsadministration.

Din fornemmeste opgave i forhold til driftsorganisationen er at videreudvikle og optimere synergieffekterne på tværs af driftsområderne, herunder implementere et nyt facility management system, implementere initiativer, der understøtter By & Havns bæredygtighedsstrategi inden for drift, samt understøtte udviklingen af By & Havns øvrige forretningsområder. Porteføljen er alsidig og udfordrende med aktiviteter på land såvel som på vand.

I forhold til parkeringsforretningen har du ansvaret for den overordnede styring og strategiske udvikling af en forretning i vækst, og deltager i udviklingen af nye p-huse, udviklingen af nye strategier inden for el-lade standere og alternative anvendelser af p-huse samt sikre at By & Havn hele tiden har de bedste aftaler med samarbejdspartnerne på området. Parkeringsforretningen omsætter for godt 100 mio. kr. årligt og forventes at øge omsætningen med 45 pct. over de kommende år.

Stærk operationel og erfaren leder
Du er en erfaren leder, som positivt kan bidrage til udviklingen af By & Havns kultur og værdier. Du forstår at sætte en tydelig retning og formår at få kollegaer og samarbejdspartnere med på dine idéer og forandringer. Du besidder evnen til at drive udvikling af forretningen og indgå i strategiske processer uden at miste overblikket over den løbende drift og servicering af kunderne. Du trives med hands-on ledelse – også på distancen.

Vi er på udkig efter dig, som har:

 • Stærk operationel erfaring inden for kundeservice, facility management og driftsadministration
 • Stærke ledelsesmæssige kompetencer
 • Minimum 10 års anciennitet på arbejdsmarkedet
 • En analytisk tilgang til udvikling af forretningen
 • Erfaring med optimering af løbende drift og vedligeholdelse
 • Kendskab til økonomi- og risikostyring
 • En stærk samarbejdsprofil på tværs af organisation – og som trives med at samarbejde på distancen

Erfaring fra ejendomsbranchen eller relaterede brancher vil være en fordel. Herudover vil juridisk indsigt og erfaring med udbud, forhandling med kunder og leverandører og ikke mindst forståelse for håndtering af diverse henvendelser være en væsentlig kompetence for at løfte rollen. Kendskab til og erfaring med digitalisering og IT vil være en fordel, idet meget af udviklingen fremover består i at udvikle de digitale løsninger, som understøtter forretningen.

Dine muligheder hos By & Havn

 • Præge byudviklingen af fremtidens København
 • Ansvaret for en central del af forretningen, hvor vi forventer, at du selvstændigt driver den videre rejse
 • En arbejdsplads med høje ambitioner, der er præget af kollegaer, som brænder for deres arbejde, hvor man er en del af beslutninger, der forandrer og udvikler København
 • Et uformelt arbejdsmiljø, med mange forskellige fagligheder og et godt tværgående samarbejde
 • Løn efter aftale, baseret på erfaring og kompetencer

Interesseret?
Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Senior Consultant Birgitte Storberg Høite på telefon +45 22 34 73 55. Vi læser ansøgninger løbende, og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om By & Havn
By & Havn har siden 2007 bidraget til hovedstadens udvikling. Det har medført en mere bæredygtig hovedstad med ca. 15.000 nye boliger og med ca. 20 mia. kr. til bl.a. mere metro, nye kajstrækninger med plads til at bade, plads til nye kulturinstitutioner og en mere levende havn. Alt sammen til glæde for københavnerne. By & Havn er et udviklings- og driftsselskab, der leverer langsigtet og helhedsorienteret byudvikling og tager ansvar for at skabe sammenhængende og velfungerende bykvarterer i bl.a. Ørestad og Nordhavn. Indtægter fra By & Havns aktiviteter går til fælles goder som f.eks. at betale større infrastrukturprojekter i København – herunder metroen samt byrum, kajstrækninger, brygger, parker og initiativer i de nye bykvarterer. By & Havn er ejet i fællesskab af Københavns Kommune (95 pct.) og Staten (5 pct.) og drives på et forretningsmæssigt grundlag. Dette ejerskab giver By & Havn et langsigtet perspektiv og betyder, at By & Havn sikrer, at byen ikke udvikles fra grund til grund men til fremtiden – bykvarter for bykvarter. By & Havn har ansvar for udvikling af bykvartererne og etablering af veje og kanaler, parkeringshuse, byrum og grønne områder. By & Havn sælger byggegrunde til forskellige investorer samt til alment boligbyggeri, og går aktivt ind i bylivsinitiativer hele vejen fra den første planlægning til beboerne er flyttet ind og bykvartererne lever. By & Havn har ansvar for Københavns Havn. Havnen består af en erhvervshavn med container- og krydstogtterminal, som drives af Copenhagen Malmö Port AB, samt en levende rekreativ havn med bademuligheder, lystbåde, turbåde og andre rekreative aktiviteter.

Ansøgningsfrist:11. december 2020
Arbejdssted: København
Reference: 2009.317
Virksomhed: By & Havn

Kontakt: