Compliance Manager

Compliance Manager

TietoEVRY Norway AS

TietoEVRY skaper digitale fortrinn for virksomheter og samfunn. Vi er et ledende foretak innen digitale tjenester og programvare, med lokal tilstedeværelse og global kapasitet. Vår fremgang har sitt utspring i våre nordiske verdier.

TietoEVRY er et IT-tjenesteselskap som leverer IT-, drift- og konsulenttjenester. Selskapet er børsnotert på NASDAQ OMX i Helsinki, Stockholm og Oslo, og har hovedkontor i Finland.

TietoEVRY er markedsleder innen IT løsninger for Financial Services i Norden og blant de ledende i Europa. TietoEVRY Financial Services Solutions (FSS) utvikler og forvalter ledende banktjenester for norske, nordiske og internasjonale kunder. Forretningsområdet har i overkant av 3000 fagspesialister i Norden og globalt, og leverer til over 400 kunder i over 50 land. Kundene strekker seg fra store og mellomstore organisasjoner innen bank, finans, forsikring og pensjonsselskaper.

Vi søker nå en dyktig compliance manager til vår Regulatory Compliance-avdeling.

Regulatory Compliance-avdelingen er sentral i alle TietoEVRY sine løsninger og tjenester innen Financial Services. Avdelingen er i tett dialog med juridisk avdeling hos kundene og tolker betydning og konsekvens av ulike lovkrav. For å gjøre dette kreves det inngående og oppdatert kompetanse på regulatoriske krav i Norge, Norden og EU. Avdelingen arbeider tett opp mot produktsjefene i TietoEVRY for å sikre at løsningene i selskapet tilfredsstiller de kravene som stilles. Avdelingen samarbeider også med TietoEVRY sin egen juridiske avdeling.

 

Sentrale oppgaver

 • Være oppdatert på fagfeltet generelt, og spesielt vesentlige lover, regler og rammebetingelser som innebærer vesentlig risiko for FS området i TietoEVRY
 • Formidle relevante regulatoriske krav til organisasjonen
 • Rådgivning og støtte til organisasjonen i spørsmål knyttet til compliance, og delta i salgs- og kundeprosesser
 • Bistå ved gjennomføring av interne og eksterne compliance fora og aktiviteter knyttet til implementering av nødvendige krav i leveranser
 • Bistå i videreutviklingen av hensiktsmessig metodeverk for å identifisere, vurdere og overvåke etterlevelsesrisiko og samtidig styrke en kultur for etterlevelse. Blant annet gjennom rapportering, opplæringsaktiviteter, workshops og ledelsesgjennomganger

 

Ønsket kompetanse

 • Norsk juridisk embetseksamen
 • Erfaring fra advokatfirma, bank eller lignende
 • Erfaring innen GRC (Governance, Risk & Compliance)
 • Erfaring med det finansregulatoriske rammeverket
 • Kjennskap til Finanstilsynets krav til finansforetak og spesielt krav relatert til kjernebank- og betalingsløsninger er ønskelig
 • Forståelse for sammenhengen mellom IT og regulatoriske krav
 • Evne til å forstå, tolke og formidle regelverk

 

Personlige egenskaper

 • Evne til å bygge gode relasjoner, samarbeide og kommunisere godt på tvers av forretningsområder og roller i organisasjonen
 • Kunne lede og sikre gjennomføring av prosjekter/aktiviteter innenfor fastsatte tidsfrister
 • Høy arbeidskapasitet, integritet og evne til å ta initiativ samt jobbe selvstendig og strukturert
 • Det er viktig å beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig

Stillingen rapporterer til Head of Regulatory Compliance i FSS.

Arbeidssted: Fornebu

Søknadsfrist: Snarest

For mer informasjon ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources AS på telefon 934 40 805. Søknad med CV lastes opp snarest via søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen.