Daglig leder

Daglig leder

Witor Entreprenør AS

Witor Entreprenør AS ble etablert i 2016 basert på erfaring fra bygging av boligprosjekter siden 1987. Vi har spesialisert oss via LeilighetsExperten på bygging av leilighetsbygg/blokker og hadde i 2022 en aktivitetsomsetning på 209 millioner. Ordrereserven for 2023/2024 er meget solid.

Alt vi gjør handler om å effektivisere byggingen, vi standardiserer, systematiserer og digitaliserer for å oppnå bedre kvalitet, kortere byggetid og lavere pris. Vi kjøper prosjekter og i flere av prosjektene er vi både byggherre og entreprenør. Vi er en relativt liten organisasjon, men er i sterk vekst. Vi opphandler og gjennomfører alle prosjekter via underentreprenører.

I en krevende bransje liker vi å være minst ett steg foran – vi benytter digitale løsninger for planlegging og gjennomføring av prosjekter for å utføre arbeidet med riktig kvalitet til lav pris med fokus på kvalitet, effektivitet og kontroll i byggeprosessene.
Vi sitter i toppmoderne lokaler i Grini Næringspark i Bærum med god tilgang til parkeringsplasser og med kort vei til T-bane/offentlig kommunikasjon.

Witor har 2 datterselskaper: Entreprenøren LeilighetsExperten og eiendomsselskapet Akron Eiendom. For tiden er halvparten av prosjektene er i egen regi. 

Daglig leder – LeilighetsExperten

Som daglig leder vil du ha ansvar for videreutvikling og ledelse av selskapet, bestående av erfarne fagfolk med solid prosjekterfaring.  Du vil som daglig leder ha det totale resultatansvaret for økonomi og fremdrift for spennende leilighetsprosjekter fra forprosjekt til overlevering.

Vi spesialiserer oss på å bygge leilighetsbygg fra fire etasjer og oppover i randsonen rundt Oslo, og er svært opptatt av god fremdriftsplanlegging og logistikk på byggeplassen. Vi setter en ny standard for effektiv byggeplassdrift og gjennomføring av prosjekter hvor vi benytter moderne IT-verktøy, har god samordning med byggherre og underentreprenører, samt tett oppfølging av fremdrift. Noen prosjekter vil være i egen regi, med Witors eiendomsselskap som byggherre, andre med ekstern byggherre.

Sentrale arbeidsoppgaver:  

  • Ansvar for videreutvikling og ledelse av selskapet, samt bidra til økt digitalisering av prosesser og prosjekter
  • Ha det overordnede ansvaret for LeilighetsExpertens prosjektportefølje
  • Ansvar for anbudsvurderinger, kontraktsarbeid og lønnsomhetsbetraktninger/økonomistyring
  • Være prosjektledernes rådgiver i mellomstore totalentrepriser, spesielt i tidligfasene og i overordnede problemstillinger i byggefasen
  • Utvikle gode relasjoner til kunder, leverandører og samarbeidspartnere
  • Vi ser gjerne at du på sikt kan bistå konsernsjefen innen akkvisisjon og eiendomsutvikling

Ønsket bakgrunn/erfaring:

Aktuelle kandidater har ledererfaring fra gjennomføring av større boligprosjekter fra byggherre- eller entreprenørsiden. Du har gjerne utdannelse som ingeniør/sivilingeniør innen byggfag.

Vår nye leder har solid kunnskap innen opphandling/kontrahering av underentreprenører, prosjektøkonomi, prosjektledelse og målstyring. Du må ha evnen til å løse komplekse utfordringer med en metodisk tilnærming, samtidig som du innehar en god kommersiell forståelse.

Aktuelle kandidater har erfaring fra kontraktsarbeid, samt sitter på sterk forretningsforståelse. Vi ser gjerne at du har erfaring innen bruk av digitale verktøy.

Som selskap er vi opptatt av høy forretningsmoral og langsiktige relasjoner til gode samarbeidspartnere. Det er viktig at du har samme verdier, og at du er en tillitvekkende og pålitelig person.

Vi kan tilby konkurransedyktige betingelser, deleierskap og mye ansvar. Hos oss får du stor grad av frihet innenfor tildelt ansvarsområde.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, tlf. 906 88 270, eller Camilla Sandberg, tlf. 414 76 181. Klikk på søknadsknappen for å registrere din CV og søke stillingen.

I henhold til GDPR ber vi deg om å ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Setter du deg som  Kun søker vil du bli slettet fra våre systemer når prosjektet avsluttes.