Daglig leder

Daglig leder Nord-Jæren

VB GRUPPEN

VB Gruppen favner mer enn 1900 medarbeidere over hele landet, fordelt på i underkant 50 konsernavdelinger og rundt 100 tilknyttede Partnerbedrifter. Med et solid fotfeste i privat, bedrifts- og prosjektmarkedet, leverer vi vann, varme og energi for rundt tre milliarder kroner i året.

VVS-bransjen er sentral i det grønne skiftet og står foran en spennende utvikling med fokus på profesjonalisering, teknologisk utvikling, konsolidering og nye samarbeidskonstellasjoner. I 2023 gikk Varme & Bad (VB) fra å være en medlemseid kjede til å bli Norges største rørleggereide konsern. VB-Gruppen er i en unik posisjon til å utfordre bransjen og tenke nytt. Både ved å øke digitaliseringstakten, styrke rekruttering og intern kompetanseutvikling, og jobbe mer systematisk og kraftfullt med bærekraft.

Det er spennende tider i VVS-bransjen, og VB Gruppen er en sentral aktør i dette. For å utvikle VB Gruppen videre utlyser vi en nyopprettet stilling som daglig leder.

På Nord-Jæren skal de to veletablerte aktørene Hellevik VVS og Rørlegger Torgersen slås sammen til en velfungerende enhet. Vi søker i den forbindelse en samlende og offensiv leder som skal ha ansvar for fusjonen og også se muligheter for videre vekst i regionen.

Sentrale arbeidsoppgaver vil være å:

  • lede sammenslåingen av Hellevik VVS og Rørlegger Torgersen til å bli en velfungerende enhet og sørge for en god innfusjonering av enheten i VB-konsernet
  • øke markedsaktiviteten og bidra til å sikre nye jobber
  • være en aktiv ressursperson i konsernet ved oppkjøp av relevante virksomheter i distriktet
  • være en ambassadør og VB Gruppens ansikt utad i distriktet
  • ha totalansvar for budsjett, økonomi og resultat i det nye selskapet
  • definere og implementere vekststrategi i henhold til konsernets overordnede strategi

Rollen er en del av region vest sin ledergruppe og vil være en viktig diskusjonspartner i regionens utvikling og strategiske retningsvalg. Rollen rapporterer til regionleder vest.

Vi ser etter deg med ledererfaring gjerne fra større organisasjoner og erfaring med endringsprosesser. Du må ha en samlende og tillitsskapende lederstil, samtidig som du er målrettet, handlekraftig og løsningsorientert. Bakgrunn fra BAE næringen og gjerne VVS er bra, men ikke et absolutt krav. Viktigere er at du er kommersielt anlagt og opptatt av å skape resultater ved strategisk tenkning og å gjøre dine ansatte gode.

Vi tilbyr store utviklingsmuligheter og karrieremuligheter i et konsern med vekstambisjoner i en bransje som har en viktig rolle i det grønne skiftet. Du får delta i etableringen og utviklingen av Norges første rørleggereide konsern som blir en markedsleder i VVS-bransjen. VB Gruppen tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode vilkår i form av både pensjons- og forsikringsavtaler.

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Øyvind Skarholt, tlf. 982 19 541, Anne Marit Heber Nærby, tlf. 924 49 114 eller Marte Arkøy, tlf. 947 88 447. Søknad med CV sendes snarest via søknadsskjema. Søknader behandles fortløpende.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene.