Systemutvikler Data Management

Systemutvikler Data Management

Norges Bank

Vi er inne i en spennende periode og sammen med øvrige seksjoner i IKT har vi lagt ut på en teknologisk reise. Vi ser etter deg som vil ta del i denne reisen på data området. IKT består av seks seksjoner og over 60 medarbeidere.

I seksjonen Data Management er data i fokus. Mye data. Vi leverer datatjenester til sentralbankens ulike fagavdelinger som er Norges fremste fagmiljø innen økonomiske analyser og prognoser. Datatjenestene omfatter innhenting, bearbeiding og tilgjengeliggjøring av kvalitetssikret data. Vi produserer verdi ved å tilgjengeliggjøre data som underlag for Norges Banks prognoser og beslutninger innen f.eks. rentesetting og prediksjon av den økonomiske utviklingen i Norge. I tillegg sørger vi for at datagrunnlaget for forskning og utvikling innen økonomisk teori, blir tilgjengeliggjort til rett tid og med god kvalitet.

Vi ser etter en systemutvikler med preferanser mot back-end som skal bidra med å utvikle, forvalte og drifte løsninger for innhenting, bearbeiding og tilrettelegging (inkl. datamodellering) av data.

Ansvaret du vil få:

Du vil ta del i den daglige dataproduksjonen i tillegg til å forvalte og videreutvikle dagens løsninger ved hjelp av teknologier som .Net, C#, MS SQL, React, Python m.fl.
Selv om vi hovedsakelig leverer interne produkter, møter vi mangfoldet i Norges Bank med en tydelig produktinnstilling med fokus på kvaliteten i våre leveranser. API-er, brukervennlighet og integrering er i fokus i våre leveranser.

 • Utvikle og forvalte robuste, skalerbare systemer og verdikjeder for å sikre pålitelig dataleveranser i våre systemer.
 • Utforme morgendagens løsninger innen datalagring og tilgjengeliggjøring i sentralbanken
 • Opprettholde høyt nivå på teamarbeid, gjennomsiktighet og effektivitet i samarbeid med andre utviklingsteam både i IT-avdelingen og i andre deler av Norges Bank.

Du kjenner deg igjen i følgende:

 • Du mener et meningsfullt samfunnsoppdrag er viktig
 • Du setter pris på holdningen “you build it, you run it”
 • Du holder våre kunder; dataanalytikere og fagavdelingene, både i og utenfor Norges Bank, i tankene og har evnen til å forholde deg til dem og forstå deres behov og tilbakemeldinger
 • Du samarbeider godt med teknologer så vel som brukerne av dataen på både norsk og engelsk
 • Du trives med høyt nivå av selvstendighet og ansvar
 • Du har minimum 2 års erfaring innen utvikling eller forvaltning av fortrinnsvis datavarehusløsninger
  • Du har erfaring med kontinuerlig forbedring av prosess og teknologi
  • Du tar eierskap og ansvar for systemer og løsninger

Spesielle Krav

For stillingene kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Dette vil møte deg:

Data Management er et fokusområde for sentralbanken i årene som kommer. Seksjonen er en del av en verdikjede hvor data samles inn fra både interne kilder og eksterne kilder som f.eks. SSB, Finansdepartementet, Nets med flere for bearbeiding og klargjøring til forskjellige «dataprodukter» som underlag for forskning, analyser eller predikeringsmodeller.

Du vil være en del av seksjonen Data Management, som består av 9 engasjerte og kompetente medarbeidere med bakgrunn som ingeniører eller økonomer i tillegg til 3 innleide ressurser innen utvikling og forvaltning.
I tillegg til dette; en sentral og ansvarsfull rolle i Data Management for en virksomhet med betydelig samfunnsansvar. Vi håper du vil trives med:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Interessante faglige utfordringer i en kompleks organisasjon som har ansatte med høyt kompetansenivå
 • Å delta i utformingen av fremtiden til SBV datavarehus og analyseverktøy
 • Mulighet til å samarbeide med andre fagmiljøer innenfor IKT og forretningsområdene

For den rette personen kan vi tilby gode personlige og faglige utviklingsmuligheter. I Norges Bank har vi også en rekke sosiale aktiviteter, treningsmuligheter og flere foreninger for de ansatte.

Interessenter kan ta uforpliktende og fortrolig kontakt med Bjørn Erik Graff eller Martine Børsum Haugen i Compass. Søknad og CV registreres innen 17.oktober 2021 på webcruiter.no gjennom søknadslenken.