Digitaliserings- och IT-direktör

Digitaliserings- och IT-direktör

Region Gotland

Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda.  Vi är mer än 61 000 personer som har valt att bo här året om, varav ca 26 000 i Visby. Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust.

Region Gotland svarar för kommun- och regionuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret på Gotland. Vi är ca 6700 engagerade medarbetare som genom våra 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Regionen har en budget på ca 6.2 miljarder kronor och regionens bolag en omsättning på ca 300 mkr. Läs mer om oss på www.gotland.se

Till Regionstyrelseförvaltningen i Region Gotland söker vi nu vår nya

Digitaliserings- och IT-direktör

 

Region Gotland har höga ambitioner avseende verksamhetsutveckling genom digitalisering och strävar efter att hitta moderna, innovativa digitaliseringslösningar för alla som lever, verkar och gör besök på Gotland. Vi söker nu vår nya digitaliserings och IT-direktör som tillsammans med verksamheten tar vid i vår fortsatta digitaliseringsresa.

Digitaliseringsavdelningen har ett 65-tal anställda som arbetar inom flera digitaliseringsprojekt som syftar till att stärka våra verksamheter i regionen med digital utveckling. Målet är att vara en region som är ledande och inspirerande i sitt sätt att föra arbetet med digitaliseringen framåt. Till dig rapporterar enhetscheferna för Digital utveckling, IT/servicedesk, IT Infrastruktur och IT Stöd. Avdelningen arbetar bl.a. med digital utveckling, systemförvaltning, IT-infrastruktur och arkitektur, datanät och systemintegrationer, E-tjänsteutveckling samt IT- och telefonsupport.

 

Din roll

Som digitaliserings- och IT-direktör leder du och ansvarar för regionens samlade digitaliseringsarbete och IT-infrastruktur.

Att vara digitaliserings- och IT-direktör hos oss innebär en varierande tjänst där du tillsammans med verksamheterna identifierar regionens och verksamheternas digitaliseringsbehov. För att förverkliga möjligheterna och nå uppsatta mål ingår ett övergripande ansvar för utveckling av vårt digitaliseringsarbete och IT-infrastruktur.

Uppdraget innebär ett nära samarbete och samverkan med regionens samtliga förvaltningar och bolag. I rollen ingår även att skapa kontakter och relationer via nätverk, samverkan och samarbeten med externa aktörer samt via övrig omvärldsbevakning vara i framkant gällande digital utveckling.

Digitaliseringsavdelningen är en av åtta avdelningar inom Regionstyrelseförvaltningen, som lyder direkt under Regionstyrelsen. Du ingår i regionens koncernledning och rapporterar till regiondirektören. Som medlem i koncernledningen förväntas du vara en engagerad och driven person för helheten och hela regionens utveckling.

 

Vi söker

Vi söker en nyfiken och engagerad ledare med en gedigen chefserfarenhet inom digitalisering och IT som vill leda vår digitaliseringsresa in i framtiden.

Du har en akademisk utbildning, helst inom informations- eller datateknikområdet eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande om du dessutom har utbildning inom ITIL.

Du har flera års erfarenhet av chefsrollen samt erfarenhet av att leda genom andra chefer. Du har god kunskap om, och har praktisk tillämpat, olika teorier och metoder för projektledning, förändringsledning och verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av att arbeta i större komplexa och regelstyrda organisationer som ställer stora krav på samverkan över gränser.

Du har god strategisk förmåga och är skicklig på att identifiera möjligheter som möter behov, där teknik underlättar för människor och verksamhet. Du har ett stort samhällsintresse och har lätt för att sätta dig in i olika verksamheter och bygga förtroende och goda relationer på alla nivåer.

Du är en trygg ledare med förmågan att peka ut riktning, blicka framåt och vara visionär samtidigt som du kan placera digitalisering och IT i vår kontext. Du har förmågan att väga samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Kommunikation är ett viktigt verktyg i ditt ledarskap och genom det skapar du inkludering, resultat och engagemang.

Du kommunicerar obehindrat på svenska såväl som på engelska i tal och skrift och har ett trevligt och professionellt bemötande i dina kontakter med politiker, tjänstepersoner, näringsliv, media och våra invånare.

Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, och får gärna ha utländsk bakgrund.

Det här är ett toppjobb för dig som vill leda den digitala utvecklingen på en unik plats och i Sveriges enda organisation där region och kommun gått samman!

Mer information, dialog och ansökan

Vi samarbetar med Compass i den här rekryteringen och vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, Senior Rekryteringskonsult, 070-971 35 50.

Vi ser fram emot din ansökan, dock senast 23 januari.

Välkommen!

Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.