Digitaliseringsdirektör

Digitaliseringsdirektör

Norrköpings kommun

VÅR VERKSAMHET

Norrköpings kommun har höga ambitioner avseende digitalisering och strävar efter att hitta moderna, innovativa digitaliseringslösningar för alla som lever, verkar och gör besök i Norrköping. Vi söker nu vår nya digitaliseringsdirektör som tillsammans med verksamheten tar vid i vår fortsatta digitaliseringsresa.

Digitaliseringsavdelningen har ett 90-tal anställda som arbetar inom flera digitaliseringsprojekt som syftar till att stärka våra verksamheter i kommunen med digital utveckling. Målet är att vara en kommun som är ledande och inspirerande i sitt sätt att föra arbetet med digitaliseringen framåt.

Digitaliseringsavdelningen ansvarar även för att driva och utveckla befintlig IT-verksamhet så som service och support till kommunens samtliga medarbetare, digital arbetsplats, IT-system och applikationer, E-tjänster samt förvaltning av avdelningens tjänstekatalog.

ARBETSUPPGIFTER

Som digitaliseringsdirektör leder du och ansvarar för kommunens samlade digitaliseringsarbete.

Att vara digitaliseringsdirektör hos oss innebär en varierande tjänst där du tillsammans med verksamheten identifierar kommunens och organisationens digitaliseringsbehov. För att förverkliga möjligheterna och nå uppsatta mål ingår ett övergripande ansvar för utveckling av vårt digitaliseringsarbete och IT-drift.

Uppdraget innebär ett nära samarbete och samverkan med kommunens samtliga kontor och bolag. I rollen ingår även att skapa och förmedla ett helhetsperspektiv utifrån omvärldsbevakning och samarbeten med externa aktörer.

Digitaliseringsavdelningen är en av sex avdelningar inom kommunstyrelsens kontor, som lyder direkt under kommunstyrelsen. Du ingår i kommunstyrelsekontorets ledningsgrupp och rapporterar till biträdande kommundirektör.

Samtliga direktörer inom kommunstyrelsens kontor ingår även i kommundirektörens ledningsgrupp, vars uppdrag är att leda och samordna övergripande frågor i syfte att utveckla kommunkoncernen.

DIN PROFIL

Vi söker en ledare med en gedigen chefserfarenhet inom digitalisering och som vill leda vår digitaliseringsresa in i framtiden.

Du har en akademisk utbildning, gärna inom informations- eller datateknikområdet eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Du har flera års erfarenhet av chefsrollen samt erfarenhet av att leda genom andra chefer. Du har god kunskap om, och har praktisk tillämpat, olika teorier och metoder för projektledning, förändringsledning och verksamhetsförändring. Du har erfarenhet av att arbeta i större komplexa och regelstyrda organisationer.

Du har god förmåga att identifiera möjligheter, behov och samband mellan verksamhet och teknik samt har drivit utveckling av digitalisering i komplexa miljöer. Du har framgångsrikt ansvarat både för strategi och för drift i större utvecklingsarbeten.

Du är en trygg ledare med förmågan att peka ut riktning, blicka framåt och vara visionär samtidigt som du kan placera digitalisering och IT i en kommunal kontext. Du har förmågan att väga samman komplex information och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Kommunikation är ett viktigt verktyg i ditt ledarskap och genom det skapar du resultat och engagemang.

Du kommunicerar obehindrat på svenska såväl som på engelska i tal och skrift och har ett trevligt och professionellt bemötande i dina kontakter med politiker, tjänstepersoner, näringsliv, media och våra kommuninvånare.

MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.

Om du blir aktuell för tjänsten kommer du att genomgå en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen innan anställning.

Vi samarbetar med Compass Human Resources Group i den här rekryteringen och vill du inleda en dialog, ställa frågor och kanske anmäla intresse för den här tjänsten så tar du kontakt med Bo Bengtsson, partner, 070-971 35 50.

Vid frågor om tjänsten är du även välkommen att kontakta biträdande kommundirektör Niclas Lindahl, 011-15 34 36. Har du frågor om processen är du välkommen att kontakta kommunens rekryteringspecialist Katarina Nyqvist, 011-15 30 10.

Vi vill ha din ansökan senast den 13 februari.