Director

Director

DMVO - Dansk Medicin Verifikation Organisation

Har du flair for projektledelse, IT og stakeholder management, og vil du være med til at gøre en forskel for patientsikkerheden i Danmark og Europa? Så læs med her!

DMVO er en unik organisation, der arbejder med at sikre sikkerheden på receptpligtige lægemidler, der udleveres til patienter, samt at de overholder de nationale og europæiske krav og regler. Dette arbejde udføres ikke kun på nationalt plan, men sker i meget tæt samarbejde med stakeholders og lignende organisationer i hele Europa. Formålet med verifikationssystemet er at identificere lægemidler, der kan være forfalsket og derfor ikke må udleveres til patienter. DMVO sikrer, at alle parter i forsyningskæden i Danmark er tilsluttet det danske medicinverifikationssystem, og at de er informeret om direktivet om forfalskede lægemidler samt kravet om overholdelse heraf. DMVO er desuden det centrale samlingspunkt for samtlige stakeholders i Danmark inden for den legale distributionskæde i forbindelse med direktivets efterlevelse. DVMO er del af Lif Group, der har ca. 140 ansatte.

Projektledelse, IT og stakeholder management

Med reference til Chief Operating Officer for Lif Group bliver du som Director for DMVO ansvarlig for en unik organisation med den stærke mission at forbedre patientsikkerheden via verifikationssystemet og det internationale samarbejde.

Du vil lede og udvikle et velfungerende, kompetent team på tre medarbejdere, samt tilknyttede driftsfunktioner foruden at stå i spidsen for og koordinere projekter og aktiviteter inden for DMVO. Du vil desuden være ansvarlig for DMVO’s økonomi og public affairs, samt rådgive bestyrelsen og udarbejde, strategier og retningslinjer.

DMVO begår sig i et komplekst stakeholderlandskab både på dansk og europæisk plan, og det er derfor afgørende, at du kan varetage den daglige ledelse såvel som drive og fremme samarbejdet med samtlige stakeholders, herunder offentlige myndigheder, europæiske samarbejdspartnere og forskellige partnere i den danske forsyningskæde lige fra lægemiddelproducenter til grossister og apoteker m.fl. Stillingen indeholder et væsentligt internationalt aspekt, der blandt andet udmønter sig i vidensudveksling og samarbejde omkring drift og kontinuerlig udvikling af verifikationssystemet sammen med de andre nationale organisationer inden for EU.

Foruden ledelsen af DMVO bliver du del af ledergruppen i Lif Group, og det forventes, at du bidrager aktivt med vidensdeling på tværs og medvirker i relevante projekter og arbejdsgrupper, samt er med til at fremme, hvordan Lif Group fremadrettet kan støtte endnu bedre op om medlemmerne.

Dynamisk og erfaren leder/-projektleder med stærke samarbejdsevner

Vi forestiller os, at du har en relevant uddannelse, ideelt set inden for IT og/eller Pharma, samt et dybdegående kendskab til stakeholder management og forandringsledelse. Erfaring med større IT planlægnings- og implementeringsopgaver, samt projekt- og/eller programledelse, er afgørende. Yderligere vil det være en fordel hvis du har et godt kendskab til sundhedsvæsenet og dets aktører, samt god forretnings- og økonomiforståelse foruden et fokus på kvalitetssikring.

Det forventes, at du er dynamisk, løsningsorienteret og god til at skabe resultater – både selvstændigt og gennem ledelse af andre. Du har stærke samarbejdsevner og formår selv i komplekse stakeholderlandskaber at tage ansvar for relationerne, afklare grænseflader og udøve indflydelse. Du arbejder struktureret og konstruktivt, og det lægger desuden naturligt for dig at agere rollemodel og efterleve organisationens værdier.

DMVO tilbyder:

Som Director for DMVO vil du blive en del af et fagligt stærkt team, hvor vidensdeling og det gode kollegaskab er i højsædet. Ydermere bliver du en del af en organisation, der værdsætter udvikling og uddannelse af deres medarbejdere. Du vil få en kompleks rolle, der både rummer mange aspekter fra drifts- og projektledelse til medarbejderudvikling og stakeholder management. Du vil desuden blive del af Lif Group og have mulighed for at tilbyde din ekspertise inden for fagområder, der motiverer og interesserer dig.

DMVO er en del af Lif Group/ Life Science huset, som holder til på Lersø Parkallé 101, og du bliver en del af dette spændende videns- og udviklingsmiljø samt fællesskab.

Interesseret?

I Lif-koncernen ønsker vi at afspejle det danske samfund. Vi forpligter os til en inkluderende rekrutteringsproces, hvor alle opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, religiøs overbevisning og etnisk oprindelse, ligesom vi anmoder dig om ikke at sende foto samt oplyse om køn og alder i din ansøgning. 

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Research Manager, Pernille Hemmingsen eller Partner, Christian Winther på +45 70 20 12 75. Vi screener løbende og beder dig derfor indsende dit CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Ansøgningsfrist: Så hurtigt som muligt
Arbejdssted: København
Reference: 2418.015
Virksomhed: DMVO – Dansk Medicin Verifikation Organisation

Christian Winther →

Partner & Practice Lead, Medtech
cw@compasshrg.com

Pernille Hemmingsen →

Research Manager
ph@compasshrg.com