Direktör – avdelningen för administration

Website Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Till ledningen för SKL söker vi
Direktör – avdelningen för administration

 

Din avdelning

Som direktör och avdelningschef är du ansvarig för processer och stödfunktioner med hög servicegrad. Du rapporterar till VD för SKL och ingår i SKL:s ledningsgrupp.

Avdelningen för administration ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling inom områdena ekonomi, finans, upphandling, personal, konferens, diarum och arkiv samt stöd till förbundets politiska organisation. Avdelningen samordnar också EU-frågor samt internationellt utvecklingsarbete.

Avdelningen stöttar SKL:s ledning och ansvarar för effektivisering och utveckling av processer, rutiner och arbetssätt som ska underlätta arbetet och inte minst, bidra till framgång.

Avdelningen har ca 60 medarbetare och till avdelningschefen rapporterar fem sektionschefer.

 

Vem söker vi

Vi söker dig som har lett och utvecklat stödprocesser i en komplex struktur, t.ex inom ekonomistyrning, digitalisering, personalfrågor eller servicetjänster. Du har varit chef över chefer och är känd för att ha drivit utvecklings- och förändringsarbete med goda resultat som följd.

Det är en fördel om du har förståelse för SKL:s medlemmar och deras verksamhet. Vi tror att du har ett stort samhällsintresse och att du finner mening i att arbeta för att stötta utvecklingen av vårt samhälle.

 

SKL företräder Sveriges största sektor i flera av samhällets viktigaste frågor!

För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKL i denna rekrytering. bo.bengtsson@compass.se eller +46 70 971 35 50. Sök tjänsten via länken nedan.

Vi hanterar ansökningar löpande, ansök eller visa ditt intresse senast 16 maj.

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner. SKL arbetar framför allt med intressebevakning, verksamhetsutveckling och service åt medlemmarna. SKL har ca 500 medarbetare som sitter i mycket trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.  Läs gärna mer om SKL på www.skl.se