Distrikssjef Øst

 • All
 • Norway/Oslo
 • Posted 5 months ago
 • Applications have closed

Rail Infrastructure AS (RIAS)

En forbildebedrift med store vekstplaner. Samferdselsdepartementet har lagt en svært offensiv langtidsplan for utbygging og vedlikehold av banenettet i Norge. Jernbane, t-bane og trikk får mye oppmerksomhet som bidragsytere til en mer miljøvennlig transportform for fremtiden. Rail Infrastructure AS (RIAS) vokser og med sin erfaring og kompetanse skal selskapet gjennomføre flere store prosjekter innen de jernbanetekniske fagene i årene fremover. RIAS har sitt utspring fra Eltel Networks banesatsning som startet i 2011. Selskapet ble etablert etter en virksomhetsoverdragelse i 2018. Vi er i dag 81 ansatte og har hovedkontor i Oslo. Selskapet har en omsetning i 2019 på 210MNOK. RIAS er ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert. For å kunne forvalte veksten trenger vi å styrke både ledelseskapasitet og faglig ekspertise, Stillingen vi nå søker er sentral på begge områder:

 

Distriktssjef Øst

Resultat- og personalansvarlig, samt fagansvarlig elektro

Stillingen vil inngå i selskapets toppledelse og vil ha hovedansvar for prosjektvirksomheten på Østlandet. I tillegg skal stillingen ha faglig ansvar for elektrovirksomheten på tvers av enhetene i selskapet.  Stillingen rapporterer til administrerende direktør.

Hovedoppgaver:

Distriktssjef

 • Hovedansvar for strategisk og operativ oppbygging av prosjektportefølje i regionen.

Dette innebærer prioritering av anbudssatsning, styring av kalkulasjon- og tilbudsarbeid, samt oppbygging av prosjektorganisasjon for å kunne håndtere inngåtte prosjektavtaler.

 • Styre regionens prosjektportefølje, samt være rådgiver/ støtte for regionens prosjektledere.
 • Ledelse av store tverrfaglig prosjekter i regionen, med ansvar for risikoanalyser, forhandlinger, kontraktstyring, styringsdokumenter, prosjekt- økonomi, korrigerende tiltak, kundekontakt og rapportering.
 • Du vil ha personalansvar for mellomledere og medarbeidere i regionen og du har ansvaret for å påse at prosjektene har riktig bemanning og kompetanse, samt etablering av gode kommunikasjons- og samarbeidsforhold internt og eksternt.

Fagansvarlig elektro

 • Faglig ansvarlig for den overordnede utførelse av elektriske installasjoner og arbeid knyttet til elektriske anlegg.

Dette innebærer bl.a. å bidra til å videreutvikle mål, strategier og handlingsplaner iht internkontrollforskriften, være elektrofaglig rådgiver internt, kvalitetssikring av intern kompetanseutvikling innen faget, samt kvalitetssikring av leveranser fra underentreprenører og leverandører.

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen elektro
 • Installatørprøven innen sterkstrøm og høyspent er ønskelig
 • Erfaring som prosjektleder innen elektro fra bane, vei, industri eller nettselskaper
 • Ledererfaring er ønskelig, eventuelt tung prosjektledererfaring
 • Gode lederegenskaper og relasjonsbyggende evner, god forretningsforståelse, resultatorientert og beslutningssterk
 • Meget god fremstillingsevne skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • God bruker av teknologiverktøy

Vi tilbyr:

 • Ansvarsfull stilling med gode muligheter til å skape synlige resultater på relativt kort tid.
 • Være sentral i et selskap med store vekstambisjoner
 • Generelt gode ordninger
 • Fleksible arbeidstidsordninger og konkurransedyktige betingelse

Ønsker du mer informasjon om stillingen kontakt Compass Human Resources ved Stein-Sverre Wold, +47 906 88 270. Klikk «Søk Stilling» for å registrere din CV og søke stillingen. Søknadene blir håndtert fortløpende og med konfidensialitet.