Eiendomssjef

Eiendomssjef

Sparebank 1 Forsikring AS

Sparebank 1 Gruppen er eid av SpareBank 1-alliansen, Norges nest største finansaktør.

Bankene i alliansen er selvstendige regionale- og lokale enheter, som tilbyr et fullverdig spekter av finansielle produkter og tjenester til privatpersoner og bedrifter i sine markeder. SpareBank 1 Gruppen leverer attraktive produkter og tjenester med fokus på gode kundeopplevelser til SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 Forsikring AS er et livsforsikringsselskap og er en heleid virksomhet innen SpareBank 1 Gruppen. SpareBank 1 Forsikring utvikler og leverer personforsikrings- og pensjonsprodukter. Vi er 140 høyt motiverte ansatte, som kontinuerlig jobber for å være best på vekst og ha markedets mest tilfredse og lojale kunder.

SpareBank 1 Forsikring forvalter betydelige investeringsmidler på vegne av selskapet og våre pensjonskunder. Midlene er fordelt på ulike aktivaklasser som ivaretas av avdeling for Kapitalforvaltning. Eiendomsporteføljen består av 12 eiendomsselskaper med totalt 152 000 kvadratmeter leieareal som ligger sentralt i Oslo. Majoriteten av eiendommene er lokalisert rundt trafikknutepunktene Skøyen og Oslo sentrum (Indre by).

Eiendomssjef vil få overordnet ansvar for tildelt andel av vår eiendomsportefølje bestående av attraktivt leieareal sentralt i Oslo, og du må evne å jobbe strategisk med utviklingen av denne. Du har god oversikt over markedet, og kan bidra med å skape verdi gjennom langsiktig forvaltning av våre eiendommer.

Arbeidsoppgaver

 • Overordnet ansvar for utleie og utvikling av eiendomsportefølje
 • Sikre lav ledighet i våre eiendommer gjennom aktivt markedsarbeid
 • Utleie og forhandling og reforhandling av leiekontrakter
 • Ledelse og oppfølging av eget team
 • Identifisere trender og behov i markedet
 • Arbeide for god kundetilfredshet i hele eiendomsporteføljen

Kvalifikasjoner

 • Bachelor- eller mastergrad innen relevant fagområde og erfaring fra eiendomsbransjen
 • God generell finansiell forståelse og solid forståelse for verdiskapning i eiendom
 • Du er en initiativrik og engasjerende relasjonsbygger som kommuniserer godt både internt og eksternt
 • Du jobber strukturert, er flink til å ha et overordnet blikk og trives med å jobbe konseptuelt og langsiktig
 • Evner å samarbeide og være løsningsorientert
 • Gode formulering- og fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig

Vi søker deg som ønsker en sentral rolle hos en solid aktør som forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Stillingen krever godt samarbeid med øvrige avdelinger innen eiendom, og rapporterer til leder eiendom. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, herunder konkurransedyktige pensjons-, forsikrings- og låneordninger. Kontorplass i Oslo Sentrum.

Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine Haugen på telefon 413 39 270. Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via søknadsknappen.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Dersom du setter deg som Kun søker, vil du slettes fra vår database når prosjektet er avsluttet.