Eiendomsutvikler

Eiendomsutvikler

Sporveien AS

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken, Sporveien T-banen og Unibuss gjennomføres det i et normalår 275 millioner enkeltreiser. Konsernet har om lag 3600 ansatte og en omsetning på 5,0 milliarder kroner. Sporveien eier, utvikler og forvalter infrastrukturen knyttet til T-bane og trikk – det vil si skinner, stasjoner, tuneller, baser, bygninger og signalanlegg. Konsernet har også et helhetlig ansvar for driften av kollektivtrafikken, inkludert vedlikehold og oppgraderinger av vogner, skinner og annen infrastruktur. Sporveien eier i tillegg datterselskapene Bussanlegg og Sporveien Media. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sentralt i Sporveiens strategi ligger satsningen på utvikling og forvaltning av eiendom. Sporveien eier eiendommer og bygningsmasse rundt flere store knutepunkt, og gjennom aktiv oppfølging er det et ønske å utnytte det potensialet dette innebærer. Blant annet forvalter Sporveien om lag 120 eksterne leieforhold som sikrer en løpende driftsinntekt. I tillegg har Sporveien for tiden om lag 100 mål eiendom under regulering fordelt på ulike prosjekter. Det jobbes også kontinuerlig med å anskaffe nye eiendommer for å sikre tilstrekkelig kapasitet til bussdrift i Oslo og Viken gjennom Bussanlegg AS.

Vi har flere store og spennende utviklingsprosjekter sentralt i Oslo, og styrker derfor organisasjonen med en ny stilling som eiendomsutvikler.

Sporveien besitter mange spennende og sentrale eiendommer med et stort utviklingspotensial. Vi skal fremskaffe moderne infrastruktur for våre datterselskaper. Videre skal vi arbeide aktivt for å optimalisere fremtidig samfunnsmessig nytte og kommersielle muligheter i eksisterende og nyervervet eiendomsportefølje. Du får selvstendig ansvar for prosjekter i utviklingsfasen. Som eiendomsutvikler får du hos oss en unik mulighet til å være med å påvirke våre prosjekter knyttet til bydelsutvikling på eksempelvis Majorstua og Etterstad, og nytt bussanlegg under Bjerke Travbane.

Arbeidsoppgaver:

 • Identifisere organisasjonens behov for eiendommer og kapasiteter
 • Beskrive muligheter og ideer for utnyttelse av eksisterende eiendomsportefølje, samt balansere kommersielle og samfunnsnyttige interesser
 • Samhandling med Ruter AS for å møte langsiktige og strategiske behov for ny og endret anleggskapasitet for buss
 • Etablere prosjekter og lede arbeidet med å utvikle overordnet konsept- og byggeprogram
 • Planlegge, etablere og lede en prosjektorganisasjon med interne og eksterne ressurser
 • Sikre god økonomi, kvalitet og fremdrift i utviklingsfasen
 • Kontrahere rådgivere og lede arbeidet med reguleringsprosesser og myndighetskontakt

Kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdannelse innen bygg, anlegg, eiendom, arkitektfag, jordskifte eller tilsvarende
 • Erfaring med eiendomsutvikling i tidligfase fra byggherre/eiendomsutvikler/rådgiver
 • Kunnskap om reguleringsprosesser og planprosesser og gjerne noe erfaring med myndighetskontakt
 • Noe erfaring med kalkyle, prosjektøkonomi, planlegging og målstyring
 • Kjennskap til lover, forskrifter og myndighetskrav
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk, skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

 • Kreativ- og løsningsorientert, og tar initiativ til utvikling og forbedring
 • Svært gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og evner å formidle planer og prosjekter på en enkel og forståelig måte
 • Selvstendig, tar ansvar, har gjennomføringsevne og er en pådriver for fullføring av oppgaver og leveranser
 • Nøyaktig og etterrettelig, med stort fokus på kvalitet og effektivitet

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken
 • Mulighet til å jobbe med eiendommer sentralt i Oslo
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for faglig og karrieremessig utvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Ønskes ytterligere informasjon om stillingen, kan du kontakte Compass Human Resources ved Johnny Aastad på telefon 909 80 198 eller Martine B. Haugen på telefon 413 39 270.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV kan lastes opp via «søk her».

Søknadsfrist: Snarest og senest 20. november 2022.