Energi- og miljørådgiver

  • All
  • Norway/Oslo
  • Posted 6 months ago
  • Applications have closed

Website Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 400 000 kvm med en årlig leieverdi på 500 MNOK.

Selskapet har store boligprosjekter under salg/utbygging og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, hotell, skoler, næring og boliger.

Höegh Eiendom har 50 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo. Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

www.hoegheiendom.no

Energi- og miljørådgiver

sertifiseringer – beregninger – oppfølgingssystemer

 

Höegh Eiendom skal videreføre satsingen på bærekraftige og langsiktige løsninger innen utvikling og eiendomsforvaltning. Vi styrker vår kompetanse med en ny stilling som skal ha dette som ansvarsområde. Stillingen rapporterer til forvaltningsdirektøren.

Med utgangspunkt i selskapets miljøstrategi skal vi fokusere på energi og miljø, både i eksisterende portefølje og på nybygg. Vår nye rådgiver skal lede og drive prosjekter mot Breeam-sertifiseringer, videreutvikle energioppfølgingssystemer og gjennomføre energiberegninger og lønnsomhetsanalyser. Du skal utarbeide handlingsplaner og rapportere fremdrift og resultater i prosjektene. Höegh Eiendom har store ambisjoner om å redusere det årlige energiforbruket og CO2-avtrykket fra vår eiendomsportefølje.

Vi skal vurdere og iverksette miljøtiltak i bygg og uteområder for å skape trivsel og attraktive områder der folk vil bo og arbeide.

Vi ser etter deg med utdannelse som sivilingeniør innen miljø/energi og 3-5 års relevant erfaring, gjerne fra et rådgivende ingeniørselskap. Du er en initiativrik og ansvarsbevisst person, som trives med å lede prosjekter. Du arbeider godt både selvstendig og i team. Vi stiller krav til god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, og et dynamisk, engasjert og faglig sterkt eiendomsmiljø. Höegh Eiendom gir stort spillerom for medarbeidere som tar initiativ og viser ansvar. Du vil få arbeidsplass ved vårt hovedkontor i Oslo.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Compass Human Resources ved Johnny Aastad på mobil 909 80 198.  Alle henvendelser behandles konfidensielt. Skriftlig søknad med CV sendes snarest via søknadsknappen.