Energipolitisk seniorrådgiver

Energipolitisk seniorrådgiver

NITO

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 100 000 medlemmer. Fagorganisasjonen er partipolitisk uavhengig og frittstående. Vi er 180 medarbeidere som sammen utgjør et sterkt faglig miljø. Vi er støttespillere for medlemmene over hele landet, og har 16 avdelingskontorer i tillegg til hovedkontoret i Oslo. 

I NITO er vi lidenskapelig opptatt av at våre medlemmer får best mulig lønns- og arbeidsvilkår, at de har faglig utvikling gjennom hele arbeidskarrieren og at de får gode medlemsfordeler gjennom hele livet. Fornøyde medlemmer er det beste vi vet og derfor blir vi motivert og begeistret av å strekke oss litt lenger. Vi er en organisasjon som vokser og som har plass til mange flere medlemmer. 

NITO er ingeniørenes og teknologenes viktigste stemme. Å satse på ingeniørene er å satse på løsningene.

Energipolitisk seniorrådgiver

Ønsker du å bidra til å fremme løsninger på energikrisen, og jobbe i skjæringspunktet mellom energi, miljø og næringspolitikk?  Vår nye seniorrådgiver vil få sterk faglig innflytelse på NITOs politikk, og NITOs syn på energipolitiske utfordringer er etterspurt. Ingeniørene spiller en avgjørende rolle om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Du vil få samarbeide med engasjerte kolleger, medlemmer og tillitsvalgte for å fremme ingeniørenes og teknologenes syn og forslag til løsninger for overgangen til fornybarsamfunnet.

Vi trenger derfor deg som er faglig sterk innen energi og klima og som evner å omforme denne kunnskapen til politikk.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Rådgiving innen energipolitikk i bred forstand
  • Å skrive høringer, taleutkast og debattinnlegg
  • Politikkutvikling
  • Å holde innlegg i ulike fora
  • Se muligheter innen det energipolitiske området

Stillingen rapporterer til samfunnspolitisk direktør. Samfunnspolitisk avdeling er engasjert i et bredt spekter av nærings- og samfunnspolitiske områder og bidrar til utvikling av NITOs politikk. Vi er rådgivere for NITOs politiske og administrative ledelse og har nær og jevnlig kontakt med lokale og sentrale politikere og myndigheter.

Vi ser etter deg med lang og relevant erfaring fra offentlig sektor, organisasjons- eller næringsliv. Du har en god penn og evne til raskt å sette deg inn i nye politikkområder. For å lykkes, er det viktig at du har kjennskap til politikkens komplekse gang og har nettverk innen både politiske miljøer og embetsverk. Du er selvgående, samarbeidsorientert og initiativrik, samt en god relasjonsbygger.

Vi kan tilby den rette personen et stort faglig ansvar, en variert, spennende og til tider hektisk arbeidshverdag i et uformelt og hyggelig arbeidsmiljø. Du vil få en meningsfull og fremtidsrettet jobb med høy grad av frihet. Betingelsene er konkurransedyktige, og NITO som arbeidsplass kjennetegnes av høy grad av trivsel og lite turnover. (NITO holder til i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge.)

For eventuelle spørsmål, ta kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på tlf. 924 49 114 eller Martine Hagseth på tlf. 406 11 545. Søknad med CV sendes snarest og senest 21. mai via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.