Energipolitisk seniorrådgiver

Energipolitisk seniorrådgiver

NITO - Norges Ingeniør - og Teknologorganisasjon

Energipolitisk seniorrådgiver

NITOs syn på energipolitiske utfordringer er etterspurt.  Som seniorrådgiver vil du samarbeide med engasjerte kolleger, medlemmer og tillitsvalgte for å fremme ingeniørenes og teknologenes syn og forslag til løsninger for overgangen til fornybarsamfunnet.

Stillingen inngår i samfunnspolitisk avdeling. Vi er engasjert i et bredt spekter av nærings- og samfunnspolitiske områder og bidrar til utvikling av NITOs politikk. Vi er rådgivere for NITOs politiske og administrative ledelse og har nær og jevnlig kontakt med lokale og sentrale politikere og myndigheter.

Verden skal gjennom store omstillinger for å halvere klimagassutslippene innen 2030. Parisavtalen og FNs bærekraftsmål er sentrale rammeverk, og NITO er en sterk medspiller til sentrale og lokale myndigheter i å bidra med konkrete forslag til politikkutforming. Vi trenger derfor deg som er faglig sterk innen energi og klima og som evner å omforme denne kunnskapen til politikk.

Dine hovedoppgaver og ansvarsområder vil være:

  • Rådgiving innen energi- og klimaspørsmål
  • Politikkutvikling og utforming av underlag
  • Samarbeid med NITOs ekspertgrupper
  • Å holde innlegg i relevante fora
  • Se muligheter innen det energipolitiske området

Stillingen rapporterer til samfunnspolitisk direktør.
Vi ser etter deg med relevant erfaring fra offentlig sektor, organisasjons- eller næringsliv. Du har en god penn og evne til raskt å sette deg inn i nye områder. Du er selvgående og initiativrik, og en utpreget relasjonsbygger.

Den rette personen vil få varierte, spennende og hektiske arbeidshverdager i et uformelt og inkluderende arbeidsmiljø. NITO tilbyr konkurransedyktige lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger. Din kontorplass vil være i lyse, moderne lokaler på Aker Brygge.

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit Heber Nærby på 924 49 114 eller Camilla Sandberg på 414 76 181. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.