Erfaren compliancespecialist til ATP

Erfaren compliancespecialist til ATP

ATP

Vil du arbejde med regler og retningslinjer i en organisation, hvor du ift. compliancefunktionen har stor bevågenhed fra koncernledelsen, en bred opgaveportefølje og muligheden for at få indflydelse på en lang række områder? Kan du foretage complianceundersøgelser og kommunikere dine observationer og anbefalinger konkret og præcist? Så er du den specialist, vi leder efter.

Vil du arbejde i en 2. linje compliancefunktion indenfor pension og investering?

I ATP er vi på udkig efter en kollega, der kan gennemføre complianceundersøgelser og sikre, at vi handler i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området for pension. Du kommer (alene eller i samarbejde med kolleger) til at planlægge og gennemføre compliance-reviews og overvåge samt rapportere, hvordan de regulatoriske krav bliver overholdt.

Derudover bliver det dig, der:

 • udarbejder en årlig complianceplan baseret på en vurdering af compliancerisici i samarbejde med dine kollegaer
 • rådgiver forretningen i efterlevelse af reglerne (derfor lægger vi vægt på dine kommunikative evner)
 • bidrager til videreudviklingen af ATP’s metodik indenfor complianceaktiviteter (årshjul, aktivitetsplaner, planlægning af
 • reviews samt rapportering til ledelsen) og udarbejder – og opdaterer politikker og retningslinjer
 • sikrer opfølgning på forretningens handlingsplaner udarbejdet på baggrund af dine reviews
 • følger med i den regulatoriske udvikling indenfor pension og investering (relevante områder er eksempelvis ATP-loven samt
 • ledelsesbekendtgørelsen for ATP, markedsmisbrugsforordningen, EMIR, MIFIR, NIS2/DORA, FAIF, ESG og
 • disclosureforordningen
 • udarbejder ledelsesrapportering.

Vi tilbyder muligheden for at arbejde i en uafhængig funktion tæt på den øverste ledelse, hvor du er med til at passe på over 5 millioner danskeres pension.

Har du arbejdet med compliance indenfor pensions- og investeringsområdet?

Der kan være flere indgange til jobbet som vores nye compliancespecialist.

Vi forestiller os, at du er uddannet jurist eller revisor og har arbejdet med revision eller compliance i den finansielle sektor, helst i et pensionsselskab eller i en tilsynsvirksomhed, hvilket gør dig i stand til at kontrollere og vurdere, om regler og standarder efterleves. Derudover er det centralt med erfaring fra en 2. linje compliancefunktion.

Det vigtigste for os er, at du har et dybdegående kendskab til compliance inden for pensionsområdet, kommer med en solid compliancemetode og evner at rapportere faktuelt og relevant med fokus på modtageren – og at du generelt er interesseret i at forstå de gældende regler og udviklingen heri.

Desuden forventer vi, at du:

 • er nysgerrig og åben for compliance på andre områder fx IT og outsourcing
 • har en god forretningsforståelse og er en dygtig formidler, der formår at kommunikere dine observationer og konkrete anbefalinger til interessenter og kolleger, som skal omsætte og overholde kravene i hverdagen
 • er detaljeorienteret og god til at gennemskue komplekse sammenhænge, men rapporterer det enkelt
 • kan arbejde selvstændigt, struktureret og er initiativrig og trives i et team
 • evner at skabe solide relationer på tværs af forretningen, samtidig med at du formår at demonstrere objektivitet og uafhængighed i forhold til forretningen.

Vil du arbejde til gavn for samfundet og den enkelte?

ATP forvalter en af Europas største pensionsformuer på mere end 670 mia. kr., og vores vigtigste opgave er at kunne udbetale de pensioner, vi har lovet vores medlemmer. Og det løfte holder vi. For ATP Livslang Pension er et garanteret produkt.

Fra den dag, du går på pension, og resten af livet, får du ATP Livslang Pension. Uanset hvor gammel du bliver.

Danskerne forventes i gennemsnit at være på pension i 21 år. De første syv år af pensionstilværelsen finansieres af egne indbetalinger. De sidste 14 års pensionsudbetalinger kommer fra ATP’s afkast på investeringer og forrentning af opsparingen.

I ATP bliver du en del af Operationel Risikostyring og Compliance (OROC), og er en del af ATP’s uafhængige 2. linjefunktion, med reference til vores Chief Risk Officer.

OROC består af syv medarbejdere med forskellige baggrunde inden for risikostyring, compliance og GDPR. Vi har en bred kontaktflade ud i organisationen, en uformel omgangstone med frihed under ansvar og fokus på det gode samarbejde.

I ATP er barren sat højt, både når det gælder ambitioner og trivsel. Vi tror på et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte – og det har vi.

Vi stiller høje krav til din faglighed, og du vil blive mødt af en forventning om at tage ansvar, stille spørgsmål og udvikle dig selv og de fællesskaber, du bliver en del af. Vi ved nemlig, at engagerede medarbejdere er altafgørende for, at vi når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver.

Interesseret?

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Partner Anita Blinkenborg eller Research Consultant Tobias Møller Simonsen på +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Hillerød
Reference: 2304.127
Virksomhed:  ATP