Erfaren Risikoanalytiker

Erfaren Risikoanalytiker

PenSam

For PenSam handler risikostyring om at skabe værdi og tillid for vores kunder. Risikostyringsfunktionen i PenSam medvirker til at skabe tillid til selskabets finansielle robusthed, sikre sunde operative processer og en rettidig identifikation af nye trends, som kan blive til morgendagens risici.

Om jobbet

Vi søger en ny kollega til at være driver for vores faglige team med ansvar for risikostyringsopgaver i forbindelse med PenSam’s bankaktiviteter. Teamets opgaver dækker næsten alle ansvarsområder for risikostyringsfunktionen i PenSam Bank – herunder risiko- og solvens beregninger, risikoanalyser, og risikorapportering på tværs af kredit-, markeds- og likviditetsrisici.

Konkrete arbejdsopgaver vil dække

  • Daglig faglig ledelse af mindre risikostyringsteam for PenSam Bank med direkte reference til risikochefen. Koordinering og planlægning af teamets opgaver som fordeles mellem dig selv og din teamkollega.
  • Udføre analyser af udviklingen indenfor kredit-, markeds- og likviditetsrisiko, og udarbejde risikorapportering til direktionen og bestyrelsen.
  • Drive og deltage i udviklingen og vedligeholdelsen af risikoberegninger og rapporteringsløsninger i afdelingens IT-systemer – herunder konfiguration, integration og automatisering af risikoberegninger i såvel interne- som eksterne risikosystemer.
  • Designe og udarbejde stresstest af aktuelle risikoeksponeringer og fremregninger af forventede fremtidige eksponeringer.
  • Test og validering af statistiske kreditmodeller og nedskrivningsberegninger
  • Drive og udvikle overvågning af kreditområdet
  • Analysere og implementere nye lovgivningskrav til risikostyringen.
  • Faglig sparring og løbende koordinering med kollegaer på tværs af afdelinger i PenSam.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har 5-10+ års erfaring med risikostyring fra pengeinstitut – gerne fra tilsvarende jobrolle i et gruppe 2 eller 3 institut med vægt på privatkunder. Uddannelsesmæssigt forventer vi du har en stærk økonomisk/analytisk basis – forventeligt med en kandidatgrad inden for finansiering/økonomi eller lig. og, at du gennem dit arbejdsliv har opbygget dybt kendskab til relevant finansiel regulering og markedspraksis inden for risikostyring.

Vi arbejder i et professionelt miljø præget af høj kompleksitet og ofte med korte deadlines. Det er derfor vigtigt at du er fagligt dygtig med en skarp analytisk sans, at du er god til at sætte struktur på dit arbejde, og at kan holde fokus på det som er væsentligt, så opgaven bliver løst til aftalt tid med den rette kvalitet. Du vil indgå i et lille team hvor opgaverne spænder bredt og det er derfor vigtigt du af natur er nysgerrig og fleksibel og kan få det bedste ud af teamets samlede ressourcer.

Du vil i det daglige skulle kunne fungere som faglig leder og stedfortræder for risikochefen og skal derfor besidde en rolig udstråling med en god portion faglig autoritet samtidigt med at du medvirker til at skabe et behageligt og udviklende fagligt samarbejde i teamet.

Dine it-kvalifikationer er også vigtige og for at være effektiv i dit arbejde og det er nødvendigt du selvstændigt vil kunne arbejde med at sikre gode it-løsninger til beregninger, dataanalyser og rapportering i SQL og Excel/VBA.

Du vil få en vigtig rolle når afdelingen skal formidle væsentlige risikobudskaber til interne og eksterne interessenter. Evnen til at kunne kommunikere skriftligt på et tydeligt og korrekt dansk er derfor også en vigtig kvalifikation i denne stilling.

Hvad tilbyder vi?

PenSam servicerer over 400.000 kunder med arbejdsmarkedspension, forsikrings- og bankprodukter med over 160 mia. kr. i investeringsaktiver. PenSam Bank er en internetbaseret privatkundebank med en balance på ca. 2 mia. kr. og du vil fra en central placering i organisationen hurtigt blive omdrejningspunktet for alle aspekter af risikostyringen af et mindre pengeinstitut. Samtidigt med du har fordelen af at være del af risikostyringsafdelingen i en stor finansiel koncern med mange dygtige kollegaer. Du vil få en bred kontaktflade i hele organisationen og vil hurtigt indgå i samarbejde med kollegaer fra andre afdelinger.

Som medarbejder i risikostyringsafdelingen har du mulighed for at være med til at sætte kursen for en spændende faglig og personlig udviklingsrejse for afdelingen som helhed og dig selv som individ. PenSam ligger stor vægt på udvikling af organisationen og medarbejderne og tilbyder en afvekslende hverdag, hvor du vil få stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din egen arbejdsdag.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte risikochef Morten Weis på +45 61 55 26 60. Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group og Partner Anita Blinkenborg kan også kontaktes for spørgsmål på telefon +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om PenSam

PenSam Gruppen omfatter arbejdsmarkedspensioner samt bank- og forsikringsvirksomhed. Den samlede balance er på 165 mia. kr., og mere end 430.000 kunder. Læs mere om PenSam’s forretning og PenSam som arbejdsplads på www.pensam.dk  

Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt
Arbejdssted: Farum
Reference: 2104.352
Virksomhed: PenSam