ESG Manager

ESG Manager

Thylander

ESG-profil med flair for klima, miljø og social ansvarlighed til danske Thylander.

I denne forretningsorienterede stilling er du med til at gøre ejendomme og projekter mere bæredygtige og minimere ejendommenes CO2-aftryk. Thylander er kendt som en ledende og innovativ aktør i ejendomsbranchen, hvor de etablerer og forvalter ejendomsfonde i partnerskab med institutionelle investorer, fonde og velhavende privatpersoner. De varetager de samlede aktiviteter omkring ejendomsinvesteringerne med særligt fokus på at udvikle og værdioptimere. Thylander er en veletableret spiller, der både har fokus på ESG og også arbejdet med det internt, hvor de nu har brug for en ESG-Manager, der kan drive og være ansvarlig for ESG på tværs af virksomheden.

Arbejdsopgaverne er mangeartede og fællesnævneren for at blive en succes er, at du skal brænde for at skabe forretningsmæssig værdi med ESG. Det er ESG-Managerens opgave at overtage ansvaret for ESG og være med til at definere og lede deres ESG-indsats; både det ’store billede’, der dækker formulering af ESG-mål og vision, metrikker og forretningsgange, samt at få ESG til at leve dybt forankret i organisationen ved implementering, måling og rapportering – alt sammen i samarbejde med gode kolleger.

Du vil være forankret i deres asset management afdeling, og i høj grad arbejde på tværs af organisationen; sammen med asset og investment management, fund management og strategi/forretningsudvikling vil din opgave være at sikre at de med deres eksisterende ejendomme, nye projekter og som organisation opnår deres ønske om at være blandt de bedste i branchen på ESG-området. Du refererer til Thylander Head of Asset Management.

Dine vigtigste ansvarsområder vil inkludere:

  • Medansvarlig for Thylander ESG-strategi og eksekveringen på tværs af deres portefølje og virksomhed – og derigennem sikre en konsistent profil på tværs af Thylander aktiviteter
  • Sikre at Thylander tiltag er konkrete og målbare – de tror på at måling af ESG-tiltag er helt afgørende for succes
  • Medvirke til implementering af konsistent ESG-rapportering til relevante eksterne interessenter, herunder særligt investorer
  • Være en aktiv deltager i udviklingen af deres ejendomme og projekter i tæt samspil med vores udviklings- og asset management-afdelinger
  • Sikre effektiv kontakt og dialog med myndigheder, rådgivere og entreprenører
  • Holde dig opdateret på udviklingen i branchen og dermed sikre at Thylander vil fortsætte med at være ledende på ESG-agendaen

Vær med til at drive de nuværende og udvikle de fremtidige ESG-mål og – retningslinjer

Du har her muligheden for at blive en nøgleperson i Thylander. Funktionen er særdeles vigtig, og du får afgørende indflydelse på, at ESG bliver en endnu mere naturlig del af Thylander, hvor du også er med til at forme, hvordan ESG-politikken og -retningslinjerne skal udvikle sig i fremtiden.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte senior konsulent Thorsten Andersen på telefon +45 6120 2803. Vi læser ansøgninger i takt med vi modtager dem og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Om Thylander

I mere end 30 år har Thylanders kernekompetence været at etablere og forvalte ejendomsfonde i partnerskab med institutionelle investorer, fonde og velhavende privatpersoner. Thylander er partnerejet og uafhængig. Deres interesser er sammenfaldende med investorernes, og de deltager så vidt muligt altid selv som medinvestorer.

Med mere end 30 dedikerede medarbejdere varetages de samlede aktiviteter omkring ejendomsinvesteringerne, herunder identifikation, indkøb, finansiering, drift og forvaltning med særligt fokus på at udvikle og værdioptimere frem mod et salg ved investeringsperiodens afslutning. Aktuelt forvalter Thylander 10 ejendomsfonde og ejendomskonsortier, der omfatter både erhvervs- og boligejendomme samt udviklingsprojekter. Den samlede forvaltede portefølje – der varierer i takt med tilkøb, frasalg og etablering af nye fonde – andrager aktuelt cirka 15 mia. kroner og omfatter et samlet etageareal på cirka 800.000 kvm.

Ansøgningsfrist:Hurtigst muligt
Arbejdssted:København K
Reference:2220.013
Virksomhed: Thylander