ESG Manager

ESG Manager

Lærernes Pension

Nyoprettet stilling med fokus på udvikling af ESG-området

Som ESG Manager i denne nyoprettede stilling vil dit primære fokus være på videreudvikling af Lærernes Pensions profil ift. ESG-området. Du skal sammen med det øvrige ESG-team sikre fremdriften i udviklingen og implementeringen af bæredygtighedshensyn i selskabets investeringsportefølje og sikre en databaseret belysning af bæredygtighedsforholdene i investeringerne.

Lærernes Pension har høje ambitioner for bæredygtighedsfokus i investeringerne, og du vil få god mulighed for at præge arbejdet. Du bliver ansvarlig for videreudviklingen og koordineringen af nogle af de strategiske indsatsområder som fx natur- og biodiversitetshensyn i investeringerne, og udvikling og implementering af en strategi for aktivt ejerskab. Derudover vil dine arbejdsopgaver yderligere bestå af:

  • Indsamling og analyse af relevante ESG-data.
  • Udarbejdelse af analyser, beslutningsoplæg og præsentationer, der tydeligt og klart kommunikerer investeringernes bæredygtighedsprofil og mulige tiltag.
  • Planlægning og deltagelse i møder i ESG-komitéen.

Du får mulighed for at deltage i due diligence-processer ved nye investeringstilsagn, og du vil spille en central rolle i at sikre overholdelse af ESG-relateret regulering, hvor du bidrager til udvikling/opdatering af særligt databelysningen på investeringsområdet. Kommunikation et vigtigt fokus i dit arbejde med ESG, og du bliver involveret i formidling af ESG-data og datas begrænsninger.

Med et stort fokus på ESG i organisationen, en bred vifte af ansvarsområder og et tæt samarbejde med forskellige interessenter bliver du en central figur i Lærernes Pensions bestræbelser på at indfri ambitionsniveauet for integration af bæredygtighed i investeringsprocesserne.

Hvem er du?

Ideelt set har du en videregående uddannelse på kandidatniveau og mindst 5 års erfaring efter endt uddannelse – gerne indenfor den finansielle sektor eller relaterede brancher. Du har erfaring indenfor ESG-området og har lyst til at prøve dig selv af i en virksomhed, hvor der er stor mulighed for at præge udvikling og den løbende implementering.

Du har stærke analytiske evner til at kunne analysere og evaluere data i f.t. bæredygtighedsaspekter og er vant til at arbejde med relativt store datamængder. Udover at du er en team-player, er du som person proaktiv, imødekommende, struktureret, løsningsorienteret og kommunikerende – og du evner god stakeholder management.  Desuden begår du dig flydende på dansk/engelsk i skrift og tale.

Bliv en del af Lærernes Pension

Det daglige arbejde i Lærernes Pension varetages af et sekretariat med ca. 50 medarbejdere, som arbejder med vidt forskellige ekspertiseområder. Det er en dynamisk organisation med en nyere ledelse og under vækst. Lærernes Pension tilbyder en arbejdsplads, som har fokus på work-life balance, hvor et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone er rammesættende for både dagligdagen og de sociale arrangementer. Du vil referere til chefen for ansvarlige investeringer og blive en del af investeringsafdelingen på ca. 20 medarbejdere, hvoraf ESG-teamet er normeret til fire medarbejdere.

Rekrutteringen sker i samarbejde med konsulentfirmaet Compass Human Resources Group. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Konsulent Patrick Veirum eller Partner Anita Blinkenborg på +45 70 20 12 75. Vi læser ansøgninger løbende og beder dig derfor indsende din ansøgning samt CV hurtigst muligt. Bemærk venligst, at vi behandler alle henvendelser fortroligt, og at vi returnerer svar til den mailadresse, som du oplyser.

Lærernes Pension forvalter knap 150 milliarder kr. for omkring 160.000 lærere og er i vækst. Vi er dannet af aftalepartnere, og er sat i verden for at sikre lærerne en god pensionsdækning. Du kan læse mere om selskabet og vores investeringer på vores hjemmeside www.lppension.dk.

Ansøgningsfrist:Hurtigst muligt
Arbejdssted:Hellerup
Reference:2304.160
Virksomhed:  Lærernes Pension