Fagansvarlig brannrådgiver

Fagansvarlig brannrådgiver

Ingeniørkontoret Ingenia AS

Strategi – Samarbeid – Tverrfaglighet

Ingenia har et bredt fagmiljø innen energi, klima og miljø. Men vi stopper ikke der. Vi tilbyr allerede i dag rådgivning innen automatiske slokkeanlegg, brannventilasjon, risikovurdering og sikker rømning, med spisskompetanse særlig innen vei- og baneanlegg. Vi ønsker oss imidlertid en egen fagansvarlig brannrådgiver som skal komplettere denne kompetansen. Da vi vil kunne tilby et fullverdig tjenestespekter også innen bygg – og slik styrke vår konkurranseevne vesentlig i byggsegmentet.

Som fagansvarlig vil du styre og gjennomføre branntekniske oppdrag, samt lede kompetanseutviklingen innen ditt fagområde og organisere opplæringen av fagressurser innen brannteknikk. Du vil inngå i vår faglige ledelse og blant annet bidra i firmaets strategiarbeid og følge opp vedlikeholdet og forbedringen av våre kvalitetssystemer.

Vi ser etter deg med relevant utdanning og noen års erfaring og som er

  • Nysgjerrig og uredd
  • Kommunikativ og gjerne pedagogisk
  • Opptatt av tverrfaglig samarbeid og faglig utvikling
  • Interessert i ny kompetanse og kunnskap

Vi jobber tverrfaglig og ubyråkratisk, så silo-tenkning passer ikke hos oss.

Vi holder til i lyse, romslige lokaler i Oslo sentrum med en utmerket kantine som også fungerer som en faglig møteplass, formell og uformell.

For mer informasjon eller en uforpliktende prat, kontakt Compass Human Resources ved Anne Marit H. Nærby, tlf. 924 49 114. Søknad med CV sendes snarest via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Søknader behandles fortløpende.