Fagansvarlig prosjektmetodikk

NorgesGruppen Data AS

NorgesGruppen er landets største handelshus. Våre rundt 44.000 medarbeidere står på hver dag for å gjøre hverdagen enklere for folk flest. Vi brenner for å gjøre dagligvarene billigere og bedre, inspirerer til gode matopplevelser og bidrar til grønne og sunne valgmuligheter.

Vi utvikler og drifter fremtidsrettede IT-løsninger slik at maten kommer frem til butikker, sykehus og barnehager over hele landet.

NorgesGruppens IT-avdeling har en stor portefølje av IT-kontrakter med årlig verdi på ca 1,2 mrd. Avtalene er med flere av de store globale IT-leverandørene og nisjeleverandører innen retail, og du vil arbeide med de globale IT leverandørene inkludert globale skytjenester.

NorgesGruppen driver til enhver tid mellom 30–60 IT-relaterte prosjekter.  Prosjektene er ofte omfattende, og verdikjeden i konsernet er stor og kompleks. Det er mange prosjektledere i organisasjonen, og prosjektlederne er organisert i ulike enheter. Det er derfor behov for en støttende funksjon som skal arbeide for mer effektiv prosjektgjennomføring.

Stillingen som fagansvarlig prosjektmetodikk er nyopprettet, og skal være en støttefunksjon for prosjektorganisasjonene for NorgesGruppen Data. Målet er å øke kompetansen innen prosjektmetodikk, støtte prosjektlederne og øke effektiviteten i prosjektene.

Stillingen vil støtte prosjektlederne i hele selskapet. Til sammen er det totalt ca. 10 interne og 10-25 eksterne prosjektledere i NorgesGruppen Data.

Rollen som fagansvarlig prosjektmetodikk er sentral i å effektivisere IT-prosjekter i et konsern med mange prosjekter og høy endringstakt. Den skal gi retning og lage oppskriften for hvordan vi driver våre prosjekter fremover.

Sentrale oppgaver:

 • Ansvarlig for å videreutvikle felles prosesser og metodikk knyttet til prosjektledelse
 • Spre kunnskap og inspirerer teamet, og ta ansvaret for å fasilitere kunnskapsdeling og kompetanseutvikling knyttet til prosjektledelse
 • Sette premisser for videreutvikling av prosjektlederkompetansen i NorgesGruppen Data
 • Videreutvikle nettverk og møteplasser for prosjektledere og prosjekteiere
 • Onboarding av nye prosjektledere
 • Samle inn på prosjektporteføljen i selskapet
 • Holde seg faglig oppdatert innenfor området

Stillingen har fagansvar for prosjektmetodikk. Det er ikke medarbeideransvar i rollen.

Vi ser for oss en senior ressurs med god erfaring innen prosjektledelse og sterk interesse for prosjektmetodikk. Kompetanse om ulike prosjektrammeverk, metodikk og kunnskapsdeling rundt temaet er viktig. Vi ønsker at du har lang erfaring med å jobbe med prosjekter selv i komplekse organisasjoner, men at du nå helst vil arbeide for å effektivisere måten å drive prosjektledelse på.

Noen andre nøkkelfaktorer vi ser for oss bør være til stede for å lykkes i rollen er:

 • Sertifisering PMP, Prince2, IPMA, e.l.
 • Prosjektledererfaring fra IT miljøer (fossefall og/eller agile prosjekter)
 • Erfaring med Jira og MS Project
 • Lang erfaring med prosjektledelse og god erfaring med prosjektstyringsmodeller
 • Evne til å kommunisere eksternt og internt
 • Høyere utdannelse på Bachelor- eller Masternivå
 • Gode skrive- og formuleringsevner
 • Fremstå med prosjektfaglig tyngde og integritet
 • Være samlende for prosjekt som fagområde i NorgesGruppen Data
 • Interesse for å effektivisere arbeidsprosesser og hjelpe andre i å oppnå smidigere prosesser

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805.

CV og søknad sendes til oss via søkeknappen. I henhold til GDPR ber vi deg om å ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen. Setter du deg som Kun søker blir du slettet fra våre systemer når prosjektet avsluttes.

Arnt Håvard Molvig  →

Partner
ahm@compass.no