Fagsjef Miljø

Fagsjef Miljø

Norsk Byggtjeneste AS

Norsk Byggtjeneste AS er den største leverandøren av produkt- og kunnskapsbasert informasjon mellom aktører i byggenæringen. Selskapet tilrettelegger for effektiv digital transaksjons- og informasjonsutveksling gjennom hele verdikjeden. De har 30 ansatte, en omsetning på nær 70 mill. kroner og eies av handel og industri i byggenæringen.

For mer informasjon se www.byggtjeneste.no

Vi satser strategisk på miljødata og etablerer en ny stilling i vår ledergruppe

Fagsjef miljø

Stillingen vil ha det overordnede ansvaret for selskapets satsning på fangst og distribusjon av miljødata med tilhørende løsninger for BAE-næringen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle selskapets satsning på området miljødata
  • Faglig ansvarlig for alle tjenester og løsninger på miljøområdet
  • Faglig ansvarlig for våre data på miljøområdet er iht. markeds og lov/forskriftskrav
  • Være en pådriver for å utvikle nye tjenester og løsninger i tett samarbeid med kommersielt og teknisk ansvarlige

Som ny Fagsjef vil du få store muligheter til påvirke hvordan selskapet skal nå målsetningen innen miljødata. Du vil inngå i ledergruppen og rapportere til administrerende direktør. Stillingen vil ikke ha personalansvar, men vil ha tilgang til ressurser fra linjen knyttet til de aktiviteter som må til for å nå ønskede mål.

Kvalifikasjoner:

  • Aktuelle kandidater har høyere utdannelse og minimum 5 års arbeidserfaring innenfor miljøområdet – særlig rettet mot BAE-næringen:
  • God forretningsforståelse og verdien av miljødata i næringen
  • God evne til samarbeid på tvers av organisasjonen
  • God systemforståelse og generelt god forståelse av IT som strategisk verktøy
  • Solid faglig kompetanse på miljøområdet knyttet til BAE-næringen

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig på telefon 934 40 805. Søknad med CV sendes innen 5. januar 2022 via søknadsknappen under.

I henhold til GDPR ber vi deg ikke sende CV eller andre personopplysninger direkte til kontaktpersonen