Fagspesialist inneklima

 • Norway
 • Norway/Oslo
 • Posted 4 months ago
 • Applications have closed

Norges Bank

Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens pensjonsfond utland (SPU). Ved utgangen av 2019 var det om lag 950 ansatte i Norges Bank.

Ønsker du en spennende stilling som Fagspesialist inneklima hos et av Norges viktigste monumentalbygg?

Fagspesialist inneklima

Eiendomsenheten i Norges Bank er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold, service og utvikling av Norges Banks eiendommer i Norge. Hovedkontoret på Bankplassen 2 i Oslo er et av Norges viktigste monumentalbygg. Bygget har høy kvalitet og mange ulike, teknisk krevende anlegg. Driftsseksjonen i eiendomsenheten er ansvarlig for drift og vedlikehold, og består av 7 faglig dyktige teknikere og ingeniører.

Fagspesialist inneklima har som hovedoppgave å følge opp bygningens automatikk og styringssystem særlig knyttet til inneklimasystemene, men også for øvrige tekniske anlegg. Dette gjelder alt fra sensorer, ventiler og spjeld, automatikktavler og sentralt driftskontrollanlegg. Du vil jobbe tett sammen med Fagansvarlig inneklima. Teamet du vil bli en del av har en lett og ledig omgangsform, der humor og fellesskap blir satt pris på, og vi støtter hverandre på tvers av fagområder.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, oppfølging og bruk av SD-anlegget
 • Bidra med å utvikle bygningens drifts- og overvåkningssystem for fremtidige behov
 • Bidra i arbeidet med energieffektivisering og digitalisering
 • Støtte og veilede i faglige spørsmål knyttet til byggautomasjon
 • Bistå byggets brukere med utfordringer på inneklimasiden
 • Sette krav til entreprenører/leverandører og gjennomføre kontroll av arbeider
 • Gi faglig bistand ved inngåelse av nye rammeavtaler og prosjektavtaler med leverandører
 • Bidra i utviklingen av vedlikeholdsplan og med intern fagkompetanse i prosjekter ifm. prosjektering

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som ingeniør innen byggautomasjon, klima, energi, VVS eller teknisk fagskole
 • Ønskelig med fagbrev innen automasjon
 • Minimum to års relevant yrkeserfaring fra bygningsdrift, rådgivende ingeniør eller entreprenør
 • Fordel med erfaring med byggautomatisering / SD-anlegg innen eiendomsdrift
 • Ønskelig med erfaring med automasjon og/eller programmering
 • Systemforståelse innen ventilasjon, varmeanlegg, kjøleanlegg, el.anlegg og romkontroll
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Spesielle krav

For stillingen kreves tilfredsstillende vandel, ordnet privatøkonomi og sikkerhetsgodkjenning etter Norges Banks regelverk. Politiattest kreves fremlagt. Utdannelse og arbeidserfaring vil bli verifisert. Den som ansettes må i tillegg kunne sikkerhetsklareres på nivå HEMMELIG etter sikkerhetsloven.

Norges Bank er underlagt offentlighetsloven og søkerlisten til stillingen er offentlig. Dersom en søker ønsker å bli unntatt offentlighet må dette begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentlighet. Les mer på våre hjemmesider.

For å lykkes i stillingen er det viktig at kandidaten har følgende kvaliteter

 • Det er viktig å være frampå og holde seg faglig oppdatert om produkter, systemer og løsninger i bransjen
 • Gode mellommenneskelige egenskaper med interesse for kontakt med brukere
 • Strukturert, ansvarlig og initiativrik
 • Fremtidsrettet og løsningsorientert
 • Ha fokus på kvalitet og kontinuerlig forbedring
 • Må kunne sette seg inn i kjernevirksomhetens behov
 • Evne til å identifisere seg med bankens samfunnsoppdrag og etterleve Norges Banks verdier

Vi tilbyr

 • En sentral og viktig faglig rolle i en virksomhet med betydelig samfunnsansvar: Norges Bank har en samfunnskritisk funksjon, og hovedkontoret er sikkerhetsmessig definert på linje med Stortinget, Det kongelige slott og regjeringsbygg.
 • Faglige utfordringer og varierte oppgaver i en kompleks organisasjon med høyt kvalitets- og kompetansenivå på alle områder
 • Konkurransedyktige betingelser i en virksomhet med fokus på personlig og faglig utvikling
 • Et bredt tilbud innenfor bedriftsidrett og andre sosiale aktiviteter

Dersom du er interessert eller ønsker mer informasjon om stillingen, ta kontakt med Jonny Arnesen hos oss i Compass Human Resources på telefon 924 96 992.