Förvaltningschef inom utbildning till kommun i Stockholms län

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär det samlade ansvaret för utbildnings- samt kultur- och fritidsverksamheten i kommunen. Till hjälp har du bl.a. din ledningsgrupp, bestående av fyra medarbetare. Vidare svarar du mot två nämnder och ett utskott. Befattningen ingår i kommunens ledningsgrupp och du rapporterar till kommundirektören.

 

Sammanfattning av uppdraget

 • Utifrån de politiska målen leda förvaltningen och dess ledningsgrupp och ytterst ansvara för kommunens utbildnings- och kultur- och fritidsverksamhet.
 • Svara för kontakter med skolor och förskolor i fristående regi med transparens och konkurrensneutralitet som grund.
 • Säkerställa utveckling av kvalitet och resultat i kommunens skolor, såväl kommunala som fristående.
 • Främja samverkan mellan verksamheterna inom ledningskontoret samt med andra förvaltningar inom kommunen.
 • Omvärldsbevaka och hålla sig uppdaterad om forskning och utveckling inom utbildningsområdet.
 • Verka för att utveckla och effektivisera arbetssätt och processerna i stort med fokus på digitalisering.

 

Kvalifikationer
Vi ser i den här rollen en erfaren chef och ledare som är van att rapportera till och samverka med politiken. Vi vill att du är en ledare som är van att samarbeta och samverka på alla nivåer i en organisation, internt såväl som externt. För att passa för uppgiften vill vi att du som chef är trygg och tydlig och har ett förtroendeskapande ledarskap. Du ska vara bra på att kommunicera och ha förmåga att se helheten i en komplex organisation och kunna leda en verksamhet i förändring. Vi söker en engagerad och lyhörd ledare som med integritet kan stödja cheferna i sin organisation för att omsätta mål och visioner till handling.

 

Krav

 • Högskoleexamen som svarar mot ansvarsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Chefserfarenhet där det ingått att leda andra chefer inom en större organisation, kommunal eller statlig, med dokumenterat framgångsrikt ledarskap.
 • Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit utvecklings- och förändringsarbete
 • God kännedom om de lagar och förordningar inom skol- och utbildningsområdet
 • Dokumenterad erfarenhet av att verka inom en politiskt styrd organisation och av att rapportera till egen nämnd samt vana av att samverka med andra förvaltningar/verksamheter i syfte att lösa utmaningar gemensamt
 • Gedigen erfarenhet av arbete inom utbildningsområdet
 • Ett genuint intresse för samhälle och samhällsservice

 

Meriterande

 • Erfarenhet från den privata utbildningssektorn

 

Mer information

För mer information om tjänsten kontakta gärna någon av rekryteringskonsulterna på Compass som vi samarbetar med i den här rekryteringen.
Bo Bengtsson, 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se eller
Anna Hultkrantz, 073-834 33 20 anna.hultkrantz@compass.se

Sista dag för ansökan är 12 september. Vi mottager gärna din ansökan snarast möjligt då intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.

Varmt välkommen med din ansökan!