Fullstack-utvikler og løsningsarkitekt

Fullstack-utvikler og løsningsarkitekt

Webmed Epj AS

WebMed EPJ AS utvikler og kommersialiserer det nyskapende, skybasert journalsystemet WebMed for leger og helsepersonell, med målsetting om å forenkle hverdagen for ansatte på norske legekontor og gjøre hverdagen tryggere for både lege og pasient.

Selskapet er 100% eid av Fürst og ble etablert som en separat enhet høsten 2019 for å kommersialisere WebMed etter seks år med utvikling innad i Fürst. WebMed EPJ AS har 26 ansatte og kontorer både på Kongsberg og i Oslo. Fürst er landets største medisinske laboratorium med over 400 ansatte.

WebMed står foran en sterk vekst og en spennende utvikling i årene som kommer med en målsetting om å bli det prefererte journalsystemet for norsk fastleger, spesialister og legevakter.

WebMed er en nysatsning i markedet for journalsystemer og skal utvikles videre med funksjonalitet for fastleger, spesialister og legevakt. Dette er en unik mulighet for utviklere som vil være med å lage innovative samhandlingsløsninger mellom pasienter og helsearbeidere, basert på nye standarder og aktuelle tekniske løsninger. Fremover vil vi også se på hvordan vi kan integrere kunstig intelligens for bruk i medisinsk diagnostikk og annen fremtidsrettet teknologi med WebMed.

Teamet som utvikler WebMed har valgfritt arbeidssted Oslo eller Kongsberg, og for dem søker vi nå en systemutvikler/arkitekt med dyp interesse for utviklingsfaget, bred erfaring innen relevant teknologi og evne til å bidra inn i et meget kompetent team.  Teknologiske fellesnevnere er .NET og web. Løsningen benytter Event sourcing og CQRS for å nå ønsket ytelse og datasikkerhet. I tillegg legges det vekt på å presentere riktig informasjon til rett tid for best mulig beslutningsstøtte.  Derfor er god forståelse for verktøy og rammeverk både på server og klient nødvendig. Du vil bli en viktig bidragsyter og få påvirke alle sider ved arbeidet.

Den rette kandidaten har relevant programmeringserfaring og gjerne også kunnskap om helsesektoren. Som utvikler hos WebMed vil du nye godt av utstrakt tillit og frihet til å finne den beste løsningen for problemet du jobber med. Stillingen rapporterer til utviklingssjef for WebMed.

Arbeidsoppgaver:

•    Utvikling av et avansert fagsystem i C# .NET for web og desktop
•    Kravspesifisering, analyse og design av nye funksjoner
•    Bidra med ideer og innspill til hvordan teknologi kan forbedre arbeidsprosessene innen helseområdet
•    Være med på å ta teknologiske veivalg som del av et team med høyt kompetente utviklere
•    Videreutvikle utviklingsmiljø og prosjektets arbeidsformer

Kvalifikasjoner:

•    Noen års programmeringserfaring med relevante teknologier (se under). Gode nyutdannede kandidater kan også vurderes
•    Dokumentert faglig kompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder: objektorientert programmering, utvikling på .NET-plattformen, C#, Akka.Net, TypeScript, PostGreSQL, Event Sourcing, skyteknologier som Kubernetes og Docker.
•    Programmeringsfaglig interesse
•    Høyere utdannelse innen IT fra høyskole/universitet er ønskelig
•    Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, på norsk eller annet skandinavisk språk

Personlige egenskaper:

Du er strukturert, nøye og kvalitetsbevisst og evner å sette deg fort inn i nye oppgaver og løsninger. Våre systemutviklere jobber i team med stor grad av selvstendighet i oppgaveløsningen.

Vi tilbyr:

•    Et godt arbeidsmiljø
•    Kontinuerlig faglig oppdatering gjennom kurs og konferanser
•    Et sterkt fagmiljø
•    Konkurransedyktige betingelser
•    Gode forsikringsordninger
•    Fleksibel arbeidstid
•    Mulighet for eget kontor
•    Kandidater som bor utenfor Oslo/Kongsberg vil også bli vurdert for stillingen.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Håvard Molvig i Compass på tlf. 93 44 08 05 eller utviklingssjef i Webmed, Jarle Hjortland på tlf. 986 60 640.