Gruppchef Skadejuridik & Utredning

Website Länsförsäkring Kronoberg

Vill du arbeta i ett lokalt, kundägt bolag med en tydlig värdegrund, där kundupplevelsen ständigt är i fokus och som har ett av Sveriges mest kända varumärken?

Det här är en nyinrättad roll där man vill samla och stärka den juridiska kompetensen i bolaget!

 

Länsförsäkring Kronoberg har senaste åren visat på ett starkt finansiellt resultat och fortsätter att ha en god tillströmning av nya kunder. Vi ser en fortsatt positiv tillväxt i affärsvolymer inom samtliga affärssegment, vilket leder till stadigt växande marknadsandelar. En bidragande faktor till framgångarna är vår uttalade strategi där vi erbjuder en helhet inom såväl bank som försäkring, både lokalt genom vårt kontorsnät och genom digitala tjänster.

 

Ansvarsområden/arbetsuppgifter

Affärsområde Skadeservice inom Länsförsäkring Kronoberg utvecklas kontinuerligt och nu är det dags för nästa steg. Som chef för Skadejuridik & Utredning får du ett övergripande ansvar för att bygga upp, leda och utveckla en ny grupp inom affärsområdet, där man har samlat den juridiska kompetensen. Tillsammans med din grupp ansvarar du för process och handläggning avseende komplexa juridiska frågeställningar och besvaranden.

Rollen är både operativ och strategisk. Du har ett direkt ledarskap för i dagsläget fem medarbetare med hög kompetens inom juridik och utredning med ansvar för samtliga skadeärenden avseende ansvar- och rättskydd samt för bolagets utredningsverksamhet. Du är själv delaktig i att kvalitetssäkra handläggning och bistår i hantering och utredning av mer komplexa juridiska ärenden. Utöver detta ser du till att din grupp når uppsatta mål i linje med bolagets vision och affärsidé.

Länsförsäkring Kronoberg genomgår en förändringsresa mot en ökad digitalisering. I rollen ingår även att säkerställa och utveckla effektiva digitala processer.

Du sitter i ledningsgruppen för affärsområde Skadeservice där du förväntas vara delaktig i att ta ett helhetsansvar för affärsområdet samt i alla sammanhang i övrigt vara en god förebild för Länsförsäkring Kronoberg. Potentialen att påverka och skapa synligt resultat i hela bolaget är därför stor.

 

Vem är du?

Som person drivs du av att utveckla och tänka nytt. Du har god förmåga att leda projekt och genom agilt arbetssätt skapa kontinuerliga förbättringar. Du är ansvarstagande, handlingskraftig, prestigelös, resultatinriktad och samarbetsinriktad.

Som ledare vill du se din grupp utvecklas och du når resultat genom att vara en coachande och strukturerad ledare som har kunskap, intresse och förståelse för medarbetarnas arbetsuppgifter. Att lösa problem, bygga relationer samt samverka, såväl inom som utanför affärsområde Skadeservice, är naturliga egenskaper hos dig. För att lyckas i din roll har du erfarenhet av ledarskap samt relevant sakkunskap inom juridik.

För att trivas hos oss och nå framgång i ditt uppdrag är det även viktigt att du delar vår värdegrund. Vår vision är att tillsammans skapa trygghet och möjligheter. Vi är ett kundägt lokalt bolag och vår verksamhet präglas av att vi är kundnära, engagerade och handlingskraftiga.

Du har akademisk utbildning inom juridik samt erfarenhet av att bedöma och processa juridiska ärenden. Det är en fördel om du har erfarenhet från försäkringsbranschen och skadereglering, men inget krav.

 

Vad erbjuder vi dig?

I den här rollen får du vara med och utveckla Länsförsäkring Kronoberg ytterligare. Du får som ledare stor möjlighet att påverka och göra skillnad i ett kundägt lokalt bolag där laganda, prestigelöshet och framåtanda genomsyrar företagskulturen. Du får möjligheten att vara del av ett lag som med starka värdering som grund skapar värde och nytta för våra kunder i Kronoberg.

 

Ansökan och mer information

I den här rekryteringen samarbetar vi med Compass. Du söker tjänsten via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om bolaget och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvariga konsulter Hans Jansson på 073-461 36 03 eller Annika Norberg på 070-486 65 93. Facklig representant för Länsförsäkring Kronoberg är Niclas Schaarschuch, 0470-720056.

.

 

Länsförsäkring Kronoberg är ett kundägt bolag med stark lokal förankring. Personligt och enkelt erbjuder vi privatpersoner och företag attraktiva tjänster med en unik helhet inom bank, försäkring och fastighetsförmedling. Tillsammans med våra kunder, anställda och samarbetspartners skapar vi trygghet och möjligheter i Kronoberg. Vi är ca 140 medarbetare fördelat på kontoren i Växjö, Ljungby, Älmhult och Alvesta. Läs mer på www.lansforsakringar.se