Head of Consultancy and Business Transformation – Public360° Norway

Head of Consultancy and Business Transformation - Public360° Norway

Tietoevry Norway AS

Tietoevry skaper meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre verden bedre. Vi er et ledende teknologiselskap med en solid nordisk arv og global kapasitet.

Public 360° er et forretningsområde i Tietoevry Industry, og vi leverer programvare og konsulenttjenester primært til offentlig sektor gjennom våre produkter Public 360°, Public 360° Plan and Bygg og eArchive på skybaserte og lokale plattformer. Våre løsninger brukes av over 540 kunder. Vi opererer i Danmark, Norge, Sverige og Finland, med støttefunksjoner Tsjekkia og India. Totalt er vi et team på 400 ansatte organisert i fire divisjoner: – Produkt &; Strategi, Teknologi & Utvikling, Salg og Konsulentvirksomhet.

Til Tietoevrys norske hovedkontor på Fornebu søkes:

Head of Consultancy and Business Transformation – Public360° Norway

Som leder i vår konsulentvirksomhet er du ansvarlig for å utvikle konsulentvirksomheten i Norden fra fokus på produktleveranser til å levere «Business Consulting» og rådgivningstjenester. Fremover vil vi fokusere enda mer på å utvide våre verdiskapende konsulenttjenester innen områder som AI, BI, digitaliseringstjenester og prosessautomatisering.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Ansvar for å utvikle konsulentvirksomheten i Norden fra produktleveranser til å levere konsulent- og rådgivningstjenester
  • Utvikle nye verdiøkende tjenester for å forenkle arbeidshverdagen i offentlig sektor, herunder konsulenttjenester innen områder som AI, BI, digitaliseringstjenester og prosessautomatisering
  • Utvikle og styrke konsulentkompetansen i selskapet samt fremme en proaktiv og kundeorientert organisasjon i Norden
  • Utvikle selvstendige og engasjerte leveranseteam. Ressursplanlegging, målstyring og coaching av teammedlemmer
  • Ha budsjett-, personal- og resultatansvar for forretningsområdet Public 360° Consulting i Norge sammen med 2 andre Consulting Managere
  • Lede et team på 15–20 konsulenter og prosjektledere over hele Norden. Motivere ansatte og skape engasjement og kontinuerlig utvikling
  • Fungere som Delivery Manager med ansvar for egen prosjektportefølje. Coaching av prosjektledere og teammedlemmer for å tilby rådgivning og øke kundetilfredsheten for Public 360

Aktuelle kandidater har relevant erfaring fra ledelse og forretningsutvikling innen konsulentbransjen. Arbeid med å utvikle en konsulentorganisasjon fra å være produkt- og IT orientert til å levere innen «Business Consulting» er særdeles interessant. Du må ha erfaring med å utvikle forretningsprosesser og implementere organisatoriske endringer. Kjennskap til kontraktstyring og offentlige anskaffelsesprosesser er en fordel. Utdannelse på bachelor- eller masternivå er ønskelig.

Vi søker deg som er en sterk lagspiller med gode relasjonsbyggende ferdigheter. Du må evne å skape høypresterende team og fremme samarbeid og kommunikasjon.

Tietoevry Public 360 tilbyr muligheter for personlig utvikling, meningsfulle prosjekter og en god balanse mellom arbeid og privatliv. Vi har fleksible arbeidsordninger, internasjonalt arbeidsmiljø med erfarne kolleger som gir unike lærings- og vekstmuligheter.

For mer informasjon, ta kontakt med Arnt Molvig i Compass Human Resources på telefon 934 40 805.

I henhold til GDPR ber vi deg om å ikke sende CV og andre personopplysninger direkte til kontaktpersonene. Setter du deg som Kun søker vil du slettes fra vår database når prosjektet avsluttes.